Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 2 juli 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
 13.Framställningar: se protokollet
 14.Anslagsöverföringar: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (debatt)
 18.Färdskrivare vid vägtransporter (debatt)
 19.Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs (debatt)
 20.Genomförandet av EU:s vattenlagstiftning (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 22.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 23.Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (kortfattad redogörelse)
 24.eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna (kortfattad redogörelse)
 25.Europas attraktionskraft på investerare (kortfattad redogörelse)
 26.Handelsaspekter på det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 27.Utveckling av EU:s makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i Medelhavsområdet (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (519 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1961 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy