Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 11. syyskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus (keskustelu)
 5.Energiatehokkuus (keskustelu)
 6.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 7.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö : ks. pöytäkirja
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (äänestys)
  10.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (äänestys)
  10.3.Energiatehokkuus (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Jaroslaw Leszek Walesan parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (äänestys)
  10.5.Birgit Collin-Langenin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (äänestys)
  10.6.Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (äänestys)
  10.7.EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (äänestys)
  10.8.Eurooppalainen standardointi (A7-0069/2012 - Lara Comi) (äänestys)
  10.9.Nautaeläinten elektroninen tunnistaminen (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (äänestys)
  10.10.Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (äänestys)
  10.11.Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (äänestys)
  10.12.Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (äänestys)
  10.13.Tilatukijärjestelmä ja viininviljelijöille myönnettävä tuki (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (äänestys)
  10.14.Hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (äänestys)
  10.15.Korko- ja rojaltimaksuihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (äänestys)
  10.16.Komission vuoden 2013 työohjelman valmistelu (B7-0346/2012) (äänestys)
  10.17.Vapaaehtoiset ja maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (äänestys)
  10.18.Naisten rooli vihreässä taloudessa (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (äänestys)
  10.19.Naisten työolot palvelualalla (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (äänestys)
  10.20.Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus ja Eurooppa 2020 -strategia (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (äänestys)
  10.21.Audiovisuaaliteosten verkkojakelu EU:ssa (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 15.Neuvosto esittelee kantansa yleiseen talousarvioesitykseen - varainhoitovuosi 2013 (keskustelu)
 16.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tärkeimmät näkökohdat ja perusvalinnat (SEU-sopimuksen 36 artikla) - Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (keskustelu)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Syyrian tilanne (keskustelu)
 19.Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä (keskustelu)
 20.Muun kuin kestävän kalastuksen sallivien maiden osalta toteutettavat toimenpiteet kalakantojen säilyttämiseksi - Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely - Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen - Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus (keskustelu)
 21.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 22.Sokerialan nykyinen hallinnointi (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2248 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (8021 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö