Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2011/2306(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0183/2012

Textos apresentados :

A7-0183/2012

Debates :

PV 02/07/2012 - 26
CRE 02/07/2012 - 26

Votação :

PV 03/07/2012 - 6.11
CRE 03/07/2012 - 6.11
Declarações de voto
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2012)0276

Relato integral dos debates
Segunda-feira, 2 de Julho de 2012 - Estrasburgo Edição revista

26. Aspetos comerciais da Parceria Oriental (breve apresentação)
Vídeo das intervenções
Ata
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Miloslav Ransdorf, on behalf of the Committee on International Trade, on trade aspects of the Eastern partnership (2011/2306(INI)) (A7-0183/2012).

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf, rapporteur. − Mr President, first of all I will express my deep gratitude to my dear colleagues and the representatives of the Commission for their participation late into the night.

I will explain the sense and meaning of the report: it is to promote and strengthen the rule of law and civil society in the respective countries of the Eastern partnership.

We worked as a collective in preparing 142 amendments and we were able to accommodate in them some compromise amendments. At practically the very last minute Mr Cutaş on behalf of the Group of Socialists and Democrats prepared two oral amendments which are acceptable to me. I have no problem in accepting these two amendments and I will explain why.

The Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs) is a very important tool in this trading and economic area, but I can also imagine other trading strategies. Therefore, I am in favour of this proposal, despite the fact that it has been proposed at the last minute.

Georgia also features in the amendments proposed by Mr Cutaş on behalf of the S&D Group. Georgia has been accused of violation of the rights of children, using child labour. Perhaps we do not have any public evidence of this, but the protection of the rights of children is my number one priority. Therefore, I have no problem in accepting this oral amendment presented by Mr Cutaş.

However, I have to remark that Georgia’s President, Mr Saakashvili – a very good friend of the United States of America and a respected democrat – has been accepted here very warmly in Parliament. You will perhaps remember when he made a speech here in Parliament.

That is practically all I have to say about this report. Finally I would say that a parliamentary speech should be like a woman’s skirt – long enough to cover the subject and short enough to be attractive. I know that I am not able to fulfil this ideal goal.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - Panie Przewodniczący! Ja się ogromnie cieszę z poruszenia tego tematu. W tym sprawozdaniu znalazło się kilka wartościowych rzeczy: podkreślenie zasady „więcej za więcej”, podkreślenie, że Rosja sprzeciwiała się tym negocjacjom, co będzie miało fatalne skutki. To jest ważna, również polityczna, deklaracja.

W sprawozdaniu znalazło się też kilka informacji dotyczących tego, jak sobie radzą poszczególne kraje. No, niektóre sobie radzą lepiej, tak jak Gruzja – o której Pan wspomniał – inne radzą sobie gorzej, tak jak Białoruś, co, jak rozumiem, i Pana Przewodniczącego, i wszystkich nas tutaj obecnych bardzo martwi. Ale to, że ta kooperacja jest istotna, ważna – obok kooperacji politycznej i społecznej – jest warte podkreślenia. I myślę, że to jest najistotniejsze, co wypływa z tego dokumentu. Wciągajmy te państwa Partnerstwa Wschodniego do współpracy, bo to jest istotne dla nich i to jest również istotne dla nas.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Consider că este necesară consolidarea cooperării între Uniunea Europeană şi partenerii estici într-o serie de sectoare, în special industrie, IMM-uri, cercetare, dezvoltare şi inovare, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiile şi turismul.

Salut aderarea Ucrainei şi a Republicii Moldova la Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, ceea ce va juca un rol important în atingerea obiectivelor Uniunii în materie de securitate energetică şi va contribui la securitatea acestor ţări. Solicit consolidarea cooperării între Uniunea Europeană şi Ucraina în sectorul energetic pentru integrarea sectorului ucrainean de energie cu sectorul energetic al Uniunii Europene şi pentru iniţierea unor proiecte comune de modernizare şi dezvoltare în sfera infrastructurii de energie.

Solicit Comisiei să continue dezvoltarea Strategiei Uniunii Europene pentru Marea Neagră, având în vedere importanţa sa în cadrul strategiei externe a Uniunii Europene în domeniul energiei, datorată rolului său strategic, care îi conferă un potenţial însemnat pentru securitatea energetică şi diversificarea rutelor şi a surselor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Panie Przewodniczący! Ważne jest, aby Unia Europejska wspierała kraje Partnerstwa Wschodniego, rozmawiała o ich europejskich aspiracjach i formach ściślejszej integracji. Istotne jest stworzenie tym państwom warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi, uznając gospodarcze korzyści z rozwoju handlu towarami i usługami. Wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego, włączając w to zwiększenie jego finansowania, jest koniecznością także teraz, gdy Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym i jest zaangażowana w budowę nowej strategii dla państw Południa. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt parafowania umowy o strefie wolnego handlu pomiędzy UE a Ukrainą, jak również parafowania umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską. Niestety umowy te nie zostały do tej pory jeszcze podpisane ze względu na problemy z przestrzeganiem zasad państwa prawa na Ukrainie.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Liberalizarea progresivă a schimburilor comerciale cu ţările din parteneriatul estic trebuie să fie consecinţa firească a cooperării politice. Ea poate avea o contribuţie importantă la redresarea economică, la încurajarea reformelor democratice, dar şi la securitatea energetică.

În acest context, solicit din nou Comisiei să prezinte cât mai curând strategia Uniunii pentru Marea Neagră. Subliniez totodată importanţa conectării statelor din parteneriatul estic la infrastructura europeană, mai ales pe plan energetic. Menţionez că România este foarte activă în acest domeniu. A iniţiat proiectul interconectorului AGRI pentru transportarea gazelor naturale din Azerbaidjan spre Europa, prin Georgia şi Marea Neagră. De asemenea, derulează mai multe proiecte cu Republica Moldova, gazoductul Ungheni-Iaşi şi liniile electrice Fălciu-Goteşti şi Suceava-Bălţi, pentru cuplarea sistemelor energetice, consolidarea sau refacerea unor poduri peste râul Prut.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Pri našich rozhovoroch o východnom partnerstve sa mi zdá, že veľmi často dávame kľúčový dôraz na poučovanie našich partnerov o tom, ako si majú spravovať svoje krajiny. Ekonomický potenciál našej spolupráce sa nám však veľmi nedarí aktivovať.

Našim najbližším významným východným susedom je Ukrajina. Väčšia otvorenosť pri spolupráci s touto krajinou by mohla priniesť Európe významný ekonomický impulz. Som presvedčený, že keby sa nám podarilo prekonať vízové obmedzenia, množstvo Ukrajincov by bolo ochotných pricestovať na juh Európy, či už do Španielska, Grécka, Talianska a veľmi radi by v rámci cestovného ruchu spoznali tieto časti Európy. Znamenalo by to prácu pre ľudí v ťažko skúšaných oblastiach Európskej únie. Na druhej strane, dobre situovaná stredná ukrajinská vrstva je schopná kúpiť si veľké množstvo výrobkov európskych producentov.

Bohužiaľ, tá doprava, výmena tovaru je taká, že je limitovaná, obmedzená istými politickými bariérami. Preto by sme sa mali snažiť prekonať tieto obmedzenia a napomôcť spolupráci.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, it is a pleasure to discuss with you the EU’s trade policy towards our Eastern neighbours.

I would like to thank the rapporteur, Mr Ransdorf, for having taken the initiative of this report, as well as all the honourable Members who have participated in the constructive discussions on the text. It covers not only trade in goods but also cooperation in other related fields, for example investment protection, streamlining customs and border procedures, reducing technical and other non-tariff barriers to trade, strengthening sanitary and phytosanitary rules and other measures.

As you know, the last months have been particularly important for our trade relations with most of our Eastern partners. The negotiations on a Deep and Comprehensive Free Trade Area (in short a DCFTA) with Ukraine were completed in December and the two parties intend to proceed to the initialling of the DCFTA text on 16 July, once the current legal review of the text is finalised.

It is now up to Ukraine to create the overall political conditions which will allow its signature and ratification. In any case, I want to stress that there cannot be provisional application of the Association Agreement, and for that matter of the DCFTA provisions, before the decision concerning the signature of the Association Agreement and before Parliament has given its view.

The first part of this year has also seen important progress of our bilateral relations with Moldova, Georgia and Armenia; three partners with whom DCFTA negotiations have been launched. The negotiations advanced well, thanks to the thorough preparatory process carried out over the past years. It is now key that throughout the negotiations the pace of reform started during the preparation phase is maintained.

Indeed the negotiations of a DCFTA are still only the beginning of a long process of reform. With Belarus and Azerbaijan, the Commission is committed to pursuing a similar agenda as with the other Eastern partners. However, the Commission considers that WTO membership and basic reforms in the trade and trade-related part of the economies of the partner countries are the prerequisite for an enhanced trade agenda.

The decision to enter into trade negotiations should depend on the real capacity of the trade partner to effectively implement DCFTA conditions. Unfortunately Azerbaijan and Belarus do not currently comply with these conditions and do not currently dispose of such a capacity.

Let me however stress that our bilateral trade relations with the Eastern partners cannot be separated from the broader political context in which they operate. This message applies across the board to all our neighbours. I wish to recall that this is also in line with the basic principles of the Eastern partnership, according to which DCFTAs are an integral part of the broader Association Agreements and therefore cannot be envisaged in isolation.

Given the human rights situation, Belarus only participates in the multilateral track of the Eastern partnership.

I believe that overall the report prepared by the rapporteur Mr Ransdorf reflects well the fact that Parliament and the Commission share the same views on trade relations with our Eastern partners. I take the numerous amendments proposed, as well as the large support in favour of the report, as proof of Parliament’s commitment to promoting stronger bilateral trade ties with our Eastern neighbours.

I welcome very much the role played by the Euronest Parliamentary Assembly, which is very supportive in this respect. I can assure you that the Commission fully agrees on the need to promote an ambitious trade agenda as a vector of reform for our Eastern partners and shares the willingness to drive such an agenda forward. We all know that this will not be an easy task. Therefore, it will be essential that Parliament and the Commission continue working in very close cooperation.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 3 July 2012).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. Mișcările revoluționare din 2011 din Africa de Nord au mutat centrul de interes asupra dimensiunii sudice a politicii de vecinătate, in detrimentul parteneriatului estic. Consider ca trebuie sa revitalizam relațiile Uniunii cu partenerii estici, in special prin intermediul acordurilor de asociere. Acestea pot reprezenta un instrument eficient pentru a convinge statele participante sa adopte reforme importante pentru democratizarea regimurilor lor politice. In același timp, eforturile pentru democratizare sunt direct condiționate de îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, de crearea unei societăți civile puternice, precum si de asigurarea libertății presei şi consolidarea instituțiilor democratice. Salut, in acest sens, crearea în 2008 a unei instituții pentru societatea civilă sub umbrela Parteneriatului Estic, lucru care favorizează dialogul dintre guvernele care participa la acest program si societatea civila. Cu toate acestea, anumite neconformitati cu privire la respectarea drepturilor lucrătorilor persista in state precum Georgia, unde exploatarea copiilor prin munca reprezintă încă o realitate. Ucraina este un alt exemplu de stat partener in care sistemul judiciar este deficitar, lucru care împiedica finalizarea Acordului de Asociere cu aceasta. De aceea, pledez pentru asumarea de către partenerii noștri estici a unor reforme interne care sa le confere mai multa credibilitate pe plan extern.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Relația cu partenerii estici ai UE este deosebit de importantă, atât pe plan economic, cât și social. Dincolo de aspectele ce țin de drepturile omului și respectarea principiilor statului de drept, trebuie să acordăm locul cuvenit dimensiunii pragmatice a acestor relații. Creând zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare, putem stimula țările partenere să continue reformele începute, astfel încât să realizeze un mediu economic stabil și previzibil, în care să fie respectate principiile democratice pe care este fondată Uniunea. Mai mult, putem facilita alinierea la normele comunitare prin înlăturarea progresivă a barierelor comerciale, în condițiile în care Rusia și China își fac tot mai simțită prezența în această regiune. În domenii precum cercetarea, dezvoltarea și inovarea, TIC și turismul, cooperarea dintre UE și partenerii estici trebuie consolidată. Este, astfel, binevenită propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2014-2020, prin care se are în vedere o majorare cu 40% a finanțării disponibile pentru politica de vecinătate. Sper, de asemenea, ca Strategia UE pentru Marea Neagră să fie dezvoltată, ținând cont de importanța sa în cadrul strategiei externe a UE în domeniul energiei, cu perspective concrete pentru întărirea securității energetice și diversificarea ofertei.

 
Aviso legal - Política de privacidade