Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 12. září 2012 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 4.Stav Unie (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Sdělení předsednictví
 7.Hlasování
  7.1.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (hlasování)
  7.2.Správa některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.3.Dovoz olivového oleje a jiných zemědělských produktů pocházejících z Turecka, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci, které mají být uděleny Komisi (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.4.Změna Dohody o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií (A7-0211/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.5.Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi ES a Novým Zélandem (A7-0210/2012 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.6.Opatření ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zachování populací ryb (A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher) (hlasování)
  7.7.Společná organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (A7-0217/2012 - Struan Stevenson) (hlasování)
  7.8.Výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o společné zahraniční a bezpečnostní politice (A7-0252/2012 - Elmar Brok) (hlasování)
  7.9.Zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů (A7-0225/2012 - Carl Haglund) (hlasování)
  7.10.Reforma společné rybářské politiky (A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Politická situace v Rumunsku (rozprava)
 12.Návrhy na vytvoření Evropské bankovní unie (EBU) (rozprava)
 13.Vyloučení některých zemí z celních preferencí (rozprava)
 14.Mezivládní dohody uzavřené mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 16.Režimy jakosti zemědělských produktů (rozprava)
 17.Evropské fondy rizikového kapitálu - Evropské fondy sociálního podnikání (rozprava)
 18.Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru - Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1379 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4920 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí