Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 10 september 2012 - Strasbourg Reviderad upplaga

16. Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument): se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy