Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0196(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0195/2012

Ingediende teksten :

A7-0195/2012

Debatten :

PV 02/07/2012 - 18
CRE 02/07/2012 - 18

Stemmingen :

PV 03/07/2012 - 6.6
CRE 03/07/2012 - 6.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0271

Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 2 juli 2012 - Straatsburg Herziene uitgave

18. Controleapparaat in het wegvervoer (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD) (A7-0195/2012)

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), Raportoare. – Vreau întâi să încep prin a mulţumi colegilor de la toate grupurile politice pentru buna colaborare pe care am avut-o în redactarea acestui raport. Tahograful are un rol crucial în verificarea respectării normelor referitoare la timpul de conducere şi la perioadele de repaus de către conducătorii auto profesionişti din domeniul transportului rutier, contribuind la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, a condiţiilor de lucru ale conducătorilor auto şi a concurenţei loiale între întreprinderile de transport rutier.

Noua propunere de regulament prezintă o serie de măsuri tehnice, precum: îmbunătăţirea funcţiilor tahografului, comunicaţii fără fir pentru reducerea controalelor în trafic, introducerea unei interfeţe armonizate cu alte aplicaţii ale sistemelor inteligente de transport, dar şi măsuri fără caracter tehnic, precum: îmbunătăţirea credibilităţii atelierelor, sporirea protecţiei cardului conducătorului auto împotriva manipulării frauduloase, ameliorarea formării agenţilor de control, un nivel minim de armonizare a sancţiunilor, modernizarea normelor de utilizare.

În ceea ce priveşte conectarea tahografului la un sistem global de navigaţie prin satelit, Parlamentul propune să se utilizeze numai conexiunile la un serviciu de poziţionare prin satelit, care folosesc un serviciu de poziţionare gratuit şi să fie înregistrate automat şi obligatoriu doar datele de localizare strict necesare verificării de către autorităţile de control a informaţiilor înregistrate de tahograf.

În ceea ce priveşte fuzionarea funcţionalităţilor cardului conducătorilor auto cu permisul de conducere, Parlamentul solicită Comisiei să efectueze o evaluare a impactului asupra fezabilităţii combinării tuturor cardurilor folosite de conducătorii auto profesionişti, în special a cardului conducătorului auto cu permisul de conducere, în termen de 24 de luni de la adoptarea regulamentului.

Cerem Comisiei să analizeze soluţiile tehnice existente, problemele legate de compatibilitatea cardurilor şi chestiunile legate de protecţia datelor, înainte de a propune fuzionarea funcţionalităţilor acestor carduri.

Comisia TRAN subliniază că în interesul uni proces clar, eficient, proporţional şi uniform de punere în aplicare a normelor de securitate socială în transportul rutier, este esenţial ca autorităţile statelor membre să aplice, în mod uniform, regulile. Pentru respectarea legislaţiei sociale şi buna utilizare a tahografului este esenţială setarea manuală de către conducătorul auto a activităţii pe care acesta o desfăşoară. Prin amendamentul 21, Comisia TRAN propune utilizarea definiţiei pentru perioada de activitate zilnică în sensul acestui regulament, furnizată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-394 din 1992. În vederea îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi condiţiilor sociale pentru şoferii profesionişti, Comisia TRAN propune ca, până în 2020, toate vehiculele care nu sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, să fie dotate cu un tahograf inteligent. De asemenea, pentru Parlament este esenţial ca statele membre să-şi doteze autorităţile de control cu echipamente de detectare timpurie la distanţă şi să-şi instruiască în mod corespunzător agenţii de control. În niciun caz, comunicarea la distanţă în scopuri de control nu poate duce la aplicarea automată de amenzi sau de sancţiuni pentru conducătorul auto sau întreprinderea de transport. În ceea ce priveşte atelierele, statele membre iau măsuri pentru a preveni conflictele de interese dintre instalatori sau ateliere şi întreprinderile de transport rutier.

Comisia TRAN solicită ca auditurile tehnicii inopinate să acopere, pe an, cel puţin 20 la sută din atelierele autorizate. De asemenea, pentru reducerea birocraţiei, cardul conducătorului auto se emite, la cererea acestuia, de autoritatea competentă, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Vreau să subliniez, domnule Comisar, faptul că acest regulament este considerat o unică oportunitate de modificare a Regulamentului 561 privind legislaţia socială, de aceea avem multe amendamente depuse în acest sens. Eu, personal, nu le susţin, pentru că consider că regulamentul privind tahografele digitale nu reprezintă momentul potrivit pentru schimbarea Regulamentului 561, dar avem şi câteva amendamente privind anumite excepţii care pot introduce o anumită flexibilitate. Aştept cu interes intervenţiile colegilor.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, tachographs play an important dual role for road transport: a social and a safety role. They make sure that the rules on driving time and rest periods are properly enforced. This is vital since the rules address the fatigue of drivers, which is one of the main causes of accidents involving heavy-duty vehicles. Tacographs also help ensure that the rules cannot be abused, resulting in distortion of competition between road transport operators.

Driving-time rules are now observed better since digital tachographs were introduced in 2006. Operators also have less paperwork than they did with the analogue tachograph, but reports indicate that levels of fraud and the administrative costs of using tachographs are still high. Last year the Commission proposed ways to tackle these two problems. This would be done by introducing a new ‘smart tachograph’ using satellite navigation and radio communication functions, accompanied by better rules on inspections, workshops, training of enforcement officers and sanctions.

I am very glad that the report from the Committee on Transport and Tourism prepared by Ms Ţicău supports and reinforces the Commission proposal. The Commission welcomes more than half of the 120 amendments adopted by the Transport Committee, as they clarify or strengthen its original proposal. They include, for instance, the amendments to strengthen the sanctions regime, to improve training of enforcers and to clarify the rules on the TACHOnet IT system and on the liability of employers.

The Commission can also accept in principle another quarter of the amendments. The most important of these are on the merger of driver cards with the driving licence, asking for a more detailed analysis before the implementation of such a merger; and, secondly, on moving definitions from the current annex into the main body of the legislation. I would, however, caution against applying full codecision to non-essential elements which may need regular updates, and requiring Member States to equip all their control authorities with the devices needed to read the information transmitted by the new radio communication function of the smart tachograph. This is good but costly, and I would recommend a step-by-step approach.

There remain 13 amendments that are of concern to the Commission. The most important are the amendments numbered 116 to 120, which would result in changes to the existing social rules and legislation on driving times – Regulation 561/2006. These amendments would create a derogation for craftsmen driving within a radius of 150 km of their base. This is a substantial increase from the 100 km set down in the Commission’s proposal and it would negatively affect road safety. In practice it would encourage many drivers to drive six hours or more on a daily basis without any control on their driving time.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I want to commend Ms Ţicău. She has worked tirelessly on this report and she has done her utmost to ensure that the shadow rapporteurs were kept abreast of all the latest developments, and to get compromises between the viewpoints from the different groups in this Parliament.

This proposal aims to improve the efficiency and effectiveness of tachographs and to ensure that professional drivers respect the rules on driving hours and rest periods – something which we clearly need to look at in the EU. The Commission proposed, on 19 July 2011, to revise the tachograph legislation to make fraud more difficult and to reduce the administrative burden. According to the Commission, this is expected to save companies EUR 515 million per annum. Ms Ţicău has taken a basic proposal from the Commission and has improved on it immeasurably.

We badly need technical updating, notably to preserve the security level of the digital tachograph. It will be necessary, therefore, to upgrade the security mechanisms to preserve the current level of security and to avoid fraud and tampering with the data recorded by tachographs. These changes will require a migration strategy in order to ensure compatibility between the existing cards and the vehicle units in operation and those to be introduced.

Nine percent of the control vehicles are found to be breaching the social rules. Roughly one quarter of them are found to be breaching the Tachograph Regulation in particular. On average, at any one time, around 45 000 vehicles are in breach of the EU tachograph rules. Failure to respect the minimum breaks and rest periods, and the maximum driving times, can lead to more fatigued drivers and a potential road safety risk. We need to look at harmonisation of the training of control officers; we need to provide control officers with adequate and type-approved software; and we need a binding categorisation of very serious infringements of the Tachograph Regulation.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Ieder van ons weet dat het wegvervoer een zeer harde en zeer competitieve sector is waarin regelmatig inbreuken worden gepleegd op sociale regels. Die sociale regels zijn juist hard nodig om ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt, maar ook om te komen tot een gelijk speelveld, eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen.

Om dat te bereiken is er meer controle nodig. De technologie helpt ons daarbij. Zij evolueert heel snel en de nieuwe digitale tachograaf die wij nu in wetgeving willen beschrijven, zal controle op afstand mogelijk maken waardoor natuurlijk veel meer gecontroleerd zal kunnen worden dan vandaag. Vandaag moet de vrachtwagen namelijk aan de kant gezet worden vooraleer een controle mogelijk is. Dat alleen al zou een ongelooflijke vooruitgang betekenen.

Maar er zijn natuurlijk nog andere aspecten die de rapporteur in haar verslag heeft aangehaald en die wij moeten ondersteunen. Om te beginnen moeten wij het debat openen over het toepassingsgebied. Wij willen evolueren naar een situatie waarbij alle professionele rijders gecontroleerd worden en het voorstel om nu van 3,5 ton naar 2,8 ton te gaan is een stap in de goede richting.

Daartegenover staat dat wij flexibeler moeten zijn met betrekking tot de uitzonderingen. Ik ben het ermee eens dat niet de loodgieter of de elektricien gecontroleerd moeten worden. Dat moet duidelijk afgebakend worden en de limiet van 100 km lijkt mij daar zeer redelijk. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel en veel succes aan de rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident! Bei dem digitalen Tachografen ist es tatsächlich so, dass wir uns bei der Verhandlung in vielen Dingen sehr einig waren. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei Silvia Țicău bedanken, die das sehr engagiert mit uns Schattenberichterstattern verhandelt hat. Wir sind auch in großen Dingen wirklich einig: dass es hier darum geht, praktisch das Ganze anzupassen, dass eine technologische Neuheit eine Verbesserung der Kontrollen ermöglicht, die auch verstärkt werden müssen, ebenso wie größere Transparenzanforderungen in Bezug auf das, was jetzt eingebaut werden kann, was wir kontrollieren können. Ich bin also mit vielem wirklich einverstanden, nur mit einer Sache bin ich nicht einverstanden, und auf die möchte ich mich jetzt konzentrieren.

Und zwar fange ich jetzt ein bisschen beim Allgemeinen an. In der EU-2020-Strategie betonen wir immer wieder die Wichtigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Davon gibt es viele, und die schaffen die Arbeitsplätze und die Ausbildungsplätze. 2009 war genau für solche kleine und mittelständische Unternehmen ein Vorschlag für Entbürokratisierung hier prämiert worden, der besagte, dass man bei den Fahrtenschreibern Ausnahmemöglichkeiten für die Mitgliedstaaten vorsehen sollte, wonach ein Handwerker, der z. B. selber sein 3,5-Tonnen-Fahrzeug lenkt, keinen Fahrtenschreiber braucht, wenn er sich nur 50 Kilometer von seinem Unternehmensort entfernt. Das sollte jetzt erweitert werden auf 150 Kilometer. Dieser Vorschlag ist prämiert worden. Und es herrschte hier eigentlich große Einigkeit – zwar nicht unter allen –, dass es gut wäre, in diese Richtung zu gehen, dass das wirklich Entbürokratisierung bedeuten würde.

Jetzt hat die Kommission leider nur 100 Kilometer vorgeschlagen. Im Ausschuss haben wir das zunächst mit einer knappen Mehrheit auf 150 Kilometer verändert. Da hatten wir eine Mehrheit für 150 Kilometer, für genau diesen Vorschlag. Das ist jetzt im Moment wieder in Frage gestellt. Wir haben jetzt zwar generell gesagt, die Regelung soll nur über 100 Kilometer angewendet werden – das ist richtig –, aber gleichzeitig soll das Gewicht auf 2,8 Tonnen reduziert werden. In Deutschland ist es so, dass zurzeit 2,8 Tonnen zwar schon in der Regelung vorgesehen sind, es aber so viele Ausnahmetatbestände gibt, dass genau der kleine Malermeister und Elektrikmeister überhaupt nicht betroffen sind.

Das würde sich verändern. Und darum, denke ich, wir müssen gegen Änderungsantrag 134 stimmen und für meinen Antrag 129. Dann würden wir in Richtung Entbürokratisierung gehen und wirklich etwas für kleine und mittelständische Unternehmen tun.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Ein Bericht über einen Verkehrsunfall am Wochenende mit einem Lkw-Fahrer, der vor Erschöpfung eingeschlafen und in den Straßengraben gefahren ist, hat mich wieder darin bestätigt, wie notwendig eine klare und konsequente Regelung der Lenk- und Ruhezeiten und deren Kontrolle mittels eines digitalen Fahrtenschreibers für uns, für die Verkehrssicherheit, aber auch für die Betroffenen selbst ist. Der digitale Tachograf bedeutet eine gewisse Innovation, er hat neue, aber auch noch alte Probleme. Die neuen Probleme entstehen in neuen Manipulationsmöglichkeiten, die wir auch technisch in den Griff bekommen müssen. Die alten Probleme sind jene, die wir sozusagen schon bei der Kontrolle oder beim Mangel an Kontrolle in verschiedenen Mitgliedstaaten beobachten können.

Was wir jetzt neu regeln, hat aus meiner Sicht Folgendes wesentlich zu berücksichtigen: Erstens, dass nicht jedes Mal, wenn keine Fahrt aufgezeichnet wird, deswegen automatisch eine Ruhezeit eintritt. Denn viele Fahrer müssen laden und entladen, und das ist natürlich auch als Arbeitszeit zu werten. Das zweite Problem ist: Die Aufzeichnungen von Geschwindigkeit wurden aus dem Dossier gestrichen. Das halte ich für falsch, denn auch hier gibt es große Unfallgefahren. Wir möchten auch Gewichtssensoren haben, und wir möchten auch eine Hotline haben, die anonym ist und die verfolgt werden kann, damit man Betrug melden kann. Was ich auch einbringen werde, ist ein Antrag, dass die Tiertransportkontrolle mit in diese Regelung aufgenommen wird. Ich halte das für wichtig, weil auch das ein ganz zentrales Element unserer Gesetzgebung sein muss.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the subject of tachographs is one that has constantly evolved over many years. Changes in technology have seen us move from analogue to digital, and now we have a report that really asks the question: how far can we take this?

It is often said here in Parliament that because we have technical capability we need to do something with it. I disagree. Just because we can do something does not mean that we must. There is a suggestion that we merge driving licences with tachograph records. I do not agree. The two are not the same. One is private, one is professional. Like the limiting of a company’s liability, there must be protection for the individual acting in a private capacity.

As for the subject of ‘Big Brother’s eye in the sky’ and satellite tracking of vehicles, this makes me very uncomfortable. If equal enforcement across Europe is our main concern, then that should be the focus, not creating a new way of tracking people.

Finally I would like to tackle what I regard as the elephant in the room: namely the question of money. How are we to pay for this? Is it necessary at this time? Do you want to force struggling businesses to pay for it?

No, it is not necessary now. And we should not be adding costs to struggling businesses. In the current climate, they have enough to worry about.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella stesura di questa relazione non si è per nulla tenuto conto delle dirette interessate: le aziende di autotrasporto. In Italia il 91% del trasporto merci avviene su gomma. I loro diritti saranno ignorati se questa relazione verrà approvata nella sua forma attuale.

In molte commissioni di questo Parlamento ci impegniamo quotidianamente per ridurre l'onere finanziario e amministrativo che grava sulle nostre aziende, ma relazioni come questa vanificano tutti i nostri sforzi, perché soffocheranno le aziende stesse con nuovi carichi burocratici, con numerose perdite economiche e con nuove forme di concorrenza sleale.

Sarebbe bastato poco per ottenere una relazione equilibrata, che non dimenticasse il diritto di sopravvivenza delle nostre aziende in un periodo economico molto difficile, ma un dialogo di questo tipo non è stato possibile. Al contrario, la relazione ha volutamente ignorato persino precedenti atti legislativi dell'Unione europea – come la direttiva del 2002 sul tempo di lavoro – ha persino ignorato i documenti della Commissione europea con cui si riconosceva la pericolosità di pratiche come il retrofitting che invece viene riproposta in questa relazione. Il documento che voteremo domani ci chiederà di dimenticare le conquiste positive che sono state fatte negli ultimi anni e a pagare le spese saranno ancora una volta le aziende europee.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte auch der Berichterstatterin und den Schattenberichterstattern für die Arbeit danken. Es ist ein technisch schwieriges Dossier. Ich hätte mir auch etwas mehr Zeit für die Debatte gewünscht und für die Diskussion.

Der Fahrtenschreiber misst einfach die Lenk- und Ruhezeiten des Lkw-Fahrers. Deshalb war für mich eine erste wichtige Priorität zu sagen, auf wen das Anwendung finden soll. Und ich finde, es den Mitgliedstaaten zu überlassen, welches Handwerk unter welchen Bedingungen ausgeschlossen ist, war nicht die beste Lösung. Ich komme aus einem Grenzgebiet. Mit dieser Regelung wird der Dachdecker in einem Staat mit Fahrtenschreiber fahren müssen, ein oder zwei Kilometer weiter nicht, und ein paar Kilometer weiter wieder schon. Derjenige, der 150 Kilometer fährt, um seine Arbeit auszuführen, und einen Fahrtenschreiber hat, der kann abends nicht nach Hause kommen. Und deshalb glaube ich, dass europäische Gesetzgebung auch dem Alltag der Menschen Rechnung tragen muss. Die Regelung soll Anwendung finden für den Berufsfahrer. Alle, die nicht Berufsfahrer sind, sollen ausgeschlossen sein.

Das Zweite sind die Fristen. Wir haben zurzeit zwei Modelle Fahrtenschreiber und schlagen jetzt ein drittes vor. Deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir zuerst einmal eine Frist festlegen, in der nur ein Modell Anwendung findet, und dass die Kommission dann eventuell die Fristen für ein zweites Modell anpassen kann. Die Vergangenheit hat ja öfter gezeigt, dass wir, wenn wir auf eine Technologie warten, manchmal zu enge Fristen setzen. Das soll man etwas einfacher lösen können.

Der letzte Punkt ist der internationale Bereich. Ich weiß, es geht um Sozialbedingungen, um Arbeitsbedingungen. Aber was erwartet der Bürger von unserer Gesetzgebung? Nicht, dass wir sagen, es ist nicht der Zeitpunkt, etwas zu ändern. Wenn – wie in der Region, in der ich lebe – Menschen wochenlang in ihrem Lkw die Nächte und die Wochenenden verbringen und dann erst vielleicht nach Hause gehen, und wenn diese Leute eingestellt sind, weil sie ungefähr ein Drittel des Lohns bekommen, den man normalerweise in der Region bezahlt, dann ist das nicht der europäische Verkehrsraum, den wir wollten!

Wir wollten bessere Qualität, wir wollten bessere Löhne und bessere Umstände. Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu ändern, wenn es auch nicht das Ziel dieser Richtlinie war, diese Aspekte anzugehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE), Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Lieber Kollege Grosch, wir stimmen ja in vielen Dingen sehr überein. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass wir eine gemeinsame Gültigkeit brauchen. Damit bin ich vollkommen einverstanden. Sie haben aber auch gesagt, dass es die Berufsfahrer betreffen soll und nicht die anderen. Das ist aber meines Erachtens bei der derzeitigen Lage eben nicht der Fall. Ein Nichtberufsfahrer, ein Dachdeckermeister z.B., der selber Dinge fährt und ein Fahrzeug von 2,8 Tonnen hat, also ein leichtes Nutzfahrzeug – das haben ganz viele –, und der dann einmal in drei Jahren über 100 Kilometer, nämlich 103 Kilometer in eine Richtung fährt, muss tatsächlich einen digitalen Fahrtenschreiber einbauen. Glauben Sie, das ist verhältnismäßig? Und glauben Sie, es würde andernfalls die Sicherheit bedroht?

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der blauen Karte. – Frau Kollegin, die Abänderungen, die wir vorgeschlagen haben, beziehen sich zum einen darauf, dass wir die Handwerker einfach aus dem Anwendungsbereich rausnehmen und so in Artikel 3 aufnehmen wollen, und zum Zweiten auf die 2,8 Tonnen: Wir wissen genau, dass gewisse Unternehmer ihre Flotte so eingestellt haben, dass sie bei den Lkw für Ihre Berufsfahrer am liebsten diejenigen einsetzen, die keinen Fahrtenschreiber brauchen. Wenn es uns um Sicherheit für Berufsfahrer geht, habe ich deshalb mit den 2,8 Tonnen kein Problem. Wenn es aber darum geht, Schikanen für den Handwerker zu vermeiden, dann können Sie auch meinen Änderungsantrag unterstützen, mit dem wir das einfach vollständig herausnehmen. Am liebsten würde ich überhaupt keine Kilometer beschränken, aber das würde in einer späteren Phase kommen. Dann haben wir etwas für die Sicherheit getan, für die Flexibilität, aber auch insgesamt für den europäischen Transportraum.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). - Señor Presidente, yo también quiero unirme a la felicitación a la ponente, que ha trabajado largo y tendido sobre un tema de apariencia técnica, pero con tantas implicaciones.

Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, queremos y estamos haciendo todo lo posible por defender a nuestras pequeñas y medianas empresas, pero sabemos que, a nivel europeo, y sobre todo cuando se trata de seguridad vial, normalmente no solemos poner en el otro platillo de la balanza los costes tremendos de los accidentes, incluidos los del carpintero o los del fontanero, que tienen una furgoneta de 2,8 toneladas. Es decir, que hay que saber poner en el otro platillo de la balanza los costes de esos accidentes y la necesidad de la seguridad vial, también para el pequeño empresario y para el autónomo.

Me alegro, por lo tanto, de la extensión del control de los vehículos, en este caso, a esos vehículos de menos de 3,5 toneladas, del aumento de los controles regulares – cuyo cumplimiento la Comisión tendría que vigilar, porque una cosa es lo que se pide, lo que se regula, y otra la manera en que se implementa – y de la petición de incorporar los sensores de peso que se propone en las enmiendas 149 y 151.

Mi única decepción ha sido que mantengamos los 50 km como excepción para los autobuses de línea regular.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, de aanvullende eisen voor de digitale tachograaf in vrachtwagens hebben mijn steun. Dat is goed voor de verkeersveiligheid in Europa.

Maar willen wij écht iets doen aan de verkeersveiligheid in het goederenvervoer over de weg, dan is het nodig dat wij komen tot een geharmoniseerde, artikelsgewijze interpretatie van de rij- en rusttijdenregeling. Nu zitten nog veel chauffeurs gestrest achter het stuur, omdat zij tot 28 dagen in het verleden nog bekeurd kunnen worden voor overtredingen. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid. Dus dat punt moet de commissaris vooral gaan aanpakken.

De Commissie vervoer van dit Parlement heeft terecht het voorstel verworpen om de bestuurskaart en het rijbewijs van de chauffeur samen te voegen. Dat is een onnodige schending van de privacy en bij inname van de kaart wordt de chauffeur niet alleen professioneel, maar ook privé gestraft. Dat kunnen wij niet toelaten, dat is niet de bedoeling.

Voor het overige, Voorzitter, ben ik van mening dat de Ecocombi grensoverschrijdend moet worden ingezet. Commissaris Kallas, u heeft mijn steun!

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Cieľom revízie nariadenia Rady č. 3821 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561 o pracovnej dobe vodičov v nákladnej autobusovej doprave je optimalizácia pravidiel na vykonávanie činnosti vodičov a zefektívnenie funkcií tachografov používaných na evidenciu a kontrolu dodržiavania príslušných predpisov. Rôznorodé a špecifické dopravné aktivity je pomerne náročné vtesnať do jedného regulačného rámca, a preto je prirodzené, že v niektorých prípadoch je potrebné zohľadniť osobitné podmienky výkonu práce vodičov.

Ako príklad je možné uviesť dopravu čerstvého betónu v stavebníctve, ktorý musí byť spracovaný na stavenisku spravidla do 60 až 90 minút od jeho výroby v betonárke. Vodič prepravujúci čerstvý betón pritom strávi za volantom autodomiešavača len krátky čas. V mojej krajine sa čerstvý betón dopravuje v priemere len na vzdialenosť 12 až 15 km. Väčšina pracovnej doby teda vodičovi uplynie buď čakaním na nakládku betónu vo výrobni alebo na vykladanie betónu na stavbe. Ak by vodič musel aplikovať nariadenú 45-minútovú prestávku v čase vykonávania betonáže, určite by mu to spôsobilo znehodnotenie prepravovanej betónovej zmesi.

Preto mi dovoľte požiadať vás o podporu doplňujúceho návrhu č. 120 k predloženej správe, ktorý nám umožní vytvoriť potrebné podmienky pre plynulý výkon práce vodičov v špecifickej oblasti prepravy stavebných materiálov.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, interveniamo su una situazione problematica, una parte rilevante dei veicoli controllati dalla polizia nazionale e dai funzionari addetti al controllo viola le norme sociali: è stato rilevato che circa un quarto di questi viola le norme tachigrafiche.

Da tale inosservanza degli obblighi relativi ai periodi di riposo minimi deriva anche un vantaggio competitivo indebito a favore di chi viola la legge, con un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno e gravi conseguenze per la salute dei conducenti. Rispetto agli obblighi di installazione – sono a favore – e l'obbligo di adozione nel 2020 del nuovo tachigrafo mi pare tenga nella giusta considerazione i tempi necessari per la commercializzazione di questo strumento e i costi che derivano dalla sua installazione.

Conosco bene anche i problemi – e li condivido – che le piccole e medie imprese e i piccoli artigiani sollevano, e li condivido, non mi sento però di condividere le deroghe perché creano un regime frammentato con differenze fra gli Stati membri.

 
  
  

Elnökváltás: SURJÁN LÁSZLÓ úr
Alelnök

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - Mr President, a number of amendments have raised serious concerns inside the British freight industry. Amendment 136 seeks to broaden the reach of the legislation by altering the weight threshold for vehicles subject to regulation, in some cases bringing it down to one-and-a-half tonnes. This brings millions of vans into the remit without any recourse to an impact assessment. It would bankrupt small businesses up and down the UK which are reliant upon such vehicles and do not have the resources to accommodate such a regulation.

Similarly, Amendment 134 alters the weight limit down to 2.8 tonnes. Whilst companies in Germany operate under such limits, the UK does not. It broadens the scope of the legislation enormously, again without adequate justification.

Many representatives of the UK freight and haulage industry strongly oppose plans to prevent operators carrying out their own tachograph calibration. It is right that this amendment be lifted, and I hope that it stays out of future proposals.

Today’s proposals establish far-reaching surveillance that goes beyond anything anticipated or justified. I fear that permitting these amendments could pave the way for Brussels to roll out similar levels of monitoring and enforcement for other road users and in other industries.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). - Herr Präsident, Herr Vizepräsident! Zunächst einmal bedaure ich es, dass wir dem Antrag auf Verschiebung der Abstimmung für diese Juli-Plenartagung nicht nachgekommen sind. Bei einem solch schwierigen Dossier, wo es um konkrete und technische Details geht, die hier schon angesprochen wurden, wäre es unbedingt notwendig gewesen, uns mehr Zeit zu lassen und mit der Abstimmung abzuwarten. Unsere Entscheidungen werden sehr konkrete Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der vielen Lkw-Fahrer haben. Es geht zunächst einmal darum, wer einen Tachografen benötigt, für welche Lkw, für welche Distanzen, Ausnahmen werden vorgesehen, was genau kontrolliert werden soll, Lenk- und Ruhezeiten, Geschwindigkeit, Gewicht, und nicht zuletzt wie diese ganzen Daten aufgezeichnet und kontrolliert werden. So weit, so gut. Das kann ich voll unterstützen.

Aber ich stelle fest, dass verpasst wurde, uns mit dem Sozialen zu beschäftigen, um soziales Dumping, unlauteren Wettbewerb im Straßenverkehr und nicht zuletzt auch Gefahren für die Straßenverkehrssicherheit zu vermeiden. Bereits jetzt, bevor überhaupt über den digitalen Fahrtenschreiber entschieden wurde, kursieren Listen mit Tricks, wie man diese Apparate umgehen und manipulieren kann. Der Wettbewerb im Straßentransportbereich ist unerbittlich, besonders unter dem starken Druck von Drittstaaten. Leider sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo am Ende nicht der gewinnt, der sich an die Regeln hält, sondern jener, der sie am geschicktesten umgehen kann.

Wir müssen uns deshalb mit diesen grundlegenden Problemen beschäftigen, mit den eigentlichen Ursachen. Wird der Fahrtenschreiber uns dabei helfen? Ich hoffe es.

 
  
  

„Catch the eye eljárás”

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Herr Präsident! Zunächst möchte auch ich der Berichterstatterin für ihre hervorragende Arbeit danken und natürlich auch den Schattenberichterstattern – das war ein schweres Stück Arbeit, das wissen wir. Es war von jeher das Ziel des Europäischen Parlaments, ein Mehr an Straßenverkehrssicherheit zu gewährleisten. Mit diversen Gesetzen hat dieses hohe Haus dazu beigetragen, dass dies erreicht worden ist. Ich erinnere hier nur beispielsweise an die Punkte Übermüdung am Steuer und Bekämpfung der Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen.

Unabhängig davon ist es natürlich wichtig, dass man sich an die technischen Veränderungen, die technischen Weiterentwicklungen ständig anpassen muss. Von daher muss man Manipulationen auch in Zukunft verhindern, natürlich unter Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen.

Ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig ist und mit diesem Papier erreicht werden würde, ist die Vereinheitlichung der konkreten Maßnahmen für die Ausbildung der Kontrolleure und, ganz besonders interessant und wichtig, die Angleichung der Sanktionen. Bei der Ausnahmeregelung würde ich darauf bestehen, dass diese 150 Kilometer für Handwerksbetriebe aufrechterhalten werden, denn das ist wichtig für das Geschäft dieser Unternehmen.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Legislaţia socială în domeniul transportului rutier îmbunătăţeşte siguranţa şi condiţiile de lucru pentru conducătorii auto şi asigură o concurenţă loială între întreprinderi. Încălcarea normelor sociale privind perioadele minime de repaus poate duce la oboseală acumulată pentru conducători, afectând, implicit, siguranţa rutieră. De asemenea, societăţile pot fi tentate să nu respecte legislaţia, pentru a obţine avantaje concurenţiale semnificative. În aceste condiţii, regulamentul trebuie revizuit, pentru reducerea posibilităţii de a comite o fraudă.

Transportul rutier trebuie să devină mai sigur şi eficient, iar acest lucru se poate realiza prin creşterea fiabilităţii aparatelor de înregistrare şi reducerea sarcinii administrative. Tahograful trebuie să furnizeze date credibile pentru a permite un control eficient.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Pane předsedající, nedodržování minimální doby odpočinku a pravidelných pauz u řidičů, často pod tlakem konkurence mezi dopravci, sebou nese nedozírné následky, při nichž jsou cestující bezmocní, a to přes všechna práva, která jim podle evropských předpisů přísluší.

Tragická událost z víkendu minulého týdne je toho bohužel tím nejsmutnějším příkladem. Na chorvatské dálnici u města Karlovac havaroval český autobus s 51 cestujícími. Jedna z vyšetřovacích verzí je nedodržení minimální doby odpočinku řidiče autobusu, který spolu s dalšími 7 cestujícími při nehodě zahynul, další osoby byly zraněny.

Proto považuji za nezbytné, aby byla nastavena skutečně přísná pravidla zejména u vozidel, která zajišťují přepravu cestujících. Správně fungující záznamové zařízení, které včas oznámí porušení předpisů, je důležitým prvkem posilování bezpečnosti cestujících na silnicích. Ve výsledku je to totiž právě cestující, který je přímo ohrožen rizikovým chováním řidiče a který má přitom výsostné právo na zajištění bezpečnosti během přepravy.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, I am of course in favour of controlling the hours driven by commercial and passenger vehicles in the interests of road safety. However, they should be drafted and enforced with flexibility and common sense and not an exercise in obsessive-compulsive disorder.

The report seems to be keen on supporting a zero-tolerance enforcement policy. I am not. One of my constituents was recently fined GBP 600 for exceeding his allotted time by 15 minutes in an effort to get home that night. There is a need for convergence of these laws only in the case of vehicles that leave the countries from which they operate. It should not apply to those that remain within their own countries. Even then convergence can just as easily be achieved by multilateral international agreements. There is no need for power-hungry supranational entities to get involved.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il lavoro della relatrice è ottimo. Credo che in questa materia ci siano però tre cose che valgano più di ogni altra: la prima è quella che riguarda l'uniformità delle regole. Anch'io, come altri colleghi, penso che un sistema di deroghe possa essere pericoloso, perché porterebbe progressivamente allo sgretolarsi della norma di base e a creare tante situazioni difformi che poi alimentano la competizione impropria.

Il secondo è quello che riguarda il tempo di lavoro e il tempo di riposo: sempre il tempo di lavoro e il tempo di riposo sono una delle condizioni fondamentali nella vita di una persona, sulle quali si basa poi il rispetto e il riconoscimento di diritti importanti. In questo caso, però, il tempo di riposo soprattutto ha una valenza ulteriore: se non è adeguato, se non è applicato con correttezza, rischia di far calare drasticamente la sicurezza e dunque di creare un problema rilevante anche all'utenza, o più semplicemente a persone che sono in quel momento in circolazione sulla strada. Per questa ragione credo che debba essere guardato con tutta l'attenzione del caso e non sottovalutato in nessuno dei suoi aspetti.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, thank you very much for your remarks on this important issue.

The tachograph has proven to be a useful instrument to increase road safety, and it has really worked well. Now we need to adapt the rules in line with new technology and obtained experience.

Harmonised enforcement is extremely important; but I think that there is increasing cooperation between Member States. Also we, the Commission, try to follow and push these practices in the right direction to have more harmonised enforcement. This is in the hands of the Member States, but this is an important issue on which I share the concerns expressed about harmonised enforcement.

As regards costs: our impact assessment shows that there will be practically no additional costs, and it is hoped that there will be no additional burden for businesses. It is just a development of new technology which is in many cases more convenient and can be better used. I would also like to emphasise that this proposal already extends the exemption for the use of tachographs from 50 km to 100 km. That is quite an extension. It also reduces the costs and the administrative burden for the business as a whole.

If we go further and extend this extension to 150 km it can pose some serious problems concerning the overall social acquis in road transport and also have other potentially important consequences. Extensions have already increased from 50 km to 100 km. This increase was not emphasised today, but I think it is quite a reasonable proposal.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − Vreau să mulţumesc tuturor colegilor care au intervenit şi Comisiei Europene pentru colaborare. Vreau să mulţumesc încă o dată raportorilor din umbră şi să-i asigur că vom colabora în continuare şi pe parcursul următoarelor etape.

Aş vrea să fac câteva precizări: obiectivul nostru este creşterea siguranţei rutiere şi trebuie să spunem faptul că cel puţin 1% din PIB-ul european reprezintă costul datorat accidentelor rutiere. De asemenea, am introdus în textul regulamentului anumite elemente din anexe, pe care le-am considerat importante, astfel încât Comisia să nu aibă un cec în alb şi să facă modificări prin acte delegate doar asupra elementelor neesenţiale şi foarte tehnice ale regulamentului.

De asemenea, am întărit prevederile privind protecţia datelor şi, pentru colegii care se temeau de Big Brother, aş vrea să menţionez faptul că tahograful va înregistra poziţia la începutul şi la sfârşitul perioadei de activitate a conducătorului auto şi ale fiecărei operaţiuni de transport în parte, deci nu în orice moment. De asemenea, vreau să mai subliniez faptul că susţin coborârea la 2,8 tone a vehiculelor cărora li se aplică acest regulament, şi, de asemenea, susţin ca regulamentul să se aplice doar şoferilor profesionişti.

În ceea ce priveşte sancţiunile, da, este extrem de important să putem să includem în categoria sancţiunilor foarte severe, a încălcărilor foarte grave, în legislaţia statelor membre a acelor prevederi, a acelor cazuri care prezintă o gravitate deosebită în ceea ce priveşte consecinţele asupra siguranţei rutiere. Nu susţin excepţii pentru întregul sector al construcţiilor, sunt de acord cu betonul – exemplul dat de colegii noştri - dar consider că sectorul construcţiilor nu ar trebui să beneficieze, în general, de o excepţie prea largă.

Închei, domnule preşedinte, spunând că susţin introducerea senzorului de greutate, este important acest lucru. De asemenea, subliniez faptul că viteza este înregistrată de tahograful digital, dar viteza nu va fi transmisă prin sistemul de comunicaţii la distanţă, întrucât ea va fi verificată atunci când vehiculul este oprit în trafic în mod manual şi controlul se va face în mod manual.

Încă o dată mulţumesc raportorilor din umbră şi-i asigur de cooperare şi pe următoarele etape de adoptare a acestui dosar legislativ. Mulţumesc tuturor colegilor care au intervenit şi mulţumesc încă o dată Comisiei.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − A vitát lezárom.

A szavazásra kedden 2012.07.03-án kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), per iscritto. – Mi compiaccio con la relatrice Ticau per il lavoro svolto. Sicuramente l'installazione e l’impiego del tachigrafo, se usato correttamente, può risultare un ottimo strumento per migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli autotrasportatori, andando al contempo incontro alle loro legittime esigenze di privacy. Sicuramente, per proteggere i conducenti, sono necessarie regole più stringenti relativamente al tempo di guida e di riposo. Apprezzo perciò le nuove regole finalizzate a migliorare le funzioni del tachigrafo, come l'uso di comunicazioni wireless per i controlli su strada al fine di ridurre il numero di veicoli fermati nonché le disposizioni in materia di formazione degli ufficiali di controllo. Nell'ottica di garantire la sicurezza stradale nell'Unione Europea a tutti i livelli possibili, riveste un'importanza capitale l’affermazione di un principio di corresponsabilità chiaro e completo, e per questo giudico positivo il compromesso trovato dalla la relatrice in base al quale le parti coinvolte devono fare controlli regolari secondo quanto già stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4 del Regolamento 561/2006. Per quanto riguarda l'installazione del tachigrafo da parte di tutti i veicoli non esentati, chiedo si tenga conto della necessità che gli adempimenti connessi al rispetto della procedura non comportino un sovraccarico di oneri in termini economici e burocratici per le piccole e medie aziende.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid