Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 4 juli 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Verksamhetsprogrammet för det cypriotiska ordförandeskapet (debatt)
 4.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (debatt)
 5.Den allmänna budgeten för budgetåret 2013 (tidsfrist för att lämna in ändringsförslag): se protokollet
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  7.1.Gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare (A7-0158/2011 - Paolo De Castro) (omröstning)
  7.2.Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (A7-0161/2011 - Paolo De Castro) (omröstning)
  7.3.Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (A7-0322/2011 - Paolo De Castro) (omröstning)
  7.4.Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (A7-0209/2011 - Giovanni La Via) (omröstning)
  7.5.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (A7-0215/2011 - Martin Häusling) (omröstning)
  7.6.Systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (A7-0204/2011 - Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  7.7.Avtal EU-Ryssland om bibehållande av åtaganden om handel med tjänster (A7-0176/2012 - Gianluca Susta) (omröstning)
  7.8.Avtal EU-Ryssland om handel med delar och komponenter till motorfordon (A7-0175/2012 - Paweł Zalewski) (omröstning)
  7.9.Avtal EU-Ryssland om Ryska federationens införande eller ökning av exportavgifter på råvaror (A7-0178/2012 - Inese Vaidere) (omröstning)
  7.10.Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Republiken Korea, Förenta staterna, Japan, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore och Schweiz (A7-0204/2012 - David Martin) (omröstning)
  7.11.Direktstöd till jordbrukare (A7-0163/2012 - Luis Manuel Capoulas Santos) (omröstning)
  7.12.2013 års budget - Mandat för trepartsmötet (A7-0215/2012 - Giovanni La Via) (omröstning)
  7.13.Strategi för djurskydd och djurs välbefinnande (A7-0216/2012 - Marit Paulsen) (omröstning)
  7.14.Inrättandet av en europeisk rättslig ram för skydd av husdjur och herrelösa djur (B7-0341/2012) (omröstning)
  7.15.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28-29 juni 2012) (B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012) (omröstning)
  7.16.Tillgång till grundläggande banktjänster (A7-0197/2012 - Jürgen Klute) (omröstning)
  7.17.Förberedelse av kommissionens arbetsprogram 2013 (B7-0345/2012) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Finansiellt stöd till transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (debatt)
 12.Brott mot Schengenbestämmelserna (debatt)
 13.Tillförordnade domare i Europeiska unionens personaldomstol - Protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol (debatt)
 14.Situationen i Georgien (debatt)
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 17.Situationen i Egypten (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1766 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (6221 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy