Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 3. heinäkuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Yhteenveto Tanskan puheenjohtajakaudesta (keskustelu)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Pyyntö kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa eurooppalaisen sosiaalisen merkin perustamisesta (äänestys)
  6.2.Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta (Solvenssi II) (A7-0198/2012 - Sharon Bowles) (äänestys)
  6.3.Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön (A7-0169/2012 - Maurice Ponga) (äänestys)
  6.4.EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella (A7-0219/2012 - François Alfonsi) (äänestys)
  6.5.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue (A7-0196/2012 - Debora Serracchiani) (äänestys)
  6.6.Tieliikenteen valvontalaitteet (A7-0195/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (äänestys)
  6.7.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta (A7-0046/2012 - Jürgen Creutzmann) (äänestys)
  6.8.EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (A7-0192/2012 - Richard Seeber) (äänestys)
  6.9.eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille (A7-0205/2012 - Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová) (äänestys)
  6.10.Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus (A7-0190/2012 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (äänestys)
  6.11.Itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat (A7-0183/2012 - Miloslav Ransdorf) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus (keskustelu)
 11.Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 12.Teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskeva EU:n ja Israelin sopimus (keskustelu)
 13.Peruspankkipalvelujen saatavuus (keskustelu)
 14.Viljelijöille myönnettävät suorat tuet (keskustelu)
 15.Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät - Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen - Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset - Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus - Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät - Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1832 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6771 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö