Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2012. július 4., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 3.A Tanács ciprusi elnökségének tevékenységére vonatkozó program (vita)
 4.A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (vita)
 5.A 2013-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés (a módosítási javaslatok benyújtási határideje): lásd a jegyzokönyvet
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  7.1.A mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályai (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (szavazás)
  7.2.Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (szavazás)
  7.3.A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezések (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (szavazás)
  7.4.A közös agrárpolitika finanszírozása (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (szavazás)
  7.5.Az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkéze (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (szavazás)
  7.6.Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszere (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (szavazás)
  7.7.Az EU és Oroszország közötti megállapodás a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatban vállalt kötelezettségek fenntartásáról (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (szavazás)
  7.8.A gépjárműrészek és -alkatrészek kereskedelméről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (szavazás)
  7.9.A nyersanyagokra vonatkozó kiviteli vámok Oroszország általi bevezetéséről vagy növeléséről szóló, az EU és Oroszország közötti megállapodás (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (szavazás)
  7.10.Az EU és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, Korea, Marokkó, Mexikó, Svájc, Szingapúr és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (A7-0204/2012 - David Martin) (szavazás)
  7.11.A mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (szavazás)
  7.12.A 2013. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (szavazás)
  7.13.Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó stratégia (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (szavazás)
  7.14.A kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok védelmét szolgáló uniós keret létrehozása (B7-0341/2012) (szavazás)
  7.15.Az Európai Tanács 2012. június 28-i és 29-i ülésének következtetései (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (szavazás)
  7.16.Az alapvető banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférés (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (szavazás)
  7.17.A Bizottság 2013. évi munkaprogramjának elkészítése (B7-0345/2012) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 11.A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás (vita)
 12.A schengeni szabályok megsértése (vita)
 13.Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének megbízott bírái - Az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyv (vita)
 14.A Grúziában kialakult helyzet (vita)
 15.A Szíriában kialakult helyzet (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 17.Az Egyiptomban kialakult helyzet (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 19.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1766 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (6221 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat