Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Kyproksen puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)
 4.Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu (keskustelu)
 5.Varainhoitovuoden 2013 yleinen talousarvio (tarkistusesitysten jättämisen määräaika): ks. pöytäkirja
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Äänestykset
  7.1.Suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (äänestys)
  7.2.Maaseuturahaston tuki maaseudun kehittämiseen (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (äänestys)
  7.3.Maatalouden yhteinen markkinajärjestely ja tiettyjä maataloustuotteita koskevat erityissäännökset (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (äänestys)
  7.4.Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (äänestys)
  7.5.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnät (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (äänestys)
  7.6.Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmä (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  7.7.EU:n ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen sisältyvien palvelukauppaan liittyvien sitoumusten voimassa pitäminen (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (äänestys)
  7.8.EU:n ja Venäjän sopimus moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kaupasta (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (äänestys)
  7.9.EU:n ja Venäjän sopimus raaka-aineiden vientitullien käyttöönottamisesta tai nostamisesta Venäjän federaation taholta (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (äänestys)
  7.10.EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon, Meksikon, Singaporen, Sveitsin ja Uuden-Seelannin välinen väärentämisenvastainen kauppasopimus (A7-0204/2012 - David Martin) (äänestys)
  7.11.Viljelijöille myönnettävät suorat tuet (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (äänestys)
  7.12.Talousarvio 2013 - kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (äänestys)
  7.13.Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskeva strategia (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (äänestys)
  7.14.Lemmikkieläinten ja irrallaan tavattujen eläinten suojelua koskevan EU:n säädöskehyksen luominen (B7-0341/2012) (äänestys)
  7.15.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2012) päätelmät (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (äänestys)
  7.16.Peruspankkipalvelujen saatavuus (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (äänestys)
  7.17.Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu (B7-0345/2012) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla (keskustelu)
 12.Schengen-säännöstön rikkomiset (keskustelu)
 13.Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen määräaikaiset tuomarit - Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja (keskustelu)
 14.Georgian tilanne (keskustelu)
 15.Syyrian tilanne (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 17.Egyptin tilanne (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1766 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6221 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö