Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 12. september 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Stanje Unije (razprava)
 5.Izjava predsedujočega
 6.Sporočilo predsedujočega
 7.Čas glasovanja
  7.1.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (A7-0244/2012 - Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (glasovanje)
  7.2.Upravljanje določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (A7-0212/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.3.Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji (A7-0209/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.4.Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak med Evropsko skupnostjo in Avstralijo (A7-0211/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.5.Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo (A7-0210/2012 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.6.Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova (A7-0146/2012 - Pat the Cope Gallagher) (glasovanje)
  7.7.Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (A7-0217/2012 - Struan Stevenson) (glasovanje)
  7.8.Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki (A7-0252/2012 - Elmar Brok) (glasovanje)
  7.9.Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov (A7-0225/2012 - Carl Haglund) (glasovanje)
  7.10.Reforma skupne ribiške politike (A7-0253/2012 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Politične razmere v Romuniji (razprava)
 12.Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU) (razprava)
 13.Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov (razprava)
 14.Medvladni sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (razprava)
 15.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 16.Sheme kakovosti kmetijskih proizvodov (razprava)
 17.Evropski skladi tveganega kapitala - Evropski skladi za socialno podjetništvo (razprava)
 18.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem - Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1379 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4920 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov