Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2288(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0190/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0190/2012

Keskustelut :

PV 02/07/2012 - 25
CRE 02/07/2012 - 25

Äänestykset :

PV 03/07/2012 - 6.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0275

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 2. heinäkuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen versio

25. Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the attractiveness of investing in Europe (2011/2288(INI)) (A7-0190/2012).

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, οι αποφάσεις των τελευταίων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ως μέσο για την έξοδο από την δημοσιονομική και την οικονομική κρίση. Η ανάπτυξη αποτελεί το βασικό φάρμακο. Θα δημιουργήσει πλούτο και θέσεις εργασίας. Θα συμβάλει στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και θα ενισχύσει την οικονομική και περιφερειακή σύγκλιση. Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κατ' εξοχήν από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις. Αυτό είναι το θέμα της έκθεσης που συζητούμε απόψε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις, θα ενισχύσει το επιχειρηματικό πνεύμα των ευρωπαίων και θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να επενδύσουν.

Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους - μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων - για τις πολύτιμες ιδέες τους που εμπλουτίζουν την έκθεσή μου, καθώς επίσης και τους συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές που γνωμοδότησαν και συνεισέφεραν με ιδιαίτερα εύστοχες παρατηρήσεις και προτάσεις.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη σχετική πρόσφατη κάμψη, παραμένει ο πρώτος επενδυτικός προορισμός στον κόσμο αλλά με δεδομένους τους κινδύνους που εγκυμονούν, αφενός, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που μας στερεί πόρους για επενδύσεις, και αφετέρου, λόγω της ανάδυσης νέων ανταγωνιστικών επενδυτικών προορισμών, πρέπει να κινητοποιηθούμε για να προστατέψουμε τη θέση και τις δυνατότητες της Ένωσης.

Πρέπει να δράσουμε ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό, σ' εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Κατ' αρχάς για τη δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές, αλλά και στους ίδιους τους ευρωπαίους, επενδυτές και καταναλωτές. Πρέπει να θωρακίσουμε το τραπεζικό μας σύστημα για να μπορέσουμε να έχουμε ρευστότητα στην αγορά που αποτελεί τον βασικό μοχλό για τις επενδύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στα πλεονεκτήματά της. Χρειαζόμαστε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές, αλλά και στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ένωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά, τις διασυνοριακές συνεργασίες και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς δημοσίων συμβάσεων. Πρέπει να αναπτύξουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, να αξιοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία για να δώσουμε τη δυνατότητα επενδυτικής ελκυστικότητας σε όλες τις περιοχές ανάλογα με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.

Σε διεθνές επίπεδο, η Ένωση πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για πολυμερείς ή διμερείς εμπορικές συμφωνίες, από τις οποίες θα αποκομιστούν οφέλη για το εμπόριο και τις επενδύσεις αλλά και για τη διεθνή θέση της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει σε διεθνές επίπεδο, κάτι που κάνει ήδη για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών : όλα αυτά είναι θέματα που προασπίζουν την ανταγωνιστικότητα και την επενδυτική ελκυστικότητας της Ένωσης. Επίσης, για την αντιμετώπιση των φορολογικών και των μακροοικονομικών ανισορροπιών για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Ένωσης.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε οι επενδύσεις να έχουν μία οριζόντια διάσταση σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στην "ατζέντα 2020". Ζητούμε μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις και μια σχετική ανακοίνωση, κύριε Επίτροπε, με δείκτες και παραμέτρους όπως αυτές που επεξεργάζεται ο ΟΟΣΑ, που θα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες και θα μας βοηθούν να αποφασίζουμε για τις στοχευμένες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεύρυνση της βάσης των επενδύσεων.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η επενδυτική πολιτική πρέπει να αποτελέσει βασικό εργαλείο και για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ Βορρά και Νότου, των δημοσιονομικών, οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών. Για αυτό μια καινοτόμα πρόταση είναι η δημιουργία ενός "Παρατηρητηρίου για τις επενδύσεις" εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα παρακολουθεί τις τάσεις και τις εξελίξεις από την έλξη και τις επιπτώσεις των επενδύσεων και θα προτείνει πολιτικές για την ενίσχυση των επενδύσεων στα κράτη μέλη, καθώς και για την προβολή της Ένωσης ως επενδυτικού προορισμού στον σύγχρονο κόσμο.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Europa pozostaje dalej ważnym miejscem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednak zauważalne jest rosnące znaczenie krajów rozwijających się w walce o uwagę inwestorów. Jak więc walczyć o utrzymanie silnej pozycji Europy jako miejsca, gdzie warto inwestować?

Podstawową przewagą rynku europejskiego jest stabilne i przewidywalne otoczenie zarówno biznesowe, jak i prawne. Działalność gospodarcza w Europie jest bardzo dobrze uregulowana w porównaniu do niektórych części świata, a uporządkowana sytuacja polityczna gwarantuje możliwości prowadzenia działalności w stabilnych warunkach. Innym dużym atutem państw członkowskich jest wysoka jakość kapitału ludzkiego. W takim razie gdzie jest problem? W Europie przykłada się coraz większą wagę do kwestii tzw. społecznie odpowiedzialnego biznesu, który oprócz powszechnego celu wzrostu wartości dla akcjonariuszy zwraca też uwagę na kwestie ochrony środowiska, dbałości o otoczenie i kwestie społeczne. Te wymogi są bardzo kosztowne. Jednak aby móc rywalizować o pieniądze inwestorów musimy zadbać o nasz system finansowy, aby banki w czasach niepewności były nadal w stanie finansować inwestycje. Inwestorzy obawiają się niskiego poziomu wzrostu w Europie, nagromadzonych długów oraz wysokich stawek podatkowych.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - În primul rând, aş vrea să felicit raportoarea pentru abordarea avută în cadrul acestui raport. În ultimii ani, am asistat la numeroase proteste ale lucrătorilor din diferite regiuni ale Uniunii Europene la anunţul privind delocalizarea activităţii unor societăţi comerciale în afara Europei, lucru care determină automat creşterea şomajului în regiunile respective. Pentru a preîntâmpina asemenea evenimente în viitor, Europa are nevoie de o strategie prin care să atragă noi investitori străini şi locali, să încurajeze proiectele de investiţii transfrontaliere, precum şi dezvoltarea în continuare a reţelelor trans-europene, care vor avea ca efect o mai bună mobilitate a lucrătorilor, a studenţilor şi a cercetătorilor.

Nu în ultimul rând, este nevoie de o promovare mai bună a parteneriatelor public-private, sprijinirea lucrătorilor liber profesionişti, având în vedere numărul şi varietatea de oportunităţi noi, precum şi sprijinirea IMM-urilor pentru un acces mai facil la investiţii, mai ales la investiţii pe termen lung şi durabile.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Súhlasím s konštatovaním uvedeným v správe, že medzi komparatívne výhody Európy v porovnaní s inými regiónmi patrí najmä vzdelaná a rozhľadená populácia, dobre vybudovaná technická infraštruktúra a rozsiahle a pomerne dobré, pokrokové technologické zázemie. Nazdávam sa však, že jedným z hlavných problémov Európskej únie je energetická sebestačnosť, resp. schopnosť poskytnúť ďalšie energetické zdroje pre nové investície. A tu, myslím si, musíme budovať siete tak transkontinentálne, ako aj možnosti pripojenia sa na nové zdroje energií, ktoré sú mimo nášho kontinentu.

Ďalším problémom, na ktorý by som chcel upozorniť, je skutočnosť, že samotný európski výrobcovia odchádzajú z Európy preč do Ruska, do Číny, Brazílie a podobne. To znamená, že zrejme aj podmienky, ktoré vytvárame pre investorov a pre domácich investorov, sú horšie, ako v tých krajinách, kam odchádzajú.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Înainte de toate, doresc să o felicit şi eu pe colega mea, dna Kratsa, pentru munca depusă la acest raport.

Deşi economia globală se îndreaptă în direcţia bună, există obstacole majore care împiedică stabilizarea şi funcţionarea pieţei libere. În aceste condiţii, Uniunea trebuie să abordeze într-un mod mai eficient punctele slabe şi să-şi exploateze în continuare avantajele competitive. Pentru a spori atractivitatea investiţiilor este nevoie de măsuri concrete şi reforme rapide, atât la nivel naţional, cât şi european, iar măsurile respective trebuie să se concentreze în jurul pieţei unice, care oferă un avantaj semnificativ pentru investitori.

În România, proiectul minier de la Roşia Montană ar putea genera noi locuri de muncă într-o regiune afectată de şomaj. El ar putea stimula şi alte industrii şi ar avea o contribuţie importantă la economia naţională însă, din păcate, lipsa unei decizii şi a unui aviz pro sau contra demarării proiectului i-ar putea îndepărta pe investitorii străini.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva (S&D). - Kot poročevalka v senci za SND bi se rada zahvalila gospe Kratsa za opravljeno delo in za poročilo, ki ga je pripravila.

Povečanje naložb v Evropski uniji v času, ko se skušamo izkopati iz brezna krize, je izjemnega pomena. Potrebujemo skupne smernice, potrebujemo konkretizacijo idej, začenši s čimprejšnjimi investicijami v zaposlovanje mladih, v pozelenitev naših gospodarstev in doseganje razvojnih ciljev evropskih regij in občin.

V amandmajih, ki sem jih vložila na poročilo, se zavzemam za tisto plat strategije, ki se osredotoča na ustvarjanja novih investicij, predvsem s pomočjo kohezijske politike na lokalni in regionalni ravni, ker sem prepričana, da le ta lahko generira rast in predstavlja enega glavnih virov financiranja realne ekonomije v Evropski uniji.

Poleg tega potrebuje Evropska unija novo in boljšo industrijsko politiko, ki bo privabila zasebne vlagatelje iz celega sveta, ne samo znotraj Evropske unije.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, I must admit that this topic is very close to my heart because in my former political life, when we regained independence in our country, this was a major element in our economic policy – to attract foreign direct investments. And we were quite successful in this.

The Commission welcomes the report on the attractiveness of investing in Europe and thanks Ms Kratsa-Tsagaropoulou for her work.

In the current economic climate we need to create the necessary conditions to offer our companies and citizens the best possible business environment to produce and to compete in Europe.

It is true that the rise of emerging economies has intensified competition, but it has also created new opportunities for the EU through trade and investment in international value chains. Foreign direct investment is an important part of this.

The EU is the world’s leading host of foreign direct investment, attracting investments worth EUR 225 billion from the rest of the world in 2011 alone. However, the EU’s share of the world’s inward foreign direct investment has declined substantially – from 45% in 2001 to 23% in 2010. A detailed breakdown by country reveals that the decline in foreign direct investment has been highly uneven across Member States.

This means that we cannot relax, but we should rather continue to improve our framework conditions in order to keep our good international position. It also suggests that we can learn from each other in Europe as regards best practice if we wish to attract foreign investments.

And basically we know what attracts foreign direct investment. The main reasons the EU is still an attractive location for foreign direct investment is our highly-educated workforce, low foreign direct investment regulations, declining regulatory burdens for starting and elaborating a business, extensive investor protection laws, high quality investment promotion agencies and various support measures often linked to regional policy measures. Other important factors include a high level of productivity and technological infrastructure such as research and development and ICT endowment.

I am pleased to see that these issues are all addressed in Parliament’s report. As a continuation along these lines, the Commission is now preparing a communication on industrial policy. The long-term goals of our flagship product, Europe 2020, remain fully valid.

We have made very good progress in the deployment of industrial policy agreed in 2010. We will continue to push harder to establish the appropriate framework conditions to release the creative capacity of European industry.

The main areas currently considered for further action are: access to finance, improvement of the single market, industrial innovation and globalisation challenges for EU industry and small- and medium-sized enterprises. The Commission’s policy approach takes the same starting point as Parliament’s report and we also identify the same areas where action is needed.

As regards some of the concrete proposals in Parliament’s report, I note in particular the call for a European observatory for foreign direct investment and the urge for improved international regulatory cooperation. These are areas where work is already being done.

Over the past years the European Commission has developed several regulatory dialogues with our major trading partners and we have projects for the exchange of good practice among Member States as concerns foreign direct investment promotion. I cannot go through all the details of this detailed Parliament report here, but I welcome the broad approach of the report and the many areas for constructive cooperation ahead.

We started today’s sitting with a discussion on the development of a single European railway area; this is one thing that shows that when we develop good infrastructure we attract investments.

You have on various occasions discussed the Single Market Act and will continue to discuss the next proposal. One of the most important aspects of this is to attract foreign direct investment. Therefore, everything is in our hands.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 3 July 2012).

Written statements (art.149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. A promoção da atratividade do investimento na Europa exige a implementação de medidas e reformas, tanto ao nível europeu, como nacional. Para tornar a Europa um espaço mais atrativo para investir e trabalhar, é fundamental criar condições para que as empresas usufruam de um clima de concorrência leal. O desenvolvimento do mercado interno tem de ser uma das principais prioridades da UE para o desenvolvimento de um clima favorável e motivador para as empresas e os consumidores. Esta questão assume especial relevância numa economia globalizada. Por isso, neste domínio, chamo a atenção para o papel das regiões ultraperiféricas. Na linha do que a Comissão já incluiu na sua Comunicação de 2008, é importante valorizar os trunfos dessas regiões, aproveitando setores de elevado valor acrescentado, tais como o agroalimentar, a biodiversidade, as energias renováveis, a astrofísica, o aeroespacial, a oceanografia, a vulcanologia ou ainda a sismologia, ou no papel importante das RUP como postos avançados da UE no mundo. Mais recentemente, o Conselho identificou os setores em relação aos quais a contribuição das RUP poderá ter um maior valor acrescentado: investigação e inovação, energias renováveis, biodiversidade, agricultura, riqueza marítima, saúde, TIC, património cultural, cooperação territorial e política de vizinhança.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. – Pentru atragerea investitorilor, statele membre și regiunile trebuie să ofere avantaje specifice locale. Consider că, alături de avantajele fiscale și legislative, politica de coeziune a UE a reprezentat un adevărat motor al schimbării, aducând o contribuție majoră la convergență și creștere în cadrul Uniunii. De asemenea, o condiție de bază pentru atragerea investitorilor o reprezintă existența unor infrastructuri competitive în contextul noilor provocări cu care ne confruntăm. Pe lângă aceasta, principalele premise ale competitivității și atractivității regiunilor constau în promovarea cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice și disponibilitatea unor programe de formare profesională corespunzătoare de înaltă calitate pentru persoanele din regiunile europene.

Pentru a consolida cunoașterea și inovarea ca motoare ale creșterii economice viitoare și ale competitivității economice, consider că este necesar: să fie îmbunătățită calitatea educației, să își găsească aplicare în economie rezultatele cercetării și să se promoveze inovarea și transferul de cunoștințe în cadrul întregii Uniuni .

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö