Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 4. juli 2012 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 3.Aktivitetsprogram for det cypriotiske formandskab for Rådet (forhandling)
 4.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram 2013 (forhandling)
 5.Det almindelige budget for regnskabsåret 2013 (frister for indgivelse af forslag til ændring): se protokollen
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afstemningstid
  7.1.Fælles regler for ordningerne for direkte støtte til landbrugere (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (afstemning)
  7.2.Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (afstemning)
  7.3.Fælles markedsordning for landbrugsprodukter og særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (afstemning)
  7.4.Finansiering af den fælles landbrugspolitik (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (afstemning)
  7.5.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (afstemning)
  7.6.Ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
  7.7.Aftale EU-Rusland om bevarelsen af tilsagn om handel med tjenesteydelser (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (afstemning)
  7.8.Aftale EU-Rusland om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (afstemning)
  7.9.Aftale EU-Rusland om Den Russiske Føderations indførelse eller forøgelse af eksportafgifter på råvarer (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (afstemning)
  7.10.Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning mellem EU og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Marokko, Mexico, New Zealand, Schweiz, Singapore og USA (A7-0204/2012 - David Martin) (afstemning)
  7.11.Direkte betalinger til landbrugere (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (afstemning)
  7.12.Budgettet for 2013 – mandat for trepartsmødet (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (afstemning)
  7.13.Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015) (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (afstemning)
  7.14.Etablering af en EU-retsramme for beskyttelse af kæledyr og omstrejfende dyr (B7-0341/2012) (afstemning)
  7.15.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28.-29. juni 2012 (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (afstemning)
  7.16.Adgang til basale bankydelser (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (afstemning)
  7.17.Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram 2013 (B7-0345/2012) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (forhandling)
 12.Overtrædelse af Schengen-reglerne (forhandling)
 13.Stedfortrædende dommere ved Retten for EU-personalesager - Protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol (forhandling)
 14.Situationen i Georgien (forhandling)
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 17.Situationen i Egypten (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1766 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (6221 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik