Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2012. szeptember 12., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 4.Az Unió helyzete (vita)
 5.Az elnök nyilatkozata
 6.Az elnök közleménye
 7.Szavazások órája
  7.1.A bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimumszabályok (A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (szavazás)
  7.2.A kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes közösségi vámkontingensek kezelése (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (szavazás)
  7.3.Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (szavazás)
  7.4.Az EK és Ausztrália között a megfelelőségértékeléssel, a megfelelőségi igazolásokkal és jelölésekkel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás (A7-0211/2012 - Vital Moreira) (szavazás)
  7.5.Az EK és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről kötött megállapodás (A7-0210/2012 - Vital Moreira) (szavazás)
  7.6.A nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó, a halállományok megőrzésére irányuló egyes intézkedések (A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher) (szavazás)
  7.7.A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése (A7-0217/2012 - Struan Stevenson) (szavazás)
  7.8.A Tanács éves jelentése az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitikáról (A7-0252/2012 - Elmar Brok) (szavazás)
  7.9.A halászati erőforrások védelme és fenntartható kiaknázása (A7-0225/2012 - Carl Haglund) (szavazás)
  7.10.A közös halászati politika reformja (A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos) (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 11.A romániai politikai helyzet (vita)
 12.Az európai bankunióra irányuló javaslatok (vita)
 13.Bizonyos országok kizárása a kereskedelmi kedvezményekből (vita)
 14.Kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területén (vita)
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 16.A mezőgazdasági termékek minőségrendszerei (vita)
 17.Európai kockázatitőke-alapok - Európai szociális vállalkozási alapok (vita)
 18.Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása - Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 20.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1379 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (4920 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat