Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 юни 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Положението в Тибет (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (разискване)
 7.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия (разискване)
 8.Млекопроизводителите в Европа (разискване)
 9.Създаване на европейска седмица за предоставяне на информация относно спирането на сърдечната дейност (писмена декларация)
 10.Съобщения на председателството
 11.Време за гласуване
  11.1.Запасът от херинга, намиращ се на запад от Шотландия (A7-0145/2012 - Struan Stevenson) (гласуване)
  11.2.Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (A7-0339/2011 - János Áder) (гласуване)
  11.3.Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (A7-0059/2012 - Frédérique Ries) (гласуване)
  11.4.Обществени консултации и предоставянето им на всички езици на ЕС (B7-0306/2012) (гласуване)
  11.5.Положението в Тибет (B7-0312/2012) (гласуване)
  11.6.Бъдещето на Aкта за единния пазар (B7-0300/2012) (гласуване)
  11.7.Бъдещето на европейското дружествено право (B7-0299/2012) (гласуване)
  11.8.Към възстановяване и създаване на работни места (B7-0275/2012) (гласуване)
  11.9.Генитално осакатяване на жени (B7-0304/2012) (гласуване)
  11.10.Некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ (B7-0302/2012) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 16.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  16.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел (разискване)
  16.2.Случаи на безнаказаност във Филипините (разискване)
  16.3.Положението на етническите малцинства в Иран (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Правата на човека и положението със сигурността в региона Сахел (B7-0305/2012) (гласуване)
  17.2.Случаи на безнаказаност във Филипините (B7-0308/2012) (гласуване)
  17.3.Положението на етническите малцинства в Иран (B7-0309/2012) (гласуване)
 18.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 20.Внасяне на документи: вж. протоколи
 21.Решения относно някои документи: вж. протокола
 22.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 24.График на следващите заседания: вж. протоколи
 25.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (1066 kb)
Правна информация - Политика за поверителност