Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 3. julij 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Pregled danskega predsedstva (razprava)
 5.Sklepi zasedanja Evropskega sveta (28. - 29. junij 2012) (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zahteva za posvetovanje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vzpostavitvi evropske socialne oznake (glasovanje)
  6.2.Zavarovanje in pozavarovanje (Solventnost II) (A7-0198/2012 - Sharon Bowles) (glasovanje)
  6.3.Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (A7-0169/2012 - Maurice Ponga) (glasovanje)
  6.4.Razvoj makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v Sredozemlju (A7-0219/2012 - François Alfonsi) (glasovanje)
  6.5.Enotno evropsko železniško območje (A7-0196/2012 - Debora Serracchiani) (glasovanje)
  6.6.Tahograf (nadzorna naprava) v cestnem prometu (A7-0195/2012 - Silvia-Adriana Ţicău) (glasovanje)
  6.7.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (A7-0046/2012 - Jürgen Creutzmann) (glasovanje)
  6.8.Izvajanje zakonodaje EU o vodah (A7-0192/2012 - Richard Seeber) (glasovanje)
  6.9.eCall: nova storitev 112 za državljane (A7-0205/2012 - Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová) (glasovanje)
  6.10.Privlačnost za naložbe v Evropo (A7-0190/2012 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (glasovanje)
  6.11.Trgovinski vidiki vzhodnega partnerstva (A7-0183/2012 - Miloslav Ransdorf) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Mehiko, Marokom, Novo Zelandijo, Singapurjem, Švico in Združenimi državami Amerike (razprava)
 11.Proračun za leto 2013 - Pooblastilo za trialog (razprava)
 12.Sporazum med EU in Izraelom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (razprava)
 13.Dostop do osnovnih bančnih storitev (razprava)
 14.Neposredna plačila kmetom (razprava)
 15.Skupna pravila za sheme neposrednih podpor za kmete - Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja - Skupna ureditev kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode - Financiranje skupne kmetijske politike - Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov - Sistem financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 17.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1832 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6771 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov