Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0238(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0264/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0264/2012

Viták :

PV 12/09/2012 - 14
CRE 12/09/2012 - 14

Szavazatok :

PV 13/09/2012 - 11.7
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0343

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2012. szeptember 12., Szerda - Strasbourg Lektorált változat

14. Kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Krišjānis Kariņš, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council setting up an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements between Member States and third countries in the field of energy (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)) (A7-0264/2012).

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, referents. − Mēs zinām, ka mēs Eiropas Savienībā esam ļoti atkarīgi no enerģētikas importa. Gāzes sektorā importa atkarība no trešām valstīm ir jau pāri 60% ar skaidri pieaugošu importa atkarības tendenci, naftas sektorā tas jau ir pāri 80%. Mums, protams, — Eiropai — ir ļoti svarīgi nodrošināt drošas un stabilas piegādes enerģētikā.

Kā šobrīd tas notiek? Šobrīd katra Eiropas Savienības dalībvalsts divpusēji slēdz vienošanās līgumu ar trešās valsts piegādātāju par šīm energopiegādēm. Bet šie līgumi diemžēl ir pilnīgi necaurskatāmi. Izņemot konkrēto dalībvalsti, neviens faktiski nezin, kas tur iekšā ir rakstīts. Un, protams, pastāv iespēja, ka Eiropas likumdošana netiek pilnībā ievērota, konkrēti, pastāv iespēja, ka konkurence, izmantojot fiksētās energopiegādes tīklus gāzes sektorā, ka viņa nav pieejama konkurencei. Ko tas nozīmē mums? Tas nozīmē, ka Eiropas patērētāji, iespējams, cieš no šīs situācijas. Tur, kur nav konkurences, tur diemžēl būs dārgāka cena, tur arī nav Eiropas koordinētības, tātad varētu būt pat tāda „skaldi un valdi” politika no piegādātāja puses; katra dalībvalsts mēģina ķepuroties, kā var, pati par sevi.

Kāds ir piedāvātais risinājums? Eiropas Padome 2011. gada februārī savos Padomes secinājumos uzdeva — lūdza — Komisijai nākt klajā ar likumdošanu, ar risinājumu, kas varētu šo situāciju uzlabot. Komisija to ir darījusi, un šī ir tā likumdošana, par ko mēs šodien arī konkrēti debatējam.

Kāds ir pamata piedāvājums, lai vienkāršotu visu? Ir piedāvājums izveidot vienu informācijas apmaiņas mehānismu, kur visas dalībvalstis sniegtu Komisijai informāciju par divpusēji slēgtiem līgumiem. Komisija tad varētu ne tikai izvērtēt, vai šie līgumi atbilst Eiropas likumdošanai un konkurence ir tomēr nodrošināta infrastruktūras ziņā, un turklāt arī veidotos tāda koordinēšanas iespēja, kur Eiropa varētu sākt vienā balsī runāt ar šiem trešo valstu energopiegādātājiem.

Tagad līdz šim komitejā, kad mēs sākām šo likumprojektu izvērtēt, mums bija milzu vienprātība, ka Komisijas likumprojekts ir ne tikai atbalstāms, bet ka viņu vajag vēl stingrāku izveidot, paredzot Komisijai vēl izteiktāku lomu. Vairāk nekā 90% komitejas atbalsta gala variantam — ar šo lielo mandātu es devos uz trīspusējām sarunām ar Eiropas Padomi, saucamajā trialogā, un tur mēs sastapāmies, kā zina visi ēnu ziņotāji, kas arī bija klāt, kā pret sienu. Eiropas Padome faktiski, tā tieši neteikdami, nevēlējās šo likumdošanu. Neskatoties uz to, strādājot ar Dānijas prezidentūru trijos trialogos, trijos piegājienos mēs nonācām pie kompromisa risinājuma, kas būtu pieņemams gan Parlamentam, gan Eiropas Padomei, lai mēs šo likumdošanu vispār varētu pieņemt.

Un kāds tad ir šis risinājums? Risinājums ir tas, ka Eiropas Komisijai būtu iespēja izveidot minēto informācijas apmaiņas mehānismu, ka dalībvalstis sniegtu Eiropas Komisijai visus esošos un arī nākotnē noslēgtos līgumus izvērtēšanai un ka tiktu veidota gan iespēja konstatēt, vai likumdošana tiek ievērota, gan arī tā vienotā informatīvā bāze, kas palīdzētu Eiropas valstīm sarunās ar trešo valstu piegādātājiem.

Kas tur nav iekļauts, ir tas, ka Komisijai pašai būtu tiesības iesaistīties jau pirms līguma noslēgšanas, lai novērstu problēmas sākotnējā variantā. Eiropas Padome to vienkārši nepieņēma. Bet es aicinu kolēģus atbalstīt šo pieņemto kompromisu, atbalstīt šo likumdošanu, mēs virzīsimies soli pretim Eiropas vienotai energopolitikai, mēs virzīsimies pretī tam, lai nodrošinātu mūsu patērētāju intereses.

Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Dies ist nicht das erste Mal, dass wir uns um eine stärkere gemeinsame Position bei unseren Energieaußenbeziehungen bemühen. Ich kann dem Abgeordneten Kariņš nur zustimmen, er hat den gesamten Ablauf geschildert. Ich kann ihm auch nur Dank sagen für seine engagierte, diplomatisch versierte und im Ergebnis auch erfolgreiche Moderation für das Parlament.

Worum geht es? Es geht zum einen darum, dass wir staatliche Abkommen haben zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten, von denen wir wissen, dass sie nicht zu 100 % auf dem europäischen Recht beruhen, dass sie also mit dem europäischen Recht nicht vereinbar sind. Wir glauben nicht, dass diese Abkommen von den Mitgliedstaaten geschlossen wurden, weil sie die Europäische Union ärgern wollen, sondern dass sie von den Lieferantenländern durch Druck zu diesen Verträgen gebracht worden sind. Also ist die Offenlegung der richtige Weg, um zu sehen, dass Verträge zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten auf dem europäischen Recht, auf dem Binnenmarktrecht beruhen – und wo dies nicht der Fall ist, dass sie zu ändern sind.

Es geht um Wettbewerbsvorteile und -nachteile. Wenn ein Lieferant und sein Staat alle Verträge kennen, aber die Mitgliedstaaten immer nur ihren eigenen, ist man nicht auf Augenhöhe unterwegs. Transparenzregeln können hier Abhilfe schaffen.

Dann geht es um Investoren. Die sind im Regelfall an Privatinvestitionen für Netze, beispielsweise für Gasleitungen, interessiert. Diese Infrastrukturprojekte erfordern eine gewisse rechtliche Klarheit. Wenn die zwischenstaatlichen Abkommen nicht bekannt sind, entsteht aber Unsicherheit. Mehr Transparenz in puncto Vereinbarkeit des Abkommens mit dem europäischen Recht führt dazu, dass man böse Überraschungen vermeiden kann, Vertragsverletzungsverfahren ausschließen kann, Rechtssicherheit schaffen und damit Investitionsanreize setzen kann.

Der jetzt erzielte Kompromiss bleibt zwar hinter dem zurück, was von uns vorgeschlagen wurde und was auch vom Parlament gewollt war. Aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Wir haben damit heute historisch gesehen erstmals eine gewisse europäische Energieaußenpolitik. Das Spiel von Dritten „Divide et impera“ wird nicht mehr so leicht machbar sein. Alle Elemente in dem jetzigen Vorschlag, nämlich die Verpflichtung zur Vorlage bestehender IGA, die auf den Binnenmarkt Auswirkungen haben, die Bestätigung, dass die Kommission verlangen kann, als Beobachter an Verhandlungen teilnehmen zu können und beratend tätig zu sein, und die Möglichkeit, auf entsprechende Bitte vorab die Vereinbarkeit von ausgehandelten Abkommen mit dem EU-Recht zu prüfen – all dies schafft früher Klarheit und stärkt den europäischen Binnenmarkt und die Position der Mitgliedstaaten gegenüber Lieferländern, also Drittstaaten.

Jetzt werden wir genau diese so in Rechtskraft setzen. Nochmals vielen Dank für die hervorragende Mitarbeit im Parlament. Aber wir werden auch prüfen, wie es sich in der Praxis bewährt. Die genaue Überwachung und die Einhaltung unserer jetzigen neuen Gesetze in den nächsten Jahren ist zu kontrollieren. Die Kommission wird beobachten, ob wir damit ausreichend viele Instrumente haben. Wenn nicht, werden wir in wenigen Jahren einen Vorschlag machen, wie das Thema Energieaußenpolitik weiter zu entwickeln ist. Es ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, aber mit Sicherheit werden noch weitere Schritte notwendig sein. Ich danke Ihnen für die Mitwirkung.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου, Συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. − Κύριε Πρόεδρε, ο νέος μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα αυξήσει de facto τη συνέπεια και τη συνοχή των εξωτερικών ενεργειακών σχέσεων της Ένωσης ενισχύοντας παράλληλα και τη στρατηγική θέση της Ένωσης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Σήμερα παρεμβαίνω ως εκπρόσωπος και εισηγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ενέργειας, καθιστώντας επισφαλείς σε πολλές περιπτώσεις τη λειτουργία και τον ενεργειακό εφοδιασμό της αγοράς ενέργειας. Ο νέος αυτός μηχανισμός πράγματι μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαπραγματευτική δύναμη των κρατών μελών μέσω της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της εμπειρογνωμοσύνης της Επιτροπής όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια δικαίου που θα προκύψει για τις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις μέσω ενός σταθερού νομικού πλαισίου θα καταστήσει ευκολότερη τη χρηματοδότηση σχετικών έργων από την Ένωση και μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να επιταχύνει τον χρόνο υλοποίησης. Σαφέστατα ο καλύτερος συντονισμός που μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτού του μηχανισμού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως μικρότερη ευελιξία στα κράτη μέλη. Το όλο εγχείρημα θα έχει επικουρικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη ως αρμοδίους φορείς σύναψης ενεργειακών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Η εμπλοκή όμως της Επιτροπής μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη συνδράμοντας ουσιαστικά τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων τέτοιου είδους συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, señor Comisario, permítanme empezar felicitando al ponente, señor Kariņš, y a todos aquellos ponentes alternativos que, junto a él, han decidido seguir avanzando a lo largo de esa negociación, que tan bien nos ha descrito el señor Kariņš, en los trílogos, llena de dificultades.

Diría que, gracias a ese esfuerzo y a esa determinación, hoy contamos con un mecanismo que, por primera vez, va a permitir un intercambio de información y de comunicación entre los Estados miembros y la Comisión Europea en relación con los acuerdos intergubernamentales en materia de energía que se llevan a cabo en esos Estados miembros.

Creo que se trata con ello de favorecer el conocimiento permanente del mapa del suministro o de las redes de suministro energético y, por tanto, es muy positivo para la mejor gestión del abastecimiento energético en la Unión Europea.

Con este Reglamento, si yo tuviera que utilizar un símil, diría que estamos pavimentando un camino necesario para avanzar a mayor velocidad en el desarrollo del mercado interior de la energía. Si hoy desperdiciáramos esa oportunidad y no comenzáramos a pavimentar el camino, como pretende algún grupo político en esta Cámara, simplemente estaríamos perdiendo una oportunidad de oro. Nos encontraríamos, dentro de algún tiempo, en la misma situación que hoy, pero mucho después.

Por tanto, confío en que mañana haya un gran apoyo parlamentario a esta propuesta. Muchas gracias de nuevo al ponente y a los ponentes alternativos por su contribución.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Berichterstatter! Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Berichterstatter, herzlich danken für die Arbeit und vor allem für die Geduld, die Sie in den Verhandlungen aufgebracht haben. Und auch Ihnen, Herr Kommissar, möchte ich für den Vorschlag danken. Auch insgesamt machen Sie die Arbeit im Bereich Energiepolitik wirklich gut. Wen ich hier kritisiere, der ist nicht da, das ist der Rat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe um die 50 Vermittlungsverfahren und Triloge miterlebt, in denen ich mit dem Rat verhandelt habe. Aber was ich in diesen Verhandlungen erlebt habe, habe ich in der ganzen Zeit vorher noch nicht erlebt, dass der Rat quasi in einer erpresserischen Art und Weise Vorgaben gemacht hat gegenüber dem Parlament und gesagt hat: Friss oder stirb. Dass der Verhandlungsführer des Rats während eines Trilogs aufsteht und rausläuft, habe ich auch noch nicht erlebt.

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch genau der Widerspruch zu dem, was heutzutage in Sonntagsreden immer gesagt wird: Wir brauchen mehr Europa. Heute morgen haben wir noch einmal darüber diskutiert, dass wir gerade in einer Krisensituation mehr Europa brauchen und eine Verständigung über unsere Kernpolitik. Herr Kommissar Öttinger, Sie gehen genau das Zentrale an. Energiepolitik ist für die Europäische Union, für Wirtschaftswachstum, für eine auf die Zukunft ausgerichtete Energiepolitik im Zentrum. Es ist völlig logisch, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir eine vernünftige Energiepolitik nur gestalten können, wenn wir uns auch über eine gemeinsame Energieaußenpolitik, über Verträge mit Drittstaaten verständigen. Insofern, bei allem Verständnis und bei aller Sympathie, dass man sagt, okay, lieber das kleinste Niveau akzeptieren als gar nichts zu haben, wollen wir aber doch durchsetzen, dass es mehr Verbindlichkeit in diesem Gesetzgebungsvorschlag gibt. Wir wollen, dass die Kommission verpflichtend unterrichtet werden muss und dass die Kommission an den Verhandlungen teilnimmt. Das ist das Minimum, damit wir sicherstellen können: Eine europäische Energieaußenpolitik wird auch wirklich praktiziert, und die Mitgliedstaaten machen nicht ihren Striemel wie bisher. Wir werden diese Anträge morgen stellen und hoffen, Ihre Unterstützung zu finden, damit wir den Rat auch ein bisschen mehr in die Schranken weisen können.

Herr Kommissar, ich hoffe natürlich auch, dass Sie das, was Sie zum Schluss angesprochen haben, wirklich ernst nehmen, die Überprüfung der Verhaltensweisen des Rats in der Zukunft, damit wir eine vernünftige Revision auf die Schiene stellen können.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Creutzmann, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar Öttinger, meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! In vielen Politikfeldern sprechen wir auf internationaler Ebene bereits mit einer gemeinsamen europäischen Stimme. Dies gilt leider nicht für die Energieaußenpolitik. Es ist bedauerlich, dass der Vorschlag der Kommission und die ambitionierte Position des Parlaments bei den Mitgliedstaaten auf eine solche Ablehnung stießen. Formell mag der Rat im Recht sein, eine Exekutivkompetenz der Europäischen Union gibt es nicht. Aber jedem muss klar sein, dass wir über kurz oder lang im Energiebereich an einem Strang ziehen müssen, wenn wir uns Herausforderungen wie der Versorgungssicherheit und dauerhaft bezahlbarer Energie stellen möchten. Selbst den großen Mitgliedstaaten wird mit fortschreitender Globalisierung und aufstrebenden Akteuren auf den Energiemärkten irgendwann schmerzlich bewusst werden, dass wir uns auf Dauer nur gemeinsam behaupten können. Dies gilt um so mehr für die kleineren Mitgliedstaaten.

Unsere Parlamentsposition war sehr ambitioniert, was uns von Beginn an bewusst war. Mit Widerstand mussten wir rechnen. Dass der Rat aber überhaupt keinen Spielraum für Verhandlungen sah, gibt einem schon zu denken. Nach Abwägung aller Optionen können wir dem Verhandlungsergebnis aber zustimmen. Letztlich haben wir die Chance, zumindest einen Rechtsrahmen zu beschließen, eine Grundlage, auf der wir in einigen Jahren aufbauen können. Das ist meiner Meinung nach allemal besser als ein gescheiterter Gesetzestext, der uns gezwungen hätte, beim nächsten Mal wieder von Null zu beginnen. Daher werden wir gegen die Änderungsanträge der S&D-Fraktion stimmen.

Ich möchte mich ausdrücklich bei dem Berichterstatter noch einmal sehr herzlich bedanken, für das große Engagement und für die Bemühungen, hier die Kommission zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, w imieniu grupy ECR. – Panie Komisarzu, Panie i Panowie! Budowanie otwartego i konkurencyjnego rynku gazu w Europie nie podoba się niektórym naszym partnerom. W ostatnich latach zasada równego dostępu różnych podmiotów do infrastruktury przesyłowej oraz swoboda reeksportu zakupionego gazu jest otwarcie kontestowana przez Rosję, która chciałaby przywilejów. Gasprom zapewne poradziłby sobie na konkurencyjnym rynku, ale jak każdy państwowy moloch, usilnie domaga się ochrony pozycji monopolisty, który – wobec niedorozwoju rynku w Europie Środkowej – może dyktować ceny, a także zasady kontraktowe sprzeczne z regułami konkurencyjnego rynku. Kluczowym narzędziem uprawiania takiej nieuczciwej konkurencji są porozumienia międzyrządowe, których jedynym celem jest ominięcie zasad wspólnego rynku. Parę miesięcy temu pojawiła się szansa, aby wzmocnić ochronę naszego rynku gazowego przez wprowadzenie mechanizmów kontroli takich umów. Mimo olbrzymich wysiłków sprawozdawcy, właśnie tę szansę utraciliśmy.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κύριοι συνάδελφοι, η έκθεση του κυρίου Kariņš έρχεται πράγματι να επιλύσει πολλά προβλήματα στην ενεργειακή πραγματικότητα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο έχουμε την περίπτωση του ενεργειακού εφοδιασμού της Λιθουανίας, για την οποία η Επιτροπή έχει κινήσει ήδη έρευνα κατά της «Gazprom» για αντιμονοπωλιακές πρακτικές. Αυτή η έκθεση μπορεί να επιλύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Επίτροπε, μην ξεχνάμε ότι η ενέργεια και οι ενεργειακές σχέσεις απαιτούν σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Ελπίζουμε ότι ο νέος μηχανισμός δεν θα διαταράξει τις υπάρχουσες καλές ενεργειακές καταστάσεις και σχέσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Gaston Franco (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à féliciter le rapporteur PPE, notre collègue Kariņš, pour ce rapport difficile, compte tenu du caractère sensible des négociations bilatérales dans le domaine de l'énergie entre pays européens et États tiers.

L'accord intervenu en trilogue permettra une mise en œuvre rapide du projet de décision de la Commission et, par souci de pragmatisme, nous ne pouvons que nous en réjouir. L'Europe de l'énergie progresse, pas assez vite certainement, mais elle progresse. Fortement importatrice d'énergie, l'Union européenne se trouve en situation de dépendance structurelle vis-à-vis de certains pays fournisseurs. Afin d'avoir une réflexion plus européenne sur notre stratégie énergétique, il était devenu nécessaire de diffuser plus largement à la Commission européenne les informations relatives aux accords énergétiques, tout en respectant le principe de subsidiarité.

L'établissement d'un mécanisme d'information sur les accords intergouvernementaux va donc améliorer la transparence sur le marché de l'énergie et, ainsi, permettre d'anticiper les problèmes d'approvisionnement énergétique.

Je me félicite que la présente décision ne crée pas d'obligation en ce qui concerne les accords entre sociétés commerciales. En temps de crise et, compte tenu des enjeux en matière de concurrence et de compétitivité, nous nous devions de protéger les intérêts de nos entreprises et les règles de protection des contrats privés.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - Elnök Úr! Tisztelt Biztos úr! Képviselőtársaim! Az uniós tagállamok többsége hosszú távú energiaellátását harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások révén biztosítja. Az energiaellátásról szóló tárgyalások során azonban nem él azzal az adottsággal, hogy az 500 milliós Európai Unió a világ legnagyobb gázpiaca. A tagállamok többsége pehelysúlyúként száll ringbe nehézsúlyú energiaexportőrökkel. Nincs összehangolt tárgyalási stratégia, nem állnak rendelkezésre a sikeres tárgyalásokhoz elengedhetetlen információk. Uniós információcsere hiányában pedig nem csoda, hogy tárgyaló partnereink élnek erőfölényükkel, és egyes tagállamok kiütéses vereséget szenvednek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az energiaellátással kapcsolatos információk közösségi szintű megosztása előfeltétele a nehézsúlyba való bekerülésnek. A kormányközi megállapodások ismerete elősegítheti egy összehangolt tárgyalási stratégia kialakítását, melynek révén a tagállamok jobb feltételek mellett juthatnak energiához. Energiaellátásunk biztonságát, a kedvezőbb árat a szorosabb tagállami együttműködés és a közös fellépés szavatolja. Ezért tartom fontosnak, hogy a kormányok kérésére a Bizottság aktív résztvevője lehessen a nemzetközi tárgyalásoknak. Gratulálva az előadó munkájához, köszönöm, hogy meghallgattak.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să se asigure că Uniunea are acces la surse diverse de energie, astfel încât cetăţenii europeni să poată beneficia de acces neîntrerupt şi la preţuri accesibile la energie. Buna funcţionare a pieţei interne a energiei contribuie la securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, esenţială pentru dezvoltarea economică şi socială a Uniunii Europene şi pentru competitivitatea acesteia. Având în vedere necesitatea optimizării funcţionării pieţei interne de energie, prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informaţii dintre statele membre şi Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale în domeniul energiei.

Consider că este necesară punerea la dispoziţia statelor membre de către Comisie a unui ghid privind abordarea negocierilor, astfel încât să se asigure respectarea legislaţiei Uniunii, solidaritatea între statele membre şi garanţia aprovizionării cu energie. De asemenea, este important ca, la solicitarea unui stat membru, Comisia să acorde sprijin şi asistenţă tehnică în procesul de negociere şi încheiere de acorduri interguvernamentale cu ţări terţe în domeniul energiei.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan (PPE). - Odločitev Evropskega sveta, da mora notranji trg elektrike in plina zaživeti do 2014, je zagotovo spodbudila pripravo in sprejemanje tega zakonodajnega dokumenta. Ampak zakaj se je potem Svet tako zelo upiral sprejemu? Gre za nerazumevanje ali gre morda za poseganje v monopole?

Zelo zanimivo je spremljati zakonodajne postopke Unije. Ponavadi se začnejo z razpravami o dodani vrednosti, ki bi jo imela določena skupna politika za vse države članice. Sledijo načelne zaveze o oblikovanju določene politike. Nato pa se začne mukotrpno delo oblikovanja zakonodajnih dokumentov, torej pogajanja o tem, kako bomo načelne zaveze prelili v zakonodajo.

Vsak nov evropski zakonodajni dokument namreč pomeni del prenosa nacionalnih pristojnosti. Tega pa države članice mnogokrat niso pripravljene sprejeti. In tudi pri dokumentu, ki ga obravnavamo danes, je bilo tako. Pa čeprav gre zaenkrat le za vzpostavitev mehanizma za izmenjavo informacij in ne za vzpostavitev dejanskega nadzora nad pristojnostmi države članic.

Zakonodajno besedilo je precej šibko, vendar se bo z njim vendarle začelo spremljanje medvladnih pogodb, ki bo vodilo k bolj usklajeni zunanji energetski politiki Unije.

To je začetek. V prihodnosti pa bo mehanizem izpopolnjen, če bodo dejanske razmere to zahtevale. Zato je za nadaljnji razvoj skupne energetske politike dobro in tudi nujno, da ga potrdimo.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, começo por felicitar o Deputado Kariņš pelo trabalho de negociação do qual resultou um texto de compromisso que, apesar de ser menos ambicioso relativamente à posição inicial do Parlamento, representa um avanço no sentido de criar uma legislação na área da política externa da energia. Subscrevo os pontos-chave expressos no texto de compromisso que fortalecem a cooperação entre os Estados-Membros no que toca aos acordos intergovernamentais no setor da energia.

Em particular congratulo-me com o esforço e o reforço que foi feito para o papel da Comissão Europeia, quer através da sua participação nas negociações com entidades terceiras, quer através da avaliação da compatibilidade dos acordos intergovernamentais com a legislação europeia.

Realço também o acordo alcançado relativamente à partilha de informação sobre os acordos assinados pelos Estados-Membros de modo a garantir que estão em conformidade e consagram o Direito da União, nomeadamente no que se refere à legislação do mercado interno.

Considero que o acordo alcançado contribui para uma maior transparência dos acordos intergovernamentais no domínio da energia e é um passo em frente para o reforço da dimensão externa do mercado interno da energia na Europa.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). - Hr. formand! Tak for 30 sekunders taletid. I min optik har landene i den østlige del af EU det meget svært over for Gazprom og Rusland. Det er ingen hemmelighed, at Europas største energiselskaber har en stærk forbindelse til den politiske verden. Derfor er disse landes holdning ikke altid lige logisk. I min optik består det skræmmende element i den nuværende praksis, som underminerer det indre marked. Vi bør sikre, at det europæiske energimarked er gennemsigtigt og likvidt. Vi skal stoppe den praksis, hvorved der i forbindelse med gasrørsledningsprojekter for tredjelande er indgået aftaler om, at forsyningen underlægges regler, der ikke er forenelige med reglerne for det indre marked. Det er til ugunst for forbrugerne. Ikke desto mindre vil jeg gerne opfordre alle kolleger til at stemme ja til aftalen, fordi aftalen er bedre end status quo. Vi får mere åbenhed, og vi får en revisionsklausul, der gør, at aftalen skal kigges efter i sømmene om tre år.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Kryzys w dostawach gazu ziemnego do Europy w końcu poprzedniej dekady pokazał słabość Unii i obnażył jej ekspozycję na tego typu wydarzenia. To prawda, że podjęto wiele działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii na europejski rynek (patrz rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw, ang. „security of supply”, jak i podejmowane działania dla budowy jednolitego wewnętrznego rynku). Zaproponowany przez Komisję projekt decyzji o wymianie informacji w porozumieniach międzyrządowych wymagał doprecyzowania.

Chciałbym podkreślić, że właśnie w trakcie polsko-rosyjskich negocjacji gazowych Komisja miała uzasadnione zażalenia do postawionych przez dostawcę warunków negocjowanych umów oraz stawiała zarzuty o nieudzielaniu pełnych informacji. Efektem tych działań, można to z całą mocą podkreślić, jest fakt, że Polska jest chyba jedynym państwem w Unii, które wypracowało działający, jak się okazało, bardzo skuteczny, mechanizm wymiany informacji z Komisją.

Przegłosowany w lipcu w komisji ITRE projekt decyzji zawiera zapisy umożliwiające uzyskanie wsparcia Komisji przy realizacji projektów ponadnarodowych, których przykładem są lub będą obecnie proponowane rozmowy Komisji w sprawie dostaw gazu w regionie Morza Kaspijskiego. Bilans energetyczny Unii w świetle proponowanego otwartego i wolnego rynku energii nie może być zakłócany nieodpowiedzialnymi czy nierozważnymi decyzjami bilateralnymi, dlatego państwa członkowskie powinny dzielić się informacjami o zawieranych umowach międzyrządowych, a Komisja powinna być świadoma istnienia umów i prowadzonych negocjacji.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Tisztelt Biztos Úr! Az Európai Unió iparának fejlődéséhez kiemelkedően fontos a stabil gazdasági környezet és a biztonságos energiaellátás. Ennek megbízhatóságát legjobban a működő belső energiapiac révén tudjuk biztosítani. A harmadik energiacsomag bevezetésével több tagállam is szétválasztotta a villamosenergia-termelést a szállítástól, ami lehetővé tette új szereplők belépését a piacra. A külső kiszolgáltatottság azonban továbbra is fennmaradt, vagyis az EU a gáznak több mint 60, az olajnak pedig több mint 80%-át importból tudja csak biztosítani. A 2009-es gázválság is rámutatott energiaellátási rendszereink sebezhetőségére. Mihamarabbi megoldásokat kell találnunk az európai fogyasztók fenntartható ellátásának versenyképes árakon történő biztosítására.

A kihívások közé tartoznak a tagállamok által az energiaellátás területén harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások, hiszen időről-időre olyan szerződések jönnek létre, amelyek komolyan befolyásolhatják az EU belső energiapiacát. Ezért az energiaellátás területén hatályos belső piaci szabályok megszegésének elkerülése érdekében a tagállamok között megerősített együttműködésre és pontos információcserére van szükség. A tapasztalat azt mutatja, hogy a Bizottságnak a tagállamok harmadik felekkel folytatott tárgyalásaiban való részvétele pozitív hatással lehet a tárgyalások kimenetelére. Ez sok esetben elősegítheti az összhang megteremtését a belső piaci szabályokkal, és garantálhatja, hogy a szerződések ne legyenek ellentétesek az uniós jogszabályokkal.

 
  
 

Catch the eye

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În momentul de faţă, Europa este dependentă de importul de energie, pentru care plăteşte anual aproximativ 400 de miliarde de euro. Pentru a reduce vulnerabilităţile şi a creşte securitatea energetică, este nevoie de o mai mare diversitate a surselor şi reţelelor de aprovizionare. În acelaşi timp, îmbunătăţirile aduse securităţii energetice contribuie la consolidarea rolului Uniunii în politica externă.

În ceea ce priveşte România, ţara mea este avantajată atât de poziţia sa geografică, cât şi de cea geopolitică, pentru că Marea Neagră are un potenţial major în realizarea securităţii energetice europene, reprezentând o poartă de intrare în blocul regional economico-politic al Uniunii. Ţara mea sprijină proiecte de importanţă majoră, precum gazoductul Nabucco. Totodată, ea acordă o importanţă deosebită interconectării sistemului naţional electroenergetic cu sistemele similare din statele vecine.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Kariņš, συγχαρητήρια για την έκθεσή σας, ήταν πολύ ορθολογική. Κύριε Επίτροπε, έχω μια ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία της εξέτασης των διακρατικών συμφωνιών: η αρμόδια για τις εξωτερικές υποθέσεις υπηρεσία της Επιτροπής θα παίζει καθοριστικό ρόλο; Εγώ θεωρώ ότι η ενέργεια θα πρέπει να είναι εκτός κανόνων εξωτερικής πολιτικής, διότι η ενέργεια χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια και προβλεψιμότητα την οποία οι εξωτερικές σχέσεις δεν έχουν.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Mitglied der Kommission. − Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich bin dankbar für das breite Einvernehmen hier im Parlament über alle Fraktionen hinweg. Wir haben das gleiche Ziel, unsere Kräfte zu bündeln, den Binnenmarkt zu stärken und beim Einkauf und bei der Lieferung von Primärenergie unsere Position durch Transparenz, durch Wettbewerb und durch Beratung zu verbessern. Ich teile auch die Kritik an der wenig konstruktiven Mitwirkung durch den Rat. Da steht die Aufforderung des Europäischen Rates an die Kommission, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Energieaußenpolitik gemeinsam verbessert werden kann, in einem Missverhältnis zur täglichen Arbeit bei der Bewertung und der Verweigerung der Umsetzung dessen, was dann von der Kommission pflichtgemäß erarbeitet und vorgeschlagen worden ist. Umso mehr war es als strategische Frage trotzdem richtig, jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen. Hätten wir nichts, wären wir auf einen neuen Anlauf angewiesen. Es gab schon einige Anläufe zu diesem Thema. Jetzt haben wir zumindest einige Bausteine, die im Gesetzentwurf von Parlament und Rat entwickelt worden sind. Die werden wir jetzt anwenden. Wir werden Ihnen dann berichten, wie sie sich in der Praxis bewähren. Ich bin sicher, es wird in zwei bis drei Jahren seitens der Kommission dann Vorschläge geben, wie diese gemeinsame Energieaußenstrategie in einem zweiten Schritt weiter vertieft und verbessert werden kann.

Sie sprachen die Frage an, wie die Energieaußenpolitik im Besonderen mit der Außenpolitik im Allgemeinen zu verbinden ist. Ich habe zur Kollegin Lady Ashton eine hervorragende Arbeitsbeziehung. Wir stimmen uns eng ab. Im Regelfall hat die Energiepolitik das Primat, wenn es um Beziehungen zu Drittstaaten geht. Davon kann es Ausnahmen geben. Ich nenne ein Beispiel: Rein energiepolitisch ist der Boykott, Öl aus dem Iran zu beziehen, nicht von Vorteil. Wir haben eine Quelle weniger. Namentlich Mitgliedstaaten wie Griechenland, Italien und Spanien hatten damit ein Problem, weil bei ihnen bis zu 30 % ihres Ölbedarfs aus dem Iran stammen. Aber klar ist, wenn es um eine geschlossene, konsistente Politik dem Iran gegenüber geht, dann muss der Boykott, Öl zu beziehen, nicht nur aus der energiepolitischen Warte, sondern aus der Gesamtwarte gesehen werden. So stimmen wir uns ab. Und in dem Fall ordnet sich die Energiepolitik der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik unter. Aber nochmals: Im Regelfall ist die Generaldirektion Energie operativ federführend und verantwortlich und wir haben besondere Interessen in der Energieaußenpolitik, die nicht der allgemeinen Außenpolitik unterzuordnen sind.

Es wurde das Thema NABUCCO angesprochen, die Frage also, wie kommen wir bei der Erschließung neuer Quellen voran. Ich bin mir sicher, dass 2018 erstmals nennenswerte Ölmengen aus Aserbaidschan in den europäischen Markt kommen werden und damit eine weitere Quelle neben Russland, neben Norwegen, neben Algerien und neben eigenen Vorkommen – Vereinigtes Königreich, Niederlande – und neben LNG-Gas für die Gasmärkte Europas bereitsteht. Wir sind sicher, dass dann in einem Dreivierteljahr auch die Entscheidungen über die konkreten Leitungen Nabucco, Nabucco-West, TANAP und TAP getroffen wird. Offen ist die Frage, ob es nur Gas aus Aserbaidschan werden wird, oder ob auch Gasmengen aus Turkmenistan oder dem Irak folgen, damit der südliche Korridor wirklich ein gleichwertiger Gaskorridor wird, wie die Beziehungen zu Russland, zu Norwegen, zu Algerien seit Jahren und Jahrzehnten bestehen.

Nochmals besten Dank für Ihre erfolgreiche Mitwirkung!

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, Referents. − Vispirms es gribētu pateikties, visiem paldies, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma, īpaši ēnu ziņotājiem, kuri ne tikai komitejā, bet arī trialogā ar Padomi bija līdzās. Mēs kopā panācām to, ko mēs varējām panākt. Paldies jums, Dānijas prezidentūrai, protams, pašai Komisijai par atbalstu un visiem debatētājiem šodien.

Savelkot visu kopā, atcerēsimies, kas tad ir mūsu – politiķu – galvenais uzdevums enerģētikas jomā šajā konkrētajā gadījumā. Mums ir jādomā par Eiropas enerģētikas patērētājiem, par to, lai būtu konkurence, lai būtu pēc iespējas labākas, zemākas, taisnīgākas cenas mūsu iedzīvotājiem. Šis likumprojekts, kaut gan tas nav perfekts, tomēr ir svarīgais pirmais solis, tas izveido šo informācijas apmaiņas mehānismu un tas ieliks reālus pamatus, pirmos likumdošanas pamatus, kas veidos nākotnē vienotu Eiropas Savienības enerģētikas ārpolitiku. Ir viens otrs, kas kritizē, ka tomēr gribas visu uzreiz, mēs gribam nu perfektu likumu uzreiz. Bet, draugi mīļie, atcerēsimies, lai uzlabotu jebkuru likumu un ticiet man, praktiski visi likumi vienmēr ir uzlabojami, vispirms ir jābūt pieņemtam kādam likumam. Ir jābūt pieņemtam likumam. Un šis ir tas gadījums, kad mums ir iespēja pieņemt šo likumu, spert tos pirmos soļus un, nākotnē kopā strādājot, šo likumu arī pēc vajadzības uzlabot.

Paldies visiem par darbu! Aicinu rītdien balsojumā atbalstīt.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Donnerstag, 13. September 2012, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE), na piśmie. – Szanowny Panie Przewodniczący! Władimir Putin, nakazując podmiotom gospodarczym o strategicznym znaczeniu dla Rosji, by uzgadniały z rządem swoje postępowanie w sytuacjach, gdy wobec nich ze strony innych państw lub organizacji międzynarodowych wysuwane są jakieś żądania, pokazał dlaczego potrzebna jest nam ta legislacja. Jego decyzja, by Gazprom nie współpracował z Komisją, to afront wobec Unii Europejskiej i jej prawodawstwa. To sygnał, że Rosja ma coś do ukrycia w kwestii swoich kontraktów gazowych. Nie możemy pozwolić, by przeszło to niezauważone. Nowe prawo dotyczące umów międzyrządowych jest pierwszym ważnym krokiem do wspólnego działania i dzielenia się informacjami przez państwa Unii Europejskiej. Dzięki temu zwiększymy szansę na współpracę w ramach Unii Europejskiej, ale też na uczciwą cenę od Rosji. Żałuję, że prawodawstwo, które przyjmujemy nie poszło kilka kroków naprzód, wymuszając jeszcze ściślejszą współpracę przy wymianie informacji między państwami. Rada pozwoliła, aby interesy narodowe zwyciężyły nad europejską solidarnością energetyczną. Mam nadzieję, że negowanie przez Rosję trzeciego pakietu energetycznego i wypowiedzi zakazujące Gazpromowi wszelkiego dzielenia się informacją sprawią, że Rada ponownie rozważy swoje stanowisko.

Chciałabym, aby Rada dokonała w przyszłości korekty przyjmowanego prawodawstwa tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Państwa współpracujące z Unią Europejską muszą przestrzegać naszego prawa i w tym względzie Rosja nie jest wyjątkiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. – Šis sprendimas – labai svarbus ir sveikintinas žingsnis formuojant vieningą ES energetikos išorinę politiką užtikrinant, kad kuriamoje vieningoje ES energetikos vidaus rinkoje veikiantys trečiųjų šalių subjektai laikytųsi tų pačių taisyklių, kaip ir ES subjektai. Nors sprendimas galėtų būti ambicingesnis, tačiau jei šalys narės geravališkai bendradarbiaus dalinantis informacija, neilgai trukus galėsime įsitikinti to nauda ES energetikos sektoriaus, bendros infrastruktūros vystymui ir vidaus rinkos kūrimui. Sveikinu Komisijos deklaraciją aktyviai dalyvauti, tęsti stebėjimą ir prireikus teikti tolimesnius teisėkūros pasiūlymus.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat