Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Υποδοχή
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
 19.Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (συζήτηση)
 20.Δημόσιες διαβουλεύσεις και η διαθεσιμότητά τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 22.Aναπτυξιακή συνεργασία με τη Λατινική Αμερική (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Διασυνοριακές εθελοντικές δραστηριότητες στην ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Συνεργασία με τους πέραν των συνόρων μας εταίρους στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (433 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1686 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου