Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2012 m. liepos 4 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programa (diskusijos)
 4.Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas (diskusijos)
 5.2013 finansinių metų bendrasis biudžetas (pakeitimų projektų pateikimo terminas) (žr. protokola)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Bendrosios tiesioginės paramos schemų ūkininkams taisyklės (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  7.2.Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  7.3.Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (balsavimas)
  7.4.Bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  7.5.Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (balsavimas)
  7.6.Europos žemės ūkio garantijų fondo finansavimo sistema (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  7.7.ES ir Rusijos susitarimas dėl tolesnio įsipareigojimų dėl prekybos paslaugomis taikymo (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (balsavimas)
  7.8.ES ir Rusijos susitarimas dėl prekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (balsavimas)
  7.9.ES ir Rusijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (balsavimas)
  7.10.ES ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Korėjos Respublikos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu (A7-0204/2012 - David Martin) (balsavimas)
  7.11.Tiesioginės išmokos ūkininkams (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (balsavimas)
  7.12.2013 m. biudžetas. Įgaliojimai trišaliame susitikime (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  7.13.Strategija dėl gyvūnų gerovės apsaugos (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (balsavimas)
  7.14.ES teisės aktų augintinių ir benamių gyvūnų apsaugai užtikrinti parengimas (B7-0341/2012) (balsavimas)
  7.15.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. birželio 28–29 d.) išvados (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (balsavimas)
  7.16.Galimybė gauti pagrindines banko paslaugas (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (balsavimas)
  7.17.Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas (B7-0345/2012) (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 11.Finansinė parama transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (diskusijos)
 12.Šengeno taisyklių pažeidimai (diskusijos)
 13.Europos Sąjungos tarnautojų teismo ad interim teisėjai - Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (diskusijos)
 14.Padėtis Gruzijoje (diskusijos)
 15.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 17.Padėtis Egipte (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1766 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (6221 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika