Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 12 юни 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Правно основание за механизма за оценка на Шенген (разискване)
 5.Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност - Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Европейски фонд за приспособяване към глобализацията - Заявление EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - Обувки, подадено от Испания (A7-0189/2012 - Salvador Garriga Polledo) (гласуване)
  6.2.Проект на коригиращ бюджет № 2/2012: Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка с наводненията в Италия (Лигурия и Тоскана) през 2011 г. (A7-0181/2012 - Francesca Balzani) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС - наводнения в Лигурия и Тоскана (A7-0182/2012 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: EGF/2012/000 TA 2012 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A7-0187/2012 - Jan Kozłowski) (гласуване)
  6.5.Сътрудничество за развитие с Латинска Америка (A7-0159/2012 - Ricardo Cortés Lastra) (гласуване)
  6.6.Трансгранични доброволчески дейности в ЕС (A7-0166/2012 - Marco Scurria) (гласуване)
  6.7.Защита на критичната информационна инфраструктура — постигане на сигурност в световното кибернетично пространство (A7-0167/2012 - Ivailo Kalfin) (гласуване)
  6.8.Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници (A7-0168/2012 - Edit Herczog) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Специален представител на ЕС за правата на човека (разискване)
 10.Годишен доклад относно правата на човека (разискване)
 11.Преговори относно Договора на ООН за търговията с оръжие (разискване)
 12.Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия (разискване)
 13.Последващи действия след изборите в Демократична република Конго (разискване)
 14.Нова стратегия за Афганистан (разискване)
 15.Положението в Тибет (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 17.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1382 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (5171 kb)
Правна информация - Политика за поверителност