Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 5. juuli 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Rio+20 tippkohtumise (22.–22. juuni 2012) tulemused (arutelu)
 9.Prahtimisest tulenev oht lipuriigi vastutusele ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) raames (arutelu)
 10.Muud küsimused
 11.Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik (kirjalik deklaratsioon)
 12.Käsitööndusliku jäätise Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)
 13.Hääletused
  13.1.Protokoll Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta (A7-0185/2012 - Alexandra Thein) (hääletus)
  13.2.Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunikud (A7-0184/2012 - Alexandra Thein) (hääletus)
  13.3.Rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas (A7-0150/2012 - Göran Färm) (hääletus)
  13.4.Paranduseelarve projekt nr 3/2012: eelarveaasta 2011 ülejääk (A7-0206/2012 - Francesca Balzani) (hääletus)
  13.5.ELi poliitika Jordani Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma suhtes (B7-0296/2012) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused Aafrikas (arutelu)
  17.2.Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (arutelu)
  17.3.Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas (arutelu)
 18.Hääletused
  18.1.Lesbide vastu suunatud vägivald ning homo-, bi- ja transseksuaalide õigused Aafrikas (B7-0389/2012) (hääletus)
  18.2.Sõnavabadus Valgevenes ja eelkõige Andrzej Poczobuti juhtum (B7-0393/2012) (hääletus)
  18.3.Sunniviisilise abordi skandaal Hiinas (B7-0388/2012) (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 20.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 21.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 23.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 24.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (684 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2490 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika