Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 10 september 2012 - Strasbourg Reviderad upplaga

12. Delegerade akter (artikel 87a.6 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy