Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 13 czerwca 2012 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu: patrz protokół
 3.Gwinea Bissau (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Sudan i Sudan Południowy (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (złożony projekt rezolucji): Patrz protokól
 6.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012 r.) - Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego (Iliana Ivanova - Bułgaria) (A7-0188/2012 - Inés Ayala Sender) (głosowanie)
  7.2.Zalecenie Rady na 67. sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (A7-0186/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (głosowanie)
  7.3.Ogólny system preferencji taryfowych (A7-0054/2012 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  7.4.Nadzór gospodarczy i budżetowy nad państwami członkowskimi strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (głosowanie)
  7.5.Monitorowanie i ocena wstępnych planów budżetowych oraz zapewnienie korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich strefy euro (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (głosowanie)
  7.6.Rozszerzenie mandatu EBOR na region południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego (A7-0142/2012 - Slavi Binev) (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne (B7-0303/2012) (głosowanie)
  9.2.Negocjacje handlowe UE z Japonią (B7-0297/2012) (głosowanie)
  9.3.Gwinea Bissau (B7-0277/2012) (głosowanie)
  9.4.Sudan i Sudan Południowy (B7-0281/2012) (głosowanie)
  9.5.Umowa o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (B7-0301/2012) (głosowanie)
  9.6.Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka (A7-0174/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (głosowanie)
  9.7.Negocjacje dotyczące traktatu ONZ o handlu bronią (B7-0276/2012) (głosowanie)
  9.8.Monitorowanie przemian demokratycznych w Demokratycznej Republice Konga (B7-0280/2012) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Europejski semestr (debata)
 14.Przyszłość Aktu o jednolitym rynku (debata)
 15.Przyszłość europejskiego prawa spółek (debata)
 16.W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu (debata)
 17.Niebezpieczeństwo poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (debata)
 18.Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (debata)
 19.Wadliwe silikonowe implanty piersi wyprodukowane przez francuską firmę PIP (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1658 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (6062 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności