Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 10. září 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 7.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 8.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 10.Členství v politických skupinách: viz zápis
 11.Oprava (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 87a odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 13.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem: viz zápis
 14.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 15.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 17.Převod prostředků: viz zápis
 18.Předložení dokumentů: viz zápis
 19.Petice: viz zápis
 20.Plán práce
 21.Evropská normalizace (rozprava)
 22.Elektronická identifikace skotu (rozprava)
 23.Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (rozprava)
 24.Jednominutové projevy (článek 150 jednacího řádu)
 25.Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (krátké přednesení)
 26.Úloha žen v ekologickém hospodářství (krátké přednesení)
 27.Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (krátké přednesení)
 28.Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (krátké přednesení)
 29.Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci - Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (rozprava)
 30.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 31.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (493 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí