Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 11 juni 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Välkomsthälsning
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Valprövning: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 10.Meddelande från talmannen
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 13.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Anslagsöverföringar: se protokollet
 17.Arbetsplan: se protokollet
 18.EU:s handelsförhandlingar med Japan (debatt)
 19.Allmänna preferenssystemet (debatt)
 20.Offentliga samråd och dessas tillgänglighet på samtliga EU-språk (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Utvecklingssamarbete med Latinamerika (kortfattad redogörelse)
 23.Gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (kortfattad redogörelse)
 24.Skydd av kritisk infrastruktur: vägen mot global it-säkerhet (kortfattad redogörelse)
 25.Energipolitiskt samarbete med partner utanför våra gränser (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (433 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1686 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy