Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 10. september 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.In memoriam
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 8.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Parandus (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 6) (vt protokoll)
 13.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 15.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 16.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Petitsioonid (vt protokoll)
 20.Tööplaan
 21.Standardimine Euroopas (arutelu)
 22.Veiste elektrooniline identifitseerimine (arutelu)
 23.Euroopa riikide väidetav kasutamine kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks LKA poolt (arutelu)
 24.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
 25.Kudede ja rakkude vabatahtlik ja tasuta annetamine (lühiettekanne)
 26.Naiste roll rohelises majanduses (lühiettekanne)
 27.Naiste töötingimused teenindussektoris (lühiettekanne)
 28.ELi-sisene tõhustatud solidaarsus varjupaigavaldkonnas (lühiettekanne)
 29.Ravimiohutuse järelevalve (direktiivi 2001/83/EÜ muutmine) - Ravimiohutuse järelevalve (määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmine) (arutelu)
 30.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 31.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (493 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika