Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Luni, 10 septembrie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
 3.Omagiu postum
 4.Declaraţia Preşedinţiei
 5.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 6.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 7.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 11.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Acte delegate (articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară: consultaţi procesul-verbal
 14.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 15.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 16.Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal
 17.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 18.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 19.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 20.Ordinea lucrărilor
 21.Standardizarea europeană (dezbatere)
 22.Etichetarea electronică a bovinelor (dezbatere)
 23.Presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deținerea ilegală de prizonieri (dezbatere)
 24.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 25.Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (prezentare succintă)
 26.Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (prezentare succintă)
 27.Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (prezentare succintă)
 28.Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (prezentare succintă)
 29.Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) - Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) (dezbatere)
 30.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 31.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (493 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate