Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 14 juni 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 4.Openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Situatie in Tibet (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik (debat)
 7.Haringbestand in het gebied ten westen van Schotland (debat)
 8.Europese melkproducenten (debat)
 9.Instelling van een Europese voorlichtingsweek over hartstilstand (schriftelijke verklaring)
 10.Mededelingen van de Voorzitter
 11.Stemmingen
  11.1.Haringbestand in het gebied ten westen van Schotland (A7-0145/2012 - Struan Stevenson) (stemming)
  11.2.Gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (A7-0339/2011 - János Áder) (stemming)
  11.3.Voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik (A7-0059/2012 - Frédérique Ries) (stemming)
  11.4.Openbare raadplegingen en de beschikbaarheid ervan in alle EU-talen (B7-0306/2012) (stemming)
  11.5.Situatie in Tibet (B7-0312/2012) (stemming)
  11.6.Toekomst van de "Single Market Act" (B7-0300/2012) (stemming)
  11.7.Toekomst van het Europees vennootschapsrecht (B7-0299/2012) (stemming)
  11.8.Op weg naar een banenrijk herstel (B7-0275/2012) (stemming)
  11.9.Genitale verminking van vrouwen (B7-0304/2012) (stemming)
  11.10.Ondeugdelijke siliconen implantaten van het Franse bedrijf PIP (B7-0302/2012) (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 16.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  16.1.Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio (debat)
  16.2.Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen (debat)
  16.3.Situatie van etnische minderheden in Iran (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Mensenrechten en veiligheidssituatie in de Sahel-regio (B7-0305/2012) (stemming)
  17.2.Gevallen van straffeloosheid op de Filippijnen (B7-0308/2012) (stemming)
  17.3.Situatie van etnische minderheden in Iran (B7-0309/2012) (stemming)
 18.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 20.Ingekomen stukken: zie notulen
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 22.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 24.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 25.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1066 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid