Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 14. juuni 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 4.Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Olukord Tiibetis (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained (arutelu)
 7.Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud (arutelu)
 8.Euroopa piimatootjad (arutelu)
 9.Euroopa südame seiskumise teadlikkuse nädala loomine (kirjalik deklaratsioon)
 10.Presidentuuri teadaanded
 11.Hääletused
  11.1.Šotimaa lääneranniku vete heeringavarud (A7-0145/2012 - Struan Stevenson) (hääletus)
  11.2.Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste oht (A7-0339/2011 - János Áder) (hääletus)
  11.3.Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained (A7-0059/2012 - Frédérique Ries) (hääletus)
  11.4.Üldsusega konsulteerimine ja selle kättesaadavus kõigis ELi keeltes (B7-0306/2012) (hääletus)
  11.5.Olukord Tiibetis (B7-0312/2012) (hääletus)
  11.6.Ühtse turu akti tulevik (B7-0300/2012) (hääletus)
  11.7.Euroopa äriühinguõiguse tulevik (B7-0299/2012) (hääletus)
  11.8.Töövõimalusterohke majanduse taastumine (B7-0275/2012) (hääletus)
  11.9.Naiste suguelundite moonutamine (B7-0304/2012) (hääletus)
  11.10.Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid (B7-0302/2012) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 16.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  16.1.Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas (arutelu)
  16.2.Karistamatuse juhud Filipiinidel (arutelu)
  16.3.Etniliste vähemuste olukord Iraanis (arutelu)
 17.Hääletused
  17.1.Inimõigused ja julgeoleku olukord Saheli piirkonnas (B7-0305/2012) (hääletus)
  17.2.Karistamatuse juhud Filipiinidel (B7-0308/2012) (hääletus)
  17.3.Etniliste vähemuste olukord Iraanis (B7-0309/2012) (hääletus)
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 20.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 21.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 22.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 24.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 25.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1066 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika