Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 13. juni 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 3.Guinea-Bissau (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Sudan og Sydsudan (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.EU's handelsaftale med Colombia og Peru (beslutningsforslag déposée): se protokollen
 6.Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 - Den flerårige finansielle ramme og egne midler (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Iliana Ivanova – Bulgarien) (A7-0188/2012 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  7.2.FN's Generalforsamlings 67. samling (A7-0186/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  7.3.Arrangement med generelle toldpræferencer (A7-0054/2012 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  7.4.Økonomisk og budgetpolitisk overvågning af medlemsstater, som har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (afstemning)
  7.5.Overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (afstemning)
  7.6.Udvidelse af EBRD's operationsområde til det sydlige og østlige Middelhavsområde (A7-0142/2012 - Slavi Binev) (afstemning)
 8.Højtideligt møde
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Den flerårige finansielle ramme og egne midler (B7-0303/2012) (afstemning)
  9.2.Handelsforhandlinger mellem EU og Japan (B7-0297/2012) (afstemning)
  9.3.Guinea-Bissau (B7-0277/2012) (afstemning)
  9.4.Sudan og Sydsudan (B7-0281/2012) (afstemning)
  9.5.EU's handelsaftale med Colombia og Peru (B7-0301/2012) (afstemning)
  9.6.EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder (A7-0174/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (afstemning)
  9.7.Forhandlinger om FN-traktaten om våbenhandel (B7-0276/2012) (afstemning)
  9.8.Opfølgning efter valget i Den Demokratiske Republik Congo (B7-0280/2012) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Europæisk semester (forhandling)
 14.Fremtiden for akten for det indre marked (forhandling)
 15.Fremtiden for europæisk selskabsret (forhandling)
 16.Et opsving med høj beskæftigelse (forhandling)
 17.Kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (forhandling)
 18.Kønslig lemlæstelse af piger/kvinder (forhandling)
 19.Defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1658 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6062 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik