Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 5. júla 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Výsledky samitu Rio+20 (20. – 22. júna 2012) (rozprava)
 9.Ohrozenie zodpovednosti vlajkových štátov vyplývajúce z prenajímania v rámci dohovoru CITES (rozprava)
 10.Rôzne
 11.Rozvoj vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva (písomné vyhlásenie)
 12.Ustanovenie Európskeho dňa tradične vyrábanej zmrzliny (písomné vyhlásenie)
 13.Hlasovanie
  13.1.Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (A7-0185/2012 - Alexandra Thein) (hlasovanie)
  13.2.Zastupujúci sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie (A7-0184/2012 - Alexandra Thein) (hlasovanie)
  13.3.Finančná pomoc Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (A7-0150/2012 - Göran Färm) (hlasovanie)
  13.4.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2012: prebytok z rozpočtového roka 2011 (A7-0206/2012 - Francesca Balzani) (hlasovanie)
  13.5.Politika EÚ v oblasti Predjordánska a východného Jeruzalema (B7-0296/2012) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  17.1.Porušovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (rozprava)
  17.2.Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta (rozprava)
  17.3.Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (rozprava)
 18.Hlasovanie
  18.1.Porušovanie práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov v Afrike (B7-0389/2012) (hlasovanie)
  18.2.Bielorusko, najmä prípad Andrzeja Poczobuta (B7-0393/2012) (hlasovanie)
  18.3.Pohoršenie v súvislosti s násilnými potratmi v Číne (B7-0388/2012) (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 20.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 21.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 24.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (684 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2490 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia