Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

16. Ερωτήσεις με αίτηση προφορικής απάντησης και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου