Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 5 juli 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Resultaat van de Rio+20-top (debat)
 9.Gevaar van charteren voor de verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat in het kader van de CITES-overeenkomst (debat)
 10.Diversen
 11.Ontwikkelingseducatie en actief wereldburgerschap (schriftelijke verklaring)
 12.Instelling van de Europese dag van het ambachtelijke schepijs (schriftelijke verklaring)
 13.Stemmingen
  13.1.Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (A7-0185/2012 - Alexandra Thein) (stemming)
  13.2.Rechters-plaatsvervangers van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (A7-0184/2012 - Alexandra Thein) (stemming)
  13.3.Financiële bijstand op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (A7-0150/2012 - Göran Färm) (stemming)
  13.4.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2012 betreffende het overschot van de uitvoering tijdens het begrotingsjaar 2011 (A7-0206/2012 - Francesca Balzani) (stemming)
  13.5.EU-beleid inzake de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (B7-0296/2012) (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBT-rechten in Afrika (debat)
  17.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (debat)
  17.3.Het schandaal van de gedwongen aborties in China (debat)
 18.Stemmingen
  18.1.Geweld tegen lesbiennes en LGBT-rechten in Afrika (B7-0389/2012) (stemming)
  18.2.Vrijheid van meningsuiting in Wit-Rusland, met name het geval van Andrzej Poczobut (B7-0393/2012) (stemming)
  18.3.Het schandaal van de gedwongen aborties in China (B7-0388/2012) (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 21.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 23.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 24.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (684 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2490 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid