Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2012 m. birželio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 3.Bisau Gvinėja (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 4.Sudanas ir Pietų Sudanas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 5.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (pasiūlymas dėl rezoliucijos pateiktas) (žr. protokola)
 6.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. birželio 28–29 d.) - Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Audito Rūmų nario skyrimas (Iliana Ivanova, Bulgarija) (A7-0188/2012 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  7.2.Rekomendacijos Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 67-osios sesijos (A7-0186/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  7.3.Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema (A7-0054/2012 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  7.4.Valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominė ir biudžeto priežiūra (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (balsavimas)
  7.5.Euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsena bei vertinimas ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimas (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (balsavimas)
  7.6.Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) operacijų geografinės aprėpties išplėtimas įtraukiant pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis (A7-0142/2012 - Slavi Binev) (balsavimas)
 8.Iškilmingas posėdis
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (B7-0303/2012) (balsavimas)
  9.2.ES derybos dėl prekybos su Japonija (B7-0297/2012) (balsavimas)
  9.3.Bisau Gvinėja (B7-0277/2012) (balsavimas)
  9.4.Sudanas ir Pietų Sudanas (B7-0281/2012) (balsavimas)
  9.5.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (B7-0301/2012) (balsavimas)
  9.6.ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais (A7-0174/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (balsavimas)
  9.7.Derybos dėl JT sutarties dėl prekybos ginklais (B7-0276/2012) (balsavimas)
  9.8.Tolesni veiksmai po rinkimų Demokratinėje Kongo Respublikoje (B7-0280/2012) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Europos semestras (diskusijos)
 14.Bendrosios rinkos akto ateitis (diskusijos)
 15.Europos bendrovių teisės ateitis (diskusijos)
 16.Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas (diskusijos)
 17.Didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojus (diskusijos)
 18.Moterų lyties organų žalojimas (diskusijos)
 19.Prancūzijos įmonės PIP pagaminti nekokybiški silikoniniai krūtų implantai (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1658 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (6062 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika