Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 juni 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 3.Guinea-Bissau (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Sudan och Sydsudan (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Handelsavtal mellan EU och Colombia och Peru (ingivet resolutionsförslag): se protokollet
 6.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) - Den fleråriga budgetramen och egna medel (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Iliana Ivanova - Bulgarien) (A7-0188/2012 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  7.2.Rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 67:e session (A7-0186/2012 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  7.3.Allmänna preferenssystemet (A7-0054/2012 - Christofer Fjellner) (omröstning)
  7.4.Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet (A7-0172/2012 - Jean-Paul Gauzès) (omröstning)
  7.5.Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet (A7-0173/2012 - Elisa Ferreira) (omröstning)
  7.6.Utvidgning av den geografiska räckvidden för EBRD:s verksamhet till södra och östra Medelhavsområdet (A7-0142/2012 - Slavi Binev) (omröstning)
 8.Högtidligt möte
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Den fleråriga budgetramen och egna medel (B7-0303/2012) (omröstning)
  9.2.EU:s handelsförhandlingar med Japan (B7-0297/2012) (omröstning)
  9.3.Guinea-Bissau (B7-0277/2012) (omröstning)
  9.4.Sudan och Sydsudan (B7-0281/2012) (omröstning)
  9.5.Handelsavtal mellan EU och Colombia och Peru (B7-0301/2012) (omröstning)
  9.6.EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter (A7-0174/2012 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (omröstning)
  9.7.Förhandlingarna om FN:s vapenhandelsfördrag (B7-0276/2012) (omröstning)
  9.8.Uppföljning av valen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0280/2012) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Europeiska planeringsterminen (debatt)
 14.Framtiden för inremarknadsakten (debatt)
 15.Framtiden för EU:s bolagsrätt (debatt)
 16.Återhämtning med ökad sysselsättning (debatt)
 17.Följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (debatt)
 18.Kvinnlig könsstympning (debatt)
 19.Defekta silikongelfyllda bröstimplantat från det franska företaget PIP (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1658 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6062 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy