Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 3 iulie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Bilanţul Preşedinţiei daneze (dezbatere)
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European (28-29 iunie 2012) (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Solicitare de consultare a Comitetului Economic şi Social European privind instituirea unei economii sociale de piață europene (vot)
  6.2.Asigurare și reasigurare (Solvabilitate II) (A7-0198/2012 - Sharon Bowles) (vot)
  6.3.Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (A7-0169/2012 - Maurice Ponga) (vot)
  6.4.Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana (A7-0219/2012 - François Alfonsi) (vot)
  6.5.Spaţiul feroviar unic european (reformare) (A7-0196/2012 - Debora Serracchiani) (vot)
  6.6.Aparatura de înregistrare în transportul rutier (A7-0195/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (vot)
  6.7.Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (A7-0046/2012 - Jürgen Creutzmann) (vot)
  6.8.Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (A7-0192/2012 - Richard Seeber) (vot)
  6.9.eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni (A7-0205/2012 - Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová) (vot)
  6.10.Atractivitatea investiţiilor în Europa (A7-0190/2012 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (vot)
  6.11.Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (A7-0183/2012 - Miloslav Ransdorf) (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
 10.Acordul comercial de combatere a contrafacerii dintre UE și statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia și SUA (dezbatere)
 11.Bugetul 2013 - Mandat pentru trilog (dezbatere)
 12.Acordul UE-Israel privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (dezbatere)
 13.Accesul la serviciile bancare de bază (dezbatere)
 14.Plățile directe pentru fermieri (2013) (dezbatere)
 15.Norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - Organizarea comună a piețelor agricole și dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole - Finanțarea politicii agricole comune - Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice - Sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 17.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1832 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (6771 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate