Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 5 юли 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Трансфер на бюджетни средства
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 8.Резултат от срещата на високо равнище Рио+20 (20-22 юни 2012 г.) (разискване)
 9.Заплаха за отговорностите на държавата на флага съгласно Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора вследствие на фрахтоването (разискване)
 10.Разни въпроси
 11.Образованието за развитие и активното глобално гражданство (писмена декларация)
 12.Обявяване на Европейски ден на домашния сладолед (писмена декларация)
 13.Време за гласуване
  13.1.Протокол относно Статута на Съда на Европейския съюз (A7-0185/2012 - Alexandra Thein) (гласуване)
  13.2.Заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз (A7-0184/2012 - Alexandra Thein) (гласуване)
  13.3.Финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (A7-0150/2012 - Göran Färm) (гласуване)
  13.4.Проект на коригиращ бюджет № 3/ 2012: излишък от изпълнението на бюджета за 2011 г. (A7-0206/2012 - Francesca Balzani) (гласуване)
  13.5.Политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим (B7-0296/2012) (гласуване)
 14.Обяснение на вот
 15.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  17.1.Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТ в Африка (разискване)
  17.2.Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut (разискване)
  17.3.Скандал с принудителни аборти в Китай (разискване)
 18.Време за гласуване
  18.1.Насилието срещу лесбийки и правата на ЛГБТ в Африка (B7-0389/2012) (гласуване)
  18.2.Свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Andrzej Poczobut (B7-0393/2012) (гласуване)
  18.3.Скандал с принудителни аборти в Китай (B7-0388/2012) (гласуване)
 19.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 20.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 23.График на следващите заседания: вж. протокола
 24.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (684 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2490 kb)
Правна информация - Политика за поверителност