Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 11. září 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Složení Parlamentu: viz zápis
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Obsah síry v lodních palivech (rozprava)
 5.Energetická účinnost (rozprava)
 6.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 7.Složení Parlamentu: viz zápis
 8.Žádost o ochranu parlamentní imunity: viz zápis
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (hlasování)
  10.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (hlasování)
  10.3.Energetická účinnost (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Žádost, aby byl Jarosław Leszek Wałęsa zbaven poslanecké imunity (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  10.5.Žádost, aby byla Birgit Collin-Langen zbavena poslanecké imunity (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (hlasování)
  10.6.Údajný převoz a nezákonné zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (hlasování)
  10.7.Posílení vnitřní solidarity EU v oblasti azylu (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (hlasování)
  10.8.Evropská normalizace (A7-0069/2012 - Lara Comi) (hlasování)
  10.9.Elektronická identifikace skotu (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (hlasování)
  10.10.Změna směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (hlasování)
  10.11.Změna nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (hlasování)
  10.12.Obsah síry v lodních palivech (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (hlasování)
  10.13.Režim jednotné platby a podpora pěstitelů révy (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (hlasování)
  10.14.Administrativní spolupráce pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (hlasování)
  10.15.Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (hlasování)
  10.16.Příprava pracovního programu Komise na rok 2013 (B7-0346/2012) (hlasování)
  10.17.Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (hlasování)
  10.18.Úloha žen v ekologickém hospodářství (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (hlasování)
  10.19.Pracovní podmínky žen v odvětví služeb (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (hlasování)
  10.20.Vzdělávání, odborná příprava a Evropa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (hlasování)
  10.21.On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 15.Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2013 (rozprava)
 16.Hlavní aspekty a základní volby společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) - Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 18.Situace v Sýrii (rozprava)
 19.Politické využívání spravedlnosti v Rusku (rozprava)
 20.Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb - Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury - Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů - Reforma společné rybářské politiky (rozprava)
 21.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)
 22.Současné řízení odvětví cukru (rozprava)
 23.Předložení dokumentů: viz zápis
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2248 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8021 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí