Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2012 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 4.Sieros kiekis jūriniame kure (diskusijos)
 5.Energijos vartojimo efektyvumas (diskusijos)
 6.Klausimų Komisijai valanda
 7.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 8.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą (žr. protokola)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard“ (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (balsavimas)
  10.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (balsavimas)
  10.3.Energijos vartojimo efektyvumas (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Europos Parlamento nario Jaroslawo Leszeko Wałęsos imuniteto atšaukimas (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (balsavimas)
  10.5.Prašymas atšaukti Parlamento narės Birgit Collin-Langen imunitetą (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (balsavimas)
  10.6.Tariamas CŽV vykdytas kalinių gabenimas ir neteisėtas kalinimas Europos šalyse (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (balsavimas)
  10.7.Didesnis ES valstybių narių solidarumas prieglobsčio srityje (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (balsavimas)
  10.8.Europos standartizacija (A7-0069/2012 - Lara Comi) (balsavimas)
  10.9.Galvijų elektroninis identifikavimas (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (balsavimas)
  10.10.Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (balsavimas)
  10.11.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (balsavimas)
  10.12.Sieros kiekis jūriniame kure (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (balsavimas)
  10.13.Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (balsavimas)
  10.14.Administracinis bendradarbiavimas per Vidaus rinkos informacijos sistemą (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (balsavimas)
  10.15.Bendra apmokestinimo sistema, taikoma palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (balsavimas)
  10.16.Komisijos 2013 m. darbo programos parengimas (B7-0346/2012) (balsavimas)
  10.17.Savanoriška ir neatlyginama audinių ir ląstelių donorystė (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (balsavimas)
  10.18.Moterų vaidmuo ekologiškoje ekonomikoje (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (balsavimas)
  10.19.Moterų darbo sąlygos paslaugų sektoriuje (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (balsavimas)
  10.20.Švietimas, mokymas ir strategija „Europa 2020“ (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (balsavimas)
  10.21.Audiovizualinių kūrinių platinimas internetu ES (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (pateikimas) (žr. protokola)
 15.Taryba pristato savo poziciją dėl bendrojo biudžeto projekto. 2013 finansiniai metai (diskusijos)
 16.Bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindiniai aspektai ir esminiai pasirinkimo klausimai (ES sutarties 36 straipsnis) - Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 18.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 19.Teisingumo naudojimas Rusijoje politiniais tikslais (diskusijos)
 20.Priemonių, susijusiių su valstybėmis, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, taikymas siekiant išsaugoti žuvų išteklius - Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas - Žuvų išteklių apsauga ir tausojantis naudojimas - Bendros žuvininkystės politikos reforma (diskusijos)
 21.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (diskusijos)
 22.Dabartinis cukraus sektoriaus valdymas (diskusijos)
 23.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (2248 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (8021 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika