Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 10 september 2012 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 8.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Samenstelling fracties: zie notulen
 11.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 14.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 15.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 17.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 18.Ingekomen stukken: zie notulen
 19.Verzoekschriften: zie notulen
 20.Regeling van de werkzaamheden
 21.Europese normalisatie (debat)
 22.Elektronische identificatie van runderen (debat)
 23.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (debat)
 24.Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
 25.Vrijwillige en onbetaalde donatie van weefsels en cellen (korte presentatie)
 26.Rol van vrouwen in de groene economie (korte presentatie)
 27.Arbeidsomstandigheden van vrouwen in de dienstensector (korte presentatie)
 28.Versterkte solidariteit binnen de EU op het gebied van asiel (korte presentatie)
 29.Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Richtlijn 2001/83/EG) - Geneesmiddelenbewaking (wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004) (debat)
 30.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 31.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (493 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid