Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις(άρθρο 87 α, παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου