Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Γουινέα-Μπισσάου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Iliana Ivanova - Βουλγαρία) (A7-0188/2012 - Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  7.2.67ης Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A7-0186/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (ψηφοφορία)
  7.3.Σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (A7-0054/2012 - Christofer Fjellner) (ψηφοφορία)
  7.4.Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (ψηφοφορία)
  7.5.Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  7.6.Επέκταση της γεωγραφικής έκτασης των εργασιών της ΕΤΑΑ στη νότια και ανατολική Μεσόγειο (A7-0142/2012 - Slavi Binev) (ψηφοφορία)
 8.Πανηγυρική συνεδρίαση
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (B7-0303/2012) (ψηφοφορία)
  9.2.Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (B7-0297/2012) (ψηφοφορία)
  9.3.Γουινέα-Μπισσάου (B7-0277/2012) (ψηφοφορία)
  9.4.Σουδάν και Νότιο Σουδάν (B7-0281/2012) (ψηφοφορία)
  9.5.Εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Κολομβίας / Περού (B7-0301/2012) (ψηφοφορία)
  9.6.Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (A7-0174/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  9.7.Διαπραγματεύσεις για την Συνθήκη του ΟΗΕ όσον αφορά το εμπόριο όπλων (B7-0276/2012) (ψηφοφορία)
  9.8.Η συνέχεια που δόθηκε στις εκλογές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0280/2012) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (συζήτηση)
 14.Το μέλλον της πράξης για την ενιαία αγορά (συζήτηση)
 15.Το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (συζήτηση)
 16.Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
 17.Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (συζήτηση)
 18.Ακρωτηριασμοί των γεννητικών οργάνων γυναικών (συζήτηση)
 19.Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από σιλικόνη της γαλλικής εταιρείας ΡΙΡ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1658 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (6062 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου