Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 11 septembrie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini (dezbatere)
 5.Eficienţa energetică (dezbatere)
 6.Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei
 7.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 8.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 10.Votare
  10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard din Danemarca (A7-0232/2012 - Bendt Bendtsen) (vot)
  10.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2011/017 ES/Aragon (A7-0233/2012 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (vot)
  10.3.Eficienţa energetică (A7-0265/2012 - Claude Turmes)
  10.4.Ridicarea imunităţii parlamentare a lui Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0230/2012 - Cecilia Wikström) (vot)
  10.5.Ridicarea imunităţii parlamentare a lui Birgit Collin-Langen (A7-0229/2012 - Francesco Enrico Speroni) (vot)
  10.6.Presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deținerea ilegală de prizonieri (A7-0266/2012 - Hélène Flautre) (vot)
  10.7.Consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UE (A7-0248/2012 - Kyriacos Triantaphyllides) (vot)
  10.8.Standardizarea europeană (A7-0069/2012 - Lara Comi) (vot)
  10.9.Etichetarea electronică a bovinelor (A7-0199/2012 - Sophie Auconie) (vot)
  10.10.Farmacovigilența (modificarea Directivei 2001/83/CE) (A7-0165/2012 - Linda McAvan) (vot)
  10.11.Farmacovigilența (modificarea Regulamentului (CE) nr. 726/2004) (A7-0164/2012 - Linda McAvan) (vot)
  10.12.Conținutul de sulf din anumiți combustibili marini (A7-0038/2012 - Satu Hassi) (vot)
  10.13.Schema de plată unică și sprijinul acordat viticultorilor (A7-0203/2012 - Herbert Dorfmann) (vot)
  10.14.Cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (A7-0068/2012 - Adam Bielan) (vot)
  10.15.Sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite (A7-0227/2012 - Ildikó Gáll-Pelcz) (vot)
  10.16.Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul 2013 (B7-0346/2012) (vot)
  10.17.Donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule (A7-0223/2012 - Marina Yannakoudakis) (vot)
  10.18.Rolul femeilor în cadrul economiei ecologice (A7-0235/2012 - Mikael Gustafsson) (vot)
  10.19.Condițiile de muncă ale femeilor în sectorul serviciilor (A7-0246/2012 - Iratxe García Pérez) (vot)
  10.20.Educația, formarea și Europa 2020 (A7-0247/2012 - Mary Honeyball) (vot)
  10.21.Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE (A7-0262/2012 - Jean-Marie Cavada) (vot)
 11.Explicaţii privind votul
 12.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 15.Prezentare a Consiliului referitoare la poziția sa privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2013 (dezbatere)
 16.Principalele aspecte și opțiunile fundamentale ale politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune (articolul 36 din TUE) - Raportul anual al Consiliului înaintat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună (dezbatere)
 17.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 18.Situaţia din Siria (dezbatere)
 19.Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (dezbatere)
 20.Anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil, în scopul conservării stocurilor de pește - Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obținute din pescuit şi din acvacultură - Conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole - Reforma politicii comune în domeniul pescuitului - comunicare generală (dezbatere)
 21.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)
 22.Gestionarea actuală a sectorului zahărului (dezbatere)
 23.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2248 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8021 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate