Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2010/0289(COD)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadien in Bezug auf das Dokument :

Eingereichte Texte :

A7-0069/2011

Aussprachen :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Abstimmungen :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Erklärungen zur Abstimmung
Erklärungen zur Abstimmung
PV 13/09/2012 - 11.14
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Ausführliche Sitzungsberichte
Donnerstag, 13. September 2012 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

12. Stimmerklärungen
Video der Beiträge
Protokoll
 

Mündliche Erkärungen zur Abstimmung

 
  
  

Bericht: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE). - Signor Presidente, la trasparenza e l'accesso a tutti i documenti e informazioni rilevanti costituiscono la base essenziale e un presupposto indispensabile della democrazia e soprattutto della possibilità per il Parlamento europeo di svolgere il proprio lavoro.

Con il trattato di Lisbona il Parlamento, in quanto colegislatore con il Consiglio, ha visto ampliarsi i propri poteri, specie nel settore degli accordi internazionali.

I negoziati hanno dunque portato a un progetto congiunto di testo per un accordo interistituzionale sull'accesso alle informazioni classificate detenute dal Consiglio, che ha visto il Parlamento conseguire importanti obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Herr talman! Jag röstade för detta betänkande med stor motvilja, eftersom detta avtal innehåller förbud mot att ge dokument till parlamentet. Om t.ex. Iran har skickat ett dokument till rådet, så kan Iran förbjuda rådet att ge parlamentet detta dokument. Sådana regler tycker jag är oacceptabla, liksom att vi har tystnadsplikt om muntligt given information. Man kan aldrig bevisa vad man har fått och inte fått på officiell väg, och därför blir det en rättsosäkerhet. Dessutom är jag emot att vi alltid måste tvingas acceptera rådets klassificering av hemlighet. Jag tycker att det borde finnas en mekanism för att förhandla med rådet om vad som ska tillhöra vilken hemlighetsgrad.

Trots dessa olika brister, och även ett antal andra brister när det gäller hur informationen ges, så röstade jag ändå för detta betänkande, eftersom vi behöver något slags avtal. Sedan får vi förbättra det när tillfälle ges.

 
  
  

Bericht: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit, gerade in den Ländern, die im Umbruch sind, ist für mich immer außerordentlich wichtig. Getreu dem Grundsatz „Vertrauen schaffen durch gemeinsame Zusammenarbeit“ kann sie auch wirklich dazu dienen, Barrieren, die vielleicht im Wertegefüge oder in der Religion begründet sind, abzubauen. Es ist oftmals der einzige Weg, mit den Ländern in Kontakt zu kommen. Deshalb halte ich dies für außerordentlich wichtig, und die neuesten Ereignisse im arabischen Raum zeigen uns, wie wichtig eine Zusammenarbeit ist. Gerade wenn man das auf wissenschaftlich-technologischem Gebiet macht, ist das eine hervorragende Sache.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider unul foarte important, mai ales în actuala conjunctură, pentru că tehnicile legislative în Uniunea Europeană au avut şi vor avea o foarte mare importanţă. Însă nu pot să nu remarc o serie de întârzieri pe care Comisia le-a avut în aplicarea articolelor 290 şi 291 din Tratat cu privire la actele delegate şi la consultarea parlamentelor naţionale.

În contextul în care toţi dorim mai multă Europă, cred că trebuie mai multă coerenţă legislativă şi o consultare a parlamentelor naţionale mai activă, prin mecanisme care să facă această consultare una reală, nu una formală, cum este acum.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR). - Mr President, I came down here this morning to listen to the debate by my colleagues on better legislation and to hear how the Commission planned to go about improving it. The echo in this Chamber was quite incredible, because there was nobody here to discuss it. This really is the reality of what we have got here in our democratic Chamber – a real lack of debate on the pursuit of better legislation.

Some of my constituents would probably say that having fewer politicians would be the right way forward. But the reality is that the EU needs to be doing less, and it needs to be doing it better. It can start with better legislation or, quite frankly, just less legislation.

 
  
  

Bericht: David Martin (A7-0207/2012)

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). - Herr Präsident! Ich gestehe, ich habe mich vertan. Ich möchte nicht zu diesem Bericht eine Erklärung abgeben, sondern zum Bericht Moreira über das Abkommen über sofortige autonome Handelspräferenzen für Pakistan. Ich bitte, mich dann noch einmal aufzurufen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wie ich soeben höre, gibt es keine Stimmerklärung zum Bericht Moreira, weil es keine Aussprache dazu gab. Wenn keine Aussprache im Plenum stattfindet, gibt es auch keine Stimmerklärung. Ich bitte um Verständnis für diesen Hinweis auf die Geschäftsordnung.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm cuidiú le mo chara, an rapóirtéir, Alain Cadec, maidir leis an tuarascáil seo. Tá sé tar éis an-chuid oibre go deo a dhéanamh ón tús maidir le straitéis a bhunú agus a chur ar bun do réigiún an Atlantaigh i gcoitinne. Tá ceann againn cheana féin don Mhuir Bhailt agus don Danóib agus, mar a dúirt sé, tá seansanna iontacha againn a lán a dhéanamh don réigiún seo, go háirithe do na tionscail atá bunaithe ar an bhfarraige, spórt farraige, jabanna a chruthú agus go háirithe do na réigiúin atá in aice leis an bhfarraige a chur chun cinn. Tá áthas orm go bhfuil tús maith déanta againn.

 
  
  

Bericht: Krišjanis Kariņš (A7-0264/2012)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Komisja informuje, że nie dysponuje wiedzą o większości umów państw członkowskich w dziedzinie energii. Oznacza to, że nie posiada możliwości reakcji w sytuacji zawierania skrajnie niekorzystnych kontraktów na dostawy spoza Unii, co bezpośrednio obniża bezpieczeństwo energetyczne danego kraju. Zwiększenie uprawnień i związane z tym zaangażowanie Komisji w procesie negocjowania oraz oceny prawnej umów międzyrządowych jest bez wątpienia zasadne. Wierzę, że czynności te zapoczątkują racjonalną politykę cenową i pozwolą ograniczyć kolosalne dysproporcje występujące choćby w umowach poszczególnych krajów z rosyjskim potentatem gazowym. Umowy energetyczne z państwami trzecimi oddziaływują również na funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii. Dużych nakładów wymaga przy tym rozwój infrastruktury przesyłowej. W kontekście tych przesłanek niezbędna wiedza i pomoc Komisji powinna być należycie wykorzystana, a podstawowym środkiem do tego celu jest dzielenie się informacjami dotyczącymi zawartych umów i przeprowadzonych negocjacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Energie ist eine lebensnotwendige Ressource in allen entwickelten Industriestaaten, deshalb auch in der Europäischen Union. Wir haben es erstens damit zu tun, dass die Mitgliedstaaten hier leider noch isoliert handeln. Deshalb ist ein gemeinschaftliches Zusammenwirken erst mal notwendig. Zweitens wäre es notwendig, eine möglichst hohe Eigenversorgung im Energiebereich zu sichern. Drittens – damit beschäftigt sich ja unser Bericht, unser Antrag – muss man bei Energieimporten über zwischenstaatliche Abkommen zu einer großen Stabilität für den nötigen Energiemix sorgen. Es ist ganz wichtig, dass sich dort auch das Parlament einbringt, dass die Kommission auch bei bilateralen Verhandlungen mit am Tisch sitzt. Ich wiederhole mich: Alles, was wir hier beschließen, muss in die Energieversorgung der Europäischen Union eingeordnet werden, damit wir auch morgen noch unsere wirtschaftliche Basis entwickeln können.

 
  
  

Bericht: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Praktycznie każdy region Unii Europejskiej wypracował własne tradycyjne metody produkcji rolnej, co wpływa na jej różnorodność na całym obszarze Wspólnoty. Własne produkty spożywcze stanowią nierzadko ogromną wartość danego regionu. Rolnicy, a także konsumenci powinni mieć świadomość przede wszystkim ich jakości, która wpływa również na obecność i rozpoznawalność produktów na rynkach europejskich i światowych. Sprzyjają temu systemy ochrony jakości wspomagane dodatkowo charakterystycznymi oznaczeniami.

Popierając rezolucję oczekuję ulepszenia prawodawstwa w zakresie jakości, a także usprawnienia funkcjonowania systemów certyfikacji. Przejrzystość i łatwość wykorzystania tych mechanizmów spowoduje, że staną się one mniej uciążliwe dla producentów. Liczę, że coraz większa liczba doskonałych polskich produktów spożywczych podlegać będzie ochronie. Zgadzam się również z postulatem sprawozdawczyni, aby system zapewnienia jakości dotyczył także produktów nieprzetworzonych – umożliwi to występowania o gwarancje np. producentom mazowieckich jabłek.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Erzeugnisse wie der Dresdner Christstollen oder der Schwarzwälder Schinken sind nicht nur über die Grenzen Europas hinaus bekannt, sondern diese Bezeichnungen stellen für den Verbraucher ein Qualitätsversprechen dar, auf das er sich verlassen kann. Nicht nur die Verbraucher profitieren von dem Gütezeichen, sondern auch die Produzenten, die ohne den Schutz der Zertifizierung womöglich am Markt gar nicht bestehen könnten. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass die Einführung der Gütezeichen vor zwanzig Jahren ihr Ziel erreicht hat und traditionelle sowie regionale Lebensmittelerzeugnisse gefördert wurden. Daher schließe ich mich der Berichterstatterin an und möchte mich für das Hinzufügen von weiteren Qualitätsangaben, die ja notwendig sind, bedanken. Ich bedanke mich auch noch einmal für die Initiative zur Vereinfachung der bestehenden Zertifizierungsverfahren.

Andererseits sind noch ein paar Fragen offen geblieben, aber das ist im politischen Tagesgeschäft nichts Besonderes. Wir werden auch diese Problematik im zuständigen Ausschuss in freundlichem Dialog mit der Kommission weiter verhandeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, gan dabht ar bith, tá moladh mór ag dul don Aontas Eorpach as ucht an chabhair atá acu le fada an lá anois do na tíortha is boichte sa domhan. Ach athraíonn an saol agus athraíonn tíortha, agus buíochas le Dia, tá cuid de na tíortha sin ag éiri saibhir, cuid díobh níos saibhre ná tiortha san Eoraip. Dá bhrí sin, is ceart agus is cóir go ndéanfaimís athbhreithniú ar an gcabhair forbartha a thugaimid dóibh. Bíodh sin mar atá, vótáil mé leis an gcoiste agus i gcoinne mo ghrúpa féin maidir le hAlt 2(4). Mar is dóigh liom gur cheart breis ama a thabhairt do chuid de na tíortha san ACT chun an socrú a luaitear a shroichint. Taobh amuigh de sin, is dóigh liom go bhfuil jab maith déanta againn.

 
  
  

Bericht: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider foarte important, pentru că el impune pentru prima dată un regulament în ceea ce priveşte Fondul European de Antreprenoriat Social. După declaraţia Comisiei, care lansează în proiectul de inovare acest fond, consider că este momentul, date fiind vulnerabilităţile sociale din Uniunea Europeană, ca acest fond să se adreseze practic aproape tuturor, nu numai persoanelor vulnerabile, excluse, dezavantajate din punct din vedere social, ci şi altor persoane.

Cred însă că prin regulament ar fi trebuit să se încurajeze o cooperare transfrontalieră în utilizarea fondului iar, în ceea ce priveşte regulile cu privire la utilizarea profitului, acestea ar fi trebuit să fie mult mai clare pentru că, în spiritul investiţiei sociale a întreprinderii sociale, cred că profitul trebuie reinvestit în acelaşi scop ca şi capitalul iniţial.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE). - Monsieur le Président, je souhaite apporter mon soutien au rapport de ma collègue, Sophie Auconie, qui vise à accompagner l'entrepreneuriat social et l'investissement solidaire par la création d'un label européen pour les fonds d'entrepreneuriat social européens.

Ce label aura pour objectif d'aider les investisseurs à repérer facilement les fonds qui investissent en priorité dans les entreprises sociales en Europe. Pour bénéficier de ce label, un fonds devra avoir investi 70 % du capital reçu des investisseurs dans des entreprises sociales.

En tant que membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, je me suis particulièrement intéressée à la création de ce fonds pour l'entrepreneuriat social européen, que le commissaire Barnier a retenu dans l'acte pour le marché unique parmi les douze leviers pour la croissance en Europe, et qui atteste du fait que notre travail peut se porter sur des mesures concrètes pour le soutien de cette croissance.

L'entrepreneuriat social représente déjà 10 % de nos entreprises européennes, onze millions de salariés: c'est important. Nous devons le soutenir et mettre en œuvre une véritable stratégie de développement et d'accompagnement dans ce domaine.

 
  
  

Bericht: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Cred că mă aşteptam ca în Consiliu să fie o viziune diferită şi ca acesta să încerce să blocheze acest dosar, dar acest dosar ne dă posibilitatea să avem o discuţie despre fondurile cu capital de risc şi, în special, despre înregistrarea în off-shore-uri a companiilor europene. Cred că este momentul, în contextul Strategiei UE 2020, în ceea ce priveşte capitolul IMM-uri, să încercăm să avem un cadru foarte clar, de tip european şi o metodă de supraveghere a fondurilor de risc, pentru că ele explică, dacă doriţi, situaţia în ceea ce priveşte piaţa financiară a Uniunii Europene.

Cred că este inadmisibil şi va trebui odată să analizăm care este situaţia companiilor off-shore, înregistrarea lor, pentru că altfel trăim într-un fariseism perfect, un fariseism care ne cere să ne ajutăm statele membre, în timp ce profiturile mari şi sumele imense de bani din Europa se află în aceste fonduri off-shore.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Soziale Marktwirtschaft braucht klare Spielregeln, und in der sozialen Marktwirtschaft muss es fair zugehen, weil ein fairer Wettbewerb, faire Rahmenbedingungen auch gegenseitiges Vertrauen schaffen. Das gilt insbesondere auch in den Finanzbeziehungen. Viele sagen: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Wir haben da einige Dinge – meine Vorrednerin hat es ja schon gesagt –, die in der Europäischen Union nicht in Ordnung sind. Mir ist die Zustimmung hier schwergefallen. Andererseits habe ich vernommen, dass sich auch der Berichterstatter und der zuständige Ausschuss mit der Kommission nicht nur ins Benehmen setzen, sondern auch heftig diskutieren wollen, um endlich diesen Unregelmäßigkeiten ein Ende zu setzen. Ich könnte auch hinsichtlich dieser letzten Finanzkrise etwas polemisch formulieren: Nicht die Handwerker haben die Welt an den Rand des Ruins gebracht, sondern es waren die Eliten dieser Welt im Finanzgeschäft. Deshalb müssen wir aufpassen und müssen wieder faire Wettbewerbsbedingungen schaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Mr President, I consider that a regulation on the European venture capital funds is of paramount importance in a Union which has the ambition of becoming the most innovative economy in the world. This regulation contributes to that end. By laying down uniform rules, it is instrumental for the good functioning of the internal market.

This regulation draws a proportional balance between the needs of our economies and macroeconomic prudence. More than ever, we need simpler rules in order to support innovative ideas and daring start-ups. By voting in favour, I express my support for everyone in the EU who has viable projects but who does not necessarily have the funds to finance them readily available in their Member State. This is especially true in the case of the new Member States, where there is no lack of bright ideas whilst the funds are not always within reach.

 
  
  

Bericht: Bernd Lange (A7-0249/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR). - Mr President, I agree with the referral of this report back to the committee because there is still work to be done. I wish for clarity of certain details regarding the application of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism.

Broadly, my points relate to the Central American agreement for which I am shadow rapporteur. Some of the amendments I wish to be discussed further include a clear definition of ‘a threat of serious deterioration’ for the activation of a safeguard clause on bananas, and of ‘stabilisation mechanism’ as well. They also include the Commission’s room for manoeuvre in its application for Parliament’s involvement in possible investigations, and the inclusion of additional socio-economic indicators on top of Colombian and Peruvian export and import statistics for monitoring the effect of the FTA. I hope that future trialogue negotiations with the Council will help to resolve these issues.

 
  
  

Bericht: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR). - Mr President, the Association Agreement between the EU and Central America undoubtedly offers a good deal for both partners, and I fully support it. The opening of markets in industry, agricultural services, government procurement and investment goes further than the commitments undertaken with the World Trade Organisation and surpasses the existing EUR 12 billion trade relationship.

While I, for one, believe the bilateral safeguard clause must exist along with the agreement to prevent injury or threat thereof to the EU banana industry, I also believe that, in its current form, it presents a number of problems. These include: the involvement of the European Parliament in initiating an investigation in the framework of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism; the lack of a clear definition of ‘threat of serious deterioration’ for activation of the clause; the additional further socio-economic indicators of top Colombian and Peruvian exports; and import statistics for monitoring the effects of the FTA.

So I am pleased that this has also been referred back to the committee, and I look forward to discussing these issues. I do not want to see trade agreements literally held up for a bunch of bananas.

 
  
  

Bericht: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - Man könnte schmunzeln und sagen, auch in unserer modernen Welt muss wirklich alles geregelt werden. Ich halte es natürlich für wichtig, dass wir uns nicht nur Gedanken machen über den Schutz von Werken, bei denen urheberechtlich alles bekannt ist. Nein, es ist auch wichtig, sich über Fälle Gedanken zu machen, in denen die Urheber und Schöpfer nicht mehr bekannt sind, aus welchen Gründen auch immer. Unsere europäische Kultur ist äußerst vielfältig, was durch die Digitalisierung verwaister Werke weiter gefördert wird. Es muss aber darauf geachtet werden, dass genau geprüft wird, ob ein Werk tatsächlich verwaist ist, das heißt, ob uns der Schöpfer oder Urheber wirklich nicht bekannt ist. Anderenfalls laufen wir Gefahr, dass das Urheberrecht als Grundlage für die Motivation zur Schaffung neuer Werke unterwandert wird. Daher spreche ich mich dafür aus, einen umfassenden Regulierungsrahmen zu schaffen, damit genau das nicht passiert.

 
  
  

Entschließungsantrag RC-B7-0425/2012

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the ECR Group strongly supports the joint text on Syria. Each day the news about the situation in Syria worsens as the violence escalates and the conflict descends further into civil war.

It was reported that, last month alone, 5 000 Syrians were killed, making it the deadliest month of the conflict so far. According to activist groups, this has pushed the overall death toll up to 26 000 and, what is more, the violence seen in Syria last month sadly shows no sign of stopping, as Assad-loyal, mainly Alawite-led forces continue to rely on air power and heavy weaponry to suppress the rebellion, and Iran continues to arm the Syrian regime with military equipment and weapons flown through Iraqi airspace. Sadly, there are now also allegations of atrocities being carried out by the rebel forces and, if they are true, that must also be investigated, and there can be no climate of impunity for anybody carrying out atrocities on either side of the conflict.

The ECR extends solidarity to the Syrian people who are in desperate need, now more than ever, of significant humanitarian assistance as a result of this ongoing violence. Whilst the Group resolution calls for a peaceful solution to be found in order to facilitate a political transition, without President al-Assad, towards a more stable and democratic Syria, speaking personally I would like to find ways of establishing a limited no-fly zone in the border regions and some kind of escape corridors, in order to create a sanctuary for refugees.

Again speaking personally, I call on the UN Security Council to refer all those responsible for war crimes to the International Criminal Court, and for Russia and China to lift their veto in the Security Council on tougher sanctions against the Ba’athist Syrian regime.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, Syyria on sisällissodassa, ja tilanne maassa on hälyttävä. On absurdia, että kansainvälinen yhteisö on seurannut kriisin syventymistä vierestä toimettomana jo tammikuusta 2011. Suuria sanoja ja ajatuksia on vaihdettu, mutta sanoista ei ole päästy tekoihin. Yksinkertaisesti ei vain ole löytynyt riittävää poliittista tahtoa puuttua tilanteeseen.

Toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys ja sen vaalijaksi perustettu Yhdistyneet kansakunnat ei ole tarpeeksi tehokas vastaamaan tämän päivän humanitäärisiin kriiseihin. Myöskään Euroopan unioni ei ole ollut tehokas. Sen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kärsii hampaattomuudesta. Sotia ei nykypäivänä enää käydä sotatantereella kahden selkeästi erottuvan valtion sotajoukkojen kesken viirit liehuen, nykysotien suurin yksittäinen kärsijä ovat aina siviilit. Näin myös Syyriassa, jonka tilanteen kehittymistä on päästy seuraamaan modernin tekniikan avulla kuin parastakin viihde-elokuvaa – valitettavaa.

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE). - Am salutat şi am votat pentru această rezoluţie a Parlamentului European, una dintre multele rezoluţii care s-au adoptat în această sală, însă aş vrea să subliniez că, din păcate, atât comunitatea internaţională, cât şi Uniunea Europeană dansează, dar nu înaintează deloc în dosarul sirian.

Toţi suntem de acord că este vorba despre un război civil, toţi încercăm să propunem soluţii şi principiul „no-fly zone” poate fi o soluţie, dar nimeni, în realitate, nu reuşeşte să facă ceva pentru că divizarea în interesele marilor puteri cu privire la Siria este una care reprezintă o certitudine.

Regret că în această rezoluţie nu s-a preluat faptul că o serie de grupări care sunt asociate grupărilor teroriste, respectiv Hezbollah, care este prezent în Siria şi care sprijină trupele siriene ale preşedintelui Assad, nu a fost preluat ca şi amendament, deoarece, datorită unor jocuri şi unor susţineri parţiale, unii dintre noi refuzăm să vedem realitatea unei ţări care nu mai poate aştepta.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Ich habe gegen diese Entschließungsanträge gestimmt, weil sie komplett einseitig sind. Sie verkennen vollkommen die Tatsache, dass es in Syrien eine große Zahl von zumeist saudi-arabische Dialekte sprechenden Söldnern gibt, die dort grauenhafte Massaker verüben. Syrien war jahrzehntelang ein stabiler Partner für den Westen, aber auch für den Nachbarn. Die Instabilität, die jetzt in Syrien entsteht, ist gerade für den Nachbarn, gerade für Israel eine eminente Gefahr. Daher kann der Westen nicht so vorgehen, wie man in Libyen oder in Ägypten vorgegangen ist. Die Situation dort ist wesentlich gefährlicher für die gesamte Region. Da muss man sich zunächst die Frage stellen: Was macht Saudi-Arabien dort? Warum schaut der Westen zu, wie fundmentalistische Moslems dort Alaviten und Christen massakrieren? Das ist der erste Ansatz.

Und erst wenn die Söldner aus dem Land sind, kann man sich darüber unterhalten, welche stabile Regierung man in Zukunft in Syrien zustande bringen möchte.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, people across the world are watching the situation in Syria with horror and empathy for the plight of the Syrian people. What began as a popular uprising against Assad has descended into a civil war with religious, ethnic and sectarian characteristics. Unfortunately, it is increasingly the arena for a regional and international proxy war. On the one side is the brutal Assad regime, backed up by Iran and Russia. On the other side is an array of anti-Assad, often ethnically-based and divided opposition forces. Many of these are bankrolled and aided militarily by some of the most reactionary Arab states and Turkey, together with Western imperialism.

Clearly they do not provide a way forward for the Syrian people. Any military intervention would worsen the situation. It would not be taken in the interests of the Syrian people or peace and it could accelerate the process of Balkanisation and potentially inflame the whole region. Building a united working class movement to overthrow the Assad regime is a Herculean task, but it is the only way to successfully win democratic rights and fundamental social and economic change.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Panie Przewodniczący! Rezolucja w sprawie Syrii jest po prostu naszym moralnym obowiązkiem. Choć ona nie zmienia wprost sytuacji, jednak zwraca uwagę całego cywilizowanego świata na to, co się dzieje w Syrii, na los tysięcy uchodźców i rozmiar nieszczęść ludzkich spowodowanych śmiercią osób zabitych i na tych, które są w osi tego konfliktu. Jednocześnie użycie siły wojskowej przeciw obywatelom jest czymś godnym potępienia. Exodus uchodźców. Brak również samej zgody w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, szczególnie Chin i Rosji, powoduje, że ta sytuacja jest również trudna politycznie do rozwiązania. Więc wzywamy również te kraje, aby przyłączyły się do takiej międzynarodowej reakcji, która byłaby adekwatna, aby sytuację w Syrii radykalnie zmienić.

Pozostaje kwestia, o której rzadko mówimy, a mianowicie o ryzyku związanym z ogromnymi zapasami broni chemicznej, o której alarmują na świecie instytucje badające tę sytuację. Gdyby się stało, że broń zostałaby bez odpowiedniego zabezpieczenia, mogłoby dojść do ogromnej katastrofy humanitarnej w tym regionie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Namens aller acht CSU-Europaabgeordneten möchte ich mich für eine politische kluge Lösung in Syrien aussprechen. Wir verurteilen selbstverständlich das barbarische Regime und seine brutalen Gewalttaten. Wir sehen aber mit Besorgnis, dass es auch in der Opposition und im Untergrund radikale und gefährliche Kräfte gibt, die die Situation missbrauchen und eskalieren lassen. Deshalb wollen wir eine syrische Friedensordnung, in der die verschiedenen Volksgruppen, die verschiedenen Religionsgemeinschaften, nicht zuletzt die vielen Christen in Syrien, eine Überlebenschance haben und sich in den Aufbau einer balancierten Zivilgesellschaft einbringen können, die auch den Frieden mit ihren libanesischen und israelischen Nachbarn pflegt. Da haben wir eine große Verantwortung. Da helfen keine einfachen Formeln, da helfen keine einfachen Lösungen, sondern nur kluge, strategische Planung und präventive Diplomatie. Hier ist Europa in besonderer Weise gefragt.

 
  
  

Entschließungsantrag RC-B7-0427/2012

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, the ECR Group is deeply concerned about the integrity of the justice system in Russia. One of the most high-profile cases in the past decade has been that of Mikhail Khodorkovsky. Many legal experts and human rights organisations have condemned the charges against him as politically motivated, especially with regard to his second trial.

But with specific reference to the mention in the text of the resolution of the reduction of Platon Lebedev’s prison sentence by three years, it is important for the House to note that this has been appealed by the prosecutors. The verdict, due on 21 September 2012, will be crucial in determining whether the courts respect the country’s constitutional and international obligations or whether instructions from the executive will prevail.

It is also important to point out that the Supreme Court has referred the appeal by Khodorkovsky and Lebedev back to the Moscow City Court, despite a plea by the defence to consider the appeal on its own merits and not to send it back to the Moscow court, whose judicial independence is highly questionable.

It is unacceptable, in the view of the ECR Group, that political prisoners still exist in member states of the Council of Europe. I am thinking here not only of Russia but also of neighbouring Ukraine, in particular the case of Yulia Tymoshenko. The recent disproportionate sentencing of the punk group Pussy Riot is also the latest in a string of selective justice cases that include the Russian Supreme Court’s prohibition on peaceful Falun Gong practitioners practising their beliefs. Russia is, of course, a very great country and a strategic partner, but it seems to be going backwards as far as democracy and human rights are concerned.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, viimeisimmät tapahtumat Venäjällä ovat onnettomia esimerkkejä siitä, kuinka kulttuuria ja uskontoa käytetään väärin poliittisessa pelissä. Valitettavasti tämä ei ole ensimmäinen eikä viimeinen tapaus, muistammehan Hodorkovskin, Lebedevin, Magnitskin ja muut vielä selvittämättömät toimittajien murhat.

Uskonrauhan rikkominen on aina rikos, josta on säädetty rangaistus muissakin maissa. Ongelmallisinta Venäjän tapauksessa on kuitenkin se, miten mielivaltaisesti asia siellä käsiteltiin. Tapauksen jälkeen Venäjän duuma on säätänyt vielä uusia lakeja mielipiteensä ilmaisevia kansalaisia vastaan. Yksittäisten ihmiskohtaloiden ohella suurin huoli on se, kuinka sananvapaus turvataan Venäjällä jatkossa.

Aikooko Eurooppa katsoa tätä kaikkea vierestä? Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen on oltava tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa. Meidän on Euroopassa tehtävä kaikkemme sananvapauden ja demokratian eteen myös Venäjällä.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - W ostatnich latach coraz częściej dowiadujemy się o nadużyciach rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Dowodzi tego choćby ogromna liczba pozwów kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Szczególnego znaczenia nabierają przypadki angażowania się sądownictwa, które winno być przecież całkowicie niezależne, w sprawy polityczne, a zwracam uwagę, że rosyjska konstytucja gwarantuje obywatelom pełnię praw i wolności. Działania te spowodowały drastyczne obniżenie zaufania obywateli do jurysdykcji oraz zahamowanie niezależności sądów. Niepokoi nakładanie prawnych ograniczeń na swobodę wypowiedzi i zrzeszania się oraz stosowanie wysokich kar w przypadku łamania tych ograniczeń.

Rosja jako członek Rady Europy winna przestrzegać wolności obywatelskich. Popierając rezolucję, apeluję do władz w Moskwie o przywrócenie praworządności, zaprzestanie prześladowań politycznych oraz zniesienie ograniczeń praw publicznych. Wzywam do zaprzestania dyskryminacji organizacji pozarządowych i zapewnienia im właściwych warunków działania. Potępiam również wszelkie akty represji skierowane przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu i demokratycznej opozycji.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Der Duktus dieser Entschließungsanträge hätte genauso gut vom amerikanischen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Mitt Romney, stammen können. Deswegen habe ich auch dagegen gestimmt. Ich warne davor, sich allzu tief in Russlands innere Angelegenheiten einzumischen. Russland und das russische Volk sind selber in der Lage, einen Rechtsstaat zu entwickeln, und zwar mit dem Tempo, mit den Schwergewichten, die die Russen selbst festlegen. Kein Land, schon gar nicht ein Land von der Größe Russlands, würde das von außen akzeptieren. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika würden Vergleichbares nicht akzeptieren.

Ich möchte mich zunächst auf die Verurteilung der Band Pussy Riot konzentrieren. Ich habe Verständnis dafür, dass die Russen sensibel reagieren, wenn man in der größten und bedeutendsten Kirche Moskaus, in der Christus-Erlöser-Kathedrale, in der ich auch schon gebetet habe, derartige Aktionen aufführt. Wenn die Damen das Gleiche in einer Moschee in Saudi-Arabien oder in Pakistan gemacht hätten, wären sie zum Tode verurteilt worden. Da würde kein Parlament reagieren. Daher ist es eine billige Form der antirussischen Propaganda, die hier genutzt wird, und ich verwahre mich dagegen, dass man hier versucht, Europa in eine Konfliktsituation mit Russland hineinzutreiben.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Panie Przewodniczący! Rosja to zbyt ważny kraj, zbyt ważny partner, również polityczny, w świecie, ale również partner strategiczny, z którym Unia Europejska ma przecież uprzywilejowane relacje. Więc skoro te relacje są uprzywilejowane, postawione na taki poziom partnerstwa strategicznego, to również i my mamy prawo oczekiwać od naszego partnera – a są tam stosowne zapisy – aby w sprawach dotyczących praw człowieka, w tym również wymiaru sprawiedliwości, stosować zasady, które są akceptowalne w demokratycznym świecie.

Jednocześnie zajmowaliśmy się nową kwestią przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu, które również pociąga za sobą pewnego rodzaju zobowiązania. Oczywiście każdy kraj ma prawo budować – w oparciu o akceptowalne standardy –swój wymiar sprawiedliwości, ale nie może też być tak, że polityczne naciski, jak w przypadku Magnickiego czy innych spraw, np. wspominanego Platona Lebiediewa, czy też wcześniejszej sprawy Estemirowej, Politkowskiej, kładą się na tym wszystkim cieniem. Dlatego wzywamy Rosję, jako wielki kraj o wielkich możliwościach, aby zastosowała standardy, które są akceptowalne w demokratycznych społecznościach.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland (ALDE). - Mr President, this morning a journalist called me from Moscow and asked the question: where did I think the Russian Federation would be by the end of President Putin’s term of office? I think it was an essential question; nevertheless, we politicians cannot really deal with predictions like that, but should take very concrete steps.

The resolution which we voted on today – and I voted in favour – is exactly such a step towards supporting, and showing our solidarity with, Russian citizens, civil society and the political opposition, who are fighting for their constitutional rights in their own country.

I hope that our support is very meaningful in terms of their further activities. It is symbolic, also, that we are once again discussing the Russian Federation at our first part-session this autumn, together with Vice-President/High Representative Catherine Ashton. I hope more concrete steps will be taken soon to implement the ‘Magnitsky list’ by introducing visa bans and imposing sanctions on the assets of those who are abusing rights and misusing the judicial system for political ends.

 
  
MPphoto
 
 

  Krisztina Morvai (NI). - Mr President, I just happen to be sitting here because I am interested in my colleague’s explanation of vote. I was going to ask my colleague a question, but I understand that that is not possible; I apologise.

 
  
  

Entschließungsantrag B7-0457/2012

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident! Ich habe auch gegen diese Entschließungsanträge gestimmt, weil ich glaube, dass die Bankenunion insgesamt ein Heftpflaster auf eine riesige Brandwunde namens Finanzkrise ist. Ich halte diese Bankenunion, die der Kommissionspräsident gestern vorgeschlagen hat, für geradezu lächerlich. Die Debatte im Anschluss hat gezeigt, dass die meisten Kollegen der Meinung waren, dass diese Bankenaufsicht eine Finanzaufsicht bedeutet. Das ist völlig falsch. Es ist etwas völlig anderes.

Mit dieser Bankenaufsicht, die der Kommissionspräsident vorschlägt, kann man keine Finanz- und Investmenthäuser wie etwa Goldman Sachs überwachen, kann man keine Finanzprodukte vom Markt nehmen. Damit kann man die Tätigkeit von ein paar kleinen Banken beaufsichtigen. Mehr aber auch nicht. Aber die Finanzprobleme, die uns verschiedene Finanzinstitute eingebrockt haben, insbesondere Goldman Sachs mit seiner Beratertätigkeit durch Mario Draghi in Griechenland, können wir durch diese Aufsicht nicht in den Griff bekommen. Daher ist es geradezu lächerlich, was hier vorgeschlagen wird. Es ist wieder ein Versuch, die Krise für die Herstellung einer politischen Union zu nutzen und diese dann den europäischen Bürgern als politische Union überzustülpen, so eine Art Staatswerdung aus der Krise heraus. Und die lehne ich dezidiert ab!

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Wczorajsze wystąpienie przewodniczącego Barroso, ale również nasza praca nad projektem rezolucji, to potwierdzenie planów powołania unii bankowej. Właściwie kryzys strefy euro przyspiesza ten proces. Jednocześnie prezentacja projektu i podstawa prawna, która została przywołana, wskazują, że jest ona adresowana tylko i wyłącznie do członków strefy euro. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć prawo, jeżeli zechcą, oczywiście, wstąpić do tej unii bankowej. Przecież np. banki na Węgrzech to w 90% kapitały zewnętrzne, Polsce – ok. 70% to są kapitały zewnętrzne, w tym pochodzące z banków w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie propozycja bliskiej współpracy dla państw spoza strefy euro to druga kategoria członkostwa w unii bankowej – z obowiązkami, a bez możliwości wpływania na te decyzje, i z poważnymi konsekwencjami dla kraju oraz oszczędności, depozytów, gwarancji tych depozytów, ewentualnie funduszy ratunkowych. To jest prosta droga do Unii dwóch prędkości i na to nie chcielibyśmy się godzić.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I am actually very pleased that we have made progress in this regard. These proposals first emerged back in June and I think we are making good and satisfactory progress which will help us to get out of this recession and, more importantly, put proper controls in all banks in the future.

I come from a small country, and from my experience I would never again trust banks in my country if it was left up to the authorities within the State to supervise them totally. Central authority at European level is far better; it is more objective and, certainly, the palsy-walsy situation which we saw in Ireland was partly responsible for leading us into the terrible position we are now in.

This is to be welcomed, and the sooner it happens – and the more banks that are under the supervisory control of the ECB – the better. Finally I just want to thank President Draghi for the courage, the vision and the decisions he has taken since he came into office. He has been a breath of fresh air.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
  

Empfehlung Amalia Sartori (A7-0268/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pays en pleine mutation, le Brésil est l’un des principaux partenaires de l’Union européenne en Amérique latine. C’est tout naturellement que le Parlement européen a renouvelé l’accord de coopération scientifique et technologique avec ce pays afin de permettre à nos scientifiques de travailler conjointement sur de nombreux projets à haut potentiel d’innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider necesară reînnoirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Brazilia. Este în interesul Uniunii Europene ca acest acord să fie reînnoit, astfel încât să faciliteze în continuare cooperarea cu Brazilia în domenii de interes comun, care aduc beneficii ambelor părţi. Dezvoltarea economică şi tehnologică pe care a înregistrat-o Brazilia în ultimii ani reprezintă un motiv în plus pentru care Uniunea trebuia să prelungească acest acord. Ţinând cont de intenţia ambelor părţi de a reînnoi acest acord, consider că nu există alte impedimente care ar putea întârzia această prelungire. Uniunea Europeană trebuie să urmărească în continuare încheierea unor astfel de acorduri cu state terţe. Ar trebui identificaţi acei parteneri cheie pentru Uniune care, în funcţie de domeniul de interes, ar putea aduce valoare adăugată.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas grindžiamas privalumų pusiausvyra remiantis abipusės naudos principais, abipuse prieiga prie kiekvienos šalies atliekamų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklos, savalaikio keitimosi informacija, kuri gali turėti įtakos bendradarbiavimo veiklai, ir tinkama teisine intelektinės nuosavybės apsauga. Susitarimo galiojimo pratęsimas toliau plėtos mokslininkų, mokslo darbuotojų ir techninių ekspertų vizitus bei jų mainus, taip pat bendrus mokslinių seminarų, konferencijų ir simpoziumų rengimus bei dalyvavimą juose. Žinoma, neatsiejama šio susitarimo dalis yra ir keitimasis bei dalijimasis įranga, medžiagomis, informacija apie praktiką, įstatymus, reglamentus ir programas reikšmingas bendradarbiavimui, tad abipusė nauda yra akivaizdi.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Brésil. Il permet d'encourager pour une période de 5 ans supplémentaires cette coopération scientifique et technologique ambitieuse et stimulante pour les deux parties contractantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a recomendação da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0268/2012), no sentido de renovar o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República Federativa do Brasil.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Brasil vigorou desde 7 de Agosto de 2007, prevendo a sua renovação por acordo das partes. Enquanto português e europeu não posso deixar de considerar extremamente relevante o estreitamento de relações entre a União Europeia e o Brasil e de me regozijar que este não se revista apenas de cariz comercial mas também abranja a cooperação científica e tecnológica. Esta é essencial tendo em conta o papel que o Brasil crescentemente assume na cena mundial. Também neste tocante não posso deixar de frisar o papel estratégico da língua portuguesa enquanto meio de comunicação direta entre as duas margens do Atlântico, potenciadora de um relacionamento que se quer fecundo e profícuo para ambas. As instituições europeias andariam melhor se tivessem mais presente o potencial de comunicação externa das suas línguas. Faço votos para que a renovação do Acordo permita a manutenção da cooperação científica e tecnológica com o Brasil e que sejam estudadas formas cada vez mais ágeis e ousadas de melhorar a partilha de informações, projetos e experiências entre investigadores e empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A deputada Amalia Sartori apresenta-nos uma recomendação sobre a renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República Federativa do Brasil. Como eurodeputado oriundo de um país "irmão" do Brasil com o qual partilha a mesma cultura e a mesma língua, saúdo e congratulo-me com a renovação deste acordo entre a UE e o Brasil numa matéria que não deve conhecer fronteiras: a cooperação científica e tecnológica. Todos teremos a ganhar com o avanço do conhecimento nesta matéria, independentemente das instituições onde é obtido. Além disso, estou certo de que, com este acordo, e tendo em conta que se trata de um país cuja economia apresenta um dos maiores índices de crescimento a nível mundial, muitos jovens europeus, em geral, e portugueses, em particular, poderão prosseguir os seus estudos neste país, estreitando, ainda mais, os laços que unem o Brasil ao continente europeu e reforçando a mobilidade transatlântica. Aliás, o oceano Atlântico pode ser um potencial enorme de cooperação científica e tecnológica nos setores relacionados com o ambiente e os recursos naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10475/2012), na rozhodnutie Rady 2005/781/ES zo 6. júna 2005 o uzavretí Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou, na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na článok 81, článok 90 ods. 7 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku a na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku udeľuje súhlas s obnovením dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this recommendation because I support Parliament’s consent to conclude the renewal of the EU’s cooperation agreement with Brazil in the field of science and technology. This proposed decision grants the renewal for an additional period of five years of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Brazil. It is worth mentioning that in 2005 the EU put in place specific visa measures to facilitate the entry and long-term stay of non-EU researchers, as well as their short-term movements between EU Member States. The EU and Brazil hold a regular S&T dialogue at bilateral but also at sub-regional and regional levels through MERCOSUL and ALCUE, in accordance with the Guadalajara Declaration on science and technology. We should continue our tradition of cooperation in the field of scientific research.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the renewal of the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Federative Republic of Brazil.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. O Acordo para a Cooperação Científica e Tecnológica entre a Europa e o Brasil é um passo adiante no intercâmbio de conhecimentos entre os nossos povos, em benefício mútuo, com equidade e para facilitar que participem entidades de investigação cooperando no intercâmbio de cientistas, experts e técnicos, intercâmbio legislativo em matéria de investigação e partilhando experiências na ciência e na tecnologia como nos domínios da biotecnologia, TICs, bio-informática, espaço, tecnologias verdes, saúde e medicina, ciências humanas, sustentabilidade dos recursos naturais e meio ambiente. A Galiza tem, através das suas universidades, uma excelente oportunidade para prosseguir este caminho e abrir novas oportunidades com grandes vantagens comuns. Votei em favor com consciência de irmandade.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Das Abkommen über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (WuT) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien trat 2007 das erste Mal für fünf Jahre in Kraft. Das Abkommen soll die Zusammenarbeit und den Austausch von wisschenschaftlichen Forschungen zwischen der EU und Brasilien erleichtern. Zudem sollen gemeinsam neue Wege in Sachen Forschung beschritten werden, die für beide Seiten Vorteile bringen. Da es bezüglich des letzten Abkommens zwischen der EU und Brasilien keine klare Kosten-Nutzung-Aufschlüsselung gibt, bin ich mir nicht sicher, ob eine Verlängerung des Abkommens, das der EU einiges an Geld kostet, tatsächlich sinnvoll wäre. Aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Erneuerung des Abkommens für wissenschaftliche und technologische Kooperation zwischen der EU und Brasilien stand zur Diskussion. Dieses Abkommen wurde zuletzt 2007 beschlossen und bis 2012 befristet. Ein solches Abkommen kann mit Sicherheit Vorteile für die EU im Bereich der Technologie und Wissenschaft bringen, doch fehlt eine Aufschlüsselung der Kosten und des Nutzens für die EU vom letzten Abkommen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bedarf es aber einer derartigen Analyse, bevor man etwaige Verpflichtungen eingeht. Ich habe mich daher enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Congratulo-me com a votação positiva do projeto de resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República Federativa do Brasil.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Although not all areas of cooperation represent Green priorities, the renewal of the Agreement with Brazil is consistent with supporting the opening up of participation in EU Framework Programmes to third countries and enhancing international scientific cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Tendo em conta a importância da cooperação ao nível científico e tecnológico entre a União Europeia e o Brasil, apoiei a posição do Parlamento Europeu que aprovou a renovação do Acordo entre as duas partes. Por considerar que a cooperação entre a União Europeia e o Brasil vai muito para além deste domínio, tendendo a incluir muitos outros setores no contexto do reforço das relações entre estas duas partes, congratulo-me com a renovação do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între UE şi Republica Federativă a Braziliei. Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică cu Brazilia a intrat în vigoare în 2007, pentru o perioadă iniţială de cinci ani şi este acum reînnoit de comun acord între părţi pentru o perioadă de încă cinci ani. Acordul se bazează pe principiile avantajului reciproc, pe accesul comun la programele şi activităţile celeilalte părţi în legătură cu obiectul acordului, pe nediscriminare, pe protejarea eficientă a proprietăţii intelectuale şi pe repartizarea echitabilă a drepturilor de proprietate intelectuală.

Reînnoirea acestui acord va permite acumularea unui volum mai mare de cunoştinţe ştiinţifice, care duc la oportunităţi de acces pe piaţă. Este în interesul UE ca acest acord să fie reînnoit, astfel încât să faciliteze în continuare cooperarea cu Brazilia în domenii ştiinţifice şi tehnice prioritare de interes comun care aduc beneficii ambelor părţi.

Prezenta decizie va permite atât Braziliei, cât şi Uniunii să obţină beneficii comune ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice realizate prin intermediul cooperării în domeniul cercetării în cadrul propriilor programe de cercetare specifice. Decizia va permite schimbul de cunoştinţe specifice şi transferul de know-how în beneficiul comunităţii ştiinţifice, al industriei şi al cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Umowa o współpracy naukowej i technologicznej ułatwiła współpracę między Unią Europejską. Jej przedłużenie leży w interesie Unii Europejskiej. Obu stronom korzyści przynoszą wspólne działania w priorytetowych dziedzinach nauki i techniki. Dlatego głosowałem za przedłużeniem tej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo presentato dall'on. Sartori.

Ritengo infatti che un rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con il Brasile possa portare benefici all'Unione, specie in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando.

 
  
  

Bericht: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En soutenant cet accord de coopération en matière scientifique et technologique, le Parlement européen a voulu renforcer les échanges avec ce pays voisin. Les scientifiques algériens pouvaient déjà participer au Programme-Cadre de Recherche et Développement (PCRD) de l’Union européenne. Ce nouvel accord permettra aux scientifiques européens de participer aux projets de recherche algériens et renforcera ainsi un peu plus nos liens avec ce partenaire central de notre politique de voisinage.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport, deoarece colaborarea Uniunii Europene cu statele aflate în vecinătatea sa este deosebit de importantă. Încheierea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică ar servi intereselor reciproce ale Uniunii şi Algeriei, întrucât ar permite continuarea şi intensificarea cooperării în domeniu cu această ţară. Cercetarea ştiinţifică este un element esenţial, care contribuie la construirea societăţii bazate pe cunoaştere şi la scăderea şomajului într-un context de deschidere economică.

Algeria trebuie să rămână un partener important al Uniunii, iar colaborarea cu această ţară ar putea fi extinsă şi la alte domenii. Prin încheierea acestui acord, UE ar putea deschide Spaţiul european de cercetare către ţările terţe. Dezideratul Uniunii trebuie să rămână promovarea progresului tehnologic în interiorul graniţelor sale, dar şi în imediata apropiere a acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šis susitarimas pagerins abiejų šalių santykius, paskatins regioninę integraciją ir praplės žmonių galimybes. Susitarimas atneš akivaizdžią abipusę naudą, nes tiek Alžyro, tiek valstybių narių mokslininkai bei techniniai ekspertai turės galimybę organizuoti ir dalyvauti bendruose vizituose, seminaruose, konferencijose ir simpoziumuose. Taip pat suaktyvės keitimasis bei dalijimasis įranga, medžiagomis, informacija apie praktiką, įstatymus, reglamentus ir programas, reikšmingas bendradarbiavimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − L’accordo del 2002 indicava la cooperazione nell’ambito della ricerca scientifica quale area di primario interesse, soprattutto nella prospettiva di rafforzare i legami culturali tra UE e Algeria, anche sotto il profilo della creazione di classi dirigenti dinamiche, formate con sensibilità culturale internazionale. Da sempre sono un forte sostenitore di iniziative di cooperazione con l’obiettivo di favorire la diffusione di un destino comune mediterraneo, aiutando e sostenendo i nostri interlocutori naturali che sono le classi medie e professionali, orientate alla collaborazione e alla stabilità, al libero scambio di idee e alla diffusione del benessere. La ricerca e lo sviluppo tecnico sono anche un veicolo di possibile crescita per le imprese di quei Paesi, anche in settori dove l’innovazione si realizza inattesa. Penso ad alcuni interessanti esperimenti di gestione del suolo agricolo attraverso tecnologie di costo limitato e alla portata delle imprese locali. Approvo pertanto la relazione, convinto che l’accordo porterà a entrambi i contraenti benefici consistenti a medio-lungo termine

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la conclusion de l'accord entre l'UE et l'Algérie sur la coopération en matière scientifique et technologique. Je soutiens cet accord qui permet la promotion d'une société de la connaissance entre les deux parties, l'échange et la protection des droits de propriété intellectuelle, et surtout la coopération de chercheurs à des projets et programmes communs qui permettront, à long terme, de véritables bénéfices mutuels dans le partenariat scientifique et technologique.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a recomendação da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0267/2012), no sentido de renovar o Acordo entre a União Europeia e a República Democrática e Popular da Argélia em matéria de cooperação científica e tecnológica.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Argélia conheceu convulsões nos últimos meses, mercê daquilo que se designou por Primavera Árabe, e são cada vez mais evidentes os desejos de mudança entre a sua população. Não obstante este quadro de instabilidade política e social, é não apenas conveniente mas importante que as questões respeitantes à ciência e à tecnologia e à cooperação internacional nestas matérias não sejam interrompidas. A União Europeia deve estar atenta aos desenvolvimentos naquele país mas não esperar pela sua conclusão para se envolver e estimular a cooperação científica e tecnológica. Para além das questões a que se cinge o Acordo, este deve ser visto como mais um passo rumo ao estabelecimento de relações distendidas, coerentes e duradouras com os países do sul do Mediterrâneo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A deputada Amalia Sartori apresenta-nos uma recomendação sobre o projeto de decisão do Conselho relativamente à celebração de um Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e a República Democrática e Popular da Argélia. Costumamos dizer que o saber não ocupa espaço! E podemos acrescentar que também não deve conhecer fronteiras, sobretudo quando se trata de democracias jovens, como é o caso da Argélia que integra o grupo de países do Mediterrâneo sul que abraçou, com o apoio da União Europeia, a chamada ‘Primavera Árabe’. Porque todos temos a ganhar com o avanço do conhecimento científico e tecnológico, saúdo e congratulo-me com a celebração deste acordo numa matéria que não deve conhecer fronteiras. Além disso, os Estados-Membros do sul da Europa partilhando o mar Mediterrâneo com os países do norte de África, estamos perante um enorme potencial de cooperação científica e tecnológica nos setores relacionados com o ambiente e os recursos naturais, os transportes marítimos, a segurança, as tecnologias de informação, projetos culturais, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európsky parlament so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08283/2012), na návrh dohody podpísanej 19. marca 2012 (17318/2011), na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 186, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na články 81, 90 ods. 7 a 46 ods. 1 rokovacieho poriadku a na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku udeľuje súhlas s uzatvorením dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this recommendation because I support Parliament’s consent to conclude the EU’s cooperation agreement with Algeria in the field of science and technology. The Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States and Algeria identifies cooperation in scientific and technological research as an area of particular interest and potential and provides for the establishment of permanent links between our scientific communities. This is an endeavour worth supporting and I hope that Parliament will closely monitor its benefits.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome the agreement between the European Union and the People’s Democratic Republic of Algeria on scientific and technological cooperation.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Bereits 2002 wurde das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der EU und Algerien unterzeichnet. Darin ist bereits die Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen und technologischen Forschung als Bereich von besonderem Interesse und mit besonderem Potenzial angeführt. Die EU erachtet die wissenschaftliche Forschung als wesentlichen Faktor für den Aufbau einer Wissensgesellschaft und die Reduzierung der Arbeitslosigkeit in Zusammenhang mit der Öffnung der Wirtschaft in Algerien. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, in denen wir uns zur Zeit befinden, muss strikt auf Kostenreduktion und Ausgabenkontrolle geachtet werden. Da meiner Ansicht nach zu befürchten steht, dass vor allem im geplanten Aufbau gemeinsamer Forschungszentren die EU einen Großteil der finanziellen Mittel stellen könnte, da die algerische Wirtschaft noch lange nicht europäisches Niveau hat, habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Por concordar com esta medida, votei favoravelmente a presente resolução do Parlamento Europeu relativa à celebração do Acordo entre a União Europeia e a República Democrática e Popular da Argélia em matéria de cooperação científica e tecnológica.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The agreement does not concern the Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research but the FP7. Therefore, the opening-up of the programme to Algeria and the enhancement of scientific cooperation may be supported by the Greens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As empresas europeias têm vindo a reforçar os investimentos efetuados na área da investigação e inovação, levando ao desenvolvimento de novos produtos e serviços com maior valor acrescentado para as populações. Sendo assim, a área científica e tecnológica é fundamental para reforçar a competitividade das empresas à escala global, sendo importante estabelecer acordos internacionais com os mais diversos países. É por isso que apoio o acordo de cooperação científica e tecnológica entre a União Europeia e a República Democrática e Popular da Argélia que dotará a economia europeia de novos tipos de conhecimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru încheierea Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Republica Algeriană Democratică şi Populară, pe de altă parte. UE şi Algeria desfăşoară împreună activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstraţie în diferite domenii de interes comun şi este în avantajul ambelor părţi ca fiecare dintre ele să participe la activităţile de cercetare şi dezvoltare ale celeilalte părţi, pe bază de reciprocitate.

Activităţile de cooperare se desfăşoară pe baza următoarelor principii: promovarea societăţii bazate pe cunoaştere; acces reciproc la activităţile cuprinse în programele şi proiectele de cercetare desfăşurate de fiecare parte; schimbul în timp util de informaţii care pot facilita activităţile de cooperare; repartizarea şi protecţia corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală; participarea şi finanţarea în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile ale părţilor.

Această cooperare va contribui atât la dezvoltarea şi competitivitatea Algeriei, cât şi la stabilirea de legături mai strânse între cele două părţi, în interesul UE. Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică este instrumentul cel mai potrivit pentru consolidarea cooperării şi participării Algeriei la programul-cadru şi pentru intensificarea dialogului în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Badania naukowe są jednym z elementów niezbędnych do rozwoju społeczeństwa wiedzy i zmniejszenia bezrobocia. Zawarcie umowy w dziedzinie nauki i techniki leży więc w interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i Algierii, jako element umożliwiający wspólne prowadzenie badań i zacieśnienie współpracy w tej dziedzinie. Umożliwi to zacieśnienie współpracy między stronami, a także ustanowienie stałych więzi między środowiskami naukowymi obu stron. Dlatego głosowałem za.

 
  
  

Bericht: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le traité de Lisbonne a permis au Parlement européen d’accroître ses compétences, notamment quant à la politique étrangère et les accords internationaux. Le Conseil, représentant les États Membres, doit désormais informer le Parlement européen tout au long de la procédure. Cette obligation nécessite l’adoption d'un accord interinstitutionnel afin d’établir les conditions de cette coopération. J’ai soutenu ce texte afin que les eurodéputés puissent obtenir un accès sans réserve aux documents classés «Confidentiel UE». Cette avancée est cruciale car elle rendra les procédures plus transparentes et plus démocratiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport, întrucât consider că, pentru îndeplinirea cât mai eficientă a activităţii Parlamentului, accesul membrilor săi la informaţiile relevante este esenţial. Accesul nerestricţionat pentru deputaţi la nivelul de clasificare EU CONFIDENTIAL este unul dintre principalele puncte de interes ale acestui acord. Un alt aspect important este acordarea accesului la informaţii clasificate deputaţilor şi personalului Parlamentului, în conformitate cu normele de securitate ale PE.

Salut şi faptul că se va acorda acces la documente, în funcţie de dosar, raportorilor, raportorilor alternativi sau tuturor membrilor comisiei. Astfel ne vom asigura că factorii decizionali de la nivelul Parlamentului European vor putea lua cele mai bune decizii, beneficiind de toate informaţiile necesare. Parlamentul va face faţă acestor noi rigori procedurale, fiind pregătit din punct de vedere administrativ pentru a gestiona acest tip de informaţii.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Parlamento darbas turi vykti sklandžiai ir skaidriai, o tai galima pasiekti tik susipažinus su visais reikiamais dokumentais ir informacija. Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas galėtų veiksmingai naudotis savo išskirtinėmis teisėmis ir įgaliojimais, jam būtina suteikti galimybę susipažinti su Tarybos turima įslaptinta informacija, todėl reikia nustatyti Tarybos ir Parlamento bendradarbiavimo taisykles. Laikantis Parlamento saugumo taisyklių, Parlamento nariai ir personalas Parlamento patalpose privalo turėti galimybę susipažinti su įslaptinta informacija, tokią galimybę gali turėti ir pranešėjai, šešėliniai pranešėjai bei visi komiteto nariai. Šiame susitarimo projekte pateikiamos nuostatos dėl galimybės susipažinti su įslaptinta informacija klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport. Il vise à faciliter l'accès des députés et des employés du Parlement européen à des informations classifiées dans les locaux du Parlement. Il permet également l'accès, en fonction du dossier, aux rapporteurs ou à tout membre d'une commission. Ce rapport, tout en assurant un niveau important de sécurité et de garantie, implique plus de transparence entre la Commission et le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel relatif à la transmission au Parlement européen d'informations classifiées détenues par le Conseil (hors questions de politique étrangère et de sécurité commune). Je suis en effet convaincu que le Parlement européen doit avoir accès à tous les documents et informations pertinents pour pouvoir remplir son rôle. J'estime par conséquent qu'il est temps que le Conseil et le Parlement européen engagent des négociations pour modifier l'accord interinstitutionnel de 2002 et mieux refléter la prise d'importance du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Susţin necesitatea unei mai strânse şi juste cooperări interinstituţionale între Parlamentul European şi Consiliu. Tratatul de la Lisabona a lărgit competenţele Parlamentului, acesta devenind colegislator împreună cu Consiliul şi, în special, a sporit competenţele Parlamentului în domeniul acordurilor internaţionale. În ciuda încercărilor repetate ale Consiliului de a nu aplica în acest sens prevederile tratatului, trebuie respectată obligaţia Consiliului de a informa Parlamentul, obligaţie care este menţionată explicit în articolul 218 alineatul (10) din tratat, în conformitate cu care Parlamentul este informat de îndată şi pe deplin, pe parcursul tuturor etapelor procedurii. Cerem Consiliului o mai mare deschidere pentru a asigura accesul la informaţiile clasificate cu privire la alte chestiuni decât cele din domeniul politicii externe şi de securitate comune.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ce texte qui permet aux parlementaires d’avoir accès aux documents classifiés Confidentiel UE. Cet accord interinstitutionnel est un message fort lancé à l’égard des citoyens de l’Union. Leurs représentants pourront désormais bénéficier d’un niveau d’information leur permettant de jouer sur un pied d’égalité lors des négociations avec les Etats membres. Cette transparence renforce donc bien le rôle du Parlement européen dans le processus décisionnel européen, et ce au bénéfice de chacun.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A gestão da informação considerada classificada é necessariamente complexa, recomenda cautela e descrição e uma noção rigorosa de quem são as pessoas que a ela devem ter acesso e de que modo a utilizam. Este melindre agrava-se quando a informação deve circular entre instituições que, pela sua natureza, tenham estruturas e modos de operar muito distintos. É este o caso do Parlamento Europeu e do Conselho. Em conjunto, deverão ser capazes de assegurar que a informação considerada classificada assim permanece e simultaneamente que o direito à informação dos deputados ao Parlamento Europeu não deve ser restringido de modo desadequado e desproporcional. Necessariamente instável, este equilíbrio entre os direitos à informação e à reserva quanto à mesma deve ser permanentemente avaliado pelas duas instituições. O Acordo Interinstitucional constitui um considerável esforço conjunto nesse sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Nos termos do artigo 127.º do Regimento do Parlamento Europeu (PE), este poderá “celebrar acordos com outras instituições no contexto da aplicação dos Tratados ou a fim de melhorar ou clarificar procedimentos”. O relatório em análise refere-se à celebração de um Acordo Interinstitucional entre o PE e o Conselho sobre o envio ao PE, bem como ao tratamento a ser dado por este, de informações classificadas que se encontram na posse do Conselho relativas a matérias não abrangidas pela Política Externa e de Segurança Comum. Várias têm sido as críticas ao Conselho por sonegar informação ao PE. Obviamente que nem tudo pode ser do conhecimento de todos. Compreendemos que possa existir informação confidencial “top secret” que não deva estar acessível ao público em geral nem aos eurodeputados. Mas o PE tem de possuir condições para controlar os órgãos da UE. Votei favoravelmente este relatório que reduz o campo da informação classificada porque se trata de um passo decisivo rumo a mais democracia, uma vez que a política não pode ser feita à porta fechada e que o PE deve ser um exemplo de abertura aos cidadãos europeus para que estes possam avaliar as decisões que os políticos, que elegeram, tomam.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Transparentnosť a prístup ku všetkým príslušným dokumentom a informáciám je úplným základom a nevyhnutným predpokladom pre demokraciu, najmä v prípade Európskeho parlamentu, aby mohol plniť svoju úlohu. Lisabonská zmluva rozšírila právomoci Parlamentu ako spoluzákonodarcu s Radou. Posilnila predovšetkým jeho právomoci v oblasti medzinárodných dohôd. Povinnosť Rady informovať Parlament je výslovne stanovená v článku 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého je Parlament ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania. Pre účinný výkon svojich výsad a právomocí potrebuje Parlament prístup k utajovaným skutočnostiam, ktorých držiteľom je Rada. Preto je nutné prijať opatrenia v záujme spolupráce medzi Radou a Parlamentom. Článok 295 ZFEÚ umožňuje uzatvárať na tento účel medziinštitucionálne dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už tarpinstitucinio susitarimo dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente sudarymą. Kadangi skaidrumas ir galimybė susipažinti su visais reikiamais dokumentais ir informacija yra demokratijos pagrindas ir būtina jos sąlyga. Tai ypač svarbu Europos Parlamentui, kad jis galėtų atlikti savo darbą. Be to, susitarimas dėl Tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais, nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos Parlamentui ir tvarkymo Europos Parlamente yra būtina priemonė, leidžianti Parlamentui visapusiškai naudotis savo galiomis ir vykdyti funkcijas. Tad dėl to ir turi būti nustatytos Tarybos ir Parlamento bendradarbiavimo taisyklės, leidžiančios pasiekti šiuos tikslus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en plénière le rapport de mon collègue Gerald Häfner. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences du Parlement se sont accrues, notamment dans le domaine des accords internationaux. Ce rapport vise à fixer les modalités de coopération entre le Conseil et le Parlement sur la base d'un accord institutionnel. Ce rapport a été adopté à une large majorité: 587 voix pour, 7 contre et 6 abstentions.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. This agreement has been the subject of extensive negotiations with the Council and was approved by the Conference of Presidents in March 2012. The Agreement follows a similar structure to the agreement found between the Parliament and Commission concerning the release of confidential documents received by the Commission, though additional safeguards have been introduced to protect Member State interests where necessary. I support this solution.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this agreement. Transparency and access to all relevant documents and information is the very basis of and a compulsory precondition for democracy and especially for the European Parliament, in order to be able to do its work.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne implique en effet qu'un accord interinstitutionnel soit conclu et celui-ci permettra notamment l'accès aux députés à des informations classifiées dans les locaux du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. L'accordo riguardante la trasmissione e il trattamento da parte del Parlamento di informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune è un mezzo che permette al Parlamento europeo di esercitare appieno i suoi poteri e le sue funzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει συχνά με τις εκθέσεις του την διαφάνεια και την πρόσβαση σε όλα τα κοινοτικά έγγραφα και τις πληροφορίες, ως βάση και προϋπόθεση για τη δημοκρατία αλλά και για την διευκόλυνση του έργου του ΕΚ. Η διεύρυνση εξάλλου των αρμοδιοτήτων του ΕΚ από την Συνθήκη της Λισαβόνας αφορά μεταξύ άλλων και τον τομέα των διεθνών συμφωνιών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε και πέτυχε ορισμένους καίριους στόχους στις διαπραγματεύσεις όπως, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τους βουλευτές και το προσωπικό του ΕΚ στα κτήρια του ΕΚ, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας του ΕΚ. Το παρόν σχέδιο συμφωνίας, το οποίο και υπερψήφισα, αφορά την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες για θέματα πέραν εκείνων που άπτονται του κλειστού τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, όπως είναι για παράδειγμα οι αποκαλούμενες «μεικτές συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que dá alguns contributos no sentido de reforçar o princípio da transparência no acesso do Parlamento Europeu a todos os documentos e informações pertinentes o que, aliás, constitui também uma condição elementar para que o Parlamento Europeu seja capaz de realizar o seu trabalho, bem como um princípio fundamental da democracia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The present draft Agreement concerns access to classified information on matters other than those in the area of the Common Foreign and Security Policy. However recital 4 and 7, Articles 1(b) and 1(c) and a statement attached to the Agreement concerning the classified information in this area clarify that so called ‘mixed’ agreements fall under the scope of this agreement and that access to classified information that relates exclusively to the CFSP will be governed by arrangements under an ad hoc Council decision or using the 2002 IIA. According to the same statement a review of the Interinstitutional Agreement of 20 November 2002 should begin in the course of 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − A szóban forgó megállapodás célja, hogy valamennyi uniós intézménynél garantált legyen a minősített adatok kezelésének egyenértékűsége. Az átláthatóság és az információhoz való hozzáférés alapvető előfeltétel az EU demokratikus legitimációját biztosító szerv, vagyis az Európai Parlament számára. A Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodás részletes rendelkezéseket tartalmaz a bizalmas információk Parlamentnek történő továbbítására vonatkozóan. Azonban ahhoz, hogy a Parlament ténylegesen élni tudjon a Lisszaboni Szerződés által jelentősen kiterjesztett előjogaival és hatásköreivel, a minősített tanácsi adatokhoz való hozzáférésre is szüksége van. Szavazatommal támogatom a megállapodás elfogadását, mert az meghatározza a közös kül- és biztonságpolitikától eltérő kérdésekkel kapcsolatos azon tanácsi minősített adatoknak az Európai Parlament részére történő továbbítására és kezelésére irányadó szabályokat, amelyek relevánsak az Európai Parlament számára hatásköreinek és feladatainak gyakorlása tekintetében.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório diz respeito ao projeto de Acordo Interinstitucional sobre o acesso a informações classificadas relativas a matérias não abrangidas pela PESC. Pretende-se, tal como já sucede com o Acordo Interinstitucional com a CE, que o PE, como co-legislador com o Conselho, tenha acesso a informações confidenciais e pertinentes, segundo está inscrito no artigo 218.°, n.º 10 do TFUE. Voto favoravelmente este relatório, por considerar essencial o acesso à informação, com regras estritas, para o desenvolver dos trabalhos parlamentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru încheierea unui acord interinstituţional între Parlamentul European şi Consiliu privind transmiterea şi prelucrarea de către Parlamentul European a informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe şi de securitate comune. Transparenţa şi accesul la toate documentele şi informaţiile relevante sunt baza şi condiţia prealabilă obligatorie a democraţiei şi îndeosebi a posibilităţii Parlamentului European de a-şi desfăşura activitatea în serviciul cetăţenilor, aşa cum prevăd tratatele. Tratatul de la Lisabona consolidează cerinţele privind transparenţa şi drepturile cetăţenilor de a participa la procesul decizional al Uniunii, iar limitarea dreptului Parlamentului şi al deputaţilor săi de a împărtăşi informaţii relevante opiniei publice trebuie să aibă loc în cazuri excepţionale delimitate şi justificate în mod clar.

Normele privind clasificarea şi declasificarea documentelor Uniunii ar trebui stabilite prin regulamente adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu. Considerăm că Acordul privind transmiterea către Parlamentul European şi prelucrarea de către acesta a informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe şi de securitate comune este un instrument indispensabil, care permite Parlamentului să-şi exercite pe deplin competenţele şi funcţiile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Parlament Europejski potrzebuje dostępu do wszystkich dokumentów i informacji, aby mógł wykonywać swoją działalność zgodnie z zasadami demokracji. Traktat z Lizbony wyraźnie rozszerzył uprawnienia Parlamentu w dziedzinie przetwarzania i dostępu do informacji posiadanych przez Radę. Aby skutecznie korzystać z tych nowych uprawnień, niezbędne jest ustalenie zasad współpracy między Parlamentem a Radą. Dlatego głosowałem za przyjęciem porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D), na piśmie. − Za celowe uważam zawarcie porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania i przetwarzania przez Parlament posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Porozumienie to stanowi niezbędny instrument umożliwiający Parlamentowi pełne wykonywanie swoich uprawnień i funkcji, szczególnie w kontekście postanowień Traktatu z Lizbony, który zwiększył uprawnienia Parlamentu w dziedzinie umów międzynarodowych.

W porozumieniu szczegółowo określono definicje i stopnie klasyfikowania informacji niejawnych przekazywanych pomiędzy Radą i Parlamentem, środki bezpieczeństwa dotyczące osób, jak również procedurę uzyskania dostępu do informacji niejawnych oraz ich ochrony. Na uwzględnienie zasługuje ponadto fakt, że porozumienie określa również szczególne warunki przekazywania Parlamentowi informacji niejawnych przez Komisję.

 
  
  

Bericht: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Union européenne est souvent décrite comme complexe et difficile à appréhender pour les citoyens. En 2003, une initiative visant à simplifier le processus législatif et administratif a été adoptée et le Parlement européen prépare activement sa révision 10 ans après. Connaissant les réalités des PME, les eurodéputés veulent simplifier au maximum l’accès aux ressources communautaires pour ces dernières et poursuivre le mouvement de simplification engagé.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece legiferarea la nivel european trebuie să reprezinte o valoare adăugată. E necesar să ne asigurăm că principiul subsidiarităţii şi cel al proporţionalităţii sunt respectate atunci când Comisia lansează propuneri noi. Ar trebui acordată o mai mare importanţă acestor două principii în evaluările de impact pe care Comisia le face.

Pe de altă parte, este necesară o implicare mai consistentă a parlamentelor naţionale în verificarea respectării celor două principii. Deşi în 2010 au fost primite 211 avize de la parlamentele naţionale, doar 34 dintre acestea au adus în atenţie preocupări legate de subsidiaritate. Procedura „cartonaşului galben” a fost utilizată în 2012 pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. De asemenea, este important ca testul pentru IMM-uri să analizeze cât mai detaliat impactul propunerilor legislative asupra acestei categorii de întreprinderi.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O programa relativo à regulamentação inteligente representa uma oportunidade renovada para as instituições europeias adotarem em pleno a boa governação com base num processo de elaboração de políticas fundamentado, no qual as avaliações de impacto e o controlo ex post desempenham um papel crucial. Pretende-se assim consolidar os esforços para legislar melhor, simplificar o direito da UE e reduzir a carga administrativa e regulamentar. Todavia, o Acordo Interinstitucional de 2003 sobre legislar melhor tornou-se desadequado no atual quadro legislativo criado pelo Tratado de Lisboa. O presente relatório, que apoiei, apela à renegociação do Acordo Interinstitucional de 2003 com o objetivo de o adequar à nova realidade criada pelo tratado de Lisboa. Sublinha a necessidade de uma legislação clara, simples, de fácil compreensão e acessível a todos. Destaca a necessidade de a Comissão garantir a aplicação coerente do "teste PME", incentivando os Estados-Membros a fazerem o mesmo nos processos nacionais de tomada de decisão. Por fim, requer a realização de uma análise independente da questão encomendada pela Comissão Europeia, na qual se deverá esclarecer o papel dos parlamentos regionais ou locais no âmbito do controlo da subsidiariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi sumanaus reguliavimo darbotvarkė yra žingsnis į priekį siekiant geresnės teisėkūros, taip pat ES teisės supaprastinimo ir administracinės ir reguliavimo naštos mažinimo. Buvo pasiūlyta idėja Lisabonos strategiją paversti „Europa 2020“, kurioje bus akcentuojama konkurencingumas ir administracinės naštos mažinimas pasitelkiant sumanų reguliavimą tam, kad būtų užtikrintas rinkų tarnavimas žmonėms. Dabar yra svarbiausia užtikrinti, kad būtų imamasi aktyvesnių veiksmų. Svarbu yra atnaujinti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą, atsižvelgiant į teisinės aplinkybės, iškilusias po Lisabonos sutarties ratifikavimo. Taip pat reikia akcentuoti veiksmų būtinybę nacionalinių parlamentų vykdomos subsidiarumo tikrinimo ir Parlamento bei Tarybos atliekamų poveikio vertinimų srityse. Galiausiai, reikėtų ištirti esamų teisės aktų veikimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Majoritatea propunerilor Comisiei au fost adoptate de parlamentele naţionale, fără a avea loc discuţii semnificative privind subsidiaritatea. Singurele dezbateri reale privind modul de interpretare a subsidiarităţii au avut loc între Parlamentul European şi Consiliu, conducând astfel la găsirea unui echilibru adecvat între responsabilităţile UE şi cele ale statelor membre. În practică, se poate observa că implementarea legislaţiei comunitare rămâne o problemă la nivel naţional şi consider că o mai bună comunicare între parlamentele naţionale şi Parlamentul European ar putea duce la îmbunătăţirea acesteia.

Raportul este important şi datorită faptului că abordează o serie de probleme de interes deosebit pentru Parlamentul European, dintre care aş dori să menţionez necesitatea de revizuire a Acordului interinstituţional privind o mai bună legiferare, adoptarea legislaţiei pentru IMM-uri şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţiri suplimentare pentru o mai bună legiferare.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione è condivisibile, a partire dall’impianto generale. Il trattato di Lisbona, del resto, aveva delineato un sistema di stretta integrazione dei parlamenti nazionali e locali in base a principi di sussidiarietà e proporzionalità, che oggi assumono un’importanza, se è possibile, ancora maggiore date le tensioni cui è sottoposta la struttura di governance europea di fronte alla crisi. Sotto questo profilo, sottoscrivo particolarmente le proposte e osservazioni di cui ai punti 7); 9); 11); e 13). Per quanto riguarda la riduzione al minimo indispensabile degli oneri formali, soprattutto a carico delle imprese, rilevo che tanto il principio è generalmente condiviso, quanto la sua applicazione concreta si è rivelata difficoltosa. Oggi è difficile non riconoscere nella sovraregolamentazione il principale freno allo sviluppo di economie dinamiche. In questo, probabilmente, può essere d’aiuto la dottrina “su misura” dichiarata dalla Commissione, e ancora di più il generale approccio basato su elementi concreti di cui ai punti 22-28. In ogni caso, la chiave per raggiungere gli obiettivi dell’accordo istituzionale risiede nella condivisione del principio sperimentale e di un rigoroso processo di verifica e revisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport. Il est, en effet, urgent d'introduire le principe d'allégement des contraintes administratives dans la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − On the face of it this contains language which some eurosceptics might approve: ‘underlines the overarching need for legislation to be clear, simple, easy to understand and accessible to all; stresses that the principles of subsidiarity and proportionality must be respected by the European institutions when legislating’. The author used to be a LibDem MEP. Hence this document is actually yet another of the collaborationist sort which operates on the basis that the EU is a good thing in principle and only a small degree of reform is needed. It is important to remember that ‘Smart Legislation’ is no better that any other sort of legislation. It is still passed by the EP .

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport sur le rapport "Mieux légiférer" qui vise à simplifier le droit de l'Union européenne et à réduire les charges administratives et réglementaires. Ce rapport propose des mesures de bon sens et je me réjouis de son adoption. Je soutiens notamment l'idée selon laquelle il est crucial d'actualiser l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 en prenant en compte l'évolution de l'environnement législatif européen. J'approuve la préconisation de mesures concernant les contrôles de subsidiarité effectués par les parlements nationaux. Je considère qu'un suivi doit être assuré pour améliorer les législations qui peuvent l'être et lutter contre la surréglementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por apoiar o programa de regulamentação inteligente na sua tentativa de consolidar os esforços para legislar melhor, para simplificar o direito da UE e reduzir a carga administrativa e regulamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Sempre apoiei todos os esforços para aumentar a transparência e aproximar a União dos cidadãos. Tornar a legislação europeia mais clara, mais simples, de fácil compreensão e acessível a todos é um relevante contributo nesse sentido. Daí a importância que reveste o programa relativo à regulamentação inteligente, que procura consolidar os esforços para legislar melhor, simplificar o Direito da UE e reduzir a carga administrativa e regulamentar, ao mesmo tempo que promove um processo de elaboração de políticas fundamentado, nomeadamente através de avaliações de impacto e de controlos ex post. Só desta forma poderemos garantir que a legislação da UE se coadune com os seus objetivos e possa, efetivamente, contribuir para fazer face aos desafios que se avizinham em matéria de competitividade e crescimento. Congratulo-me, igualmente, com o facto de existir, no quadro do processo legislativo europeu, uma participação mais estreita dos parlamentos nacionais no que diz respeito ao controlo das propostas legislativas à luz dos princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Este novo mecanismo introduzido pelo Tratado de Lisboa permitiu tornar o processo de elaboração das políticas da UE mais transparente e contribuiu, sem dúvida, para enriquecer o debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Cito hoje palavras minhas anteriormente proferidas a propósito deste mesmo tema subscrevo integralmente a ideia de que é necessária a elaboração de legislação simples, transparente e compreensível para os cidadãos europeus. Não obstante as declarações bem-intencionadas, estudos rigorosos e relatórios lúcidos provindos de variadas instituições, a verdade é que a legislação europeia continua a padecer dos males que lhe são frequentemente apontados: volume excessivo, complexidade desadequada, ininteligibilidade e remissões em cadeia. Esta circunstância não só pode afastar os cidadãos das decisões tomadas a nível europeu como contribui para alimentar o debate, nem sempre muito razoável nem rigoroso, sobre a intrusão europeia em matérias sobre as quais não teria que se pronunciar ou legislar caso os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade fossem cumpridos de modo mais escrupuloso. Ouvimos ontem o Presidente Barroso falar do reforço da democraticidade e exaltar o princípio da subsidiariedade. Ouvimo-lo afirmar que nem tudo podem ser prioridades. Tem inteira razão. Sejamos capazes de produzir menos legislação mas melhor legislação porque só assim serviremos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em discussão, da autoria de Sajjad Karim, incide sobre o conteúdo do 18.º relatório sobre Legislar Melhor – Aplicação dos Princípios de Subsidiariedade e de Proporcionalidade relativo ao ano de 2010. A preocupação do Parlamento Europeu (PE), enquanto órgão colegislador, é que a União Europeia (UE) disponha da melhor legislação do mundo. Em ordem a uma regulamentação inteligente e simplificadora do direito da UE, é elaborado pontualmente um relatório sobre a implementação deste acordo. O Acordo Interinstitucional “Legislar Melhor” de 2003 carece, neste momento, de revisão no sentido de ser adaptado aos procedimentos legislativos decorrentes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Um dos aspetos que urge resolver é apelar às autoridades legislativas nacionais que garantam a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, nos termos do Protocolo n.º 2 anexo ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Saúdo a participação mais intensa dos parlamentos nacionais no apoio ao processo legislativo europeu no que respeita à aplicação a propostas relacionadas com os princípios referidos. Votei favoravelmente este relatório porque acho que esta regulamentação inteligente vai diminuir a burocracia e melhorar o funcionamento dos mercados, beneficiando, assim, todos os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pretende fazer uma avaliação do programa relativo à “regulamentação inteligente”. Segundo as orientações políticas da Comissão Barroso, o que se pretende é a “competitividade e a minimização da carga administrativa através da regulamentação inteligente, com vista a permitir o funcionamento dos mercados em benefício das pessoas”. Ou seja: toda a primazia aos mercados, ao seu livre funcionamento em benefício dos grupos económicos e financeiros. Quanto às pessoas, aos trabalhadores e aos povos da Europa, esses sofrem na pele uma regressão civilizacional sem precedentes, determinada pelas políticas desta UE – que se suportam na sua legislação. Por outro lado, não podemos deixar de referir que o aumento da carga legislativa da UE decorre do avanço (anti-democrático, porque ignorando a sua vontade e participação e porque contrário aos seus interesses) sobre as soberanias dos Estados, que esvazia de poder as estruturas representativas mais próximas dos cidadãos e que estes melhor controlam, em especial os parlamentos nacionais – hoje, meros espetadores do processo legislativo da UE (como o demonstra a experiência do mecanismo dos cartões, relativo à vigilância do princípio da subsidiariedade), que abarca áreas determinantes do seu dia-a-dia e do seu coletivo devir.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Aby bola legislatíva na úrovni EÚ účinná, právne predpisy musia byť v prvom rade jasné, jednoduché, ľahko zrozumiteľné a prístupné pre všetkých. Pri tvorbe európskej legislatívy je našou povinnosťou riadiť sa dvoma základnými princípmi práva EÚ, a to zásadou subsidiarity a zásadou proporcionality. Do európskeho legislatívneho procesu musíme užšie zapájať aj národné parlamenty jednotlivých členských štátov. V súvislosti s kontrolou zásady subsidiarity a proporcionality hrajú významnú úlohu. Európske inštitúcie musia zjednotiť snahu v oblasti lepšej tvorby a zjednodušenia právnych predpisov EÚ, rovnako ako snahu o zníženie administratívneho a regulačného zaťaženia. Musíme zabezpečiť aby bola európska legislatíva čo najbližšie občanom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − In the current economic climate in which Europe finds itself, we need policies that are going to help our businesses to create growth and jobs. By reducing the regulatory burden that businesses face, we can stimulate the economic recovery that Europe so desperately needs. I strongly welcome the approach to regulation outlined in this report. Better lawmaking will, amongst other things, see SMEs being supported in their compliance with regulation, allowing them the necessary flexibility to compete with the economies of scale associated with large businesses. I hope this report will also lead to better impact assessments of proposed European legislation, so that lawmakers have the necessary evidence base to make pragmatic decisions. I hope too that the use of ‘regulatory offsetting’, will encourage a situation where ineffective or obsolete regulation is removed. This approach to better lawmaking has my full support.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en session plénière le rapport de mon collègue Sajjad Karim. Ce rapport d'initiative appelle à une révision sans plus tarder de l'accord institutionnel "Mieux légiférer" de 2003. Il s'agit pour le Parlement d'intensifier ses efforts en matière de simplification de la législation communautaire et d'allèger les contraintes administratives. Ce rapport a été adopté à une large majorité et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which recalls that, in accordance with the principle of subsidiarity, the EU will take action outside its areas of exclusive competence only and insofar as the objectives of a planned measure can better be achieved at Union level rather than at national, regional or local level; subsidiarity may, therefore, lead both to an extension of the activities of the Union within the framework of its powers when circumstances so require and, conversely, to the action concerned being restricted or curtailed where it is no longer justified. Parliament emphasises that subsidiarity, in this context, not only applies to the relationship between the EU and its Member States but encompasses as well the regional and local levels; urges the Commission to improve and regularise the statements which justify its legislative initiatives on the grounds of subsidiarity; recalls that EU administrative law should be adjusted and simplified in order to reduce administrative and regulatory costs; states that, in this context, the principles of subsidiarity and proportionality should be applied accordingly.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Sono necessari interventi in materia di controlli della sussidiarietà ad opera dei parlamenti nazionali e di valutazioni d'impatto effettuate dal Parlamento e dal Consiglio. E’ fondamentale estendere il controllo del principio di sussidiarietà a livello regionale e locale negli Stati membri. Concordo con il relatore. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − Még érezhetőek a válság hatásai Európában, ennek enyhítésére minden eszközt meg kell ragadni. Támogattam azt a jelentést, amely ismételten az uniós jogalkotás minőségének javítását tűzi ki célul. Úgy gondolom, nem lehet másként hatékonyan együttműködnünk sem tagállami, sem intézményi szinten, csak ha megfelelő és világos jogszabályok keretében tesszük. Különösen támogatom azokat az elképzeléseket, miszerint nem szabad tovább „srófolnunk” az adminisztratív terheket a polgárok és a kis- és középvállalkozások számára. Az intelligens szabályozásnak magában kell hordoznia annak lehetőségét, hogy szükség esetén csökkentse, és más eszközökkel próbálja elérni azt, ami eddig nem sikerült tökéletesen a jogszabályok átültetése, alkalmazása terén. Itt az Európai Parlament mint demokratikusan megválasztott testület sokat tehet a polgárokkal folytatott konzultációk és a nemzeti parlamentekkel fenntartott folyamatos kapcsolat révén. Az átcsatolásnak és egymással történő kommunikációnak nagyon fontos szerepet kell tulajdonítani. Bizakodóan várjuk a Bizottság 2012 második felére ígért jelentését az intelligens szabályozás menetrendjével kapcsolatban elért előrehaladásról.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. Legislar bem para a cidadania é o nosso objetivo, para fazer uma legislação clara, simples, de fácil compreensão e acessível a todas e todos que respeite a subsidiariedade. O relator teve uma excelente oportunidade para incluir as capacidades dos parlamentos co-oficiais dos Estados-Membros com competências colegislativas e esqueceu o importante papel que jogam também na legislação e aplicação das normas europeias, que muitas vezes apresentam dificuldades de interpretação e aplicação. Por esse esquecimento o meu voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit der Agenda für intelligente Regulierung wird versucht, die Bemühungen um eine bessere Rechtsetzung, eine Vereinfachung der EU-Gesetzgebung und die Verringerung der Verwaltungs- und Regulierungslasten auszubauen. Die Agenda bietet den EU-Organen eine neue Gelegenheit, ein verantwortungsvolles Regierungshandeln auf der Grundlage faktengestützter Politikgestaltung mit Folgenabschätzungen und Ex-post-Kontrollen als wesentlichen Elementen umfassend umzusetzen. Erforderlich ist u.a. die Anpassung der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ von 2003 an das derzeitige, durch den Vertrag von Lissabon geschaffene rechtliche Umfeld. Prinzipiell ist zu begrüßen, wenn die Subsidiaritätskontrollen überarbeitet werden sollen. Dass auf EU-Ebene über Hintertüren nationale Kompetenzen auszuhebeln versucht wird, kommt in diesem Bericht allerdings zu kurz. Ich habe diese Überlegungen in meinem Abstimmungsverhalten berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto la risoluzione "Legiferare meglio" perché viviamo in uno stato di emergenza. E' un'emergenza di legittimazione democratica che rischia di esplodere se venisse meno la partecipazione attiva dei cittadini alla procedura decisionale. Legiferare meglio significa che il diritto legiferato da quest'Istituzione debba essere chiaro, semplice, di facile comprensione e accessibile a tutti. Che sia portavoce di chi ci ha eletto, e non compromesso di soggetti esterni. Legiferare meglio significa inoltre il rispetto istituzionale dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, principi base dei Trattati UE e garanzia della sovranità nazionale e popolare. Davanti a pareri di parlamenti nazionali dove la giustificazione in ordine alla sussidiarietà è a volte insufficiente o assente, mi compiaccio in merito allo stretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo legislativo europeo, in particolare per quanto riguarda il vaglio delle proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità perché va in questo senso il legittimo richiamo espresso per la prima volta lo scorso 22 maggio contro Commissione e Consiglio da parte dei Parlamenti nazionali con la procedura del "cartellino giallo" in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. Si continui cosi, con l'auspicio che la Commissione nel suo programma di lavoro 2013 diminuisca concretamente i suoi oneri normativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Viele Regelungen der EU bleiben für Europas Bürger undurchschaubar und rätselhaft. Es ist daher wichtig und notwendig, Maßnahmen auszuarbeiten, mittels derer das Funktionieren von in Kraft getretenen Rechtsvorschriften überprüft werden kann. Nur so kann eine endgültige Aussage über die Sinnhaftigkeit einer Regelung gemacht werden. Ich habe daher für diesen Beitrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório que apresenta medidas concretas no sentido da simplificação do direito da União Europeia e da redução da carga administrativa e regulamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. The report overemphasises the role of impact assessment and the use of the new Impact Assessment Directorate.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Um quadro jurídico claro, simplificado e com menos carga administrativa e regulamentar é o que pretende a denominada regulamentação inteligente, de forma a melhorar o mercado interno com vista aos seus principais beneficiários, os cidadãos europeus. Considero também importante que o PE continue a monitorizar estes procedimentos, de forma a apresentar medidas que melhorem a adoção e a execução da legislação europeia, evitando a sobreregulamentação e o respeito pelo princípio da subsidiariedade.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia Parlamentului European privind cel de al 18-lea raport cu tema O mai bună legiferare – Aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii (2010). Reglementarea inteligentă reprezintă o încercare de consolidare a eforturilor în ceea ce priveşte o mai bună legiferare, simplificarea dreptului comunitar şi reducerea sarcinilor administrative şi a celor normative şi de a întreprinde măsuri către o bună guvernanţă bazată pe un proces decizional întemeiat pe fapte clare.

Salutăm Comunicarea Comisiei privind minimizarea sarcinilor normative pentru IMM-uri şi considerăm esenţială respectarea de către Comisie a principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică” în pregătirea legislaţiei şi în dorinţa de a introduce regimuri mai uşoare şi scutiri pentru întreprinderile mai mici. De asemenea, invităm parlamentele naţionale, în conformitate cu Protocolul privind subsidiaritatea, să consulte parlamentele regionale cu competenţe legislative şi invităm Comisia să acorde atenţie, la controlul principiului subsidiarităţii şi, în special, în rapoartele sale anuale privind principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, rolului parlamentelor regionale cu competenţe legislative.

Subliniem importanţa acestor măsuri în calitate de elemente-cheie pentru o creştere economică în UE şi solicităm Comisiei să introducă în Programul său de lucru pentru 2013 un program care abordează necesitatea reducerii sarcinii normative generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Bericht "Bessere Rechtsetzung" führt vor Augen, dass es wesentlich ist, dass die EU die in den Verträgen niedergelegten Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit achtet. Vor allem unzureichende oder fehlende Begründungen der Kommission zum Subsidiaritätsgrundsatz wurden von einzelstaatlichen Parlamenten gerügt. Darüber hinaus ist es wesentlich, auch die einzelstaatlichen Parlamente in das Legislativverfahren einzubinden und Bedingungen zu schaffen, die die Ausübung der Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle ermöglichen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Tworzenie prostego, zrozumiałego i przejrzystego prawa jest nadrzędną potrzebą w Unii Europejskiej. Konieczne jest, aby instytucje europejskie przestrzegały przede wszystkim zasad pomocniczości i proporcjonalności przy jego tworzeniu. Jest niezwykle ważne, aby wszystkie uchybienia w tej dziedzinie zostały usunięte. Należy utrwalać najlepsze praktyki i ulepszać pozostałe przy pomocy programu inteligentnych regulacji. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania

 
  
  

Bericht: Alain Cadec (A7-0222/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. − I am voting in favour of this report because it supports infrastructure and transport development in outermost regions. However, I am opposed to the use of project bonds and public-private partnerships to replace what should be public investment.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Largement soutenu par le Parlement européen, ce rapport prévoit la mise en place d’une stratégie européenne dédiée aux régions de l’arc atlantique. De nombreuses initiatives seront prises afin de renforcer la compétitivité industrielle de ces zones, la pêche durable, les énergies maritimes ou encore le tourisme et les industries navales. Cherchant à en assurer le désenclavement, ces régions devraient bénéficier de grands projets d’infrastructures avec les autoroutes de la mer et les liaisons ferroviaires vers le centre de l’Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece zona Atlanticului este marcată de mai multe caracteristici definitorii, care necesită răspunsuri politice la nivel european. Este necesară o strategie macroregională pentru dinamizarea spaţiului atlantic prin intermediul unei abordări comune. Printre măsurile pe care le am în vedere se numără crearea unei structuri permanente de amenajare a teritoriului maritim la nivelul spaţiului atlantic.

De asemenea, o măsură oportună ar fi constituirea de parteneriate locale, regionale şi transfrontaliere în vederea îmbunătăţirii capacităţilor de prevenire şi gestionare a riscurilor în Atlantic în cazul accidentelor maritime şi terestre. Nu în ultimul rând, este esenţială îmbunătăţirea conexiunilor dintre regiunile atlantice şi restul Europei prin investiţii în infrastructurile de transport multimodale.

Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea dezvoltării unor strategii macroregionale similare şi în alte regiuni, unde o astfel de măsură ar duce la o creştere economică durabilă şi sustenabilă.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Estratégia Atlântica deve assumir a forma de uma estratégia macrorregional que favoreça as sinergias entre os diferentes instrumentos e os diferentes níveis de ação que intervêm nas políticas de ordenamento do território e que permita associar os intervenientes no terreno à definição e à execução dos objetivos da estratégia. Assim, a Estratégia deverá ser estruturada em torno de duas temáticas: o ordenamento dos espaços marítimos e terrestres e a valorização da interface terra/mar; a estimulação do tecido económico das regiões atlânticas através de uma política industrial adaptada às suas especificidades. A estratégia deverá fazer bom uso dos financiamentos europeus existentes sem criar novos instrumentos orçamentais, orientando melhor as políticas existentes em todos os setores. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos-Atlanto vandenyno regiono politikos strategijos poreikis yra akivaizdus. 2014 m. bus pradėta įgyvendinti strategija, kuriai bus skiriamas ne tik Europos Sąjungos, bet ir nacionalinis bei regioninis finansavimas. Taip pat labai svarbu akcentuoti, kad į veiksmų plano rengimo procesą 2012 ir 2013 m. bus įtraukti Atlanto vandenyno regiono privatūs ir viešieji partneriai. Atlanto vandenyno regionas pasižymi specifinėmis problemomis, kurios nėra tik nacionalinio masto, todėl ir sprendimai atitinkamai turėtų būti priimti Atlanto vandenyno regiono pakrančių mastu. Iš esmės, strategija siekia skatinti Atlanto vandenyno išteklių tausojimą, tinkamai kontroliuoti žmonių veiklą tam, kad būtų išsaugota ekologinė pusiausvyra. Taip pat yra siekiama šia strategija gerinti susisiekimą su Atlanto vandenyno regionais, skatinti pramonės sektorių konkurencingumą, gerinti reagavimą į tam tikras iškilusias grėsmes ir kitas ekstremalias situacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Strategia pentru regiunea atlantică trebuie să ia forma unei strategii macroregionale, pentru a facilita sinergiile între diferitele instrumente şi diferitele niveluri de acţiune care intervin în politicile de amenajare a teritoriului. Baza acestui plan de acţiune va fi constituită din fondurile structurale şi politica maritimă. Consider că strategia va trebui să depună eforturi pentru utilizarea mai bună a finanţărilor europene existente, fără a crea noi instrumente bugetare. De asemenea, părerea mea este că, pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor structurale, trebuie introduse măsuri care să asigure că programele operaţionale sunt orientate într-o mai mare măsură către priorităţile aferente ale strategiilor macroregionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union. Cette stratégie s'axe en deux grandes lignes que je soutiens pleinement : l'aménagement des espaces maritimes et terrestres et la mise en valeur de l'espace terre/mer d'une part et, d'autre part, la stimulation du tissu économique des régions atlantiques à travers une politique industrielle adaptée à leurs spécificités.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Cohesion policy strategy in the Atlantic Area calls for coordinated action at the EU level, through a macro-regional instrument, to tackle common maritime concerns such as tourism, transport and renewable energy. In my view, any initiatives between the regions concerned should be done on a voluntary basis. An EU Atlantic macro-regional strategy would simply add further bureaucracy, with little positive impact on areas of mutual concern such as biodiversity and carbon emissions. Furthermore, proposals for an EU Coastguard service would merely duplicate existing national provision. Any maritime problems between the regions should be addressed by the forthcoming reform of the common fisheries policy, and specifically through its regionalisation proposal. Given that my own constituents have not called for greater cooperation with the other regions of the Atlantic Area, I shall not be supporting this initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar globalmente com a Estratégia da UE para a região atlântica e, em particular, por apoiar as prioridades políticas apontadas no plano de ação.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the adoption of the resolution calling for a European strategy covering Europe’s Atlantic regions, including the coastal regions of the Irish Sea from 2014, as is already being put in place for the Danube and the Baltic regions. The aim of such a macro-regional strategy and a related Action Plan is to better coordinate and to create synergies between all EU policies that affect this area, particularly those relating to marine energy, maritime industries, tourism, employment opportunities for young people in the maritime sector, and the sustainable exploitation of maritime resources. The aim should be to provide a new impetus to coastal areas and their hinterlands. I would point out that Dublin Port welcomed over 85 cruise ships in 2011, worth an estimated EUR 50 million to the city’s economy, as well as hosting the ‘Tall Ships’ event this August. Coming from a Member State that does not have a direct land link to mainland Europe, I particularly welcome the call on the EU to invest in ‘motorways of the seas’. Finally, I agree with the call on Ireland’s EU Presidency to prioritise European Council endorsement of this strategy during its forthcoming term of office.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Politica de coeziune a Uniunii Europene poate şi trebuie să îşi aducă o contribuţie importantă în zona Atlanticului, pentru a completa aspectele maritime ale strategiei în domeniu. Astfel, este important să se asigure protecţia echilibrului ecologic şi a biodiversităţii în regiune, să existe o cooperare strânsă între statele riverane la capitolul prevenirii şi gestionării riscurilor în Atlantic, în special în cazul accidentelor, al catastrofelor naturale şi al activităţilor infracţionale, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea securităţii, supravegherii maritime şi protecţiei civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az atlanti stratégia alappillérei: a területrendezési politika és iparpolitika olyan makroregionális stratégia kidolgozását eredményezik, melyben a helyi hatóságoktól, állami és magánszereplőktől kezdve, európai uniós szervezetek bevonásán keresztül, a transznacionális és nemzetközi szereplők részvételéig olyan komplex, összetett és hatékony stratégia alakítható ki, melynek végrehajtásával 2014-től kezdődően az atlanti-óceáni térség (beleértve a La Manche csatornát és az ír-tengeri partvidéki régiókat) átfogó innovációjára kerülhet sor, különös tekintettel a kkv-k fejlesztésére, a fiatalok foglalkoztatására és a transzatlanti közlekedés fellendítésére. Az atlanti-óceáni térség egy olyan dinamikus tengeri térség, amely az Európai Unió nyugati bejáratát képezi, éppen ezért a transzatlanti közlekedés szempontjából stratégiai jelentőséggel bír, ugyanakkor az Unió peremvidéke is, melynek felszámolásával az atlanti régiók Európához csatolódhatnak, a közlekedési, energia- és információs hálózatok összekapcsolódhatnak, a regionális térségek fejlődhetnek és a szárazföld, illetve a tenger közötti kapcsolatok megerősödhetnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo a uma "Estratégia da UE para a região atlântica no quadro da política de coesão", uma vez que o desenvolvimento de uma estratégia macrorregional será fundamental para dinamizar a área atlântica e promover sinergias entre as políticas europeias e os vários instrumentos disponíveis e assim melhor responder aos desafios comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade för initiativbetänkandet om EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för atlantområdet, då vi anser att en samlad politisk strategi för atlantområdets utveckling är ett bra verktyg för att lösa atlantområdets gränsöverskridande problem. Dock ställer vi oss inte bakom de skrivningar som efterfrågar offentligt stöd till förnyelse av fiskefartyg. Detta stöd avskaffades i den förra fiskerireformen 2003 och skulle innebära ett stort steg bakåt i arbetet med att minska den europeiska fiskeflottans överkapacitet. Vi motsätter oss också begäran om att en europeisk kustbevakningsorganisation ska upprättas. Vi anser att gränskontroll är en nationell kompetens och stöder därför inte begäran om upprättandet av en sådan organisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica vai permitir, em 2012 e 2013, que os parceiros atlânticos públicos e privados sejam associados à elaboração de um plano de ação que irá propor ações precisas em múltiplas matérias para esta região. É, pois, do meu agrado verificar a intenção de criar uma abordagem macrorregional para esta estratégia, que venha favorecer as sinergias entre os diferentes instrumentos e os diferentes níveis de ação que interferem nas políticas de ordenamento do território. A lógica macrorregional deverá permitir um envolvimento de todos os intervenientes no terreno, sejam eles do setor privado, autoridades públicas regionais e locais, organizações da sociedade civil, relativamente à definição e à execução dos objetivos da estratégia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em 21 de novembro de 2011, foi publicada, pela Comissão, a comunicação “Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica” em resposta ao solicitado pelo Parlamento Europeu (PE) e pelo Conselho. Antes de mais, e como deputado oriundo de um país virado para o Atlântico onde radica uma grande parte da sua história e onde desenvolve parte da sua atividade económica, gostaria de felicitar o relator Alain Cadec pelo trabalho realizado. A área atlântica é um espaço com imensas potencialidades e onde se desenvolvem as mais diversas atividades: turismo, pesca, energias renováveis, transportes, etc. Como espaço marítimo, é, obviamente, um meio frágil que urge ser protegido; como espaço periférico, necessita de uma atenção especial; e, como entrada ocidental na Europa, tem uma posição estratégica. Saúdo, por isso, a elaboração desta Estratégia Atlântica, com um formato macrorregional, que congrega várias sinergias e potenciará o desenvolvimento socioeconómico de todo este espaço. Votei favoravelmente este relatório porque concordo com as temáticas em que a estratégia se encontra estruturada: “o ordenamento dos espaços marítimos e terrestres e a valorização do interface terra/mar”; e “a estimulação do tecido económico das regiões atlânticas através de uma política industrial adaptada às suas especificidades".

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório aborda questões relacionadas com o ordenamento do espaço marítimo e terrestre, melhoramento dos transportes entre regiões, promoção de atividades eonómicas (industriais e outras) e de crescimento económico, desenvolvendo aspetos específicos relativos às regiões ultraperiféricas. Reconhecemos a necessidade de abordar estas questões e valorizamos alguns dos objetivos enunciados no relatório. Temos, todavia, uma discordância de fundo com a filosofia geral do relatório. Entendemos que estas questões devem ser abordadas num espírito de cooperação e coordenação de esforços, reconhecendo a soberania de cada Estado-Membro sobre a sua ZEE e não na perspetiva supra-nacional subjacente a todo o relatório. Discordamos da proposta de criação de uma "guarda costeira europeia", do "Céu Único Europeu", que põe em causa a gestão nacional do espaço aéreo e procura abrir caminho à liberalização no setor da aviação. Discordamos do foco na neoliberal estratégia UE2020. Discordamos de uma “estratégia atlântica” ao serviço das imperiais ambições das potências europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Atlantická oblasť je typická viacerými črtami: je to dynamická námorná oblasť vďaka obnoviteľným zdrojom morskej energie, námornej doprave, námornému priemyslu, cestovnému ruchu a rybnému hospodárstvu, je to priestor so zraniteľným morským prostredím, ktoré treba chrániť, je to priestor, ktorý je západnou vstupnou bránou do Európskej únie, a preto je pre Európu strategický, a naviac je to okrajová oblasť Európskej únie, čo vyvoláva otázku jej sprístupnenia a prepojenia so zvyškom Európy. Tieto problémy presahujú štátne hranice a vyžadujú politické riešenia vzťahujúce sa na celú oblasť atlantického pobrežia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − The Atlantic Area, covering parts of the UK, Ireland, France, Spain & Portugal, includes a section of my own constituency in South West England. This report on the subject of cohesion policy strategy in the Atlantic Area calls for coordinated action at the EU level, through a macro-regional instrument, to tackle common maritime concerns such as tourism, transport and renewable energy. In my view, any initiatives between the regions concerned should be done on a voluntary basis. An EU Atlantic macro-regional strategy would simply add further bureaucracy, with little positive impact on areas of mutual concern such as biodiversity and carbon emissions. Furthermore, proposals for an EU Coastguard service would merely duplicate existing national provision. Any maritime problems between the regions should be addressed by the forthcoming reform to the common fisheries policy, and specifically through its regionalisation proposal. Given that my own constituents have not called for greater cooperation with the other regions of the Atlantic Area, I shall not be supporting this initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption à une large majorité de la stratégie européenne pour l'Atlantique portée par mon collègue de l'UMP, Alain Cadec. Cette stratégie qui sera lancée en 2014 met en œuvre des moyens importants afin de dynamiser les territoires de l'Atlantique en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne et au Portugal. La politique régionale a pour objectif d'aider les régions les plus en retard et de réduire les disparités. Mais la crise n'a pas épargné nos régions et c'est en faveur d'une répartition plus équitable des financements que les députés de l'UMP au Parlement européen se mobilisent. Grâce à cette feuille de route, nous devrions être en mesure de contribuer au renforcement de la compétitivité des régions de l'espace maritime en concentrant les efforts sur des secteurs stratégiques: les énergies marines, les industries navales, la pêche durable et le tourisme. En investissant dans les autoroutes de la mer et les liaisons ferroviaires, l'Atlantique s'ouvre au centre de l'Europe et créer des opportunités pour nos territoires côtiers et leur arrière pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi Atlanto vandenyno regionas pasižymi keliais ypatumais, todėl problemos yra platesnio negu nacionalinis masto ir joms spręsti politiniai sprendimai turi būti priimami Atlanto vandenyno regiono pakrančių šalių lygmeniu. Pageidaujama, kad Atlanto vandenyno regiono strategija būtų makroregioninė strategija, siekiant skatinti įvairių priemonių ir veiksmų, įvairiais lygmenimis vykdomų įgyvendinant teritorijų planavimo politiką, sąveiką. Taikant makroregioninį metodą taip pat bus galima užtikrinti, kad nustatant ir įgyvendinant strategijos tikslus dalyvautų vietos atstovai (privačiojo sektoriaus atstovai, regionų ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos). Strategiją raginama grįsti dviem temomis – jūrų ir sausumos teritorijų planavimu ir sausumos bei jūrų teritorijų ryšių gerinimu bei Atlanto vandenyno regionų ekonomikos skatinimu, vykdant prie šių regionų ypatumų pritaikytą pramonės politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en plénière le rapport de mon collègue Alain Cadec. Ce rapport d'initiative relatif à la Stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'UE a été adopté le 13 septembre et je m'en félicite. Force est de constater que l'espace atlantique est composé d'un ensemble hétérogène de régions et qu'une bonne partie d'entre elles n'ont toujours pas atteint le niveau de revenu moyen de l'UE et continuent dès lors à relever de l'objectif de convergence de la politique de cohésion. Le rapport appelle au développement d'une stratégie macrorégionale et à la création d'une structure permanente de planification spatiale maritime. Enfin, il semble indispensable d'améliorer la connexion des régions atlantiques avec le reste de l'Europe et ce au moyen d'investissements dans les infrastructures de transport selon une logique multimodale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this report which stresses that renewable marine energies comprise an industrial sector for the future that can combat climate change and EU energy dependence, achieve greater energy sustainability within the Atlantic regions, and meet the Europe 2020 targets. Parliament notes that the Atlantic area is particularly suitable for the promotion of such energies, and considers that public support is necessary to accompany private investment in the technologies concerned, especially offshore wind energy and wave and tidal energy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport d'Alain Cadec sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union. Ce rapport nourrit de manière pertinente la réflexion autour d'une future stratégie européenne pour l'Atlantique prévue pour 2014. Contenant des propositions concrètes, le Parlement se positionne en vue d'un plan d'action qui donnera un nouveau souffle à l'espace atlantique grâce à une action coordonnée au niveau macrorégionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La strategia per l'Atlantico contiene una visione strategica per la regione atlantica che servirà da riferimento per il piano d'azione 2014-2020; propone inoltre che questo piano d'azione debba innanzitutto fissare le priorità e le misure essenziali, identificare i progetti pilota e definire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità di tutte le parti coinvolte. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport contient beaucoup d'idées conformes à celles que nous développons au Front de gauche. La promotion qui y est faite des énergies marines renouvelables, et notamment dans les énergies houlomotrice et marémotrice, en est un exemple. C'est un choix d'avenir dans lequel les États devraient investir. Le soutien au tourisme durable, à la formation et à l'accès des jeunes aux métiers maritimes et à la création de nouvelles spécialités pouvant contribuer au développement durable des régions de pêche, l'ambition de sauvegarder l'équilibre écologique et la biodiversité de l'espace atlantique, le soutien public à la modernisation de la flotte de pêche sont autant d'idées que je défends. Mais je tiens à exprimer mon profond désaccord avec la constitution d'une macrorégion conçue comme un pôle de compétitivité européen, tout comme je récuse l'idée qu'il faille se plier aux désidératas des investisseurs privés pour protéger l'espace atlantique. Je m'abstiens donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Miranda (Verts/ALE), por escrito. A construção de uma política atlântica é indispensável para aproveitar as diferentes abordagens e diferenças desta área geográfica de Europa para colocar ao serviço do cidadão um melhor aproveitamento dos recursos, tanto marítimos como terrestres. Os 60% da população costeira europeia residem na costa atlântica, repartida por entidades subestatais com autonomia política. Por esse motivo, a estratégia macro regional que se propõe neste relatório é o instrumento adequado para a consecução de um espaço atlântico que permitirá uma maior acessibilidade às periferias políticas (por exemplo, através de políticas de transporte integradas). A Rede Transeuropeia de Transportes não incluiu portos como o de Vigo, na Galiza, ou o de Brest, na Bretanha, deixando claro que a sua abordagem não é atlântica. É necessário dinamizar esta estratégia atlântica em favor da criação de postos de trabalho e da recuperação económica de toda a costa do Atlântico europeu. Por isso o meu voto a favor e os parabéns ao relator.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. 2012 und 2013 sollen die Partner im atlantischen Raum gemeinsam einen Aktionsplan im Rahmen der europäischen Meeresstrategie für den atlantischen Raum erarbeiten. An sich ist gegen ein solches Vorgehen nichts einzuwenden. Indes kann man sich des Verdachts nicht erwehren, dass die EU in erster Linie zur finanziellen Unterstützung herangezogen werden soll. An den Erfolgschancen der gewünschten Synergieeffekte darf aufgrund der bisherigen Erfahrungen gezweifelt werden. Bis dato zeichnen sich sämtliche Meeresstrategien nicht gerade durch gutes Gelingen aus. Vielmehr ist es noch nicht einmal gelungen, die Einhaltung bestehender Strategien, etwa im Rahmen der Meeresüberwachung oder hinsichtlich der Überfischung zu erreichen. Ich halte die Strategie für den atlantischen Raum im Rahmen der Kohäsionspolitik für ein nicht praktikables Wunschgebilde, das höchstens viel Geld kosten wird, und habe entsprechend abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em resposta aos pedidos políticos do Conselho e do Parlamento a favor de uma estratégia para a região atlântica, a Comissão publicou, em 21 de novembro de 2011, uma comunicação intitulada “Desenvolver uma estratégia marítima para a Região Atlântica”. Congratulo-me com essa comunicação e com o presente relatório que formula propostas concretas para definir as prioridades políticas do plano de ação. Faço votos para que em 2012 e em 2013, os parceiros atlânticos públicos e privados se associem à elaboração de um plano de ação propondo ações precisas que vão ao encontro das necessidades das populações. Tal será imprescindível para que a estratégia a lançar em 2014, e que beneficiará de financiamentos europeus, nacionais e regionais, tenha pleno êxito.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. With regard to sustainability, the motion for a resolution calls for vigorous action to safeguard the ecological balance and biodiversity of the Atlantic and reduce the carbon footprint in that area; the establishment of specific recommendations concerning vessels, with a view to promoting the inclusion of propulsion systems with low carbon emissions; the promotion of socially, economically and environmentally sustainable forms of tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Estratégia do Atlântico articula-se em dois pilares fundamentais, o Pilar Marítimo e o Pilar Territorial. Estes dois pilares deverão facilitar as sinergias entre as políticas setoriais intervenientes no desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial. Voto favoravelmente o presente relatório pois entendo como extremamente positivo que exista uma forte aposta nas atividades económicas relacionadas com o mar, energias renováveis e turismo. Devem desempenhar um papel central nas políticas de ordenamento dos espaços marítimos, contribuindo decisivamente para um maior crescimento económico, geração de riqueza e criação de emprego. Considero importante recordar que a Estratégia do Atlântico deve fortalecer a localização geoestratégica das RUP, dado que estas regiões podem-se assumir como plataformas logísticas que facilitem o transporte de produtos entre a Europa e as restantes regiões do mundo e possuem elevadas riquezas naturais que são benéficas para a União Europeia. Entendo que está na altura da Comissão Europeia tomar a decisão de constituir o Atlântico como a terceira Macrorregião a nível da União Europeia, devendo esta estratégia estar devidamente articulada com a da Política Marítima Integrada.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului, întrucât o viitoare strategie pentru zona Atlanticului este esenţială pentru îmbunătăţirea accesului la regiunile atlantice. Aceasta ar trebui să pună accent pe conectarea regiunii atlantice cu continentul european, interconectarea reţelelor de transport, de energie şi de comunicaţii, dezvoltarea zonelor urbane şi rurale. Considerăm că autostrăzile din zona Atlanticului îmbunătăţesc relaţiile comerciale, stimulează activitatea economică a porturilor, încurajează turismul şi contribuie la reducerea emisiilor de CO2.

De asemenea, sursele regenerabile marine de energie reprezintă o filieră industrială de viitor, care permite combaterea schimbărilor climatice şi a dependenţei energetice a UE, creşterea sustenabilităţii energetice în regiunile atlantice şi realizarea obiectivelor Europa 2020. Strategia trebuie să includă o componentă socială ambiţioasă, pentru a favoriza formarea şi accesul tinerilor la meseriile specifice domeniului maritim, contribuind, astfel, la îmbunătăţirea calităţii vieţii în aceste zone. Subliniem necesitatea creşterii volumului, eficienţei şi competitivităţii transportului maritim de mică distanţă în Oceanul Atlantic, ca modalitate inovatoare şi ecologică de îmbunătăţire şi diversificare a reţelelor transeuropene de transport, de încurajare a activităţii porturilor mici şi periferice şi de contribuire la reducerea aglomerării traficului rutier şi a emisiilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This report, which has my full support, puts forward concrete proposals including a suggestion for the Atlantic strategy to take the form of a macro-regional strategy. This will go towards promoting synergies among the various instruments allowing for better use of funds. This report impacts on my constituency in Wales and I hope that, building up to the launch of the strategy in 2014, public and private Atlantic partners are involved in the preparation of an action plan.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport sur la politique de développement de la région atlantique, territoire à forts enjeux en tant que frontière occidentale de l'Union et façade maritime stratégique et fragile. Je me réjouis que mes propositions aient été retenues pour garantir une approche intégrée, qui permettra d'activer plusieurs leviers, particulièrement le transport et le tourisme. N'oublions pas qu'il est essentiel de désenclaver les régions atlantiques, en assurant leur cohésion, leur desserte et l'interconnexion des centres économiques et des bassins d'emplois. J'ai également mis en avant la nécessité de gérer efficacement et durablement les zones maritimes, côtières et de l'hinterland, en mettant en valeur leurs nombreux atouts et en favorisant un aménagement harmonieux de l'interface terre-mer. Il faut aussi, à mon sens, miser sur le tourisme, qui est un vecteur de croissance et un vivier pour l'emploi. Cette stratégie permettra de soutenir le développement de la région atlantique, en parvenant à un équilibre entre préservation de l'environnement et de la biodiversité, et créations de richesses, compétitivité et attractivité. Pour l'avenir, je soutiens l'idée d'une stratégie pour relier la façade atlantique au littoral méditerranéen. C'est dans l'esprit de notre politique de cohésion et ce serait réciproquement profitable pour ces deux territoires.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Strategia na rzecz regionu atlantyckiego jest niezbędna. W wyniku ostatniego europejskiego kryzysu znaczna część jego obszarów cofnęła się w rozwoju. Niemniej jednak wstrzymałem się od głosu w tej sprawie w związku z pewnymi brakami w proponowanej strategii. Po pierwsze, w proponowanej bazowej transeuropejskiej sieci transportowej brak propozycji stworzenia korytarza obejmującego cały region atlantycki. Po drugie, do sieci tej została włączona zbyt mała liczba atlantyckich portów, nieuwzględniająca między innymi portów węzłowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto favorevole al testo dell'on. Cadec che, definendo le priorità politiche da seguire, suggerisce che la strategia atlantica nel quadro della politica di coesione dell'UE assuma la forma di una strategia macroregionale.

L'obiettivo principale dovrà essere, dunque, quello di favorire le sinergie tra i vari strumenti e livelli di azione riguardanti le politiche di pianificazione del territorio.

 
  
  

Bericht: David Martin (A7-0207/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ont obtenu de la part du Parlement européen un allongement jusqu’en 2016 de leur l’accès au marché européen de manière préférentielle. J’ai choisi de m’abstenir lors de ce vote, ne partageant pas entièrement la position du Parlement qui allait à l’encontre de la position de la Commission. En effet, certains de ces pays ont atteint des niveaux de développement suffisants. Dès lors, il n’est plus possible de les faire bénéficier de tels avantages sans créer une inéquité avec d’autres de nos partenaires commerciaux au niveau de développement intermédiaire et comparable à ces pays ACP.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că modificarea regulamentului va duce la o accelerare în ceea ce priveşte ritmul negocierilor. Propunerea Comisiei urmăreşte să elimine incompatibilităţile între concesiile tarifare speciale pentru ţările din Africa, zona Caraibilor şi Pacific care nu pot aplica încă acordurile de parteneriat economic. Astfel, ţările vizate vor fi încurajate să îşi ratifice angajamentele în cel mai scurt timp.

Susţin faptul că propunerea are în vedere eliminarea concesiilor acordate ţărilor care nu mai corespund normelor prezentului regulament. State precum Botswana sau Namibia nu mai pot beneficia de acelaşi tratament ca până acum. În acelaşi timp, atrag atenţia asupra faptului că încheierea negocierilor trebuie să aibă în vedere interesele ambelor părţi, iar nivelul diferit de dezvoltare din fiecare ţară trebuie să fie luat în considerare în cadrul procesului.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra numatyta, jog Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybės ir ES kartu su valstybėmis narėmis sudaro ekonominės partnerystės susitarimus, o Tarybos reglamente Nr. 1528/2007 aiškiai nurodyta išsami tvarka, kuri yra taikoma produkcijai iš šių šalių. Šis reglamentas suteikia galimybę patekti į ES rinką be muitų. Deja, kai kurios šalys nesiėmė visų reikiamų priemonių tam, kad ekonominės partnerystės susitarimai būtų ratifikuoti ir neužbaigė regioninių derybų, tad Europos Komisija pasiūlė (nuo 2014 m. sausio 1 d.).pašalinti šias valstybes iš šalių, kurioms taikoma ši nuostata, sąrašo. Septyniolika šalių dar nepradėjo ratifikavimo proceso, o tokia padėtis, anot Europos Komisijos, neatitinka PPO taisyklių. Iš esmės siūloma imtis priemonių, kurios suteiktų postūmį deryboms, tačiau tokio pobūdžio susitarimai yra sudėtingi, sunkiai įvykdomi per griežtą laiko terminą, todėl pasiūlytas terminas (iki 2014 m.) yra per trumpas. Taip pat pakeitimais, kurie įeina į pasiūlymą, siekiama sprendimų priėmimo procedūras suderinti su Lisabonos sutartimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Na sequência do Acordo de Cotonu, os países ACP passaram a ter acesso ao mercado europeu com uma isenção de direitos concedida pela UE. Este benefício, concedido de forma praticamente unilateral, pressupunha que os países tomariam medidas para ratificar os Acordos de Parceria Económica. 17 desses países não o fizeram e a Comissão propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2014, os países que ainda não tenham assinado ou ratificado os seus acordos sejam removidos da lista de beneficiários. A Comissão Europeia defende que a situação atual não é compatível com as normas da OMC, mas é também uma questão de justiça, tanto para os países que cumpriram as suas obrigações e ratificaram os seus acordos, como para os países em desenvolvimento que não são parceiros ACP. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que a questão deve ser resolvida salvaguardando o objetivo subjacente aos Acordos de Parceria Económica que consiste em que os acordos contribuam para aprofundar o processo de integração regional e para promover o crescimento económico e o desenvolvimento de todos os países e regiões interessados.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − There is a moral imperative as well as an EU treaty obligation on Europe to agree fair and development-friendly Economic Partnership Agreements (EPAs) with its African, Caribbean and Pacific (ACP) partners. Europe must take account of the different needs and levels of development in ACP countries and regions. It should not rush its partners into signing unsatisfactory EPAs before all contentious issues are resolved. The ACP countries affected by the Commission’s proposal to abolish, from 2014, duty-free and quota-free access to EU markets need a realistic timeframe to agree and ratify fair EPAs. The abolition of such access from 2014 would be detrimental for these countries, particularly for those that would not benefit under the ‘Everything But Arms’ market access arrangements. I therefore support a two-year extension, i.e. from 2014 to 2016, during which these ACP countries should continue to benefit from unlimited preferential access to EU markets. This extension should provide a realistic timeframe to work towards development-friendly EPAs that are fair to both ACP and non-ACP countries alike.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'Union européenne négocie de nombreux accords de partenariat économique avec les pays de l'ensemble Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) afin de faciliter leur intégration dans le commerce international et favoriser leur développement. Dans l'attente de la conclusion de ces accords, les pays ACP bénéficient pour la plupart de préférences commerciales significatives pour d'ores et déjà favoriser l'entrée de leurs produits sur les marchés européens. Ces préférences sont théoriquement valables jusqu'en 2014, date initialement prévue de l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique conclus avec l'Union européenne. Certains pays ACP ont cependant émis le souhait de pouvoir bénéficier plus longtemps de ces mesures avant la conclusion ultérieure de ces accords. En donnant son feu vert à la prolongation des préférences commerciales pour les pays ACP jusqu'en 2016, l'Union européenne permet ainsi à de nombreux pays ACP de négocier sans pression des accords de partenariat économique équilibrés.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog och Åsa Westlund (S&D), skriftlig. − Vi socialdemokrater anser att den deadline som sattes i betänkandet är för kort och riskerar leda till att ett antal AVS-länder som fortfarande har stora utvecklingsbehov och hög fattigdom får sämre marknadstillträde till EU. Att ensidigt utöva påtryckningar för att slutföra förhandlingarna inom den fastställda korta tidsfristen, oavsett om frågan om de omtvistade bestämmelserna har lösts eller inte, är inte ett bra sätt att skapa nödvändiga förutsättningar för att slutföra förhandlingar där båda parters intressen och problem beaktas. Naturligtvis är det viktigt att WTO-bestämmelserna respekteras, och den berörda förordningen skulle vara en tillfällig lösning. Det är inte hållbart att upprätthålla förmåner för länder som inte uppfyller kriterierna, men kommissionens förslag är dock inte en tillfredsställande lösning på detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Acordo de Cotonu prevê a conclusão de acordos de parceria económica (APE) entre os membros do Grupo ACP e a UE, denominado regulamento relativo ao acesso ao mercado, que estabelece as condições aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2008 aos produtos dos países daquele grupo. O regulamento estabelece o regime de importação da UE aplicável aos 36 países ACP que assinaram os APE em 2007. Essa foi a solução provisória encontrada para os países que ainda não estavam em condições de aplicar os APE que aguardavam ratificação. O Regulamento em questão antecipou de forma praticamente unilateral o acesso com isenção de direitos concedido pela UE nesses acordos. No entanto, há 17 países que ainda não ratificaram os acordos. Para estes países a Comissão Europeia propõe, pois, que, a partir de 1 de janeiro de 2014, sejam removidos da lista de beneficiários do regulamento, medida que corroboro na totalidade a bem da igualdade entre os países favorecidos por estas condições comerciais excecionais.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em estudo, da autoria de David Martin, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que altera o anexo I do Regulamento (CE) n.º 1528/2007 do Conselho, no que diz respeito à exclusão de um certo número de países da lista de regiões ou Estados que concluíram as negociações. De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), a discriminação preferencial que a Comunidade Europeia atribuía aos países com os quais estabelecia acordos de cooperação terminou em 2007. Em 2008, foi assinado o Acordo de Cotonu que previa, mediante determinadas normas, o apoio aos países em desenvolvimento. Depois de concluir as negociações com metade dos países ACP, a UE, julgando que todos assinariam o novo acordo, aprovou um regulamento isentando-os do pagamento de direitos alfandegários e de contingentes pautais. Todavia, cerca de 18 países não procederam à assinatura referida. Torna-se, pois, imperioso forçar estes estados a assinarem os acordos de cooperação com a UE o quanto antes. Concordo com a proposta da Comissão no sentido de exigir que os novos acordos sejam assinados até 1 de janeiro de 2014, uma vez que não podemos continuar com regimes transitórios em prejuízo de terceiros.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Conforme afirmámos durante o debate em plenário, esta proposta de regulamento constitui uma inaceitável forma de pressão e de chantagem sobre os países ACP que resistem – com justificadas razões – em assinar os chamados Acordos de Parceria Económica, que mais não são do que acordos de livre comércio entre a UE e países ACP, que poderão ter consequências desastrosas nas frágeis e pouco diversificadas economias destes países, abrindo a porta à colonização dos seus mercados e ao aprofundamento de relações de dependência e subordinação no plano económico. O nosso grupo propôs a simples rejeição da proposta, o que, lamentavelmente, não foi aceite pela maioria do Parlamento. O acordo entre os socialistas, verdes e liberais permitiu adiar por dois anos o fim das preferências comerciais concedidas a estes países. Mas a ideia por detrás deste adiamento (que não deixa de ser uma derrota para a Comissão Europeia, que a ele se opunha, com o fundamentalismo que se lhe conhece neste domínio) é bem clara: dar mais tempo aos países para assinar os acordos. Ou seja, dar mais tempo para que os países ACP continuem com a espada de Dâmocles sobre a sua cabeça. Inaceitável.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Dohoda z Cotonou upravuje podmienky uzatvárania dohôd o hospodárskom partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov a EÚ a jej členskými štátmi. Podrobné podmienky boli stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1528/2007, v tzv. nariadení o prístupe na trh. Toto nariadenie upravuje dovozný režim EÚ platný pre 36 krajín afrických, karibských a tichomorských štátov, ktoré v roku 2007 parafovali dohody o hospodárskom partnerstve. Išlo o preklenovacie riešenie pre krajiny, ktoré ešte tieto dohody o hospodárskom partnerstve nemohli uplatňovať, pretože sa čakalo na ich ratifikáciu. Viacero krajín neprijalo potrebné kroky na ratifikáciu dohody o hospodárskom partnerstve ani neuzavrelo komplexné regionálne rokovania. Európska komisia preto navrhuje, aby tie krajiny, ktoré dohody ešte nepodpísali či neratifikovali, boli vyradené zo zoznamu tých, ktorých sa toto ustanovenie týka. Európska komisia tvrdí, že súčasná situácia nie je zlučiteľná s pravidlami WTO a že ide tiež o otázku spravodlivosti tak vo vzťahu ku krajinám, ktoré splnili svoje záväzky a svoje dohody ratifikovali, ale aj vo vzťahu k rozvojovým krajinám, ktoré nie sú partnermi z afrických, karibských a tichomorských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš derybas baigusių regionų ar valstybių sąrašo, kadangi dabartinė padėtis neatitiko PPO taisyklių ir iškilo sąžiningumo klausimas tiek šalių, kurios įvykdė įsipareigojimus ir ratifikavo susitarimus, tiek besivystančių šalių, kurios nėra AKR partnerės, atžvilgiu. Inicijuojamais pakeitimais siekiama intensyvinti vykstančias derybas dėl EPS ir tokiu būdu sudaryti visapusiškus regioninius susitarimus. Iš esmės pagrindinė šio pasiūlymo priežastis veikiausiai yra didinti spaudimą ir taip suteikti postūmį deryboms.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I am delighted that Parliament has backed my deadline of 2016. The 2014 deadline the European Commission wanted to impose on ACP (African, Caribbean and Pacific) countries was not feasible, and my proposals passed today now give some of the world’s poorest countries another two years to negotiate trading deals with the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport avalise un nouvel arsenal économique pour faire pression sur les pays ACP qui refusent de ratifier des accords de partenariats économiques. Repousser la date d'application de la fin des préférences commerciales octroyées à ces pays de 2014 à 2016 ne change rien à l'affaire. L'idée que ces pays devraient être pillés ou punis est révoltante. Je dénonce le chantage auquel se livrent les institutions européennes. Les pays ACP ne sont pas des colonies, n'en déplaise à la Commission européenne. Je vote contre ce texte méprisable.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Nell'ormai lontano giugno 2000 a Cotonou, capitale del Benin, fu firmato un accordo quadro di cooperazione tra l'Unione europea e i Paesi ACP, quelli cioè che fanno riferimento ad Africa, Caraibi e Pacifico. L'obiettivo di tale intesa era favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree, da raggiungere in diversi ambiti e attraverso strumenti differenti. Una delle misure approvate prevedeva che, a partire dal 1° gennaio 2008, alcuni prodotti di taluni Paesi di queste aree potessero godere di particolari agevolazioni commerciali. Tuttavia il tutto doveva essere vincolato all'osservanza di determinati criteri, che non tutti gli Stati in questione sono stati in grado di rispettare. La Commissione ha quindi giustamente deciso di togliere da questi accordi quei Paesi che non si sono voluti adeguare alle normative stabilite: per una volta non posso che essere d'accordo con questa decisione da parte della Commissione europea. Il rispetto degli accordi e delle garanzie dovrebbe essere il minimo che si può pretendere dai Paesi partner quando si stipulano queste convenzioni. Ho quindi votato a favore di questa relazione, che finalmente fa valere anche le ragioni europee, troppo spesso calpestate soprattutto in ambito di commercio internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei negativamente a proposta apresentada de rejeição sem mais da proposta da Comissão Europeia de exclusão de um certo número de países de preferências comerciais uma vez que tal acarretaria consequências prejudiciais para esses países. Apesar do relatório apresentar melhorias à proposta da CE, considero ter alguns aspetos negativos importantes, pelo que me abstive na votação final.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. It will apply on 1 January 2016. It is necessary to give more time for further negotiations to reach an agreement on the comprehensive EPAs, in order to avoid the risk that a number of ACP countries which still have strong development needs and substantial levels of poverty will have significantly reduced market access to the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − El asunto presenta muchas dificultades; mi voto a favor de la posición mayoritaria de la Comisión INTA se debe a que se trata de una posición intermedia dentro del delicadísimo conflicto de intereses que esta cuestión entraña. No obstante, la fecha de 2016 debería ser, en su caso, revisada.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), skriftlig. − Vid slutomröstningen om ovan nämnda betänkande valde jag, liksom 35 procent av mina kolleger i parlamentet, att avstå. Anledningen var att ändringsförslag nummer fyra gick igenom med knapp majoritet. Ändringsförslaget skjuter upp slutdatumet för förhandlingstiden för de aktuella handelsavtalen från 2014 till 2016. Det är min övertygelse att det skulle vara positivt både för de berörda länderna och för EU om förhandlingarna, som ju skulle ha slutförts för flera år sedan, kunde komma till ett avslut så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os Acordos de Parceria Económica (EPAs) inscritos nos acordos de Cotonu têm como objetivo principal reforçar a integração regional entre os países do ACP, e assim, permitir o crescimento e o desenvolvimento económico das regiões. Por outro lado, estes acordos estarão em consonância com as regras da OMC. Vários países não terminaram ainda as negociações ou a ratificação das EPAs e a CE apresentou uma proposta de regulamento que excluiria países como o Haiti e Moçambique das preferências e isenções comerciais. Considero que a data definida pela CE para a ratificação das EPAs, 1 de janeiro de 2014, é bastante curta, uma vez que temos que ter em conta as características particulares destes países. Temos o exemplo do Haiti que ainda sofre as consequências do terramoto de 2010, ou regiões no continente africano onde a integração regional e as relações estáveis entre Estados são, por vezes, inexistentes. Mais ainda, muitos dos acordos celebrados em 2007 foram realizados com os países e não com as regiões. Por estas razões, sou a favor da extensão do prazo até janeiro de 2016, dada a importância das negociações em causa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Les préférences commerciales dont bénéficient les pays ACP sont une bouée de sauvetage pour certains d'entre eux dont l'économie n'est pas prête à affronter la libéralisation globale et la confrontation totale avec les économies développées. Quoi que l'on pense de cette libéralisation forcenée, aux conséquences ravageuses, l'objectif du Parlement européen dans cette résolution est de prolonger la protection dont bénéficient les pays ACP au travers des accords dits préférentiels. Cela n'est guère satisfaisant, mais l'intérêt des pays concernés est en l'espèce prioritaire. J'ai donc voté, comme la plupart des membres de mon groupe, pour cette résolution, dans l'intérêt des pays concernés.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Niedotrzymywanie zapisów umów o charakterze międzynarodowym wymaga potępienia i nałożenia kar na stronę zrywająca postanowienia. Stało się to powodem do obrania zdecydowanego stanowiska przez Unię, charakteryzującego się wykreśleniem z wykazu beneficjentów państw, które nie podjęły działań niezbędnych do ratyfikacji umów o partnerstwie gospodarczym. Mój głos wstrzymujący wynika z nurtującego mnie pytania, czy czas, jaki otrzymały strony na podpisanie lub ratyfikowanie umów (2014 rok), nie jest zbyt krótki. Jednym słowem – potępiam zachowanie wykreślonych państw, niemniej jednak dałbym im ostatnią szansę naprawy błędów.

 
  
  

Bericht: Krišjanis Kariņš (A7-0264/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, considerando que de modo a que a legislação europeia do mercado energético seja cumprida, os Estados-Membros devem comunicar e negociar com a Comissão todos os acordos energéticos com países terceiros, de modo a verificar a potencial não compatibilidade com a legislação europeia. Este sistema seria inovador e eficaz uma vez que permitiria que a União Europeia harmonizasse uma vez por todas o seu mercado energético não só internamente, mas bem como externamente, com uma única voz. Lamento profundamente que o facto dos Estados-Membros não desejarem este compromisso coloque em causa todo o trabalho feito até então. Deste modo, não havendo condições neste momento, não podemos considerar este o documento final e esperar por novas negociações, pois é preferível nenhuma legislação do que uma legislação que não nos favorece.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte, pour lequel j’ai voté, permet de mieux rationaliser les informations transmises par les États membres de l’UE lors de négociations avec des pays tiers dans le domaine de l’énergie. Afin d’éviter des incompatibilités entre le droit communautaire et des dispositions contenues dans ces accords intergouvernementaux, les États Membres doivent les transmettre à la Commission pour vérification. Cette dernière peut également, à la demande des États Membres, les assister lors des négociations énergétiques avec des États tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az Európai Parlament a mai napon fontos lépést tett az uniós tagállamok nagy energiaexportőrökkel szembeni pozíciójának erősítése és kiszolgáltatottságának enyhítése érdekében. A mai plenáris ülésen elfogadott dokumentum értelmében a tagállamok a jövőben több információt osztanak meg egymással az energiaellátás területén kötött kormányközi megállapodásokról. Az információcsere elősegíti az uniós kormányok fellépésének összehangolását a nagy energiaexportőrökkel szemben, mely révén a tagállamok jobb feltételek mellett juthatnak energiához. Az uniós tagállamok többsége a hosszú távú energiaellátást harmadik országokkal kötött kormányközi megállapodások révén biztosítja. Az energiaellátásról szóló tárgyalások során azonban nem él azzal az adottsággal, hogy az 500 milliós Európai Unió a világ legnagyobb energiapiaca. Az uniós energiaellátás biztonságát és a kedvezőbb árat a szorosabb tagállami együttműködés és a közös fellépés szavatolja. A hatályos kormányközi megállapodások ismerete és a tárgyalási stratégiák összehangolása révén a tagállamok pozíciója erősödik a nagy energiaexportőrökkel szemben, így jobb áron juthatnak energiához. A tagállamok tárgyalási pozíciójának erősítése Magyarország számára is aktuális kérdés, hiszen a hosszú távú gázszerződésünk 2015-ben jár le. Hazánk biztonságos energiaellátása és iparunk versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy kedvező feltételekkel sikerüljön meghosszabbítanunk a gázszerződést. A mai döntéssel erősödik hazánk tárgyalási pozíciója.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi patikimas energijos tiekimas yra labai svarbus siekiant paskatinti nuspėjamą ekonominę aplinką ES piliečiams ir bendrai visam ES pramonės sektoriui. Stabiliai veikianti vidaus energijos rinka yra geriausias būdas energijos tiekimui užtikrinti. Tačiau atsižvelgiant į tai, jog ES šalys vis dar importuoja per 60 % dujų ir per 80 % naftos, daugelis ES valstybių narių yra pažeidžiamos šiuo aspektu. 2009 m. dujų tiekimo krizė pademonstravo ES dujų tiekimo sistemos silpnąsias vietas ir pažeidžiamumą. Reglamento Nr. 994/2010 priėmimas suteikė Sąjungai tam tikras kovos prieš dujų tiekimo nutraukimą priemones ateityje, bet teikimas konkurencingomis kainomis vis dar išlieka uždaviniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − L'incentivo al ricorso agli accordi intergovernativi, come garanzia di tipo politico, correlato al più sistematico coinvolgimento della Commissione, come presidio di trasparenza e conformità, dovrebbe migliorare le relazioni commerciali, industriali e internazionali nel settore dell'energia.

Inoltre, rafforzando il coordinamento tra Stati e società private, contribuirà a rafforzare la posizione complessiva dell'Unione come buyer sul mercato globale dei prodotti energetici, scoraggiando iniziative scoordinate e accordi palesemente esposti a successiva procedura di infrazione. La convergenza delle prassi in fatto di contratti energetici con paesi terzi costituisce un elemento di rafforzamento complessivo della politica estera e della difesa degli interessi europei nello scenario globale.

È bene che le istituzioni garantiscano un impegno a tutela delle società europee, perché gli altri soggetti di questo mercato ne hanno ben presenti le implicazioni strategiche e non si guardano particolarmente da esercitare un tradizionale ruolo di influenza regionale laddove siano in gioco interessi rilevanti.

Approvo pertanto la relazione, con una particolare menzione aggiuntiva per l'attenzione accordata ai profili di difesa del segreto d'impresa e commerciale, con il disposto di cui all'art. 3 bis, fondamentali per consentire alle società di trarre beneficio effettivo dal sostegno delle istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport. Il vise à mettre en place des garanties de transparence concernant les échanges intergouvernementaux. Concrètement, les Etats membres devront tenir la Commission au courant du déroulement de nouvelles négociations et vérifier la compatibilité des accords avec le droit communautaire. Je soutiens ces engagements qui s'inscrivent pleinement dans la volonté de mieux coordonner les activités de l'Union et des Etats membres dans les relations extérieures de l'Union. Mieux réguler le marché intérieur de l'énergie constitue un objectif primordial de l'Union européenne : en effet, la sécurité des approvisionnements en énergie en découle.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A UE importa mais de 60% do gás e mais de 80% do petróleo que consome. A tendência no sentido do aumento das importações tem vindo a acentuar-se. Os Acordos Intergovernamentais (AIG) celebrados entre Estados-Membros e países terceiros, sobretudo para o desenvolvimento de infraestruturas de transporte de gás que pressupõem a realização de grandes investimentos, podem contribuir para o bom funcionamento do mercado da energia. Para evitar uma violação das regras do mercado interno no domínio da energia, é necessário que haja uma cooperação reforçada entre os Estados-Membros no que toca aos AIG no setor energético. As informações relativas a esses AIG devem ser partilhadas entre os Estados-Membros, tendo a Comissão de estar a par dos contratos existentes e das negociações em curso. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar fundamental facilitar o cumprimento das normas do mercado interno da UE e por incentivar os Estados-Membros a tomar as medidas necessárias para eliminar as incompatibilidades que possam surgir nos AIG celebrados com países terceiros no domínio da energia em prol da salvaguarda do bom funcionamento e da segurança do mercado interno da energia na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − Allo stato attuale, la gestione degli accordi intergovernativi tra singoli Stati membri e paesi terzi si presenta quanto mai complessa; non solo non si conosce il loro numero esatto, ma non essendoci alcun obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri ci si trova dinnanzi ad accordi in contrasto o incompatibili con la legislazione UE sul mercato dell'energia. Appare, di conseguenza, quanto meno urgente una disciplina che determini una discontinuità netta con il passato. Per questo la legislazione dovrebbe prevedere la necessità che l'accordo finale venga comunicato e sottoposto al vaglio della Commissione. Non solo, ma sarebbe altrettanto opportuno, per evitare perdite di tempo e spreco di risorse, che alla Commissione fosse concesso un controllo di conformità ex-ante. D'altro canto, purtroppo, questa logica, che è la sola realmente compatibile con l'idea stessa di Unione, è, ancora una volta, messa sotto i piedi dagli interessi degli Stati membri e dalla volontà di questi ultimi di non essere intralciati in settori delicati come quello dell'energia. Spiace, tuttavia, dover prendere atto che, sulla stessa lunghezza d'onda si siano posizionate anche le forze moderate e conservatrici del Parlamento, che, viceversa, dovrebbero sempre far prevalere gli interessi comunitari.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – Alors que l'Union européenne se montre aujourd’hui l'échelon le plus pertinent pour développer une véritable politique énergétique forte et indépendante, il parait important de s'assurer d'un dialogue transparent avec les différents acteurs européens concluant des accords avec des pays tiers dans ce domaine stratégique. J'ai ainsi voté en faveur de ce texte qui renforcera la confiance entre les acteurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A estabilidade e a segurança do abastecimento de energia são fundamentais para a competitividade, o crescimento, a sustentabilidade das empresas europeias e a diminuição da fatura paga pelos cidadãos. Para além disso, representa um papel chave para os interesses estratégicos da UE. A melhor maneira de garantir a fiabilidade do abastecimento energético reside no bom funcionamento do mercado interno da energia mas também na menor dependência externa, como salvaguardou, e bem, o Presidente da Comissão no seu discurso sobre o Estado da União. Presentemente, a UE importa mais de 60% do gás e mais de 80% do petróleo que consome, tendência que tem vindo a aumentar e que não é sustentável. Por isso, para além de ser necessário reduzir a dependência energética é também importante diversificar as fontes de abastecimento. Nesse sentido, os acordos intergovernamentais podem contribuir para o objetivo da UE, alargando as fontes de aprovisionamento ao Mar Negro, a região do leste do Mediterrâneo e a Ásia Central.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Os países da União Europeia (UE) são dos mais dependentes do exterior no que concerne às necessidades energéticas. Na verdade, importamos cerca de 60% do gás e 80% do petróleo que consumimos, e verifica-se uma tendência de crescimento devido ao aumento do nível de conforto dos cidadãos – não obstante a aposta que está a ser feita nas energias renováveis. Torna-se, pois, fundamental a garantia de um fornecimento seguro. Atualmente, cada Estado-Membro (EM) possui acordos bilaterais para fornecimento destes produtos cujo conteúdo é desconhecido dos restantes EM, o que faz com que os preços variem, significativamente, de país para país com enormes prejuízos para os consumidores. Consciente desta situação, o Conselho, nas suas conclusões de 2011, sugeriu que a Comissão apresentasse uma proposta no sentido de obviar a este problema. Todos concordamos que, se for a UE a negociar globalmente o fornecimento destes produtos, poderemos obter uma redução significativa no seu custo. Para isso, é necessário que os EM forneçam cópias dos contratos que possuem. Votei favoravelmente este relatório pois entendo que não podemos desperdiçar esta oportunidade de ouro para avançarmos rumo ao futuro sob pena de virmos a ser acusados de não sabermos gerir os recursos da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia je silne závislá od dovozu energie. Viac ako 50 % celkového množstva energie EÚ je potrebné dovážať, pričom táto hodnota je v prípade zemného plynu a ropy ešte vyššia. Energetická bezpečnosť EÚ je preto citlivá na nepravidelnosť dodávok energie z krajín mimo Únie. Dovoz energie navyše tvorí 6 % z celkového dovozu EÚ a sú ním spojené veľké hospodárske náklady a riziká pre hospodárstvo EÚ. Je v záujme EÚ a členských štátov, aby sa vonkajšie vzťahy v oblasti energetiky riadili medzivládnymi dohodami a aby sa rokovacia právomoc členských štátov a ich rozsiahly vnútorný trh posilnili prostredníctvom výmeny informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a Komisiou. Medzivládne dohody môžu preto, najmä ak sú medzi členskými štátmi dobre koordinované, zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Jusqu'à présent, le nombre d'accords intergouvernementaux sur l'énergie entre les Etats membres et les pays tiers est inconnu, les Etats membres n'étant pas obligés de les notifier à la Commission. Selon cette dernière, les Etats membres ont de plus en plus l'obligation d'accepter des concessions de réglementation, ce qui est incompatible avec la législation européenne sur le sujet. En outre, la Commission, ne sachant pas exactement quelles sont les quantités d'énergie importées, ne peut prévoir les aléas du marché ni donc les moyens de les pallier. En conséquence, la Commission a proposé de mettre en place un mécanisme d'échange d'information sur les accords énergétiques avec les pays tiers. Les Verts ont tenté de renforcer la proposition en permettant à la Commission d'avoir accès à l'accord avant sa signature, afin d'être en mesure de conseiller les Etats membres sur la compatibilité avec la législation. Une telle mesure permettrait aussi de renforcer la transparence. Les Etats n'en ont pas voulu, et le rapporteur n'a pas semblé en être gêné, préférant un mauvais accord plutôt que pas d'accord sur le sujet. Pour ma part, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai choisi de voter en faveur de ce texte car ce rapport me paraît renforcer la solidité de la politique énergétique européenne, dans une situation énergétique difficile, aux équilibres et aux alliances instables. Il s'agit ici d'échanger des informations sur les accords susceptibles d'avoir une incidence sur le marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de nos approvisionnements, pour une meilleure coordination de notre politique énergétique extérieure. Seuls les accords intergouvernementaux sont concernés; les accords entre sociétés commerciales ne seraient pas soumis à ces dispositions. Ce texte atteint un bon équilibre entre les droits des États membres à négocier dans l'indépendance et le besoin pour l'Union européenne d'avoir une politique énergétique externe cohérente et solide: il s'agit simplement de veiller à ce qu'aucun accord ne soit signé qui aille à l'encontre des besoins en énergie de l'Union européenne. Le plus important dans la mise en œuvre de cet accord est de bien respecter la confidentialité de tels accords; comme les acteurs ont tout à fait conscience de cet enjeu, je suis convaincue que la confidentialité de ces dossiers ne sera pas mise en danger.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. − A tagállamok közötti hatékonyabb információcsere fontos szerepet játszik abban, hogy az uniós országok sikeresebben tárgyaljanak a nagy energiaexportőrökkel. A hatályos kormányközi megállapodások ismerete elősegíti az uniós kormányok fellépésének összehangolását, így a tagállamok jobb feltételek mellett juthatnak energiához. A mai napon megszavazott első olvasatos megállapodás fontos lépést tesz a tárgyalási stratégiák összehangolása és a tagállami pozíciók megerősítése érdekében. Egy ambiciózusabb parlamenti javaslat elfogadásával viszont felrúgnánk az EP és a Tanács közötti kompromisszumot, így tovább halogatnánk az információcserét biztosító jogszabályi keret felállítását. Az Unió energiaellátása és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú a tagállamok tárgyalási pozíciójának mihamarabbi megerősítése, ezért szavazatommal az EP és a Tanács közötti megállapodás jóváhagyását és a jogszabályi keret azonnali felállítását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už sprendimą, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus mechanizmas. ES yra labai priklausoma nuo energijos importo, todėl ES energetinis saugumas yra pažeidžiamas dėl tiekimo iš kitų negu ES šalių sutrikimų. Be to, energijos importas sudaro didelę dalį viso ES importo – tai didelės ES ekonomikos išlaidos ir rizika. ES ir valstybės narės turėtų būti suinteresuotos tuo, kad išorės santykiai energetikos srityje būtų reguliuojami tarpvyriausybiniais susitarimais ir kad valstybėms narėms bei Komisijai keičiantis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais būtų sustiprinami valstybių narių derybiniai pajėgumai. Todėl tarpvyriausybiniai susitarimai, ypač jeigu valstybės narės juos tinkamai koordinuoja, turėtų padėti padidinti ES konkurencingumą. Tarpvyriausybiniais susitarimais gali būti remiamas ES tikslas didinti energijos tiekimo maršrutų ir šaltinių įvairovę. Be to, tvarus ir patikimas energijos tiekimas itin svarbus skatinant nuspėjamą ekonominę aplinką piliečiams ir ES pramonės sektorių. Geriausias būdas energijos tiekimui užtikrinti – tai veikianti energijos vidaus rinka. Tad pritariau šio pasiūlymo tikslui, kad būtų padidintas valstybių narių energetikos srityje sudaromų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumas ir užtikrinta, kad valstybės narės bus informuojamos apie susitarimo atitiktį vidaus rinkos taisyklėms arba jų pažeidimą. Dėl to Komisija turės parengti standartines nuostatas, kurias valstybės narės bus skatinamos naudoti. Taip bus užtikrinama, kad tarpvyriausybinis susitarimas nepažeidžia ES teisės.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu en plénière le rapport de mon collègue Krisjanis Karins, qui a été adopté par 369 voix pour. Ce rapport vise à établir un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des Etats membres et des pays tiers susceptibles d'avoir une incidence sur le marché intérieur de l'énergie ou la sécurité des approvisionnements, notamment en gaz, en pétrole en électricité. L'établissement de ce mécanisme va améliorer la transparence sur le marché de l'énergie et permettre d'anticiper les problèmes d'approvisionnement énergétique dont souffre l'Europe. Cet outil permettra également de renforcer la sécurité juridique pour nos entreprises européennes sur le marché de l'énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. The EU imports over 60% of its gas and over 80% of its oil. This import tendency is increasing and makes us very vulnerable. Energy supply contracts are usually concluded between commercial entities, but there are some situations when intergovernmental agreements (IGA) are requested of an EU Member State. Sometimes, however, the aim of the third country is to bind an EU Member State to assure the commercial contract or to secure a monopolistic position in energy supplies via particular infrastructure. I believe that in order to avoid a breach of internal market rules in the field of energy, we must enhance our internal EU cooperation regarding IGAs. We know that Gasprom does not always play by the rules and the Russian Federation uses political pressure to try to get what it wants. This has recently taken place in Bulgaria. For this reason, Member States need all the help they can get and I believe that the Commission’s involvement in negotiations with third parties has had positive effects in the past.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report as I believe setting up an information exchange system between the Commission and Member States regarding intergovernmental agreements with third countries in the field of energy is absolutely needed. The European Parliament has called repeatedly for a common EU foreign policy on energy which would provide a basis for transparency and coordinated actions. Although measures proposed in this report are not obligatory, I urge the Member States to show political will and solidarity and follow this proposal. Our internal market is almost fully dependent on the imports from third countries, thus we need a system to govern this. And, as the report states, such transparency would also be of benefit in achieving both closer intra-Union cooperation in the field of external energy relations and the Union’s long-term policy objectives relating to energy, climate and security of energy supply.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Stabilne a bezpecne dodavky energie su dolezite z hladiska podpory rozvoja predvidatelneho hospodarskeho prostredia pre obcanov a priemysel EU.Spolahlive dodavky energie sa daju najlepsie zabezpecit prostrednictvom fungujuceho vnutorneho trhu s energiou.Zavedenie tretieho energetickeho balicka podporilo uvolnenie energetickeho trhu.Mnohe clenske staty oddelili vyrobu energie od jej prepravy,cim umoznili vstup novych subjektov na trh s dodavkami energie a vyrazne zvysili jeho likviditu.Vonkajsie zranitelne miesta vsak nadalej pretrvavaju,ked EU dovaza 60% zemneho plynu a 80% ropy.Miera dovozu sa pritomzvysuje.Preto treba riesit vyzvy tykajuce sa bezpecnych dodavok energii za konkurencne ceny, k comu patria aj medzivladne dohody clenskych statov s tretimi krajinami v oblasti energie.Pravo ucasti Komisie na takychto rokovaniach moze zeefektivnit dosiahnute vysledky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this report. Stable and secure energy supplies are important to foster a predictable economic environment for citizens and the industrial sector of the European Union. The best way to ensure the reliability of energy supplies is via a functioning internal energy market. The introduction of the third energy package has furthered the EU’s efforts to free up the energy market. Many Member States have unbundled power generation from transmission, which has allowed the entry of new participants in the energy supply market. The third energy package has removed entrance barriers to the energy market and significantly increased its liquidity. Although the second and third energy packages still have to be fully implemented, the results in Member States where they have been introduced are encouraging. Nevertheless, external vulnerabilities remain. The EU imports over 60% of its gas and over 80% of its oil. This import tendency is unfortunately increasing.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte sur la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des Etats membres et des pays tiers susceptibles d'avoir une incidence sur le marché intérieur de l'énergie ou la sécurité des approvisionnements. Ce système permettra d'améliorer la transparence sur le marché de l'énergie ainsi que d'anticiper les problèmes d'approvisionnement énergétique en Europe. Les Etats membres devront soumettre à la Commission tous les accords bilatéraux existants avec des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Onde evitare di violare le norme sul mercato interno nel settore dell'energia, abbiamo bisogno di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda gli accordi intergovernativi nel settore energetico. Le informazioni su tali accordi dovrebbero essere condivise tra gli Stati membri e la Commissione deve essere a conoscenza dei contratti in vigore e dei negoziati in corso. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Non contente d'avoir obtenu le contrôle des budgets nationaux et des politiques de l'emploi des États membres, la Commission européenne veut désormais contrôler tous les accords énergétiques que les États membres passent avec des États tiers. Cette limitation de souveraineté des États a un but: imposer par la contrainte le dogme de la concurrence libre et non faussée. Plus aucun accord énergétique ne pourra donc être signé sans l'aval de la Commission européenne. Pire, celle-ci pourra, si elle le souhaite, s'inviter à la table des négociations, et aucune clause secrète ne devra lui être cachée. La dérive autoritaire atteint son paroxysme. En ne supprimant que la simple obligation faite aux États de prévenir la Commission de la mise en place de négociations, ce rapport viole l'exigence de respect de la souveraineté des élus du peuple qui devrait être la sienne. À l'inverse, le rapport exempte les entreprises de tout contrôle de ce type. Pour eux, l'État c'est le mal, le secteur privé le bien. Aveuglement idéologique. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Aussage, dass sich eine verlässliche Energieversorgung am besten durch einen funktionierenden Energiebinnenmarkt sichern lässt, wird durch die Erfahrungen der bisherigen Folgen der Bemühungen um Energiemarktliberalisierungen und Probleme generell rund um Privatisierungen nicht belegt. Von den viel gepriesenen, durch die Liberalisierung angeblich zu erwartenden Strompreissenkungen merkt der Endkonsument nichts. Die Rechnungen der Energiekonzerne sind derart komplex, dass sie miteinander nahezu nicht verglichen werden können. Das mag einer der Hauptgründe sein, warum – anders als prognostiziert - nur wenige Konsumenten tatsächlich einen Anbieterwechsel vollzogen haben. Zustimmen kann ich nur vereinzelten im Bericht enthaltenen Aussagen, etwa der Besorgnis über die nach wie vor hohe Energieabhängigkeit der EU. In Summe kann ich dem Bericht nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − 2009 metais įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, energetika tapo viena ES politikos sričių. Šiandien patvirtintas dokumentas – vienas pirmųjų žingsnių įgyvendinant ES energetikos politikos tikslus. Vieninga energijos rinka Europos Sąjungoje negali egzistuoti, kol valstybės narės nekoordinuoja veiksmų ir nesidalina informacija apie planuojamus ar egzistuojančius susitarimus su trečiosiomis šalimis energetikos sektoriuje. Tikiuosi, jog tai – ne paskutinis dokumentas, padėsiantis Europos Sąjungai ir energetikos sektoriuje kalbėti viena kalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Bericht favorisiert eine Ausweitung der Kompetenz der Kommission im Hinblick auf zwischenstaatliche Abkommen von Drittstaaten mit EU-Mitgliedstaaten. Die Kommission solle, laut dem Bericht, künftig bei Verhandlungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat anwesend sein, wenn es sich um den Bereich der Energiepolitik handelt. Eine derartige Ausweitung der Kompetenzen ist aber keinesfalls sinnvoll. Die Energiepolitik in der EU ist keine einheitliche und dementsprechend werden auch die Ansprüche in einem zwischenstaatlichen Abkommen gänzlich verschieden sein. Aus diesem Grund sollten die Mitgliedstaaten auch weiterhin eigenverantwortlich und alleine Verhandlungen führen können. Ich habe daher gegen diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por estar plenamente de acordo com a ideia de que a estabilidade e a segurança do aprovisionamento energético são importantes para promover um ambiente económico previsível para os cidadãos e para o setor industrial da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. Two key amendments, key for us, were rejected. Number 4 (a Member State must inform the Commission and other Member States when it enters into negotiations with a third country) and number 5 (the Commission shall have the right to participate as an observer in negotiations between a Member State and a third country).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A energia tem vindo a assumir uma crescente importância ao nível das despesas que os cidadãos ou as empresas possuem diariamente, afetando não só a qualidade de vida das populações mas também a competitividade europeia. A UE importa mais de 60% do gás e mais de 80% do petróleo que consome, devendo ser garantidos mecanismos que asseguram a estabilidade e a segurança do aprovisionamento energético. Voto favoravelmente o presente relatório pois defendo que o mercado interno da energia deve funcionar de forma correta, ser garantida a segurança do aprovisionamento energético e estabelecido um novo mecanismo de intercâmbio de informações. Considero ainda importante que exista uma maior transparência no que diz respeito aos futuros acordos intergovernamentais que estão a ser negociados e que a Comissão seja regularmente informada sobre o processo de negociações.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele 2 şi 3, prin care se solicită o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte viitoarele acorduri care vor fi negociate sau sunt în curs de negociere între statele membre şi ţările terţe în domeniul energiei. Aceasta ar putea avea o contribuţie la coerenţa între statele membre, respectarea legislaţiei Uniunii şi securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii. În acest scop, Comisia ar trebui să fie informată periodic cu privire la negocierile în curs.

Am votat pentru amendamentele 4 şi 5, prin care se prevede ca un stat membru sau Comisia să poată solicita participarea Comisiei la negocieri, în calitate de observator. În cazul în care participă la negocieri în calitate de observator, Comisia poate oferi statului membru aflat în negocieri asistenţă privind modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental negociat şi dreptul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. − Г-н Председател, колеги, подкрепих достигнатия след триалозите компромис за създаването на механизъм за обмяна на информация по междуправителствените споразумения за енергийни доставки с трети страни. Считам това трудно достигнато съгласие за първа законодателна стъпка за изграждането на обща външна енергийна политика на ЕС. Компромисът не съответства на предложението на Комисията и очакванията на ЕП, все пак се създава възможност за общоевропейска координация в енергийните взаимоотношения с трети страни за спазването на европейското законодателство. Това създава правна предвидимост и стабилност за инвеститорите и функционирането на енергийни инфраструктури, изградени с участието на трети страни. Компромисът ограничава ролята на ЕК до наблюдател в преговорите с трети страни, но с възможност да съветва и оценява договорите за съответствие с европейското законодателство, когато страните изрично поискат. Положителният пример от участието на ЕК в преговорите между Полша и "Газпром" през миналата година е окуражителен за държавите членки от Източна Европа. Все по-голяма сила набира мнението, че едно общо споразумение на ЕС за енергийни доставки от трети страни е идеалното решение за сигурността на енергоснабдяването, за намаляване на фрагментирането на пазара, за повече конкуренция и справедливи цени на енергията. По-прозрачна и по-съгласувана политика на ЕС в енергийните доставки означава и по-силна позиция в полза на европейските потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Umowa, za którą głosowałem, ma za zadanie eliminowanie niezgodności między prawem unijnym a umowami międzyrządowymi zawartymi między państwami członkowskimi i państwami trzecimi. W znacznym stopniu poprawi ona funkcjonowanie rynku wewnętrznego energii. Ważny jest także fakt, iż zawiera ona klauzule zobowiązujące państwa członkowskie do wymiany pełnych informacji o umowach międzyrządowych, które mają wpływ na wielkość importu energii do Unii. Przyjęcie tej umowy zapewni wysoki stopień przejrzystości umów zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio sostegno al testo dell'on. Kariņš poiché le misure approvate mirano a creare le condizioni per il rafforzamento della politica esterna europea in materia di energia, come presupposto al completamento del mercato interno dell'energia.

I difficili negoziati interistituzionali hanno portato ad un compromesso finale che vede preservata la facoltà per gli Stati membri di richiedere l'intervento della Commissione europea durante il negoziato bilaterale. Sono state inoltre introdotte clausole specifiche per la protezione delle informazioni sensibili da un punto di vista commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Unia Europejska od lat zmaga się z problemem bezpieczeństwa energetycznego. Fakt ten szczególnie mocno widać wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, zależnych często tylko od jednego dostawcy. Słowacja pozyskuje 100% swojego gazu od Rosji, podobnie jest z Węgrami, Polską czy Litwą. Oczywiście pozwala to firmie-dostawcy na jednostronne narzucanie cen. Ważne jest, aby Komisja Europejska miała informacje dotyczące ceny, jaką państwa członkowskie płacą za gaz i ropę. Ważne jest, aby – wykorzystując doświadczenia jednych państw – starała się ona pomagać innym w ustalaniu lepszych warunków umów na gaz. Widać wiele pozytywnych przykładów takich działań, np. negocjacje umowy gazowej Polski z Gazpromem. Jednak nie powinniśmy zapominać, że jedynym rozwiązaniem zmierzającym do zmniejszenia cen węglowodorów jest rozbudowa alternatywnych połączeń między dostawcami z różnych regionów świata.

 
  
  

Bericht: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susţin adoptarea propunerii de regulament privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole, deoarece aceasta are rolul de a simplifica şi, în acelaşi timp, de a dezvolta sistemele de calitate existente. Prin intermediul acestui regulament, se doreşte o îmbunătăţire a protecţiei acordate denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice pentru ca fermierii şi producătorii să obţină un profit echitabil pentru calitatea produselor, furnizându-se, în acelaşi timp, informaţii clare privind produsele cu caracteristici specifice legate de originea geografică, fapt ce permite consumatorilor să adopte decizii de achiziţie mai informate. Ca rezultat, diversitatea şi calitatea producţiei agricole a Uniunii Europene vor fi în continuare protejate, păstrând atât avantaje concurenţiale importante pentru fermieri, cât şi elemente specifice ale patrimoniului cultural şi gastronomic din Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Comme vous le savez, je suis particulièrement attaché aux produits de nos terroirs et c’est pour cette raison que j’ai soutenu ce texte visant à mieux les protéger. En effet, ce règlement prévoit un système d’appellations d’origine protégées et d’indications d’origine géographique protégées. Celui-ci permettra de protéger les producteurs de produits liés à une zone géographique. Un label « spécialité traditionnelle garantie » sera mis en place. Les producteurs pourront l’obtenir une fois qu’ils auront prouvé l'utilisation du produit sur le marché intérieur pendant une période d'au moins 30 ans, contre 25 ans actuellement. Ce label permettra de sauvegarder, non seulement les méthodes de production traditionnelles, mais également les recettes.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − Táirgíonn feirmeoirí na hEorpa réimse bia atá ar ardchaighdeán agus a tháirgtear go hinbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus an phobail tuaithe de.

Is a bhuíochas le héagsúlacht réigiúnach, modhanna traidisiúnta tairgíochta, béim ar leith ar shábháilteacht, agus dálaí comhshaoil arda go bhfuil clú, meas agus cáil ar ardchaighdeán bia na hEorpa. Níl mórán cur amach ag táirgeoirí ar na scéimeanna cáilíochta atá ann – cosúil leis an Scéim um Ainmniú Cosanta Tionscnaimh, do tháirgí ó cheantair áirithe a tháirgtear le modhanna áitiúla; an Scéim um Thásc Geografach faoi Chosaint, d’earraí a bhfuil ceangal láidir acu le dúiche ar leith; agus an Scéim um Shainearraí Traidisiúnta faoi Ráthaíocht, lena gcuirtear béim ar charachtar traidisiúnta an bhia-ábhair – agus is próiseas fadálach casta atá i gceist leo.

Aontaím leis an rapóirtéir i dtaca le tús áite sa Phacáiste um Cháilíocht a thabhairt do na scéimeanna cáilíochta a shimpliú agus a chur chun cinn. Tá méid beag táirgí ag Éirinn atá aitheanta faoi na scéimeanna sin, mar shampla Uain Sléibhe Chonamara, Putóg Donn Thigh Molaige agus Bradán Chliara, ach ní mór, ar mhaithe le forbairt earnáil an bhia-ábhair, táirgeoirí a chur ar an eolas agus a spreagadh chun leas a bhaint as na deiseanna uile atá ann do tháirgí ard-chaighdeáin Éireannacha.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Cette semaine, le Parlement européen votait sur le rapport Garcia Perez relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles. La maîtrise des volumes de production est un outil essentiel qu'il faut mettre à la disposition de l'ensemble des organismes de défense et de gestion des AOP et IGP, à l'instar de ce qui a été prévu pour le secteur des fromages lors de l'adoption du "paquet lait" en mars dernier. Cela leur permettra de maintenir le haut niveau de qualité et de valeur ajoutée de leurs produits et d'éviter les déséquilibres de marché. Malheureusement cette disposition, majoritairement soutenue au Parlement, n'a pas pu faire l'objet d'un accord avec le Conseil et la Commission. D’autres points du "paquet qualité" constituent toutefois de réelles avancées, par exemple en matière de protection contre les usurpations ou de raccourcissement des procédures. Le Conseil, divisé sur cette question, a toutefois accepté d'affirmer dans une déclaration que ce débat n'était pas terminé, mais seulement renvoyé aux discussions sur la réforme de l'OCM unique.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi vartotojams yra labai aktualus maisto kokybės klausimas, kuris skatina aukščiausios kokybės produktų paklausą tiek vidaus, tiek tarptautinėse rinkose. ES taiko savo maisto kokybės politikos priemones: taikomi ženklai ir kokybės schemos, kurios atkreipia dėmesį į vertingąsias produktų savybes ir regioninę produktų specifiką. Šiuo metu yra pateikti nauji pasiūlymai dėl kokybės ir prekybos standartų, kurie yra susiję su kokybės užtikrinimu, nacionalinių ir privačių sertifikavimo sistemų taikymu. Vienas iš prioritetų yra pastangos supaprastinti ir plėtoti jau esamas schemas, taip pat įtraukti naujus kokybės terminus. Pagrindinis visų pateiktų pakeitimų tikslas yra nuoseklumo užtikrinimas, atsižvelgiant į kitus pakeitimus, kurie skatina neapsiriboti vien perdirbtais maisto produktais.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Usprawnienie systemu certyfikowania żywności oraz jej znakowania powinno przynieść wiele korzyści regionom, które posiadają szczególnie dużą ilość produktów lokalnych i dla nich charakterystycznych. Ustalenie klarownych definicji może pomóc w lepszym rozumieniu całego procesu produkcji, co wydaje się szczególnie istotne dla producentów. Mając na uwadze wyłącznie ekonomiczny wymiar tej decyzji, uproszczenie funkcjonowania systemów zapewniania jakości produktów rolnych, a co za tym idzie skrócenie czasu certyfikowania żywności regionalnej i ekologicznej, może przynieść wiele korzyści regionom o wysokiej koncentracji tych produktów, nie mówiąc o zapewnieniu im większej rozpoznawalności i utrzymaniu ich wysokiej jakości. Uważam, że kierunek tych działań jest właściwy dla całej Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Calitatea şi siguranţa alimentelor se bazează pe eforturile tuturor celor implicaţi în lanţul complex care include producţia agricolă, procesarea, transportul şi consumul. De-a lungul lanţului alimentar sunt necesare diverse proceduri şi mecanisme de control, care să asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului sunt comestibile şi că riscul contaminării este redus la minim. În acest fel populaţia va fi mai sănătoasă, în urma beneficiilor aduse de alimente sigure şi sănătoase. Totuşi riscul zero în alimente nu există şi trebuie să fim conştienţi de faptul că cea mai bună legislaţie şi cele mai bune sisteme de control nu ne pot proteja întru totul împotriva celor care au intenţii rele. Cel mai bun mod în care putem să punem în practică siguranţa alimentelor este să fim bine informaţi referitor la principiile de bază ale producerii alimentelor şi tratării lor sigure la noi acasă.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour ce rapport visant à simplifier les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles. J'estime en effet que la proposition de la Commission constitue une bonne base mais qu'il est possible de parvenir à encore plus de clarté et à un système de qualité plus complet. Je suis par ailleurs convaincu que le renforcement des régimes actuels ainsi que l'ajout de nouvelles mentions de qualité, susceptibles d'apporter une valeur ajoutée aux meilleurs produits européens, doivent faire partie de nos priorités.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que em matéria de qualidade dos produtos agrícolas é fundamental o desenvolvimento e a simplificação dos regimes atuais, assim como o aditamento de novos termos de qualidade, uma vez que os mesmos são suscetíveis de criar mais-valia para os melhores produtos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla proposta di regolamento ritenendo che questo fornisca un contribuito fattivo e un completamento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC). La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione europea rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico. I cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono sempre più qualità e prodotti tradizionali, preoccupandosi del mantenimento della varietà delle produzioni agricole, esigenze che determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari la cui specificità sia chiaramente riconoscibile, in particolar modo sotto il profilo dell'origine geografica. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e la protezione di nomi che indicano o designano in particolare prodotti agricoli. Attualmente esistono i seguenti regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche. La proposta rielaborata dal Parlamento rappresenta un'ottima ed encomiabile base giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), skriftlig. − Jag röstade för det här betänkandet för att jag tror att det kan vara positivt för att stärka kvalitet och underlätta för både småproducenter och konsumenter. Vi har idag skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) som används för att skydda och stärka kvaliteten i regionala produkter med särprägel. I Sverige och Skandinavien är vi inte särskilt bra på att använda dessa beteckningar på det sätt som de används i södra Europa (t.ex. parmaskinka, parmesan etc.). Det nya förslaget är mer omfattande och syftar till att introducera fler kategorier och märkningar exempelvis mat från arktiska delar, bergsområden etc. Det kan också leda till att vi får en mer enhetlig märkning som kan användas i hela Europa och som kan bidra till att stärka den svenska exporten av mat som framlagt i idén om det nya matlandet Sverige. Färre märkningar som konsumenten litar på och känner till underlättar att göra ett medvetet val. Förslaget syftar också till att underlätta det administrativa arbetet och minska byråkratiskt krångel vilket jag är mycket positiv till.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. − Il pacchetto qualità proposto dalla Commissione mira a definire un quadro giuridico coerente per la politica di qualità dei prodotti agricoli nell'Unione europea. Si tratta di una proposta nel complesso condivisibile, soprattutto grazie agli interventi e alle modifiche apportate in sede parlamentare. In particolare, è di primaria importanza il riconoscimento del ruolo, dell'importanza e delle responsabilità delle associazioni di produttori, che possono e devono rappresentare il vero fulcro per la tutela dei prodotti e per una loro immissione nel mercato secondo gli standard previsti, limitando al massimo i rischi di abusi e ancor peggio di truffe. Mi preme sottolineare, in particolare, le modifiche introdotte a proposito delle specialità tradizionali garantite (STG). In quel caso, la proposta della Commissione appariva incongrua e penalizzante, soprattutto in relazione all'ipotesi di abolire le STG senza riserva di nome, costringendo i consorzi a ripetere l'intero iter per ottenere un nuovo riconoscimento. Grazie al Parlamento è, invece, prevalso il buon senso. Riteniamo che l'introduzione di una procedura semplificata per le STG registrate senza riserva del nome potrà garantire la loro sopravivenza e, soprattutto, un ampliamento delle tutele e una riduzione delle frodi, a garanzia di produttori e consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Cerinţele pieţei sunt diverse şi din ce în ce mai numeroase. În Uniunea Europeană, cele mai importante aspecte sunt igiena şi siguranţa alimentelor, sănătatea şi valoarea nutriţională, precum şi anumite cerinţe ale societăţii. De asemenea, consumatorii sunt din ce în ce mai atenţi la contribuţia agriculturii la durabilitate, schimbări climatice, siguranţa alimentelor, biodiversitate, bunăstarea animalelor şi deficitul de apă. În faţa acestor noi provocări comerciale, principalul atu al fermierului european este calitatea.

Uniunea Europeană are avantajul calităţii şi acesta se datorează unui nivel foarte ridicat de siguranţă, asigurat de legislaţia în vigoare de-a lungul întregului lanţ alimentar, la care au contribuit fermierii, dar şi producătorii. Există, totuşi, câteva aspecte care pot spori calitatea. Consider că Uniunea Europeană are datoria să promoveze produse de calitate, dar şi să acţioneze în favoarea protecţiei acestora pe plan internaţional. În acest context, cred că este necesară aplicarea unui control mai riguros pentru acele produse ecologice ce provin din ţările terţe, acest lucru asigurând o garanţie a unei concurenţe echitabile între produsele ecologice europene şi cele din ţările terţe.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin et Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – La maîtrise des volumes de production est un outil essentiel qu'il faut mettre à la disposition de l'ensemble des organismes de défense et de gestion des AOP et IGP, à l'instar de ce qui a été prévu pour le secteur des fromages lors de l'adoption du "paquet lait" en mars dernier. Cela leur permettra de maintenir le haut niveau de qualité et de valeur ajoutée de leurs produits et d'éviter les déséquilibres de marché. Malheureusement cette disposition, majoritairement soutenue au Parlement, n'a pas pu faire l'objet d'un accord avec le Conseil et la Commission. D’autres points du "paquet qualité" constituent toutefois de réelles avancées, par exemple en matière de protection contre les usurpations ou de raccourcissement des procédures. Le Conseil, divisé sur cette question, a toutefois accepté d'affirmer dans une déclaration que ce débat n'était pas terminé, mais seulement renvoyé aux discussions sur la réforme de l'OCM unique. Voilà pourquoi je ne souhaite pas remettre en cause l'accord trouvé avec le Conseil, ce qui bloquerait l'adoption du texte et mettrait définitivement le débat sur la gestion des volumes dans l'ornière. Je voterai donc contre l'amendement autorisant ce dispositif, que je soutiens par ailleurs pleinement.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre "Sistemas de qualidade aplicáveis aos produtos agrícolas", por apresentar propostas para melhorar a legislação da União Europeia no domínio da qualidade, bem como para simplificar os sistemas de certificação, de modo a promover a diversidade regional dos produtos alimentares, os métodos de produção tradicionais, a segurança alimentar e a proteção do ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Política Agrícola Comum terá, necessariamente, que apostar na elevada qualidade dos seus produtos agrícolas, uma inegável mais-valia para a competitividade europeia num quadro de mercado global. A política de qualidade não pode ser separada do resto da Política Agrícola Comum, nem ignorar os novos desafios, como a luta contra as alterações climáticas, a conservação da biodiversidade, o abastecimento energético e o desenvolvimento das bioenergias, o bem-estar dos animais e a gestão da água na agricultura. Também as cada vez maiores exigências dos consumidores devem ser adequadamente tidas em conta pela futura política de qualidade dos produtos agrícolas, não esquecendo que, no momento da decisão, a qualidade pesa para um consumidor informado. Relembro, contudo, que a política de qualidade dos produtos agrícolas não poderá ser de tal modo exigente que ponha em causa os pequenos e médios agricultores ou a existência de produtos tradicionais, próprios de algumas regiões, que não podem ver a sua manufatura dependente de regras uniformes e cegas. A política de qualidade deve ter como propósito potenciar, no mercado global, a agricultura dos Estados-Membros e defender os produtos europeus, estando ao serviço dos produtores e dos consumidores.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, elaborado por Iratxe García Pérez, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativo aos sistemas de qualidade aplicáveis aos produtos agrícolas. A União Europeia (UE) sempre se bateu pela qualidade dos seus produtos, quer os produzidos nos Estados-Membros, quer os importados de países terceiros. Normas de comercialização visando a simplificação e a harmonização têm sido aprovadas por este Parlamento no sentido de garantir ao consumidor europeu um produto de excelência. A produção agrícola europeia é não só de grande qualidade mas também diversificada. Por isso há que garantir a autenticidade dos produtos através das denominações de origem protegidas (DOP). Saúdo, por isso, a proteção conferida aos produtos de montanha. Além disso, teremos mais transparência para os produtores e melhor informação aos consumidores. Votei favoravelmente este relatório pois significa um passo em frente na melhoria da nossa política agro-alimentar assente na qualidade e na diversidade dos produtos agrícolas. Não posso, todavia, deixar de lamentar que o Conselho não tenha concordado com a inclusão do setor do leite no acordo final.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta diretiva tem por objetivo ajudar os produtores agrícolas a comunicar aos compradores e consumidores as características e os atributos ligados ao modo de obtenção e origem dos seus produtos agrícolas e géneros alimentícios. A UE aponta para uma política de qualidade dos produtos alimentares baseada em sistemas de certificação e rotulagem, nomeadamente o sistema de denominações de origem protegidas (DOP) e das indicações geográficas protegidas (IGP), o sistema agricultura orgânica e especialidades tradicionais garantidas (ETG). Esta é, indiscutivelmente, uma forma de poder valorizar os produtos regionais e os processos de produção locais tradicionais. Mas não é – não pode ser – a panaceia para as pressões concorrenciais resultantes da liberalização e desregulação dos mercados de produtos agrícolas, de uma “PAC orientada para o mercado”. E de pouco valerá este sistema, no quadro do esmagamento dos rendimentos e poder de compra da generalidade da população, que vai empobrecendo com as políticas ditas de austeridade. Ademais, persistem-nos dúvidas quanto às condições de acesso a estes sistemas por parte da pequena agricultura e da agricultura familiar e camponesa, seja por razões burocráticas, seja por razões de custos. A própria relatora refere estes problemas. Temos dúvidas que tenha encontrado as soluções adequadas e eficazes para lhe fazer face...

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), per iscritto. − Accolgo con favore la relazione della collega García Pérez. Ritengo che procedure di registrazione più semplici e rapide incoraggeranno gli agricoltori a registrare i propri prodotti e ingredienti di qualità e a comunicarne meglio il valore aggiunto ai consumatori, che saranno così in grado di fare scelte più informate. E' importante il ruolo dei gruppi di produttori di generi alimentari, intendo tutte le associazioni di produttori, trasformatori o produttori-trasformatori, che potranno adottare misure per proteggere i nomi di loro proprietà e promuovere l'autenticità e la reputazione dei loro beni. Questo voto avviene proprio mentre entrano nel vivo le discussioni sulla riforma della PAC 2014-2020, discussioni in cui parleremo anche della gestione dell'offerta, cosa non presente nel Regolamento approvato.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európske poľnohospodárstvo produkuje potraviny vysokej kvality a jeho výrobné metódy sú ohľaduplné k životnému prostrediu a k vidieckym spoločenstvám. Regionálna rôznorodosť potravín a tradičných metód výroby, dôraz na bezpečnosť a dobré environmentálne podmienky prispievajú k skutočnosti, že kvalita európskych potravín je jedna z najvyšších na svete. Prístup zameraný na kvalitu môže pomôcť pri ohodnocovaní výrobkov najvyššej kvality na domácich, ako aj medzinárodných trhoch. Cieľom balíka o kvalite predloženého Komisiou je zlepšiť právne predpisy Únie v oblasti kvality, a rovnako aj v oblasti prevádzky vnútroštátnych a súkromných systémov certifikácie s cieľom zabezpečiť, aby boli jednoduchšie, transparentnejšie, zrozumiteľnejšie, aby ich bolo možné prispôsobiť inovácii a aby menej zaťažovali výrobcov a správcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Plaudo al grande lavoro svolto dalla relatrice e dai colleghi relatori ombra per il risultato ottenuto; per queste ragioni ho dato il mio voto positivo alla relazione. Risultati importanti sono stati ottenuti con l'introduzione della "protezione ex officio" e con l'inserimento del termine facoltativo di qualità "prodotto di montagna" che può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto (di cui all'allegato I del Trattato) ottenuto con materia prima proveniente essenzialmente da aree di montagna.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Il existe actuellement dans l'Union européenne trois labels de qualité pour les produits agricoles (IGP, AOC, STG). La Commission souhaite réformer ce système afin, notamment, de le simplifier ou encore de faciliter les nouveaux enregistrements. Pour les Verts, il était important de profiter de cette remise à plat afin de favoriser l'émergence d'un nouveau label "agriculture locale et circuits courts". Nous avons aussi souhaité l'introduction d'un label "montagne" afin de mettre en avant la grande valeur ajoutée des produits provenant de ces territoires où l'agriculture est le plus souvent traditionnelle et extensive. Lors du vote en commission de l'agriculture, ces deux mesures ont été votées, ce dont nous nous sommes félicités. Cependant, lors des négociations en trilogue avec le Conseil et la Commission, les députés représentant le Parlement ont bradé le label "agriculture locale et circuits courts", pourtant important pour inciter à ce genre de pratiques agricoles. C'est pour cette raison que j'ai voté contre ce texte, initialement encourageant.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už, kadangi Europos Sąjungos žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros produkcijos kokybė ir įvairovė – svarbus jos privalumas, ES gamintojų sėkmės konkurencinio pranašumo šaltinis ir svarbi gyvojo kultūros ir gastronomijos paveldo dalis. Tai lemia ES ūkininkų ir gamintojų įgūdžiai ir ryžtas – jiems pavyko ne tik išlaikyti tradicijas, bet ir atsižvelgti į naujų gamybos metodų bei medžiagų plėtotę. Pagal metodiką, kurią taikant saugoma aplinka ir atsižvelgiama į kaimo bendruomenių reikmes, Europos žemės ūkyje pagaminama įvairiausių maisto produktų. Šiuo dokumentu siekiama žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams padėti pranešti pirkėjams ir vartotojams apie tų produktų savybes ir ūkininkavimo būdo nulemtus ypatumus, taip geriau užtikrinant sąžiningas konkurencijos sąlygas ūkininkams ir gamintojams, siūlantiems žemės ūkio ir maisto produktus, turinčius pridėtinės vertės suteikiančių savybių ir ypatumų, vartotojams prieinamą patikimą informaciją apie tokius produktus bei intelektinės nuosavybės teisių laikymąsi ir vidaus rinkos vientisumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Konsumenci na całym świecie mają świadomość wysokiej jakości żywności pochodzącej z Europy. Długoletnie tradycje, sprawdzone receptury, zróżnicowanie produktów i wysokie standardy dają niepowtarzalne efekty. Jest to możliwe także dzięki szeregowi systemów certyfikacji i kontroli jakości. Dla producentów najważniejsze jest, aby zalecenia i wymogi były przejrzyste i łatwe w realizacji. Dlatego też cieszy mnie, że zmierzamy właśnie w kierunku ujednolicenia tych procedur. Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności europejskich producentów.

Popieram propozycję zmian regulacji, które mają na celu ulepszenie unijnego prawodawstwa w obszarze jakości usług, a także pod kątem funkcjonowania krajowych i prywatnych systemów certyfikacji, tak aby były one bardziej zrozumiałe i przejrzyste. Istotne jest także zwrócenie uwagi na wagę oznaczeń regionalnych – chronionych oznaczeń geograficznych oraz chronionych nazw pochodzenia. Promocja zdrowego stylu życia skutkuje zwiększonym popytem wśród konsumentów na żywność tradycyjną i ekologiczną, dlatego też specjalne oznaczenia ułatwią wybór konsumentom, a producentom zapewnią zbyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Cielom balika o kvalite predlozeneho Komisiou je zlepsit pravne predpisy Unie v oblasti kvality a rovnako aj v oblasti prevadzky vnutrostatnych a sukromnych systemov certifikacie cielom zabezpecit,aby boli jednoduchsie,transparentnejsie a zrozumitelnejsie,aby ich bolo mozne prisposobit inovacii a aby menej zatazovali vyrobcov a spravcov.Balik zahrna dva navrhy nariadeni o systemoch kvality polnohospodarskych vyrobkov a o obchodnych normach a dva usmernujuce dokumenty o o systemoch certifikacie a o oznacovani potravin chranenym oznacenim povodu a chranenym zemepisnym oznacenim.Navrh Komisie je mozne pokladat za dobry vychodiskovy bod,aby bol europsky system kvality jasnejsi a komplexnejsi

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Le nuove norme approvate oggi sulla qualità rappresentano uno strumento, sicuramente potenziato, per chi opera nel settore dell’agroalimentare di valorizzare meglio i prodotti e le loro peculiarità territoriali acquisendo, così, importanti vantaggi competitivi sul mercato. Particolare importanza riveste la possibilità di un`etichetta speciale per i prodotti di montagna e per quelli delle isole, ma anche la possibilità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all`agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti ma solo a livello locale. Con questo testo, che ho fortemente appoggiato, il Parlamento lancia la sfida d`investire sulle qualità dei prodotti tipici territoriali contando su una sempre maggiore consapevolezza del consumatore circa la reale provenienza ed il processo produttivo che caratterizza un dato prodotto.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Obecnie europejski rynek weryfikuje produkty nie tylko poprzez ich cenę, ale coraz częściej poprzez jakość. Unia Europejska musi dążyć do zwiększenia dynamizmu swojej gospodarki, znaleźć bodźce pobudzające wzrost i zatrudnienie, między innymi poprzez promocję swoich produktów na rynkach europejskich i światowych. Osobiście uważam, że należy podnieść rangę i renomę naszych lokalnych i regionalnych produktów. Należy uwrażliwić konsumentów na jakość i różnorodność tych produktów, ponieważ rolnictwo jest obecnie gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego.

Uważam, że powinniśmy wykorzystywać nasze zasoby naturalne zgodnie z dynamiką obszarów wiejskich, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności regionów i przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy. Głosowałam za sprawozdaniem Iratxe Garcíi Pérez w sprawie systemów zapewnienia jakości produktów rolnych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − European agriculture delivers food of great variety, with production methods that are respectful of the environment and of rural communities. The regional diversity of food, the traditional methods of production sometimes going centuries back, the emphasis on safety and good environmental conditions lead to the fact that the quality of European food is among the highest in the world. This must be maintained. The Quality Package presented by the Commission aims to improve the Union legislation in the field of quality, as well as in the operation of national and private certification schemes, in order to make them simpler, more transparent and easier to understand, adaptable to innovation, and less burdensome for producers and administrations.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. È opportuno infatti stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione e creare meccanismi per proteggerle verso l'esterno nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, in seno alla quale è importante garantire il riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione quale fattore di valore aggiunto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je dénonce la reculade de tous les groupes parlementaires, à l'exception de la GUE/NGL et des Verts/ALE, face aux pressions du Conseil européen. Ils ont accepté de retirer la possibilité pour les organisations de producteurs de demander au gouvernement de leur pays une régulation de leur production. Ils ont reculé sur la mise en place d'un label pour l'agriculture locale et la vente directe. La commission de l'agriculture avait pourtant validé ces deux avancées majeures! Les postulats du libéralisme et du libre-échange continueront de primer l'intérêt général économique et écologique. On n'en attendait pas moins de la droite, mais on est en droit de s'interroger sur la décision prise par les sociaux-démocrates. Je m'abstiens pour dénoncer ce renoncement méprisable.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Europäische Agrarprodukte zählen zu den qualitativ hochwertigsten der ganzen Welt. Dies liegt unter anderem an der jahrelangen Tradition der Landwirtschaft und der Optimierung der eingesetzten Hilfsmittel. Damit der Konsument Sicherheit hat darüber bekommt, woher das Produkt kommt und was es beinhaltet, gibt es europaweit gültige Gütesiegel wie geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.), geschützte geografische Angabe (g.g.A.), garantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.), ökologischen Landbau und Gebiete in äußerster Randlage. Da es für den Endnutzer teilweise immer noch schwierig ist, sich in dem Dschungel der Angaben auf den jeweiligen Produkten zurechtzufinden, gehe ich mit der Berichterstatterin konform, mehr Klarheit und auch eine Vereinfachung zu erreichen. Allem voran sollte die Qualitätsregelung für garantiert traditionelle Spezialitäten für alle Verarbeitungsprodukte gelten. Ebenso stimme ich mit der Berichterstatterin überein, dass klar definiert werden muss, was unter Produktionsschritten zu verstehen ist. Auch die Einführung eines EU-weit gültigen Siegels, welches nur Produkte tragen dürfen, die das gleiche Eintragungsverfahren zu den gleichen Bedingungen durchlaufen haben, wäre zu begrüßen. Folglich habe ich dem Bericht meine Stimme gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione, poiché in essa sono enunciati dei principi che noi della Lega difendiamo da sempre. Questo testo, tra le altre cose, prende infatti spunto proprio da una relazione di iniziativa redatta dal mio collega Giancarlo Scottà nel 2010 sulla qualità dei prodotti agricoli. I nostri supermercati sono spesso inondati di prodotti di dubbia provenienza, e sulle nostre tavole rischiamo di ritrovarci con dei cibi di cui sappiamo ben poco: ben vengano quindi maggiori tutele e garanzie di riconoscimento per i marchi di qualità e per i produttori che rispettano determinate caratteristiche. Si concede inoltre la possibilità di indicare in etichetta informazioni aggiuntive e complementari, che possono solo essere di aiuto ai consumatori. L'agricoltura di qualità è un'eccellenza di tutti i nostri territori, e quindi noi la difendiamo e tuteliamo con forza anche, e soprattutto, a livello europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šios Europos Parlamento kadencijos metu ne sykį svarstėme teisės aktus, kuriais siekiama geriau informuoti vartotojus apie jų vartojamus maisto produktus, jų kilmę, sudėtį. Todėl šis Reglamentas dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų – dar vienas žingsnis geresnio informuotumo link. Tikiuosi, kad Tarybai patvirtinus tekstą, vartotojams bus paprasčiau suprasti informaciją tiek apie žemės ūkio produkcijos gamybos būdus, tiek apie geografines ar kilmės nuorodas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, având în vedere importanţa pe care o prezintă pentru agricultorii europeni şi pentru exporturile statelor membre. De asemenea, am votat în favoarea amendamentelor 73 şi 75 referitoare la introducerea unor noi menţiuni - cea de produs montan şi cea de produs local. Consider că cele două noi menţiuni ar aduce beneficii importante pentru producători, care îşi vor găsi mai uşor nişe de desfacere pe piaţă, în faţa concurenţei marilor producători. De asemenea, vor aduce beneficii consumatorilor care îşi doresc să cumpere alimente produse în regiunea în care trăiesc.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Der Lebensmittelstandard in Europa ist der höchste weltweit. Entsprechende Zertifizierungssysteme und Qualitätssiegel können das Bewusstsein der Verbraucher für eben diese hohe Qualität stärken. Dafür bedarf es eines transparenten Systems, um den Bürger auch über die Bedeutung der jeweiligen Zertifizierung/des jeweiligen Siegels zu informieren. Ich habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. Unfortunately, in their desire to achieve a first reading agreement at any price, the other groups sacrificed too much during the negotiations. Most importantly, the Committee on Agriculture report contained a strong commitment to supply management of quality products by producer organisations, similar to what was agreed for certain dairy products on the Milk Package. The Council refused to compromise at all on this issue, and as a result the EP negotiators consented to removal of this provision in return for a meaningless ‘political statement’ that the issue would be considered in CAP reform. Also, the trialogue agreement allows a ‘fast track’ procedure for third country products to be marketed in the EU with quality marks, without going through an equivalent legislative procedure. As we had also failed to immediately achieve the ‘local farming and direct sales’ label, and given the disturbing precedent that this negotiation sets for future Committee on Agriculture codecision negotiations (with the Council refusing to compromise on essential points of policy for the EP), we signalled our opposition to a first reading agreement, preferring to go for second reading.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Sono molto favorevole a questo testo definito "pacchetto qualità" in quanto si tutelano i prodotti agricoli di qualità e i marchi riconosciuti di DOP, IGP, IGT.

È particolarmente interessante che venga espressamente prevista la possibilità di elaborare etichette caratteristiche del prodotto che richiamano sia rappresentazioni grafiche del territorio di origine sia qualità particolari che si vogliono segnalare.

Anche ai prodotti di montagna viene dato un riconoscimento che può essere utilizzato esclusivamente per indicare che la materia prima e/o i mangimi per gli animali utilizzati sono provenienti da tali aree come anche la trasformazione. Allo stesso modo può essere utilizzato una dicitura "prodotto delle isole".

Spiace che invece il regolamento votato martedì relativo l'etichettatura delle carni bovine abbia tolto la possibilità di indicare le caratteristiche di quel prodotto, ad esempio metodo di allevamento e qualità della nutrizione.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. − Am votat pentru un acord în primă lectură între Parlamentul European şi Consiliu referitor la regulamentul privind calitatea produselor agricole. Mă bucură faptul că Parlamentul a propus sprijinirea procesării la nivel local a produselor alimentare, dar şi vânzarea directă a produselor agricole. De asemenea, salut eforturile depuse de colegii mei în negocierile cu cele două instituţii pentru a include menţiunile opţionale de calitate pentru produsele din zonele de munte. Cred că, prin folosirea acestor menţiuni, foarte mulţi fermieri din zonele montane ar putea să îşi valorifice mai bine produsele.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. − Our group has submitted an amendment to the trialogue text – we are re-submitting the Agriculture Committee’s Amendment 87 on Article 42, which allows the Member States to establish rules allowing producer groups to adjust supply to demand of PGI and PDO products where such groups formally make a request. This is in no way a criticism of the excellent work done by the rapporteur, but reflects the political concerns our group has with the compromise. First because we believe that volatility in the markets, seen most dramatically in the milk markets, has to be dealt with through a certain degree of supply management, to ensure that supply and demand do not go out of sync. Primarily, this shows our deep disapproval of the attitude of Council during trialogue negotiations. Amendment 87 was a key demand of the European Parliament, yet Council refused to even negotiate on the issue. This is unacceptable, especially under codecision, and represents a worryingly uncooperative attitude. The ‘political statement’ we in the Committee on Agriculture received, promising to discuss supply management under CAP reform, lacks legal force. This does not bode well for successful negotiations on CAP reform, particularly for supply management.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A agricultura europeia oferece uma grande variedade de alimentos, com métodos de produção respeitadores do ambiente e das comunidades rurais. A diversidade regional dos alimentos, os métodos de produção tradicionais e a preocupação com a segurança e as boas condições ambientais levam a que a qualidade dos alimentos europeus seja uma das mais elevadas do mundo. O Parlamento Europeu considera que o desenvolvimento e a simplificação dos regimes atuais dos sistemas de qualidade deve constituir uma prioridade, assim como o aditamento de novos termos de qualidade, que são suscetíveis de criar mais-valia para os melhores produtos europeus. A proposta da Comissão é um bom ponto de partida e o Parlamento Europeu considera que ainda podem ser conseguidos uma maior clareza e um sistema europeu mais abrangente para as normas de comercialização.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Raportul privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole. Sectorul agricol constituie o parte importantă a economiei, în care costurile de producţie sunt ridicate. Consider că sistemele de calitate pot completa şi contribui la politica de dezvoltare rurală, dar şi la politicile de sprijin al pieţei şi al veniturilor aplicate în cadrul politicii agricole comune (PAC), în special în regiunile în care sectorul agricol are o pondere economică mai importantă şi, mai ales, în regiunile defavorizate. Folosirea unor sisteme de calitate pentru producători, prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate, poate fi benefică pentru economia rurală, în special în cazul zonelor defavorizate, în zonele montane şi în regiunile ultraperiferice.

Pentru a nu se crea condiţii de concurenţă neloială, toţi producătorii, inclusiv cei dintr-o ţară terţă, ar trebui să poată utiliza o denumire înregistrată a unei specialităţi tradiţionale garantate, cu condiţia ca produsul în cauză să îndeplinească cerinţele din caietul de sarcini corespunzător şi ca producătorul să fie supravegheat prin intermediul unui sistem de controale. Consider că, pentru a facilita informarea publicului, este necesară asigurarea accesului la registrul denumirilor de origine şi al indicaţiilor geografice protejate.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This legislation, which has my full support, will simplify and accelerate the process through which farmers apply for an EU quality label. At present, the Commission aims to respond to such requests within twelve months; under this new law the registration time will be reduced to just six. This will benefit both farmers and consumers alike: a speedier and simpler registration process will encourage more food producers to register their products with quality labels schemes, which will in turn allow consumers to make more informed choices about the food they buy. In addition to this, there is a new label recognising the value of foodstuffs produced in mountainous areas. Overall, this resolution is instrumental in ensuring that farmers are able to promote the quality and authenticity of their products to consumers more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue lors du vote sur le "Paquet qualité", qui comprend une proposition de règlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et une proposition relative aux normes de commercialisation. Ces textes s'inscrivent dans le cadre de la révision de la politique de qualité des produits agricoles. Ils comportent des éléments positifs : reconnaissance des propriétés de grande valeur des produits (labels) et de leur spécificité régionale, lieu de provenance, mise en valeur des symboles européens notamment. Cependant, si de telles mesures participent à l'information des consommateurs, il n'en demeure pas moins qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la politique de libéralisation du secteur agricole. Concrètement, elle empêche les agriculteurs de fournir des produits de qualité et menace la survie de régions entières. Tant que l'orientation générale de cette politique ne connaîtra aucune inflexion, toute mesure de valorisation de la production et de balisage de la consommation ne sera que cosmétique.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die EU hat für regionale Lebensmittel in hoher Qualität Gütesiegel (g.U., g.g.A., g.t.S.) geschaffen. Um mehr Klarheit für die Erzeuger zu schaffen, sind sowohl klare Begriffsdefinitionen als auch eine Vereinfachung des gesamten Textes vorzunehmen. Außerdem werden zusätzliche und genau definierte Produktgruppen aufgenommen, um einen Mehrwert sowohl für Verbraucher als auch für Erzeuger zu kreieren. Ich habe diesem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Il testo di compromesso votato quest'oggi considera la possibilità per i consorzi di produttori di contrastare le pratiche svalorizzanti adottando iniziative di carattere promozionale e commerciale tese a limitare gli abusi.

Oltre alla semplificazione adottata rispetto alla normativa precedente, vi è da sottolineare in modo positivo il mantenimento dell'utilizzo dei simboli comunitari nella comunicazione, non restringendo tale possibilità alla sola etichettatura, come invece richiesto dalla Commissione nella proposta iniziale.

 
  
  

Bericht: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − La nivelul Uniunii Europene, întreprinderile sociale au rol de motor al schimbării prin oferirea de soluţii inovatoare la problemele sociale. Datorită contribuţiei lor la abordarea consecinţelor sociale ale crizei financiare, acestea trebuie susţinute prin fonduri de investiţii adecvate şi reglementate corespunzător la nivelul întregii Uniuni. De aceea, este necesară instituirea unui cadru juridic corespunzător, care să prevadă norme uniforme aplicabile diferitelor tipuri de fonduri de investiţii ce pot beneficia de statutul de „fond european de antreprenoriat social”, prin intermediul căruia să se sporească încrederea investitorilor care doresc să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul întregii Uniuni. În absenţa unui astfel de cadru comun, există riscul adoptării unor măsuri divergente la nivel naţional de către statele membre, ceea ce ar avea un impact negativ asupra pieţei interne şi ar crea obstacole în calea bunei funcţionări a acesteia. Am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Une entreprise sur quatre créée aujourd’hui au sein de l’UE est une entreprise sociale. C’est à dire qu’elle cherche à générer un impact social positif pour nos concitoyens. Rapporteure sur ce projet, je ne peux que me féliciter du soutien sans faille reçu de la part du Parlement européen. Ce secteur, qui représente plus de onze millions d’emplois en Europe, devrait enfin bénéficier d’un label européen pour l’investissement solidaire. Ainsi, les fonds d’investissements qui investiront à hauteur minimum de 70% dans des entreprises solidaires pourront bénéficier dudit label. Dès lors, l’entrepreneuriat social dispose d’un véritable levier de croissance, élément crucial en cette période de morosité économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. − A Uachtaráin, toisc a bhfuil ann maidir leis an dea-thionchar sóisialta uilechuimistheach, cosúil le lánpháirteachas sa phobal a bhaint amach dóibh siúd atá leochaileach nó ar imeall na sochaí, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála tráthúla tábhachtaí seo. Is riachtanach agus tráthúil i gcúinsí deacra eacnamaíocha an lae inniu iad na hiarrachtaí atá ar bun chun earnáil Eorpach a chruthú don infheistíocht i ngníomhachtaí neamhbhrabúis a mbíonn sé mar aidhm acu spriocanna áirithe sóisialta a bhaint amach. Is gnólachtaí sóisialta iad 10% de ghnólachtaí Eorpacha, agus 11 milliún duine fostaithe acu. Gnóthais a bhfuil sé de phríomhchuspóir acu tionchar sóisialta a bhaint amach seachas brabús a dhéanamh atá i ngnólachtaí sóisialta. Tá fíoraidhm shóisialta ag na gnóthais seo ach toisc go bhfuil siad ag brath, don chuid is mó, ar mhaoiniú ó dheontais is minic nach bhfuil todhchaí cinnte acu. Chabhródh na cistí Eorpacha um Fhiontraíocht Shóisialta le gnóthlachtaí sóisialta leanúint leis an dea-obair atá ar bun acu. Aontaím le dearcadh an rapórtaera maidir le bearta coimirce agus trédhearcachta a chur i bhfeidhm do Phas Eorpach na gCistí Eorpach um Fhiontraíocht Shóisialta d’fhonn a chinntiú go n-éiríonn leis an straitéis Eorpach um ghnóthlachtaí sóisialta i mbealach a bhíonn in oiriúint do na Ballstáit.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că obiectivele sociale au un rol din ce în ce mai important pentru investitori, pe lângă cele financiare. Iar în acest context, crearea unui sector european de investiţii sociale şi instituirea unui cadru juridic corespunzător reprezintă nişte paşi necesari. Consider că adoptarea regulamentului va creşte încrederea investitorilor în fondurile respective. În acelaşi timp, el este binevenit pentru că va reduce costurile şi va simplifica formalităţile administrative. Încrederea va fi sporită şi de existenţa unor criterii şi norme uniforme, aplicabile fondurilor europene de antreprenoriat social.

Atrag atenţia asupra faptului că este nevoie de o supraveghere eficientă a respectării normelor. Astfel regulamentul va fi unul coerent şi va putea fi aplicat în mod corespunzător. În acest sens, subliniez importanţa cooperării între autorităţile competente din statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra labai svarbu sukurti Europos sektorių, kuris būtų orientuotas į investavimą į juridinius asmenis, vykdančius pelno nesiekiančią veiklą, o veiklos tikslai būtų įvairaus socialinio pobūdžio. Tam tikriems investicijų fondų tipams gali būti suteikiamas „Europos socialinio verslumo fondo“ statusas ir atitinkamas pasas, jeigu jie atitinka šiame pasiūlyme numatytus kriterijus. Jau yra taikomos dvi direktyvos, kurios yra sietinos su investicijų fondais: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Întreprinderile sociale sunt companii care au un impact social pozitiv şi care urmăresc mai degrabă atingerea unor obiective sociale, decât maximizarea profitului. Acest sector reprezintă deja 10% din totalul companiilor europene şi angajează peste 11 milioane de salariaţi în Europa. Deşi aceste companii primesc adesea sprijin public, investiţiile private prin intermediul fondurilor care investesc în antreprenoriatul social rămân vitale pentru dezvoltarea lor. Totuşi aceste fonduri de investiţii sociale specializate sunt rare sau nu sunt suficient de mari.

Aş dori să atrag atenţia asupra faptului că regulile aplicabile fondurilor de investiţii sociale diferă de la un stat membru la altul şi adesea sunt oneroase şi complexe. Din acest motiv, consider că noile propuneri vor simplifica regulile.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Je me réjouis que le Parlement se soit exprimé largement en faveur d'une mise en place rapide du label européen pour l'investissement solidaire. L'adoption de ce règlement est de bon augure pour la mise en place, bientôt, d'un label social pour toutes les entreprises, et non pas seulement pour les fonds d'investissement destinés aux entreprises sociales. Voyons le vote de ce texte comme un premier pas en avant pour encourager et identifier les entreprises qui sont vertueuses socialement, et qui pourraient ainsi attirer des investisseurs nouveaux. Car, sachant que le marché de l'investissement solidaire est estimé à 1 milliard d'euros, cela ne peut qu'inciter toutes les entreprises à devenir un peu plus vertueuses socialement et à le faire savoir par le biais d'un "label social européen" comme je l'ai fait adopter par la commission de l'emploi dans le programme pour le changement et l'innovation sociale et dans la refonte du règlement sur le FSE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório tendo em conta os pareceres apresentados pela Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e pela Comissão dos Assuntos Jurídicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Investiţiile în fondul european de antreprenoriat social vor fi benefice pentru Uniunea Europeană, în actuala perioadă, mai ales dacă va fi încurajată aplicarea unor metode cât mai transparente referitoare la politica şi obiectivele acestor investiţii. Este esenţial ca obiectivul lor principal să nu fie profitul, ci generarea de rezultate sociale, respectiv oferirea de servicii persoanelor vulnerabile sau marginalizate. Acest lucru va contribui la combaterea sărăciei în statele membre, proces care reprezintă unul dintre obiectivele Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A crise económica e financeira que vivemos obriga-nos a dar uma atenção muito especial às questões sociais. A maximização dos recursos financeiros existentes é a palavra de ordem. Temos de fazer mais com o mesmo ou, até, com menos. Neste campo, as empresas sociais são um exemplo. Além de que criam elos sociais mediante a política de integração de pessoas com problemas e carenciados. Congratulo-me com a aprovação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus. É a primeira vez que temos um regulamento europeu sobre o empreendedorismo social destinado a apoiar as empresas que perseguem objetivos sociais e implementam programas inovadores. Não nos podemos esquecer que 10% das empresas europeias desenvolvem a sua atividade na área social, o que é fundamental para a economia europeia. Estamos perante um texto que visa, por um lado, favorecer o desenvolvimento solidário, por outro, diversificar as fontes de financiamento das empresas sociais, hoje financiadas maioritariamente por subsídios.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta, a par da proposta sobre os fundos de capital de risco europeus, surge com o propósito de promover e financiar projetos com interesse social relevante no âmbito da iniciativa da Comissão para negócios sociais. Pretende-se aqui harmonizar os meios de acesso e de redistribuição dos fundos para o empreendedorismo social, passando pela criação de um mecanismo que permite juntar as empresas com os investidores interessados, a composição da carteira deste tipo de fundos, os instrumentos de investimento a utilizar e as categorias de investidores elegíveis. É de salientar que estas empresas, por norma PME, constituem 10% das empresas europeias e empregam cerca de 11 milhões de pessoas, tornando-se por isso essencial não apenas a harmonização das novas regras, mas também a correta comunicação aos investidores e às empresas. Gostaria de felicitar a minha colega, Sophie Auconie, pelo excelente trabalho realizado numa área que pode, e em muito, contribuir para a criação de mais PME.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Návrhom nariadenia sa vytvára právny rámec, v rámci ktorého možno rôznym investičným fondom udeliť označenie „európsky fond sociálneho podnikania“ a príslušné „povolenie“. Cieľom je vytvoriť európske odvetvie investovania do právnických osôb vykonávajúcich neziskové činnosti zamerané na plnenie rozličných cieľov sociálnej povahy. Legislatívnu iniciatívu Komisie podporujem z niekoľkých dôvodov. V súčasnej dobe sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné výnosy. V Európskej únii sa teda vytvára trh so sociálnymi investíciami, ktorý sčasti tvoria práve investičné fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A szociális vállalkozások az elmúlt években egyre nagyobb jelentőségre tettek szert a gazdasági és kohéziós politikák terén. Különböző szervezetek számos különféle kezdeményezést tettek, illetve ígértek. Jómagam is úgy vélem, hogy e vállalkozások alapvető szerepet tölthetnek be a szociális innováció motorjaként. A szociális szövetkezeteknek az emberek foglalkoztatáshoz juttatásában szerzett tapasztalata nyilvánvaló példa erre, de a jogi formától eltekintve a szociális innováció a szolgáltatásnyújtás új formáiból, új innovatív termékek létrehozásából és az új társadalmi igényeket kielégítő szolgáltatásokból is ered. Az európai intézményeknek ezért következetesen kell fellépniük, és össze kell hangolniuk a szociális vállalkozásokra, az innovációra és a társadalmi változásra irányuló intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy a szociális vállalkozásokat támogatni kell: egyrészt azért, mert az emberek életminőségét javító szolgáltatások és intézkedések megvalósítása terén új módszereket vezethetnek be, másrészt azért, mert új társadalmi igényeket kielégítő új termékek létrehozását segítik elő. Fontos a közintézmények „szubszidiaritás-barátabb” hozzáállásának előmozdítása is, a célzott ösztönzőket alkalmazó politikák bevezetése és a vállalkozói szövetségek kezdeményezéseinek megvalósítása, amelyek alapvetőnek bizonyultak a szociális vállalkozások növekedése szempontjából. Szavazatommal támogattam tehát e jelentést, hiszen összességében a benne megfogalmazott javaslatok javíthatják a finanszírozáshoz való hozzáférést és a szabályozási keretet is.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – La compétitivité des entreprises est un élément de la relance de l'économie en Europe. Or, en ces temps de crise, l'accès des entreprises aux financements se trouve pénalisé. Il existe en Europe un marché de l'investissement solidaire qui représente aujourd'hui un milliard d'euros. Ce marché est un levier de croissance qui mérite d'être pleinement exploité. Les entreprises sociales, c'est-à-dire les entreprises dont l'objectif prioritaire est d'engendrer un impact social positif, emploient 11 millions de salariés. Le Parlement européen, sur proposition de la Commission, a donc logiquement décidé de soutenir la création d'un label européen pour l'investissement solidaire qui bénéficiera aux fonds d'investissement qui investissent à hauteur de 70% minimum dans les entreprises sociales. En proposant cet instrument d'investissement, le Parlement européen espère contribuer à la stimulation du marché et inciter davantage à investir dans l'entreprenariat social.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Les entreprises sociales sont des entreprises dont l'objet principal ne consiste pas à réaliser des bénéfices mais à engendrer un impact social positif, tel que l'intégration de personnes vulnérables ou marginalisées. Au-delà des subventions, elles ont besoin d'autres sources de financement pour les aider à atteindre leur mission et à améliorer ainsi notre économie sociale de marché. C'est dans cette perspective que le rapport de ma collègue Sophie Auconie propose la création d'un passeport européen pour les fonds d'entrepreneuriat social européen. Le rapport a été adopté partiellement à une large majorité (pas de vote sur la résolution législative). L'objectif est de permettre à la rapporteure de pouvoir lancer les négociations avec le Conseil pour déboucher sur un accord en première lecture.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La regolamentazione del Fondo Europeo per l’Imprenditoria Sociale (FEIS) disposta dalla presente relazione, mi trova favorevole. La determinazione di accesso al fondo, gli ambiti di applicazione e le condizioni d’uso sono procedure necessarie per rendere il FEIS uno strumento di sviluppo e crescita imprenditoriale quanto più vicino alle esigenze degli operatori, nonché trasparente nella sua articolazione. Il FEIS, d’altra parte, deve rappresentare una delle leve di sviluppo per l’economia dell’Unione europea ed essere utilizzato secondo criteri di efficienza ed efficacia che ci accompagnano nelle misure prese per adottare strumenti utili nella strategia di uscita dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), in writing. − I expressed my support for this initiative and for the text that was agreed between the European Parliament and the Council. My position is underlined by my belief that we in Europe should foster the development of undertakings that are committed to tackling important issues such as, for instance, ensuring inclusion, fighting marginalisation and poverty. The regulation on the European Social Entrepreneurship Funds would make an important contribution to promoting those undertakings that pursue a social impact in their activity rather than just monetary benefits. Securing better funding opportunities for them is key to supporting the role they fulfil in our societies. The matter is even of a bigger importance, given the economic and societal problems we are facing nowadays in the EU. However, I give my full support to the rapporteur, Ms Sophie Auconie, who called for the final vote on the legislative resolution to be postponed due to the Council’s decision to renegotiate the previously agreed text. I consider that this regulation should not simply be a legislative exercise. The justification for it lies in its potential socio-economic impact, and the European Parliament must stay committed to its position in the renegotiation process.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this proposal. Increasingly, as investors also pursue social goals and are not only seeking financial returns, a social investment market has been emerging in the Union, comprised in part by investment funds targeting social undertakings. Such investment funds provide funding to social undertakings which are acting as drivers of social change by offering innovative solutions to social problems, helping to tackle the social consequences of the financial crisis and making a valuable contribution to meeting the objectives of the Europe 2020 Strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – Le label européen pour l'investissement solidaire répondrait au souhait de plus en plus d'investisseurs de placer leur argent en vue de soutenir des actions solidaires et ne regardant pas uniquement le rendement financier. S'il est accepté, cet accord poserait des règles afin de donner des garanties aux investisseurs sur le fonctionnement de ces fonds grâce à un label sur les fonds d'entrepreneuriat social européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta de regulamento estabelece o quadro legal ao abrigo do qual os diferentes tipos de fundos de investimento podem obter o estatuto de "Fundo de Empreendedorismo Social Europeu" e o respetivo "passaporte". O seu objetivo é a criação de um setor europeu vocacionado para o investimento em pessoas coletivas que exerçam atividades sem fins lucrativos, destinadas à realização de vários objetivos de natureza social. Concordo que o financiamento para as empresas com fins sociais deve ser aumentado, utilizando todos os recursos disponíveis, incluindo os privados. No entanto, a tendência atual é a de que o investimento público, nestas matérias, seja cada vez mais substituído por fundos privados que são menos estáveis e visam o lucro em detrimento dos impactos sociais. Neste sentido, tenho algumas reservas em que este regulamento não se torne em mais um passo para a privatização e ou contratualização externa nos domínios que são da responsabilidade do Estado. Por estes motivos abstive-me.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce règlement vise à orienter des fonds vers l'économie sociale. Il est loin d'être satisfaisant. Sa ressemblance quasi-totale avec celui sur les fonds de capital-risque en dit long sur l'importance de l'économie sociale aux yeux de la Commission européenne. Les quelques garde-fous que le Parlement propose restent trop faibles. La possibilité que ce dernier offre à ces fonds de financer des entreprises finançant ou soutenant les entreprises de l'économie sociale, mais sans être elles-mêmes des entreprises sociales, fait craindre des dérives. De même, la possibilité pour tout fonds de s'enregistrer et d'exercer dans toute l'Union européenne sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable ouvre la porte aux dérives habituelles. Je ne veux pas empêcher le développement de l'économie sociale et solidaire. Mais je condamne les dérives que rend possible ce règlement. Je m'abstiens donc.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Als Sozialunternehmen werden Unternehmen eingestuft, von denen eine positive soziale Wirkung ausgeht und die als Unternehmenszweck vorwiegend soziale Ziele anstatt bloßer Gewinnmaximierung verfolgen. Obwohl Sozialunternehmen oft öffentliche Mittel erhalten, bleiben Investitionen über private Fonds, die gezielt in soziales Unternehmertum investieren, für ihr Wachstum unverzichtbar. Solche Sozialinvestitionsfonds sind aber selten. Grenzübergreifende Investitionen in solche Fonds erweisen sich als kompliziert und teuer. Die Europäischen Fonds sollen helfen, die chronische Knappheit bei der Finanzierung von Unternehmen und Initiativen im Rahmen sozialen Unternehmertums zu beseitigen. Zugang zu den Fonds sollen nur Unternehmen haben, die ihre Gewinne zur Erreichung ihrer sozialen Ziele verwenden. Dafür sollen die Geldanlagen in den Fonds in erster Linie für institutionelle Investoren und Vermögende geöffnet werden. Die Erfahrung unter anderem mit Mikrokrediten hat indes gezeigt, dass gut gemeinte Projekte für soziale Zwecke bei intensiver Mitmischung von Privaten eine unbeherrschbare Eigendynamik entwickeln können, unter der dann genau jene leiden, die eigentlich profitieren hätten sollen. In dieser Hinsicht scheint mir der vorliegende Vorschlag zu wenig durchdacht, weshalb ich ihm nicht zustimmen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La difficoltà in cui versano molte aziende europee invoca a gran voce un'assunzione di responsabilità politica volta all'ottimizzazione delle condizioni imprenditoriali. È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di "Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS)", con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti che essi possono impiegare e agli investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di un quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. Infine, chiediamo che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta transfrontaliera di capitali ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A votação final do presente relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus foi adiada. O regulamento não põe em causa os dispositivos nacionais existentes que permitem investir no empreendedorismo social mas sim completa esses dispositivos à escala da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία επιφέρει σημαντικές προσθήκες βελτιώνοντας το αρχικό κείμενο της Επιτροπής. Το ΕΚ δίνει έμφαση στο εποπτικό επίπεδο ώστε να γίνεται ορθή χρήση των πόρων των ΕΤΚΕ και να εκλείψει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα ΕΤΚΕ για αλλότριους σκοπούς που δεν έχουν σχέση με την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, διευρύνει τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα μπορούσε να ενταχθεί στο ταμείο περιλαμβάνοντας εκείνες των οποίων στόχος είναι να επιτύχουν κοινωνικό αντίκτυπο και όχι να παραγάγουν κέρδος για ιδιοκτήτες και μετόχους. Δεδομένου ότι τέτοια σχήματα παρατηρούνται και στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα ωφελήσει την χώρα μας στην δύσκολη αυτή περίοδο για την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour of the amended proposal (the final vote on the legislative resolution was postponed). What did the Greens get? Good things: The Economic Affairs Committee report voted on included our requests concerning what counts as a social enterprise and the ability to invest outside the EU as well as enhanced reporting on the social impact of EuSEF investments. We also obtained an opening to retail funds via an amendment to the UCITS directive (governing retail investment funds) allowing a limited amount of such funds to be invested in EuSEFs (plus a review of further measures to boost retail investment in this sector). Less good things: the extensive text we had proposed setting out criteria for assessing social impact (based on other EU assessments related to the social economy) and requiring the European supervisor (ESMA) to provide harmonisation was reduced to a more general set of criteria (although this was still much better than the original proposal) and the reporting requirements for non-social enterprise investments were similarly watered down. Overall the report adopted was a good one from the Green perspective.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − L'imprenditoria sociale svolge un'importante compito all'interno dell'Unione europea inserendo nel mondo del lavoro persone vulnerabili ed emarginate.

Siamo molto sensibili e favorevoli al loro sostegno economico quando si tratta di cittadini europei appartenenti a categorie deboli ed in particolare disabili. Nutriamo dubbi su quelle imprese sociali che mirano a considerare "deboli" soggetti che non sono tali – mi riferisco in questo caso ad extracomunitari che, in un momento di crisi economica come questa, non essendoci disponibilità lavorative sarebbe meglio non venissero in Europa.

Bisogna porre particolare attenzione affinché l'imprenditoria sociale non diventi per alcune imprese una scappatoia per poter operare a prezzi inferiori rispetto ad altre e quindi di fatto alterando le condizioni di mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Avec la modification de la directive sur la transparence financière, actuellement en cours d'examen au Parlement, cette proposition fait partie d'un train de mesures en faveur de la responsabilité sociale des entreprises adopté par la Commission européenne en début d'année. Ce label facilement identifiable, accordé aux fonds d'investissement investissant en majorité dans des entreprises socialement responsables, devrait permettre de répondre aux besoins de transparence et d'équité que de plus en plus de citoyens expriment depuis le début de la crise. Il stimulera également des secteurs économiques encore sous-exploités. C'est pourquoi j'ai soutenu ces propositions lors de la session plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση της κυρίας Auconie καθώς θεωρώ ότι τα μέτρα που προτείνει βοηθούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το κοινό πλαίσιο κανόνων σχετικά με τη χρήση της ονομασίας «ευρωπαϊκό ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας» συνεισφέρει στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em outubro de 2011, a Comissão Europeia apresentou uma proposta relativa aos Fundos de Empreendedorismo Social Europeus (FESE) que tem como objetivo apoiar o mercado das empresas sociais, através da melhoria da eficácia da mobilização de fundos de investimento orientados para essas empresas. Segundo o Eurostat, em julho de 2012, a União Europeia apresentava uma taxa de desemprego de 10,4%, enquanto na Zona Euro a taxa de desemprego atingia 11,3%. A Europa a 27 tinha assim 25,2 milhões de desempregados e, destes, cerca de 18,1 milhões de pessoas pertenciam à Zona Euro. Entendo que é fundamental serem adotadas medidas com vista a solucionar este flagelo social que afeta milhares de pessoas, sendo a aposta no empreendedorismo social uma boa solução dado que as empresas sociais abrangem um vasto leque de entidades cujo principal objetivo é a solidariedade. Concordo com o presente relatório que estabelece regras uniformes sobre a natureza dos FESE, em particular, sobre as empresas em carteira nas quais os FESE são autorizados a investir e quais os instrumentos de investimento a utilizar.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele privind propunerea de regulament referitoare la fondurile europene de antreprenoriat social (FEAS), regulament ce se înscrie în cadrul iniţiativei pentru antreprenoriat social, prezentată de Comisie în comunicarea sa din 25 octombrie 2011. Din ce în ce mai mulţi investitori sunt interesaţi de atingerea unor obiective sociale; prin urmare, în Uniune, a luat naştere o piaţă a investiţiilor sociale, compusă în parte din fonduri de investiţii care vizează întreprinderile sociale. Aceste fonduri finanţează întreprinderile sociale, care au rol de motoare ale schimbării sociale, oferind soluţii inovatoare la problemele sociale şi având o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Este necesar să se adopte un regulament care să prevadă norme uniforme aplicabile FEAS care doresc să mobilizeze capitaluri în Uniune şi să impună obligaţii corespunzătoare administratorilor acestora în toate statele membre. Aceste cerinţe ar trebui să asigure încrederea investitorilor care doresc să investească în fondurile respective. Pentru furnizarea de capital întreprinderilor sociale, FEAS ar trebui să investească cel puţin 70% din totalul aporturilor de capital şi din capitalul angajat nevărsat în astfel de întreprinderi.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este regulamento pretende criar normas uniformizadas para o processo de financiamento das empresas sociais, no quadro do que se designa "Iniciativa de Empreendedorismo Social" (2011) da Comissão Europeia. Segundo o regulamento, o objetivo seria criar fundos que, tendo regras iguais, pudessem fazer com que os investidores aumentassem a confiança no investimento nesses fundos. A definição de "empresas sociais" abrange um "vasto leque de empresas com formas jurídicas diversas, que fornecem bens ou serviços sociais a pessoas vulneráveis ou marginalizadas" incluindo todas as empresas "que utilizam um modo de produção de bens e serviços que prosseguem um objetivo de ordem social". Embora estes fundos possam ser úteis para o financiamento do chamado terceiro setor, ou seja, de empresas de gestão coletiva como as cooperativas, não podemos deixar de salientar que, num quadro em que as troikas (integradas pela CE e pelo BCE) incentivam os Estados ao desinvestimento público e à privatização dos serviços públicos, esta solução apresenta uma perversão no sentido em que a UE apoia a transferência de serviços sociais para a esfera privada, desmantelando o papel social e o património público, ao mesmo tempo que se apoia o financiamento de empresas privadas para substituição dos serviços públicos.

 
  
  

Bericht: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susţin adoptarea Regulamentului privind fondurile europene cu capital de risc, deoarece, prin intermediul acestora, se creează un sector european de investiţii cu participarea capitalului de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Prin intermediul finanţării şi oferirii de consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii care se află în primele etape ale formării lor, dar care au un potenţial mare de creştere şi extindere, fondurile de capital de risc stimulează creşterea economică, contribuie la crearea de locuri de muncă şi la mobilizarea capitalului, majorând, în acelaşi timp, investiţiile acestora în cercetare şi sprijinind antreprenoriatul, inovaţia şi competitivitatea. Acest cadru normativ are rolul de a stimula fondurile cu capital de risc să desfăşoare activităţi transfrontaliere, fapt ce va contribui la dezvoltarea pieţei interne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le capital risque offre un financement à des entreprises qui sont encore de taille modeste mais dont le potentiel de croissance et d’innovation est important. Quand les Etats-Unis entre 2003 et 2010 mobilisaient 131 milliards d’euros, les fonds de capital-risques européens ne parvenaient qu’à réunir 28 milliards d’euros. Ce manque de fonds disponibles nuit grandement à la compétivité européenne et à la création d’emplois. En complément de mon initiative en faveur de l’entrepreneuriat social, je soutiens vigoureusement le rapporteur Philippe Lamberts dans ses démarches en vue de sécuriser et uniformiser ce marché du capital-risques en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra svarbu sukurti Europos rizikos kapitalo investicijos sektorių, kuris bus skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tam, kad investicijų fondams būtų suteiktas „Europos rizikos kapitalo fondo“ statusas, jie turės atitikti nustatytus reikalavimus, kuriuos turės įgyvendinti rizikos kapitalo fondo vadovai. Taip pat bus taikomi apribojimai investicijoms, kurie bus nustatomi naudojant fondo turtą. Jau yra taikomos dvi direktyvos: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Accesul la finanţare este esenţial pentru creşterea potenţialului de competitivitate şi de creştere al IMM-urilor. În contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, este tot mai dificil pentru astfel de societăţi să aibă acces la împrumuturi. Capitalul de risc asigură finanţarea timpurie a întreprinderilor nou-înfiinţate şi constituie o sursă importantă de investiţii pe termen lung pentru IMM-urile nou-înfiinţate şi inovatoare. Cu toate acestea, dimensiunile reduse ale fondurilor şi faptul că acestea pot asigura doar niveluri reduse de capital le-au împiedicat să joace un rol mai important în finanţarea noilor întreprinderi. În consecinţă, IMM-urile continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. Consider că o creştere a fondurilor de capital de risc înseamnă mai mult capital pentru societăţile individuale şi va conferi fondurilor capacitatea de a se specializa în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia informaţiei, biotehnologia sau sănătatea.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă baza economiei statelor membre ale Uniunii Europene, fapt pentru care consider importantă implicarea fondurilor europene cu capital de risc în finanţarea lor. Acest lucru va stimula creşterea economică, va contribui la înfiinţarea de noi locuri de muncă şi la mobilizarea capitalului şi va permite totodată stimularea apariţiei de noi IMM-uri, precum şi extinderea întreprinderilor inovatoare.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Esta proposta apresentada em conjunto com a de Fundos de Empreendedorismo Social visa executar na União Europeia, de modo eficiente, um modelo de financiamento para empresas que, encontrando-se numa fase muito inicial tenham um modelo de negócio ambicioso. Pretende-se assim reunir as condições para que investidores com fundos de capital de risco a utilizar possam fazê-lo seguindo requisitos de participação instituídos, permitindo-lhes, por exemplo, beneficiar de um passaporte europeu, e deste modo impulsionar o financiamento de PME.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório presente analisa a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos Fundos de Capital de Risco Europeus. A crise económica e financeira obriga-nos a dar uma atenção especial à questão do investimento. A maximização dos recursos financeiros existentes é a palavra de ordem. Temos de fazer mais com o mesmo! Durante muito tempo, alguns economistas defendiam que as finanças não serviam para relançar a economia e apoiar as empresas. Hoje, ninguém pensa assim. Temos de colocar as finanças ao serviço das pessoas em ordem à dinamização da economia, ao crescimento económico e à criação de emprego. Se cada uma das 22 milhões de pequenas e médias empresas europeias for apoiada na criação de um posto de trabalho, teremos o problema do desemprego na UE resolvido. Para isso, o capital de risco é muito importante. Congratulo-me com o facto da UE passar a dispor de um novo quadro legislativo – único em toda a Europa – que vai facilitar a obtenção de dinheiro junto dos financiadores, o que será essencial para sairmos da crise atual. Gostaria, por último, de chamar a atenção para a necessidade de reforçar a luta contra a fuga fiscal e a saída de dinheiro para os paraísos fiscais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Návrh nariadenia zriaďuje právny rámec, na základe ktorého môžu rôzne typy investičných fondov získať štatút „európsky fond rizikového kapitálu“ a povolenie na rizikový kapitál. Jeho cieľom je vytvoriť európsky sektor investícií rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky. Návrh nariadenia stanovuje kritériá v súvislosti s disponibilnými aktívami, ktoré musí takýto fond splniť, aby mohol získať uvedený štatút a povolenie. Stanovuje aj požiadavky, ktoré musia splniť správcovia fondov rizikového kapitálu, a obmedzenia týkajúce sa možnosti investovať aktíva fondu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A jelentés megszavazásával a kockázatitőke-alapok számára könnyebbé válik az egész Európára kiterjedő, az induló vállalkozások finanszírozását szolgáló forrásbevonás. A megközelítés egyszerű: amennyiben megfelelnek a követelményeknek, a feltételeket teljesítő alapkezelők mindegyike az „európai kockázatitőke-alap” megjelölés alatt gyűjthet forrást az EU egészében. Ezentúl nem kell majd bonyolult, a tagállamok mindegyikében eltérő követelményeknek eleget tenniük. Az egységes szabályoknak köszönhetően a kockázatitőke-alapok potenciálisan több tőkét gyűjthetnek majd, és nagyobbá válhatnak. A nagyobb kockázatitőke-alapok nagyobb volumenű elérhető tőkét jelentenek az egyes vállalatok számára, és lehetővé teszik az alapok számára, hogy olyan önálló ágazatokra specializálódjanak, mint az információs technológia, a biotechnológia vagy az egészségügy. Végső soron ez segíteni fogja a kkv-kat abban, hogy javítsák világpiaci versenyképességüket.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Rolul sectorului european al capitalului de risc este de a sprijini finanţarea IMM-urilor şi de a încuraja inovaţia şi progresul tehnologic, însă, în Uniunea Europeană, acest sector este fragmentat, iar noi trebuie să remediem aceste deficienţe prin armonizarea legislaţiei la nivelul tuturor statelor membre. Consider că trebuie acordată o atenţie sporită reglementării investiţiilor de capital de risc în domeniului tehnologiilor ecologice. Acestea reprezintă un factor important în redresarea economiei, ţinând cont şi de obiectivul major al Uniunii Europene de a deţine poziţia de lider mondial în ceea ce priveşte eficienţa utilizării resurselor energetice. Aşadar, adoptarea unor norme legislative stimulante pentru investitori va atrage cu siguranţă capital de risc în domeniul tehnologiilor ecologice.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this proposal. Venture capital provides finance to undertakings that are generally very small, in the initial stages of their corporate existence and display a strong potential for growth and expansion. It is necessary to adopt a regulation establishing uniform rules applicable to the European Venture Capital Funds and imposing corresponding obligations on their managers in all Member States that wish to raise capital across the Union using the designation ‘European Venture Capital Fund’. These requirements should ensure the confidence of investors that wish to invest in venture capital funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta de regulamento estabelece o quadro legal ao abrigo do qual os diferentes tipos de fundos de investimento podem obter o estatuto de "Fundo de Capital de Risco Europeu" e um "passaporte" destinado aos fundos de capital de risco. O seu objetivo é a criação de um setor europeu de investimento em capital de risco vocacionado para as pequenas e médias empresas. Embora seja um facto que o financiamento para as PME seja problemático na União, a solução não pode passar unicamente por fundos privados que visam em primeiro lugar a obtenção de lucro, desonerando o Estado das suas responsabilidades de apoio ao crescimento e emprego. Abstive-me.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport avalise la proposition de la Commission d'offrir un passeport européen à tous les fonds de capital-risque, européens ou issu d'un pays tiers, à partir du moment où ils se sont enregistrés dans un des États membres. La seule limite qu'il oppose à cela est l'interdiction d'être établi dans un pays reconnu comme étant un paradis fiscal. Rien n'est dit sur les sanctions opposables aux infractions de ces fonds. Pourtant, on voit qu'elles ne seront mises en œuvre que par l'État membre responsable de l'enregistrement. L'État fautif de cette autorisation serait donc le mieux placé pour punir les conséquences de ses propositions? Toute l'Union européenne est ainsi à la merci du moins disant en termes de sécurité financière. Évidemment, ce rapport ultralibéral accepte même que ces fonds de capital-risque puissent évaluer leurs actifs selon leurs propres critères, empêchant de fait toute expertise fiable. Je vote contre ce texte dangereux.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A votação final do presente relatório sobre a proposta de regulamento referente a fundos de capital de risco foi adiada. O relatório trata de regular estes fundos que proporcionam financiamento a empresas, em geral de muito pequena dimensão, que se encontram nas fases iniciais do seu desenvolvimento e que dão mostras de um forte potencial de crescimento e expansão.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour (of the amended proposal). The final vote was postponed at request of the rapporteur. Our key points – which found large support – were the exclusion from the EU label venture capital funds that are either domiciled in tax havens or that invest in companies established in tax havens as well as the exclusion of financial service providers from benefiting from venture investments. Furthermore, a light depositary regime (notary safeguards) was included, together with a recital on orienting investments towards the ecological transformation of the economy. The Economic Affairs Committee position also included enhanced powers for the EU financial supervisor (ESMA) tasked with overseeing the implementation of the regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Num momento em que o capital disponibilizado pelas entidades bancárias para apoiar os investimentos empresariais é cada vez mais escasso, existem outras perspetivas de financiamento que assumem maior preponderância. Neste sentido, os fundos de capital de risco proporcionam financiamento a empresas, em geral de muito pequena dimensão, que se encontram nas fases iniciais do seu desenvolvimento e que dão mostras de um forte potencial de crescimento e expansão. Subscrevo o presente relatório por entender que os fundos de capital de risco oferecem às empresas contributos valiosos em termos de conhecimentos e competências, contribuem para a criação de emprego e a mobilização de capitais, favorecem a criação e a expansão de empresas inovadoras, aumentam o investimento destas em investigação e desenvolvimento e promovem o empreendedorismo, a inovação e a competitividade em conformidade com os objetivos da Estratégia UE 2020. Defendo que o processo de criação de um fundo de capital de risco europeu deve ser o mais rápido possível a fim de aliviar os custos de implementação de novos fundos no mercado.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele propuse de Parlamentul European referitoare la propunerea de regulament privind fondurile europene cu capital de risc. Consider că este important ca obiectivul prezentului regulament să fie sprijinirea creşterii economice şi a inovării în întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din Uniune.

În momentul de faţă, capitalul de risc are un rol minor în finanţarea IMM-urilor. IMM-urile se bazează în principal pe creditele bancare, care reprezintă peste 80% din finanţarea acestora, în timp ce numai 2% din finanţare provine de la specialişti în capitalul de risc. Cifra corespunzătoare în Statele Unite este de 14%. Am votat pentru ca administratorii unui fond cu capital de risc eligibil să fie capabili să atragă angajamente de capital suplimentare pe durata de viaţă a fondului respectiv. Angajamentele de capital suplimentare ar trebui permise pe baza unor criterii şi a unor condiţii stabilite în normele privind fondul sau în documentele sale constitutive.

Susţin ca activităţile de bază ale fondurilor cu capital de risc să fie acordarea de finanţare IMM-urilor prin intermediul investiţiilor primare. Fondurile cu capital de risc nu trebuie să participe la activităţi bancare cu importanţă sistemică din afara cadrului normal de reglementare prudenţială (aşa-numitul sistem bancar paralel).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Przedmiotowy wniosek dotyczy rozporządzenia ustanawiającego ramy prawne regulujące możliwość używania nazwy „europejski fundusz venture capital” przez różne fundusze inwestycyjne. Jego celem jest utworzenie europejskiego sektora inwestycji venture capital dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma wątpliwości, że europejskie fundusze venture capital mogą odgrywać ważną rolę, powiększając dostęp MŚP do środków finansowych. Istnieje jednak duże ryzyko, że fundusze te mogą zostać wykorzystane do celów innych niż zamierzone. Należy więc się upewnić, że wszystkie ewentualne luki tego rodzaju zostaną zlikwidowane. Dlatego wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O objetivo deste regulamento é criar um setor europeu de investimento em capital de risco vocacionado para as pequenas e médias empresas. O objetivo expresso dos fundos de capital é "proporcionarem financiamento a empresas, em geral de muito pequena dimensão, que se encontram em fases iniciais do seu desenvolvimento". O financiamento às PME's é, sem dúvida, uma necessidade real e que se deve colmatar. Em Portugal, no entanto, as dificuldades crescentes que as PME's vivem resultam da continuada política de desinvestimento público e de aumento de políticas recessivas ditas de austeridade. Os problemas das PME's portuguesas são resultado de uma política de abandono e destruição da nossa produção e aparelho produtivo, de um mercado interno estrangulado pela cada vez menor capacidade aquisitiva dos trabalhadores, de uma política fiscal que penaliza o trabalho e a pequena empresa. As privatizações, que colocaram nas mãos dos grandes grupos económicos, empresas da energia, da banca, das telecomunicações ou dos transportes, fornecedoras de bens e serviços essenciais, a preços monopolistas, são uma das causas do estrangulamento económico das PME's. É essa a política que é necessário inverter e que levou a que, no primeiro semestre do ano, tenham declarado falência mais 46,7% empresas do que em igual período de 2011.

 
  
  

Bericht: Bernd Lange (A7-0249/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En juin 2012, l’Union européenne, la Colombie et le Pérou ont conclu un accord d’association. Par mesure de sécurité, il y a été ajouté une clause de sauvegarde permettant de rétablir les tarifs douaniers originels dans certaines circonstances. Ceci concerne surtout le cas des marchandises importées dans des quantités si importantes qu'elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant un produit similaire ou directement concurrent. Le Parlement a ainsi souhaité activer le mécanisme de stabilisation pour les bananes qui permet, jusqu'au 1er janvier 2020, de suspendre le traitement tarifaire préférentiel lorsqu'un certain volume d'importations annuel est atteint. On pense ici surtout aux producteurs de bananes concentrés dans les régions ultrapériphériques, qui pourraient être affectés par cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că, prin intermediul celor două acorduri, Uniunea va putea să îşi deschidă şi mai mult piaţa şi, în acelaşi timp, să îşi mărească exporturile în cele două ţări. În acest context, doresc să subliniez importanţa clauzei de salvgardare în liberalizarea comerţului cu produsele agricole. Ea reprezintă o plasă de siguranţă în situaţia în care pieţele se confruntă cu anumite perturbări, ca urmare a semnării acordurilor bilaterale. Totodată, atrag atenţia asupra dispoziţiilor de monitorizare şi raportare. Ele sunt esenţiale în vederea aplicării corecte a prezentului regulament. Mai mult, ele au un impact cu atât mai mare în cazul produselor sensibile, din care fac parte şi bananele. Un alt aspect important se referă la normele sociale şi de mediu, care trebuie să fie respectate în întregime în aplicarea acordului.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi 2012 m. birželio 26 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos prekybos susitarimas su Kolumbija ir Peru, kuriuo numatyta mažinti ir panaikinti muitų tarifus, taip pat apsaugos sąlyga, kuri numato, jog lengvatiniai tarifai gali būti laikinai sustabdyti ar panaikinti, jei padidėjęs importas dėl prekybos liberalizavimo pablogintų Europos pramonės padėtį ir taip pat sukeltų grėsmę užimtumui ES. Europos Komisijos pateiktos Peru ir Kolumbijos prekybos susitarimo dvišalės apsaugos priemonės nuostatos yra panašios ES ir Korėjos Respublikos LPS dvišalės apsaugos sąlygų nuostatus, išskyrus du esminius skirtumus – stabilizavimo priemonė, taikoma bananams, ir speciali tvarka, kuri yra taikoma Europos Sąjungos atokiems ir pažeidžiamiems regionams. Galiausiai yra labai svarbu įtraukti tam tikrus aspektus, pavyzdžiui, ataskaitų rengimą ir nuostatų stebėseną. Iš esmės yra būtina siekti, kad susitarimas būtų įgyvendintas laikantis tarptautinių darbo ir aplinkos apsaugos konvencijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a generalidade das alterações introduzidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. − Med forordningen implementeres stabiliseringsmekanismer for bananer i handelsaftalen mellem EU og Columbia og Peru. Det betyder en gradvis optrapning af importmængden af bananer til det europæiske marked. Det sker gradvist for at beskytte de ekstra udsatte producenter i EU, som skal tilpasses en større konkurrence. Beskyttelsesklausulerne er gensidige, dvs. Peru og Columbia indfører tilsvarende klausuler i egen lovgivning og i tråd med WTO-reglerne. Vi støtter betænkningens fokus på arbejds- og menneskerettigheder og overvågningen af forordningen og understreger, at det ikke er afklaret, hvorledes vi stemmer til selve frihandelsaftalen (jf. beslutning B7-0301/2012).

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru proiectul de rezoluţie legislativă, deoarece consider necesară instituirea unei clauze de salvgardare, astfel încât sectorul european producător de banane şi generator de locuri de muncă să fie protejat în urma importurilor din ţări terţe. Pe de altă parte, producţia de banane importate în Uniune din Columbia sau Peru trebuie să beneficieze de condiţii salariale, sociale şi de mediu adecvate şi decente, cu scopul de a evita dumpingul în defavoarea producătorilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Alors que la ratification de l'accord commercial avec la Colombie et le Pérou est en cours d'examen, des mesures de sauvegarde pour le secteur de la banane en Europe ont été adoptées à raison. Dès lors, si l'accord de libre-échange Colombie-Pérou est ratifié par le Parlement européen à l'automne, il sera assorti d'une clause spécifique préservant les producteurs européens de bananes, et en particulier ceux des territoires d'outre-mer français. Plus concrètement, en cas de préjudice grave subi par les producteurs européens de bananes à cause de l'ouverture des échanges avec la Colombie et le Pérou, les droits de douane réduits prévus dans le cadre de l'accord commercial seraient rehaussés. Ce dispositif est indispensable pour préserver nos producteurs européens alors que l'Union représente le marché le plus important pour les exportations de bananes et que d'ores et déjà 72,5 % des bananes vendues dans l'Union proviennent d'Amérique latine.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ces mesures qui visent à protéger une industrie qui faisait parfois des accords n’ayant plus lieu de s’appliquer. Ce mécanisme de stabilisation permettra notamment de mieux contrôler le volume de produits circulant librement au sein du marché intérieur, limitant ainsi une trop forte spéculation qui mettait en danger nos producteurs. C’est avec ces dispositions que l’Union soutient nos industries et évite un recours à la tentation d’une main d’œuvre moins onéreuse mais aussi moins qualifiée.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Tal como tive oportunidade de referir quando me pronunciei quanto à resolução sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que aplica a cláusula bilateral de salvaguarda e o mecanismo de estabilização para as bananas do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus Estados­Membros, por um lado, e a América Central, por outro, considero que, também quanto à Colômbia e ao Peru, se justifica a mesma aplicação. Estes instrumentos devem ser efetivamente passíveis de serem utilizados – terão de ser ágeis e pouco burocráticos – sempre que tal se justifique. Do lado europeu, deverão ser primeiramente orientados a proteger a produção europeia de bananas que constitui uma importante parcela das economias de regiões ultraperiféricas, especialmente condicionadas e frágeis.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Colômbia e a América Central vão alterar por completo as suas relações comerciais com a União Europeia (UE) abrindo os mercados mediante o afastamento das barreiras pautais e facilitando as trocas comerciais. O relatório presente, elaborado por Bernd Lange, debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que aplica a cláusula bilateral de salvaguarda e o mecanismo de estabilização para as bananas do Acordo Comercial entre a UE e a Colômbia e o Peru. Como refere o relator, estes acordos levantam-nos alguns problemas de ordem técnica e filosófica que precisamos de resolver. Técnica porque precisamos de proteger os produtores europeus da concorrência desleal e de fazer com que as cláusulas de salvaguarda funcionem; filosófica porque, além de política comercial, devemos incluir obrigações relativas aos direitos humanos, às condições de trabalho, ao ambiente, etc. Embora as regiões europeias ultraperiféricas estejam numa situação concorrencial um pouco vulnerável, a existência de cláusulas de salvaguarda em concordância com as disposições da Organização Mundial do Comércio protegê-las-á. Lamento que ainda não tenha sido possível chegar a um acordo com o Peru e faço votos para que tal aconteça brevemente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Em março de 2011, na sequência de um processo atribulado, a Comissão Europeia assinou um acordo comercial com a Colômbia e o Peru. Muitas foram as forças sociais, nestes dois países e na Europa, que se opuseram a este acordo. Países como a Bolívia e o Equador decidiram abandonar as negociações, acusando a UE de não querer mais do que um acordo de livre comércio. De facto, assim é. As consequências – profundamente negativas – sentir-se-ão de ambos os lados do Atlântico. No domínio das bananas, os acordos antecipam os prejuízos para os produtores europeus. Por isso preveem uma cláusula de salvaguarda, que (mostra-nos a experiência) não impedirá esses prejuízos. É o próprio parecer da Comissão da Agricultura do Parlamento que o reconhece. São várias as fragilidades apontadas a esta cláusula. Com uma inaceitável hipocrisia e um intolerável cinismo (para quem, afinal de contas, deu o seu aval ao acordo), chega-se a propor (à semelhança do que fez a Comissão) o alargamento do Fundo de Ajustamento à Globalização a estes agricultores, reconhecendo a condenação à ruína que lhes decretaram. Portugal, e em especial a Região Autónoma da Madeira, onde a produção de banana tem um peso relevante, será também afetado.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Cieľom bilaterálneho ochranného nástroja je vytvoriť bezpečnostnú sieť, pokiaľ odvetvie v dôsledku liberalizácie obchodu stanovenej dohodou o voľnom obchode potrebuje čas na prispôsobenie sa novým podmienkam. Nástroj bude preto uplatniteľný iba na dočasné obdobie desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti dohody alebo o niečo dlhšie v prípade produktov, ktoré sa liberalizujú viac než desať rokov. Ustanovenia navrhované Európskou komisiou pre bilaterálnu ochrannú doložku dohody o obchode s Peru a Kolumbiou sú veľmi podobné vzoru nariadenia, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou, ktorá bola prvým nariadením o ochranných opatreniach, v prípade ktorého Európsky parlament vystupoval ako spoluzákonodarca. Znamená to, že otázky, ktoré boli vtedy pre Európsky parlament veľmi dôležité, napríklad opatrenia dohľadu, faktory, ktoré treba zohľadniť pri vyšetrovaní, a online platforma pre intenzívnejšiu výmenu informácií, sú všetky súčasťou návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Alors qu’il devrait ratifier l’Accord de libre échange entre l’UE et la Colombie/Pérou sous peu, le Parlement européen vient de voter un texte instituant des clauses de sauvegarde pour le secteur de la banane. Les clauses de sauvegarde permettent de rétablir temporairement les droits de douane normaux ou de suspendre le processus de libéralisation tarifaire. Le texte reconnait que des problèmes existent en matière de droits du travail dans les pays concernés, même si cette reconnaissance est insuffisante. Le rapporteur appelle aussi à mieux prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux, dans le cadre de la libéralisation économique à venir. La Commission doit entendre ce message. Par ailleurs, les textes mentionnent clairement la nécessité de mieux prendre en compte les économies d'outre mer, dont la banane est en effet un des piliers. Ce vote ne doit pas faire oublier que le réel enjeu pour ces territoires est une transition vers une économie plus diversifiée et plus durable. Pour toutes ces raisons, j'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), in writing. − I voted in favour of this report in order to give as strong as possible a mandate to our negotiators to seek to safeguard labour and human rights in the context of the EU-Colombia Free Trade Agreement.

However, the cuts in state protection for trade unionists, which are putting the lives of those who speak out for human rights at risk, and the draft laws on impunity being proposed by the Colombian Government, which will see alleged abuses committed by Colombian armed forces tried in military rather than civilian courts, are both simply not consistent with international human rights commitments which Colombia tells us it respects.

If Colombia moves away from human rights commitments even as it awaits ratification of the Agreement, surely it begs the question as to whether such ratification of this Free Trade Agreement itself should go ahead.

In any case, I hope the trialogue will consider these two examples as a test of whether safeguards negotiated would be achieved in practice.

I and my Labour colleagues will continue to campaign strongly on this issue for the sake of those who put their lives at risk for rights which in Europe we take for granted.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už pakeistą pasiūlymą, kadangi šis susitarimas turi didelį poveikį žemės ūkio sričiai, ypač atitinkamą poveikį bananų eksportui į Europos rinką. Iš tiesų susitarimų nuostatos reiškia, kad Europos Sąjungos rinka bus labiau atverta importui, visų pirma bananų, cukraus ir jautienos importui, o Europos Sąjunga turės daugiau galimybių į šias šalis eksportuoti kitus žemės ūkio produktus, pavyzdžiui, pieno produktus, grūdus, kiaulieną ir spirituotus vynus. Ir susitarime su Kolumbija bei Peru, ir susitarime, pasirašytame su šešiomis Centrinės Amerikos šalimis, yra skyrius dėl abipusio geografinių nuorodų pripažinimo; šios nuostatos sudarys galimybę Europos Sąjungai saugoti apie du šimtus geografinių nuorodų. Bananai yra pagrindinis žemės ūkio produktas, eksportuojamas į Europos Sąjungą iš šių šalių, ypač iš Kolumbijos ir Kosta Rikos, ir mažesniu mastu iš Panamos, Hondūro, Peru ir Gvatemalos. Susitarimuose numatytos dar mažesnės muito normos, kurias Europos Sąjunga, importuodama bananus, taiko šioms šalims, taigi Lotynų Amerikos šalių eksportui į Europos rinką taikomos dar palankesnės sutartinės sąlygos.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mon collègue Lange a été adopté à une large majorité en session plénière le 13 septembre. Les accords bilatéraux conclus avec les pays d'Amérique Latine servent les intérêts commerciaux européens. Cependant, les concessions accordées sur les bananes sont susceptibles de fragiliser la filière française ultramarine de production de bananes, essentielle au développement économique de nos départements d'Outre-Mer. Afin de soutenir la filière de banane française ultramarine, le rapport propose de mettre en place un mécanisme de stabilisation afin de suspendre les droits de douane préférentiels lorsque les exportations des pays latino-américains dépassent les volumes maximum prévus dans les accords.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Obydwa omawiane w dniu dzisiejszym sprawozdania dotyczą produktu tzw. wrażliwego, którego objęcie szczególnymi ramami prawnymi jest konieczne. Banany, bo o nich mowa, trafiają na rynek Unii głównie dzięki importowi z krajów trzecich (nie wspominając oczywiście o regionach peryferyjnych UE, takich jak Wyspy Kanaryjskie, Martynika czy Gwadelupa), dlatego stosuje się w ich przypadku odpowiednie systemy taryf celnych. Umowy handlowe z Kolumbią, Peru i krajami Ameryki Środkowej mają być objęte odpowiednimi klauzulami ochronnymi, mającymi przeciwdziałać zakłóceniom, jakie wywołać może wprowadzenie bananów na europejski rynek.

Sugestie Komisji Europejskiej nie uwzględniają jednak kwestii dokładnego nadzoru prowadzonej wymiany handlowej ani zabezpieczenia europejskich producentów, którzy mogą ucierpieć w wyniku nadmiernej liberalizacji handlu. Jako członek parlamentarnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylam się do umożliwienia stosowania w tym przypadku Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Nie możemy także zapominać o przestrzeganiu norm środowiskowych w procesie produkcyjnym, a także – a właściwie przede wszystkim – o egzekwowaniu poszanowania praw człowieka, które często są łamane w krajach, z którymi podpisujemy porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I abstained because, while fully recognising the need for a bilateral safeguard clause to safely implement on the EU side the free trade agreement concluded between the EU, Colombia and Peru, I consider that some of the amendments adopted in the International Trade Committee require further redrafting for the sake of clarity and feasibility. For example: definition of ‘threat of serious deterioration’ for the activation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas; extent of the Commission’s monitoring and especially the inclusion of additional socioeconomic indicators on top of Colombian and Peruvian export and import statistics, to assess the impact of the FTA on the banana production in the EU; involvement of the European Parliament in initiating an investigation in the framework of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas; the Commission’s room for manoeuvre with respect to the activation of the stabilisation mechanism for bananas. These issues need to be clarified.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I supported this report. A bilateral safeguard instrument is designed to provide a safety net where, as a consequence of the trade liberalisation provided for by the FTA, industry needs time to adjust to the new conditions. It will therefore only be applicable for a transitional period of ten years after the entry into force of the agreement, or slightly longer for products which are liberalised over more than ten years. In order to be operational, the safeguards need to be incorporated into EU law, the reason behind this regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Il mio voto è favorevole. È urgente la creazione di meccanismi di salvaguardia volti ad evitare gravi danni alla produzione di banane dell'Unione, un settore che incide fortemente sulla produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di tali regioni, come conseguenza delle loro caratteristiche naturali, rende quello della banana un settore particolarmente sensibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A votação final da aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as bananas do Acordo Comercial entre a União Europeia e a Colômbia e o Peru foi adiada, tendo dado no entanto o meu voto positivo ao bloco de alterações de compromisso apresentado pelos principais grupos políticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. It is rather unlikely that the safeguard clause will ever be applied. Nevertheless, the report is an occasion to bring into the discussion aspects other than rises and declines in export/import data. Greens followed the rapporteur in his call for a closer look not only at economic implications of the foreseen trade liberalisation but also the implementation of environmental and social aspects. The respect of international conventions in these areas should be fully monitored and reported. To this end, trade unions, NGOs, the European Parliament and concerned civil society organisations should be consulted. Furthermore, an explicit reference to the outermost regions should be introduced. Though DG Trade was not happy with a good number of the amendments proposed (39 in the International Trade Committee, plus the Agriculture Committee opinion), which they considered as outside their realm of competence (such as social and environmental data!!), and though DG Trade carried out extensive lobbying ahead of the International Trade Committee vote, a good number of those amendments passed. The current European Parliament proposal differs therefore quite substantively from the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em 19 de janeiro de 2009, o Conselho autorizou a Comissão a encetar negociações comerciais com os países membros da Comunidade Andina, que resultaram, por fim, num Acordo Comercial com a Colômbia e o Peru. O Acordo foi rubricado em 23 de março de 2011 e assinado em 26 de junho de 2012. Este acordo prevê, nomeadamente, a redução e a eliminação de pautas aduaneiras no comércio bilateral entre os parceiros. Contém ainda uma cláusula de salvaguarda nos termos da qual as preferências pautais podem ser suspensas ou removidas, caso tal liberalização comercial provoque um aumento inesperado das importações, prejudicando a situação da indústria europeia que compete com essas importações e afetando o emprego no sector produtor europeu, tal como pode acontecer nas economias mais frágeis das Regiões Ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale şi a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană şi Republica Columbia şi Republica Peru. Instituirea unor instrumente de salvgardare adecvate este necesară pentru a evita prejudicierea gravă a culturilor europene de banane, sector cu o pondere foarte importantă în producţia agricolă finală a mai multor regiuni ultraperiferice.

Cultura bananelor este un sector de producţie sensibil, având în vedere capacitatea redusă de diversificare a economiilor acestor regiuni, ca urmare a caracteristicilor lor naturale. Prin urmare, este indispensabilă crearea unor mecanisme eficiente pentru gestionarea importurilor preferenţiale provenite din ţări terţe, pentru a garanta menţinerea producţiei de banane europene în condiţii optime, acesta fiind un sector esenţial pentru ocuparea forţei de muncă, în special în regiunile ultraperiferice.

Am votat pentru respectarea normelor internaţionale în domeniul muncii, elaborate şi monitorizate de Organizaţia Internaţională a Muncii. Asigurarea de condiţii de muncă decente pentru toţi trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru acest domeniu, bananele importate din Columbia sau din Peru trebuie să fie produse în condiţii salariale, sociale şi de mediu corecte pentru ca producătorii din Uniune să nu devină victimele dumpingului.

 
  
  

Bericht: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En juin 2012, l’Union européenne a conclu un accord d’association avec l’Amérique Centrale. Par mesure de sécurité, il y a été ajouté une clause de sauvegarde permettant de rétablir les tarifs douaniers originels selon certaines circonstances. Ceci concerne surtout le cas des marchandises importées dans des quantités si importantes qu'elles causent (ou menacent de causer) un préjudice grave à l'industrie de l'Union produisant un produit similaire ou directement concurrent. Le Parlement a ainsi souhaité activer le mécanisme de stabilisation pour les bananes qui permet, jusqu'au 1er janvier 2020, de suspendre le traitement tarifaire préférentiel lorsqu'un certain volume d'importation annuel est atteint. On pense ici surtout aux producteurs de bananes concentrés dans les régions ultrapériphériques, qui pourraient être affectés par cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi 2011 m. kovo 22 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos susitarimas su šešiomis Centrinės Amerikos šalimis, kuriuo buvo įtvirtinta lengvatos, liberalizuota prekyba tam tikrais žemės ūkio produktais. Tai įtakojo ES didesnį atvėrimą importui, todėl ES turės daugiau galimybių eksportuoti tam tikrus produktus į Centrinės Amerikos valstybes. Į Susitarimą įtraukta ir bananų importo stabilizavimo priemonė, pagal kurią yra galimybė nutraukti preferencinės muito normos taikymą, jei bus pasiekta tam tikra importo kiekio riba (numatoma iki 2020 m.). Labai svarbu, kad būtų užtikrinta tiek bananų importo stabilizavimo priemonės, tiek apsaugos sąlygos veiksmingumas.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − While the EU trade deals supersede those made in Member States, it is important to protect and encourage trade in the developing world. The countries in question are largely members of the Commonwealth, which offers better protection as an international trading body. However, while the EU stands as a trading bloc it is necessary to protect vulnerable countries and develop the future global market.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La banane communautaire, principalement produite aux Antilles, sur l'île de la Réunion et dans les Açores, fait vivre des milliers de petits planteurs européens. Elle doit faire face à la concurrence de la banane dollar, produite notamment en Amérique centrale dans des conditions sociales et environnementales parfois contestables et avec un prix de revient très compétitif. Il est donc essentiel pour l'Union européenne de se munir de mécanismes permettant de protéger la banane européenne. Si l'accord d'association avec l'Amérique centrale est ratifié par le Parlement européen dans les prochain mois, il sera assorti d'une clause spécifique permettant d'augmenter temporairement les droits de douane sur la banane d'Amérique centrale en cas d'importations trop importantes portant gravement préjudice aux producteurs européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai soutenu l’adoption de ces mesures qui visent à protéger une industrie qui faisait parfois les frais d’accords n’ayant plus lieu de s’appliquer. Ce mécanisme de stabilisation permettra notamment de mieux contrôler le volume de produits circulant librement au sein du marché intérieur, limitant ainsi une trop forte spéculation qui mettait en danger nos producteurs. C’est avec ces dispositions que l’Union soutient nos industries et évite un recours à la tentation d’une main d’œuvre moins onéreuse mais aussi moins qualifiée !

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As bananas são um dos principais produtos de exportação de diversos países ibero-americanos para a União Europeia e revestem-se de uma enorme importância para as respetivas economias. Não obstante a vontade europeia de contribuir para a estabilidade, progresso e desenvolvimento dos países exportadores, é justo lembrar que a banana é um produto que também é produzido na União. De altíssima qualidade, é oriunda de regiões ultraperiféricas cujas economias, pelas suas circunstâncias específicas, merecem da parte dos decisores europeus particular atenção e proteção. Os acordos estabelecidos quanto a este produto não podem deixar de ter em conta esta circunstância e de prever mecanismos que defendam os interesses europeus. Desejo que não venha a ser necessária a sua utilização, mas reconheço a necessidade e a conveniência de acautelar essa necessidade.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Colômbia e a América Central vão alterar por completo as suas relações comerciais com a União Europeia (UE) abrindo os mercados mediante o afastamento das barreiras pautais e facilitando as trocas comerciais. O relatório presente, elaborado por Jörg Leichtfried, versa sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que aplica a cláusula bilateral de salvaguarda e o mecanismo de estabilização para as bananas do Acordo que cria uma Associação entre a UE e os seus Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro. Como refere o relator, estes acordos levantam-nos alguns problemas de ordem técnica e filosófica. Técnica, porque precisamos de proteger os produtores europeus da concorrência desleal e de fazer com que as cláusulas de salvaguarda funcionem; filosófica, porque além de política comercial, devemos incluir obrigações relativas aos direitos humanos, às condições de trabalho, ao ambiente, etc. Embora as regiões europeias ultraperiféricas estejam numa situação concorrencial um pouco vulnerável, a existência de cláusulas de salvaguarda em concordância com as disposições da Organização Mundial do Comércio protegê-las-á. Votei favoravelmente porque haverá mais transparência mediante o acompanhamento exaustivo da Comissão que apresentará, a este Parlamento, anualmente, um relatório sobre este comércio.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Europeia assinou um acordo de livre comércio com seis países da América Central – Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Este acordo liberaliza, total ou parcialmente, o comércio de determinados produtos agrícolas. A banana é o principal produto agrícola no conjunto das exportações desses países, e as multinacionais norte-americanas os seus principais produtores, em extensas áreas de monocultura em que as condições de trabalho dos camponeses locais se aproximam da escravatura. São, por essas razões, inúmeras as organizações que têm denunciado o dumping social, laboral e ambiental que resultam deste acordo, e que resultam, mais genericamente, do livre comércio e da sujeição da agricultura às regras da Organização Mundial do Comércio. A cláusula de salvaguarda e o mecanismo de estabilidade aqui proposto de nada valerão. São inúmeras as suas fragilidades e a sua ineficácia é apontada no próprio parecer da Comissão da Agricultura. O mecanismo de estabilização não terá um caráter automático, já que a Comissão Europeia gozará da liberdade de o aplicar ou não. O Parlamento reconhece aqui a sua incapacidade (e acrescentamos nós: falta de vontade) para contrariar a Comissão, não obstante toda a propaganda que foi feita em torno do seu papel acrescido em matéria de política comercial.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska komisia podpísala 22. marca 2011 dohodu o pridružení so šiestimi krajinami Strednej Ameriky (Kostarika, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama). Rokovania sa konali súbežne s rokovaniami o obchodnej dohode s Kolumbiou a Peru a vyznačovali sa veľmi podobnými rysmi. Obe dohody upevňujú niektoré ústupky, ktoré týmto krajinám poskytla EÚ v rámci všeobecného systému preferencií plus, a okrem toho celkom či čiastočne liberalizujú obchod s určitými poľnohospodárskymi výrobkami medzi zmluvnými stranami. Dohody obsahujú v záujme zabránenia závažným narušeniam príslušných trhov ochrannú doložku, ktorú treba transponovať do európskej legislatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – Le Parlement européen vient de voter un texte instituant des clauses de sauvegarde pour le secteur de la banane, dans le cadre de l'accord d'association avec l'Amérique Centrale. Les clauses de sauvegarde permettent de rétablir temporairement les droits de douane normaux ou à suspendre le processus de libéralisation tarifaire. Le texte reconnait que des problèmes existent en matière de droits du travail dans les pays concernés, même si cette reconnaissance est insuffisante. Le rapporteur appelle aussi à mieux prendre en compte les aspects sociaux et environnementaux, dans le cadre de la libéralisation économique à venir. La Commission doit entendre ce message. Par ailleurs, les textes mentionnent clairement la nécessité de mieux prendre en compte les économies d'outre mer, dont la banane est en effet un des piliers. Ce vote ne doit pas faire oublier que le réel enjeu pour ces territoires est une transition vers une économie plus diversifiée et plus durable. Pour toutes ces raisons, j'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de mon collègue Leichtfried a été adopté à une large majorité en session plénière le 13 septembre. Les accords bilatéraux conclus avec les pays d'Amérique Latine servent les intérêts commerciaux européens. Cependant, les concessions accordées sur les bananes sont susceptibles de fragiliser la filière française ultramarine de production de bananes, essentielle au développement économique de nos départements d'Outre-Mer. Afin de soutenir la filière de banane française ultramarine, le rapport propose de mettre en place un mécanisme de stabilisation afin de suspendre les droits de douane préférentiels lorsque les exportations des pays latino-américains dépassent les volumes maximum prévus dans les accords.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I welcome this safeguard clause. In October 2011, the Commission transmitted to the European Parliament and the Council a proposal aiming at incorporating into EU law the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas. This proposal for a regulation constitutes therefore the necessary legal instrument to implement such measures and to provide legal certainty to operators by establishing the different procedural aspects, definitions and rights and obligations of the parties, all of which are necessary for such measures to be operational and to effectively provide a gradual opening of the markets to enable all the sectors involved to gradually adapt to the new situation, in particular the most vulnerable.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a devolução do presente relatório à Comissão competente para começarem as negociações entre a Comissão, o Conselho e o PE sobre a aplicação da cláusula bilateral de salvaguarda e do mecanismo de estabilização para as bananas do Acordo que cria uma Associação entre a UE e a América Central.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour of the amended proposal. The vote on the legislative resolution was postponed. It is rather unlikely that the safeguard clause will ever be applied. Nevertheless, the report is an occasion to bring into the discussion aspects other than rises and declines in export/import data. Greens followed the rapporteur in his call for a closer look not only at economic implications of the foreseen trade liberalisation but also the implementation of environmental and social aspects. The respect for international conventions in these areas should be fully monitored and reported. To this end, trade unions, NGOs, the European Parliament and concerned civil society organisations should be consulted. Furthermore, an explicit reference to the outermost regions should be introduced. Though DG Trade was not happy with a good number of the amendments proposed (45 in the International Trade Committee, plus the Agriculture Committee opinion), which they considered as outside their realm of competence (such as social and environmental data!!), and though DG Trade carried out extensive lobbying ahead of the International Trade Committee vote, a good number of those amendments passed. The current European Parliament proposal differs therefore quite substantively from the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em 23 de abril de 2007, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações com determinados países da América Central. As negociações, concluídas durante a Cimeira UE-América Latina em Madrid, em maio de 2010, conduziram a um Acordo que criou uma Associação entre a UE e a América central, rubricado em 22 de março de 2011 e assinado em Tegucigalpa, em 29 de junho de 2012. O Conselho aprovou a sua celebração em 10 de julho de 2012. O Acordo inclui uma cláusula bilateral de salvaguarda que prevê a possibilidade de reinstituir a taxa do direito aduaneiro de nação mais favorecida nos casos em que, em resultado de uma liberalização do comércio decorrente do Acordo, as importações se realizem em quantidades de tal forma acrescidas e em condições tais que causem, ou ameacem causar, um prejuízo grave aos produtores da União que produzam produtos similares ou em concorrência direta, tal como é o caso nas regiões ultraperiféricas, em especial no que respeita ao setor da banana.

 
  
  

Berichten: Bernd Lange (A7-0249/2012) und Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition amendée de règlement car elle permettra un suivi plus précis des importations de bananes par une surveillance étroite dans le cadre du mécanisme de stabilisation, lequel pourra être déclenché automatiquement. Ceci permettra une protection plus efficace des producteurs européens de bananes, en particulier des producteurs français. De plus, le Parlement européen pourra lui-même demander à ouvrir une enquête pour déclencher la mise en œuvre du mécanisme de sauvegarde, en adoptant une résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele depuse la propunerea de regulament privind aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale şi a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE şi America Centrală. Acordurile cuprind o clauză de salvgardare pentru evitarea perturbărilor grave de pe pieţele părţilor şi respectivul dispozitiv trebuie transpus în legislaţia europeană. Acordurile prevăd noi reduceri ale taxelor vamale aplicate de UE importurilor de banane, ameliorând condiţiile în care ţările latino-americane semnatare exportă pe piaţa comunitară.

Importurile de banane în UE sunt supuse unui sistem cu „taxă vamală unică”, care a intrat în vigoare în 2006, punând capăt regimului de contingente aplicat de la crearea, în 1993, a organizării comune a pieţei (OCP) bananelor. Comisia ar trebui să prezinte anual un raport privind punerea în aplicare a acordului, a măsurilor de salvgardare şi a mecanismului de stabilizare pentru banane, care să cuprindă statistici actualizate şi fiabile privind importurile provenite din America Centrală şi o evaluare a impactului acestora asupra preţurilor de pe piaţă, asupra ocupării forţei de muncă, asupra condiţiilor de muncă în Uniune şi asupra evoluţiei sectorului de producţie al Uniunii, acordându-se o atenţie specială micilor producători şi cooperativelor.

 
  
  

Bericht: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0055/2012)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La protection des droits d’auteur fait partie des sujets centraux dans la stratégie numérique de l’Union européenne. Les œuvres orphelines sont protégées par des droits d’auteur dont pourtant le titulaire n’a pu être identifié ou localisé. En soutenant ce texte, j’ai souhaité permettre la mise en place d’un cadre permettant aux institutions dont les missions sont d’intérêt public (archives, bibliothèques, musées, etc.) de devenir les uniques bénéficiaires de ces œuvres orphelines. Les bénéficiaires ne peuvent tirer des recettes des utilisations de ces œuvres que dans le cadre de leurs missions d'intérêt public et uniquement dans le but de couvrir leurs frais de numérisation et de mise à disposition de ces œuvres orphelines.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece până acum nu s-a remediat absenţa unui cadru referitor la accesul online şi transfrontalier la operele orfane aflate în biblioteci şi arhive. Crearea unui cadru juridic pentru circulaţia acestor opere este unul dintre punctele cheie în definitivarea pieţei unice digitale. Trebuie să avem indicatori clari care definesc aceste opere, luând în considerare necesitatea respectării drepturilor de autor.

Este deosebit de importantă prevenirea apariţiei unor noi opere orfane pe viitor. Astfel, trebuie stabilite modalităţi clare de identificare şi localizare a titularilor drepturilor de autor. De asemenea, am în vedere şi situaţiile în care o operă a fost considerată în mod greşit operă orfană. Respectarea drepturilor de autor este esenţială în vederea stimulării inovării şi creaţiei la nivelul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi racionali informacijos sklaida virtualioje erdvėje yra naudinga vidaus rinkai, todėl kultūros darbų skaitmeninimas ir toliau turėtų būti remiamas. Europos Parlamentas palaiko idėją apie teisėkūros sprendimą, kuris padėtų išspręsti problemas, susijusias su nenustatytų autorių teisių kūriniais. Taip pat yra pritariama Europos duomenų bazės sukūrimui, kuris palengvintų informacijos gavimą, tačiau nereiktų pamiršti, jog būtina patobulinti pačią autorių teisių administravimo sistemą. Yra pasiūlymas tam tikroms įstaigoms (švietimo, taip pat bibliotekoms, muziejams, archyvams) leisti skelbti nenustatytų autorių teisių kūrinius. Prie tokio pobūdžio kūrinių prieiga turėtų būti nemokama visiems. Taip pat Komisija pateikia išimčių ir licencijų išdavimo galimybes tam, kad būtų užtikrintas sklandesnis nenustatytų autorių teisių kūrinių skaitmeninimas. Būtina akcentuoti, jog, iš esmės, autoriaus teisės – esminis inovacijų, kūrybos pramonės investicijų ir gamybos pagrindas, todėl labai svarbu, jog teisių turėtojai turėtų galimybę panaikinti nenustatytų autorių teisių kūrinių statusą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Il Parlamento sta affrontando con decisione questioni centrali nell’ambito della comunicazione, dell'editoria e dei diritti d’autore. La relazione, come espressione di questo impegno, è condivisibile, perché interviene tempestivamente su un tema che, in questo preciso momento, è in fase de iure condendo e quindi consentirebbe di definire una regolamentazione ragionevolmente semplice senza troppi problemi di allineamento giurisprudenziale. La disponibilità online sul territorio europeo delle opere orfane rappresenta, inoltre, un passo necessario per costruire un clima di ricchezza culturale, anche in relazione alla straordinaria varietà e produttività degli autori europei nel loro insieme. Si tratta di un’iniziativa che, oltre tutto, favorisce attività di formazione continua, anche degli adulti, e contribuisce anche a offrire ulteriori opportunità in ambito culturale alla generazione dei cosiddetti “Millennial”, i giovani che ormai si muovono in ambito quasi esclusivamente digitale. Merita una specifica menzione l’impegno del relatore sugli aspetti di accertamento dei diritti di autore, ai fini del legale riconoscimento di un’opera come orfana. Questione difficile sotto il profilo giuridico e operativo, che mi pare il relatore abbia affrontato con esemplare serietà.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a generalidade das cláusulas do projeto de resolução legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE), skriftlig. − Vi moderater röstade idag för lagstiftningsförslaget om viss tillåten användning av s.k. föräldralösa verk. Betänkandet behandlar flera viktiga områden, som t.ex. att allmänheten nu får tillgång till anonyma verk via bibliotek, arkiv och lärosäten. Vi anser dock att en förutsättning för ett brett kulturellt utbud är att verken får kommersialiseras för vidare spridning och användning. Vi beklagar att den möjligheten inte återfinns i betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Susţin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului care vizează utilizarea transfrontalieră a cărţilor, ziarelor, publicaţiilor, filmelor, operelor muzicale, producţiilor de televiziune etc. al căror titular al drepturilor de autor nu poate fi identificat. Se creează o bază digitală accesibilă tuturor cetăţenilor Uniunii în vederea utilizării vastului patrimoniu cultural din arhivele şi bibliotecile statelor membre, neutilizat încă. Prin publicarea lor prin intermediul internetului sau al altor canale de distribuţie, diversitatea culturală a Europei va fi puternic promovată şi pusă la dispoziţia tuturor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Inicjatywa legislacyjna pozwalająca na wykorzystywanie utworów osieroconych jest słuszna i dobra. Takie utwory stanowią aż 45% wszystkich utworów znajdujących się w zbiorach rozmaitych instytucji i archiwów. Brak możliwości ustalenia właściciela praw autorskich nie może być przeszkodą w powszechnym korzystaniu z takiego utworu. Dzieła osierocone niejednokrotnie są podwalinami naszej kultury. Wykorzystanie ich w działalności non-profit jest konieczne, szczególnie, gdy mowa o procesach upowszechniania wiedzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Într-o societate informaţională în plin avânt, conservarea şi diseminarea patrimoniului cultural european este esenţială. Ca atare, digitalizarea colecţiilor şi arhivelor aparţinând muzeelor, bibliotecilor, diferitelor sisteme de arhivare din instituţiile publice, învăţământ, cinemateci şi cinematografe, precum şi ale organismelor publice de radiodifuziune din toate statele membre va permite extinderea accesului publicului larg la operele deţinute de aceste structuri. Nu trebuie uitat, însă, faptul că este esenţial să fie respectate drepturile de autor, pentru că acest lucru va stimula inovarea, activitatea creativă, investiţiile şi producţia şi asigurându-se, astfel, recompensarea activităţii din sectorul creativ.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai vote en faveur de ce texte qui permet de mieux protéger l’utilisation des œuvres au sein de l’Union. Plus que jamais, la prise en compte des besoins de cette industrie par les politiques est cruciale pour sa survie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Com o extraordinário progresso tecnológico dos últimos anos o acesso à cultura alterou-se de forma radical. Hoje em dia é já possível ler nos telemóveis, nos tablets e nos e-readers e a relação dos cidadãos com os livros já não é a mesma que existia há 10 anos. Por isso mesmo parece-me relevante e importante a ideia de tornar disponíveis, com um acesso em linha à escala europeia, obras para as quais não foram identificados todos os titulares dos respetivos direitos (obras órfãs). Este é um passo no sentido da preservação e divulgação da diversidade da cultura europeia, tornando-a acessível a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O homem é um ser social que sempre viveu em sociedade e só em sociedade pode sobreviver. Este facto implica a existência de normas de conduta e de leis para cumprir. A verdade é que vivemos numa sociedade onde tudo está regulamentado. O relatório apresentado pela colega Lidia Joanna Geringer de Oedenberg aborda a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a possibilidade de se usarem as obras denominadas “órfãs”, ou seja, aquelas cujo autor, ou autores, é desconhecido. Na realidade, milhares de obras jazem nos arquivos nacionais, municipais, castelos e outros arquivos, sem possibilidade de serem divulgadas por desconhecimento do titular dos direitos de propriedade intelectual. A proposta de diretiva em análise pretende resolver esta questão através de um novo quadro legislativo. Congratulo-me com a aprovação desta proposta pois, graças à digitalização e divulgação via internet, é possível disponibilizar ao público interessado e sem qualquer receio do aparecimento do seu autor, essa obra, evitando-se, assim, a sua destruição ao mesmo tempo que se promove a identificação dos seus autores. Votei favoravelmente e considero que se trata de uma medida de grande alcance cultural e científico.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Defendemos uma genuína democratização do acesso à criação e à fruição culturais, nas mais variadas esferas e expressões da cultura. A discussão sobre as utilizações permitidas de obras órfãs deve ser encarada dentro deste princípio geral. A salvaguarda da possibilidade de utilização de obras órfãs, sem fins comerciais, apenas com o objetivo de divulgação cultural, constitui indiscutivelmente uma mais-valia para a sociedade. No entanto, temos dúvidas e preocupações quanto à possibilidade deste reconhecimento abrir caminho à promoção da difusão das obras no quadro do aprofundamento do mercado único, abrindo campo à monopolização da comercialização destas obras, criando um negócio lucrativo para as grandes empresas de divulgação digital.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Európska únia má mimoriadne bohaté kultúrne dedičstvo. Väčšina tohto dedičstva však leží nevyužitá v archívoch a knižniciach členských štátov a nie je európskym občanom prístupná. V záujme zachovania rozmanitosti európskej kultúry je preto potrebné sprístupniť tieto diela na cezhraničnej úrovni. Osirotené diela sú diela, v prípade ktorých nemožno identifikovať ani nájsť nositeľa autorských práv. Sprístupnenie diela verejnosti si všakv súlade so zásadami autorského práva vyžaduje povolenie od nositeľa týchto práv. Súčasne platná európska legislatíva síce stanovuje určité výnimky, ktoré umožňujú skenovanie na účely ochrany, knižniciam ale neumožňuje, aby sprístupnili digitalizované diela online na internete, a to ani na nekomerčné účely. Žijeme však v digitálnej ére. Rozumné šírenie informácií online má pre vnútorný trh obrovské výhody. Digitalizáciu kultúrneho materiálu by sme mali podporovať aj na európskej úrovni. Európsky parlament už v minulosti vyjadril podporu myšlienke nájsť legislatívne riešenie problematickej otázky osirotených diel. Nový právny predpis v budúcnosti umožní celoeurópsky online prístup k takýmto osiroteným dielam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. − Cultural works, whether a book, a film or a piece of music, which do not have an identified author or creator, known as orphan works, provide a useful addition to the preservation of our cultural heritage. This directive will allow such works to be used by libraries and other public institutions for non-commercial use so that access to them can be widened. Orphan works will continue to receive copyright protection, and my ECR colleagues and I have worked to ensure there are appropriate safeguards in place if a work is inadvertently designated as orphan. Furthermore, we have secured guarantees in the final compromise package that any diligent search carried out to determine whether a work is orphan should be done for each individual work so that the intellectual property rights of authors and creators are fully respected. As such I am happy to support this first reading agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté tout mon soutien au rapport de ma collègue Lidia Goeringer de Oedenberg afin que nous ayons enfin une législation claire qui confère aux institutions publiques, telles que les musées et les bibliothèques, une sécurité juridique dans l'utilisation en ligne et la diffusion des œuvres orphelines dont les détenteurs de droits sont difficilement identifiables. Il n'est pas acceptable que des institutions publiques aient à dissimuler des travaux par peur des représailles en vertu des règles actuelles de la propriété intellectuelle, avec des procès très coûteux à la clé. La culture et la création ne relèvent pas que de la sphère du marché. En rendant des œuvres disponibles pour nos archives, en nous fondant sur des règles de droit, nous avançons vers une redéfinition toujours plus nécessaire de la propriété intellectuelle, ce dont nous devons nous féliciter.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuojant dėl šio dokumento, kadangi dar nerasti atsakymai į klausimą, ar Komisijos pasiūlyme minėtiems naudos gavėjams turėtų būti taikomos suderintos apibrėžtys ir kaip valstybės narės ketina elgtis tais atvejais, kai viena valstybė narė turi atlikti kruopščią paiešką, tačiau kitoje valstybėje narėje prieinama informacija tikslesnė, naujesnė ir todėl tinkamesnė reikiamai paieškai atlikti. Taip pat daugiau dėmesio turėtų būti skirta leistino naudojimo spektrui, kadangi remiantis pasiūlymu galima plačiai interpretuoti ne tik apibrėžtį, bet ir visokius naudojimo įvairiose valstybėse narėse būdus.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – Le rapport de ma collègue Lidia Geringer de Oedenberg a été adopté à une large majorité par 531 voix pour, 11 voix contre et 65 abstentions. Je me félicite de ce résultat. Les oeuvres orphelines sont des oeuvres protégées par des droits d'auteurs ou des droits voisins des droits d'auteurs et dont le titulaire n'a pas pu être identifié ou localisé. Il s'agit, à travers ce rapport, d'établir un cadre légal visant à garantir un accès en ligne aux oeuvres orphelines par delà les frontières et en toute légalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report because I support the directive which will allow those works which fall into the ‘orphan works’ category to be used by libraries and other public institutions within the Member States for broadly non-commercial purposes such as digitisation and preservation. This will help facilitate access so that these cultural works can remain available for future generations. I support the safeguards that were introduced to protect those rights holders whose works are accidentally designated as ‘orphans.’ It is also important to carry out a diligent search for each individual work to appropriately respect the intellectual property rights of its authors and creators.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous avons adopté une directive qui répond parfaitement aux enjeux de l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Il s'agit plus précisément de la numérisation du matériel culturel concernant les œuvres orphelines, c'est à dire les œuvres dont le titulaire des droits ne peut être identifié ou localisé. Sans l'autorisation du titulaire des droits, ces œuvres ne sont pas accessibles au public. Nous avons donc souhaité autoriser les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées et les archives, à fournir des services spécifiques au sein du marché unique qui impliquent la mise en ligne d'œuvres orphelines. Toutefois, au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, consultée pour avis, nous avions voulu apporter des précisions quant au droit d'auteur afin d'éviter tout abus. J’en profite pour rappeler avec force que le droit d'auteur reste le fondement de l'innovation, de la création, des investissements et des productions dans toutes les industries créatives. Ainsi, en votant en faveur de ce texte sur les œuvres orphelines, j'ai pleinement soutenu la promotion de la diversité culturelle de l'Union et la multiplication des sources de connaissances et d'apprentissage grâce à un accès encadré aux œuvres orphelines à l'échelle de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Epoca digitalizării a afectat considerabil, printre altele, şi sfera operelor protejate prin drepturi de autor, remarcându-se o tendinţă generalizată de a crea şi de a pune la dispoziţia publicului biblioteci şi arhive digitale. În privinţa operelor ai căror autori se cunosc, există legislaţie armonizată şi amănunţită care reglementează recompensarea dreptului de autor, aceasta fiind un factor determinant în stimularea inovării şi reprezentând fundamentul industriei creative. Pe de altă parte, consider că operele cu autori necunoscuţi sau care nu mai pot fi identificaţi, denumite generic opere orfane, trebuie să fie accesibile publicului în aceeaşi măsură, fără a aduce prejudicii instituţiilor care le deţin. De aceea susţin această măsură ca fiind una de bun augur, întrucât punerea la dispoziţie online a operelor, în scopuri culturale şi educaţionale, reprezintă o metodă de protecţie a patrimoniului cultural european.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This is a welcome proposal. The European Union has an exceptionally rich cultural heritage. Much of this heritage, however, lies unused in the archives and libraries of the Member States and is inaccessible to the people of Europe. In order to maintain the diversity of European culture, it is essential to make these works available across borders. At present only on their respective national territories are EU Member States able to digitise works where the rightholder cannot be identified. In future, new legislation will make it possible to have Europe-wide online access to such orphan works. The European Commission’s proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works provides a basis governing books, newspapers, journals, films, musical works, TV productions, etc., which are in fact covered by copyright but for which the rightholder cannot be identified.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte sur les œuvres orphelines, qui permettra une meilleure diffusion d'œuvres culturelles grâce à leur numérisation. En effet, dans certains Etats membres, les œuvres pour lesquelles les titulaires des droits ne peuvent être localisés ou identifiés ne peuvent pas être mises en ligne par des bibliothèques ou autres organismes publics. Désormais, un encadrement est prévu, avec des mesures dans le cas où un titulaire de droits se ferait connaître.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo con il relatore sul giudizio positivo alla proposta della Commissione. Condivido appieno gli obiettivi, ovvero la promozione della diversità culturale dell'Unione e la moltiplicazione delle fonti di conoscenza e istruzione grazie alla disponibilità online delle opere orfane in tutta l'UE. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce projet de directive tente de concilier les droits d'auteurs avec la mise à disposition d'œuvres orphelines à des fins culturelles ou éducatives. En alliant l'obligation de recherche effective des auteurs de l'œuvre avant la diffusion de celle-ci, l'obligation de rémunérer correctement ceux-ci, même s'ils sont découverts après la diffusion de leur œuvre, et celle de n'utiliser les œuvres orphelines qu'à des fins de missions d'intérêt public, ce rapport réussit plutôt bien cette conciliation. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Verwaiste Werke sind Werke, deren Rechteinhaber nicht ermittelt oder ausfindig gemacht werden können. Bis dato stellt es sich so dar, dass Bibliotheken, die solche Werke digitalisiert haben, sie nicht öffentlich stellen dürfen, da die Frage nach der Urheberschaft nicht geklärt werden kann. Folglich ist auch eine nicht-kommerzielle Nutzung verwaister Werke nicht möglich. Zudem gibt es zu diesem Thema keine europaweite Regelung, was dazu führt, dass die Zugänglichkeit verwaister Werke von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat anders ist, was für den einzelnen User erhebliche Nachteile bringt. Da es in den USA zu einem Gerichtsentscheid kam, der „Google Books“ die Legitimation der Veröffentlichung verwaister Werke gibt, entsteht für die EU zusätzlich ein erheblicher Wettbewerbsnachteil am Online-Markt. Geistiges Eigentum ist ein Gut, das gerade in Zeiten der Onlinemedien besonders geschützt gehört. Laut dem Bericht gäbe es die Möglichkeit, den Status verwaistes Werk aufzuheben, sollte ein Autor berechtigte Urheberrechtsverletzungen durch die Veröffentlichung melden. Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich der Ansicht bin, dass es Zeit wird, auch im Internet Rechtsicherheit für die User zu schaffen, die über die Grenzen der einzelnen Mitgliedsstaaten geht.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione. Dobbiamo promuovere la cultura europea, scavalcando una burocrazia anacronistica e limitativa ma garantendo il diritto d'autore. Le opere orfane sono quelle opere il cui titolare o i titolari dei diritti non possono essere identificati o individuati, sebbene al fine di rendere un'opera accessibile al pubblico sia necessario ottenere un'autorizzazione da parte del titolare dei diritti. Per le nuove generazioni in particolare, abituate ai formati digitali, quello che non si trova in internet, può anche non esistere. Un patrimonio insomma, dimenticato, di cui un potente motore di ricerca americano vorrebbe impossessarsi in esclusiva, anche se per ora limitatamente alle sole opere statunitensi. Malgrado la raccomandazione della Commissione del 24 agosto 2006, solo alcuni Stati membri hanno introdotto una legislazione in materia di opere orfane ma consentendo l'accesso online solo ai cittadini residenti nei rispettivi territori nazionali. Quello che noi Parlamentari chiediamo oggi è che biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi siano autorizzati a fornire servizi specifici prevedendo la divulgazione online di opere orfane il cui diritto di proprietà sarebbe subito riconosciuto qualora, un giorno, si presentasse un titolare che avanza una richiesta debitamente documentata.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Prin adoptarea acestei directive se creează cadrul pentru cercetarea şi utilizarea operelor orfane de către instituţiile publice, de exemplu de către biblioteci sau muzee şi pentru accelerarea procesului de digitalizare a patrimoniului cultural european, astfel încât acesta să se afle la dispoziţia tuturor cetăţenilor. Adoptarea acestei directive va permite un acces mai larg la cultură, în sprijinul tuturor celor care doresc să îşi îmbogăţească cunoştinţele.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Verwaiste Werke, also Werke mit unbekanntem Urheber, bringen das Problem mit sich, dass sie nicht veröffentlicht werden dürfen. Selbst eine nicht kommerzielle Nutzung ist untersagt, solange der Urheber nicht seine Zustimmung erteilt. Der Bericht favorisiert die Veröffentlichung verwaister Werke für nicht kommerzielle Nutzung in allen Mitgliedstaaten. Dies würde den Bürgern einen rechtlich legalen Zugang zu dem Inhalt dieser Werke ermöglichen. Die EU-weite Verfügbarkeit verwaister Werke würde die kulturelle Vielfalt Europas fördern und eine zusätzliche Wissens- und Lernquelle darstellen. Sollte der Urheber doch gefunden werden, würde der Status „verwaistes Werk“ auch wieder aufgehoben werden können. Andererseits bleiben auch viele Fragen hinsichtlich des Urheberrechts offen. So ist die Frage der Vergütung des Autors sowie einer möglichen Harmonisierung der Datenbanken der Mitgliedstaaten noch nicht geklärt. Ich habe mich deshalb enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Šiame pranešime pateikti pasiūlymai, kaip teisingiau reglamentuoti nenustatytų autorių kūrinių panaudojimą. Remiantis statistika, Europos Sąjungoje apie 45 % visų kūrinių priklauso minimai kategorijai. Pagal dabartinę tvarką, siekiant apsaugoti nenustatytų autorių kūrinių teises, tokie kūriniai negali būti viešai demonstruojami bei yra neprieinami visuomenei. Šis draudimas galioja tol, kol nustatomi autoriai. Pranešime teigiama, kad dabartinė tvarka sukuria trikdį skleisti Europos kultūrą. Balsavau už šį pranešimą, nes jis ragina leisti demonstruoti autorių teisių neturinčius kūrinus, o visas gaunamas lėšas panaudoti šių kurinių autorių paieškoms. Pritariu pranešėjo bendram siūlymui visomis įmanomomis priemonėmis padėti viešosioms bibliotekoms, muziejams, archyvams bei transliuotojams prisidėti prie Europos kultūrinio paveldo atgaivinimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – H πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ε.Ε θα πρέπει να τυγχάνει ανάλογης προστασίας αλλά και προβολής. Το γεγονός ότι ένα σημαντικότατο μέρος της κληρονομιάς αυτής βρίσκεται αναξιοποίητο σε αρχεία και βιβλιοθήκες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αδιάθετο προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά απαραίτητη την δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, προτείνει την διάθεση των ορφανών έργων ψηφιακά ώστε να επωφελείται το σύνολο των πολιτών χωρίς να χρειάζεται η μετακίνησή τους. Η Europeana έχει ήδη συμβάλει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση· ωστόσο δεν συμπεριλαμβάνει ακόμα τα ορφανά έργα. Απαιτείται επομένως μια νέα νομοθετική διάταξη στην οποία η διάθεση των ορφανών έργων θα είναι ελεύθερη διαδικτυακά. Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων, θα ανοίξει τον δρόμο για την αξιοποίηση τους σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κινηματογραφικές ταινίες, σεβόμενη σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά δικαιώματα, παρόλο που ο κάτοχος τους δεν είναι δυνατόν να βρεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a determinadas utilizações permitidas de obras órfãs, por concordar com o princípio de que é necessária uma indicação clara sobre a forma de identificar e localizar os titulares dos direitos de autor, condição indispensável para o pleno exercício dos seus direitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. The Legal Affairs Committee report extended the scope of the directive to rights related to copyright which opened up the possibility for sound recordings and audio heritage institutions to be included in the directive. Public service broadcasting organisations and publishers were also included, and public-private partnership agreements and commercial use of orphan works were explicitly permitted. All in all positive and necessary improvements of the Commission’s proposal. Unfortunately many, if not all, improvements in the Legal Affairs Committee were watered down, made unworkable or unclear in first reading agreement negotiations. Most notably unclear is Article 1(2c) in the portal paragraph defining the subject matter and scope of the directive by stating as a fact that ‘This Directive does not interfere with any arrangements concerning the management of rights at national level’ which seems to exclude them from the scope of the directive since managing rights in practice is the same as permitting uses, including assessing orphan status and sharing registered search results.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Finalmente si è trovata la soluzione per istituire un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione delle opere soggette ai diritti d'autore o ai diritti connessi il cui titolare non sia stato individuato o non sia rintracciabile.

Un'opera si può considerare orfana dopo una ricerca diligente e in buona fede e non può essere resa pubblica a scopo di lucro. Nel caso in cui nel tempo si dovessero individuare i titolari dei diritti si porrà fine allo status di opera orfana e si riconoscerà loro un compenso forfettario considerando che la diffusione è stata a titolo gratuito. Per queste ragioni il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Ζούμε σε ψηφιακή εποχή. Η βελτίωση του συστήματος για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη για να στηριχθούν η καινοτομία και η δημιουργικότητα εντός της ενιαίας αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Sosa Wagner (NI), por escrito. − Mi voto es a favor porque la cuestión fue ampliamente respaldada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Con todo, sería necesaria una Directiva más ambiciosa en el futuro con la finalidad de obtener un tratamiento más ajustado de estas obras huérfanas y permitir una mejor colaboración entre entidades públicas y privadas. Estas obras huérfanas representan un acervo cultural importante.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. − Ahhoz, hogy szerzői jogi oltalom alatt álló műveket nyilvánosan hozzáférhetővé lehessen tenni online digitális könyvtárakban, előzetes engedélyre van szükség. Következésképpen az ún. árva művek felhasználása, azaz amikor az adott szerzői jog tulajdonosának személye vagy holléte ismeretlen, szinte lehetetlen, hiszen jogtulajdonos hiányában a közzétételéhez szükséges engedélyt nem lehet beszerezni. Az Európai Unió tagállamai jelenleg csak saját felségterületükön digitalizálhatják azokat a műveket, amelyek jogtulajdonosainak kilétét nem lehet megállapítani. Szavazatommal támogatom a jelentés elfogadását, hogy végre alapot teremtsünk az olyan könyvek, újságok, folyóiratok, filmek, zeneművek, televíziós alkotások kezelésére, amelyek ugyan szerzői jogi oltalom alatt állnak, de jogtulajdonosukat mégsem lehet azonosítani. Ennek köszönhetően a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy az ilyen árva műveket művelődési és oktatási célokra előzetes engedély nélkül Európa-szerte online módon hozzáférhetővé tegyék.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório pretende que na era digital, e de acordo com os direitos de autor, certas obras denominadas de órfãs, cujo titular não possa ser identificado ou encontrado, possam ser visionadas pelo público sob certas regras. Voto a favor, por considerar que as fronteiras culturais devem ser abolidas e permitir a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural, das bibliotecas, escolas, museus e arquivos a nível do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru Rezoluţia referitoare la propunerea de directivă privind anumite utilizări permise ale operelor orfane. Scopul directivei este îndreptat spre problema specifică a determinării din punct de vedere juridic a statutului operelor orfane şi a consecinţelor acestuia din punctul de vedere al utilizatorilor permişi şi al utilizărilor permise ale operelor sau fonogramelor considerate opere orfane. De asemenea, directiva se referă la unele utilizări ale operelor orfane de către biblioteci, instituţii de învăţământ şi muzee accesibile publicului, precum şi de către arhive, de către instituţii ale patrimoniului cinematografic sau sonor şi de către organisme publice de radiodifuziune şi de televiziune, stabilite în statele membre, pentru a realiza obiective legate de misiunile lor de interes public.

Abordările diferite din statele membre în ceea ce priveşte recunoaşterea statutului de operă orfană pot reprezenta obstacole în calea funcţionării pieţei interne, precum şi în calea utilizării operelor orfane şi a accesului transfrontalier la acestea. Aceste abordări diferite pot duce, de asemenea, la restricţii privind libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor cu conţinut cultural. Prin urmare, este oportună asigurarea recunoaşterii reciproce a acestui statut, deoarece aceasta va permite accesul la operele orfane în toate statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of this legislation, which will allow so-called ‘orphan works’ to be accessed in the public domain if the copyright holder cannot be traced. At present, institutions such as museums, libraries and public broadcasters risk being sued for misuse of content if they make use of orphan works, and therefore many remain unused. I welcome this new resolution, under which orphan works will be digitised and made public following a ‘diligent search’ for the copyright holder. In the event of the copyright holder being traced, the author will be compensated appropriately and the risks of prosecution for misuse of content will be minimised. This new ruling is a positive step forward in terms of making Europe’s rich cultural heritage available to a wider public.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Żyjąc w erze globalnej cyfryzacji, musimy w sposób szczególny dbać o wszelkie prawa autorskie, zapobiegać ich nielegalnemu wykorzystywaniu, ale należy również zadbać o dzieła, których autor jest nieznany. Stworzenie możliwości digitalizacji dorobku kulturowego jawi się jako obowiązek i musi być wspierane na szczeblu europejskim. Mnogość poprawek, jakie zostały wprowadzone w trakcie prac, unaocznia stopień trudności stworzenia jednolitego tekstu dyrektywy, nie naruszając jednocześnie ustaleń państw członkowskich w zakresie masowej digitalizacji utworów. Pełen szacunku dla parlamentarzystów pracujących nad zagadnieniem, głosowałem za przyjęciem wniosku.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − L'attuale proposta della Commissione, su cui il Parlamento si è espresso quest'oggi, mira ad autorizzare biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi a fornire servizi specifici, nel mercato interno, che prevedano la divulgazione online di opere orfane, cioè quelle opere il cui titolare o i titolari dei diritti non possono essere identificati o individuati.

Fra gli obiettivi operativi della proposta rientrano la riduzione dei costi di transazione legati all'utilizzo online di opere orfane da parte di tali istituzioni nonché la semplificazione dell'accesso transfrontaliero alle opere.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Tekst, nad którym dzisiaj głosowaliśmy, zawiera ważne i od dawna oczekiwane rozwiązania. Dlatego mam nadzieję, że z sukcesem wypełni on lukę prawną, w którą aktualnie wpadamy, oraz umożliwi szeroki dostęp do tzw. dzieł osieroconych. Sprawozdanie poseł Lidii Geringer de Oedenberg daje ogromną szansę na przyspieszenie cyfryzacji dzieł kultury w Europie, co oczywiście prowadzi do szerszego ich odbioru w społeczeństwie. Mam nadzieję, że będzie to silny impuls do rozwoju kulturalnego i szerszego rozpropagowania dzieł np. Juliusza Korczaka oraz innych twórców zabitych w okresie drugiej wojny światowej.

Nowe zapisy pozwalają nam również na prawne unormowanie wykorzystania dzieł przez galerie, muzea czy publiczne biblioteki. Przy tym odpowiednio zabezpieczają ewentualnych spadkobierców autorów. To duży krok do przodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A discussão sobre as utilizações permitidas de obras órfãs deve ter como princípio orientador o princípio do acesso à cultura e às artes como direitos dos cidadãos e instrumentos importantes para o desenvolvimento, a dinamização cultural e também social e económica. A utilização de obras órfãs, sem fins comerciais mas com o objetivo de divulgação política, poderia assim constituir uma mais-valia económica e social para toda a sociedade. No entanto, o que tememos é que o objetivo deste reconhecimento seja o da promoção da difusão das obras no quadro do aprofundamento do mercado único e da competitividade entre empresas, criando a monopolização da comercialização destas obras, criando um negócio lucrativo para as grandes empresas de divulgação digital.

 
  
  

Bericht: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Josefa Andrés Barea (S&D), por escrito. − En este informe se ha puesto de manifiesto que es un error utilizar medidas comerciales como ayuda humanitaria urgente, tanto desde el punto de vista de la convergencia con las normas de la OMC, como desde el punto de vista de la eficacia que se puede obtener siguiendo el procedimiento parlamentario. La UE cuenta ya con herramientas apropiadas para facilitar ayuda internacional en caso de catástrofes.

De hecho, la mayor parte de los exportadores de tejidos a la UE en Pakistán son grandes compañías con una facturación de más de 200 millones de euros, que serían las grandes beneficiarias de estas preferencias comerciales. No existe una relación directa entre esas grandes beneficiarias del acuerdo y los afectados por las inundaciones.

Esas medidas, además, minan los intereses de todo el sector textil europeo -ya muy tocado por otros factores, entre ellos la crisis económica feroz que se está viviendo-. Tenemos que ser sensibles ante la delicada situación que viven nuestras industrias textiles, que además están situadas en su mayoría en los países del sur europeo, donde la crisis económica está haciendo estragos en el empleo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Compte tenu de la situation particulièrement défavorable que connaît le Pakistan depuis les inondations de 2010, le Parlement européen a souhaité soutenir la reprise de son économie. Il pourra temporairement exporter davantage de biens hors taxes en Europe, Cette mesure exceptionnelle s’appliquera jusqu’à fin 2013 et concernera le secteur du textile, de l’habillement, du lin, du cuir et de l’éthanol.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi juo siekiama priimti reglamentą, kuriuo būtų nustatomos pagalbos priemonės Pakistanui, neseniai nukentėjusiam nuo potvynių. Iš esmės šiuo reglamentu siekiama išplėsti autonomines prekybos lengvatas, taikomas 75 produktams. Nepaisant to, jog jau yra teikiama humanitarinė pagalba, prekybos lengvatos dar labiau prisidėtų kovojant su ilgalaikėmis neigiamomis ekonominėmis pasekmėmis, kurios kilo dėl potvynių. Pakistano valstybės atsigavimas svarbus ne tik jos piliečiams, bet ir bendram regiono stabilumui. Prieš nustatant tikslų laiko terminą, kuriam autonominės prekybos lengvatos būtų išplėstos, svarbu, kad Komisija atliktų visapusišką įvertinimą. Turėtų būti įvertinta priemonių bendra įtaka ES prekybai ir gamybai, jų veiksmingumas Pakistano gyventojams ir fiskaliniams ištekliams, taip pat Pakistano įsipareigojimai dėl mokesčių sistemos veiksmingumo gerinimo. Būtina, kad būtų griežtai laikomasi atitinkamų produktų kilmės taisyklių ir kad prekybos lengvatos būtų naudingos tik tiems, kam yra skirtos, ir labai svarbu, kad tai pasitarnautų Pakistano ekonomikos atsigavimui. Taip pat svarbu pabrėžti, jog žmogaus teisių padėties pablogėjimas Pakistane ateityje gali įtakoti prekybos lengvatų sustabdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l'octroi de préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan. En effet, suite aux terribles pluies de moussons qui avaient provoqué d'importants glissements de terrain au Pakistan en 2010, l'Union européenne a décidé de mettre en place des mesures de soutien envers ce territoire. Ce soutien se concrétise dans l'accord temporaire d'un accès accru au marché de l'Union par le biais d'exonération de droits de douane ou de contingents tarifaires pour certains produits, provenant principalement du secteur textile, qui condense la majorité des échanges commerciaux entre l'Union et le Pakistan. Pour autant, ces préférences commerciales ne sauraient se départir de garanties relatives au respect des droits de l'homme en contrepartie de ces aides. De plus, il semble primordial de limiter au 31 décembre 2013 la durée d'application des préférences commerciales autonomes afin de permettre à la Commission d'évaluer complètement l'impact des mesures.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. Votei contra a concessão de preferências comerciais excecionais ao Paquistão porque, apesar das correções substanciais introduzidas na proposta inicial da Comissão (o que testemunha a mais-valia da intervenção do Parlamento Europeu nas questões de comércio internacional depois do Tratado de Lisboa), o texto de compromisso alcançado entre o Parlamento e o Conselho, com a ajuda da própria Comissão, mantém os dois pecados originais que já tinham motivado o meu voto contra na primeira leitura. Por um lado é inadmissível a instrumentalização das preferências comerciais a pretexto de alegadas razões de ajuda humanitária (inundações de há dois anos), para a qual a União dispõe de instrumentos financeiros apropriados. Por outro lado, não obstante os malefícios da iniciativa – sobretudo para o setor têxtil e do vestuário europeu– terem sido substancialmente reduzidos na versão final do diploma, ainda assim são os países mais vulneráveis, como Portugal, que vão pagar a fatura da generosidade da União para com o Paquistão, o que não é justo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Chega finalmente ao fim – passados dois anos e após a "luz verde" por parte da OMC (Organização Mundial do Comércio) – este procedimento "urgente" que irá conceder preferências comerciais autónomas de emergência (significando exclusivas) para o Paquistão, na sequência das inundações devastadoras de que foi alvo em 2010. Enquanto Relator-sombra do PPE para este dossier e Deputado eleito por Portugal, acompanhei este procedimento de bastante perto e questionei por duas vezes a Comissão e o Conselho sobre o mesmo. O que estava aqui em causa era essencialmente a utilização da Política Comercial da União Europeia (UE) como instrumento de Política Humanitária, num precedente sem paralelo na história da CEE/UE. Por isso votei contra este Relatório, não querendo significar com isso que seja contra a Ajuda Humanitária ao Paquistão em resposta às situações de emergência criadas pelas cheias, conflitos e refugiados afegãos. Muito pelo contrário! Enquanto Europeu, enalteço e apoio sem reservas o montante de 2,458 mil milhões de euros em ajuda humanitária à população Paquistanesa (período 2009/2013- Estados-Membros e Comissão Europeia). O que não compreendo é a racionalidade de se insistir no precedente do uso da política comercial como instrumento de ajuda humanitária (nem acredito que alguém o consiga fazer...).

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'économie du Pakistan est exsangue depuis les graves inondations qui ont touché le pays en 2010. Afin de favoriser la reprise économique de ses régions les plus gravement touchées, le Pakistan pourra, jusqu'à la fin de l'année 2013, exporter davantage de biens hors taxe vers l'Europe, notamment dans les secteurs du textile, de l'éthanol et du cuir. La politique commerciale de l'Union européenne ne peut pas être utilisée comme instrument d'aide humanitaire sur le long terme, mais certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier des facilités commerciales ponctuelles. Par ailleurs, au cas où le Pakistan venait à prendre des mesures portant atteinte aux droits de l'homme dans les prochains mois, l'accord prévoit que l'Union européenne doit alors suspendre instantanément ces facilités commerciales.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei contra a concessão de preferências comerciais excecionais ao Paquistão porque, apesar das correções substanciais introduzidas na proposta inicial da Comissão (o que testemunha a mais-valia da intervenção do Parlamento Europeu nas questões de comércio internacional depois do Tratado de Lisboa), o texto de compromisso alcançado entre o Parlamento e o Conselho, com a ajuda da própria Comissão, mantém os dois pecados originais que já tinham motivado o meu voto contra na primeira leitura. Por um lado é inadmissível a instrumentalização das preferências comerciais a pretexto de alegadas razões de ajuda humanitária (inundações de há dois anos), para a qual a União dispõe de instrumentos financeiros apropriados. Por outro lado, não obstante os malefícios da iniciativa, sobretudo para o setor têxtil e do vestuário europeu, tenham sido substancialmente reduzidos na versão final do diploma, ainda assim são os países mais vulneráveis, como Portugal, que vão pagar a fatura da generosidade da União para com o Paquistão, o que não é justo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O Paquistão sofreu sérios prejuízos humanos e materiais em virtude de ter sido assolado por inundações numa escala sem precedentes. Esta circunstância trágica motivou a apresentação, por parte da Comissão, de uma proposta de regulamento que introduz preferências comerciais de emergência para aquele país. Curvo-me ante a memória das vítimas e desejo que o Paquistão possa recuperar a estabilidade depois de tão rude golpe. Julgo que a União Europeia não deve fechar-se sobre si própria e procurar ajudar aqueles que mais precisam pelo que, em princípio, não teria reparos a fazer a semelhante regime preferencial. Não obstante, creio que este não pode ser dissociado de uma exigência permanente por parte da União quanto à necessidade de respeito pelos direitos humanos por parte daqueles que são objeto da nossa ajuda. Acresce, ainda, que estas medidas deveriam ter merecido uma avaliação aturada por parte da Comissão quanto ao seu possível impacto nas empresas concorrentes da União e estudadas eventuais medidas alternativas. Felizmente que o Parlamento foi sensível a estas questões.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O presente Relatório debruça-se sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho que introduz preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão. A União Europeia (UE), em termos de ajuda humanitária, está sempre na linha da frente. Isto mesmo se verificou aquando das inundações que assolaram grande parte do território do Paquistão com enormes prejuízos humanos e materiais. Além dos apoios humanitários nas primeiras horas da catástrofe, a UE procurou outras formas de apoiar a recuperação económica daquele país consubstanciadas na presente proposta de regulamento. Formulo votos para que, rapidamente, o Paquistão recupere a sua economia e se transforme num país próspero e que não seja um refúgio para os terroristas. No entanto, considero que a ajuda humanitária não pode ser substituída por preferências comerciais. Apesar de este relatório estar melhor do que a proposta inicial, entendo que setores como a indústria têxtil europeia podem ser prejudicados. Por esta razão voto contra esta proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Aquando da votação deste mesmo relatório em maio do ano passado, votámos contra, voto que agora mantivémos. Recorde-se que esta proposta surgiu na sequência das cheias que afetaram o país em 2010. Como então afirmámos, impunham-se formas de ajuda efetiva e uma solidariedade genuína com as populações deste país. Mas as cheias acabaram por ser apenas um pretexto para satisfazer os interesses daqueles que, na Europa, vão beneficiar com estas medidas, mesmo que com prejuízo dos países e regiões mais dependentes das indústrias como o têxtil, vestuário, calçado, componentes, artigos de pele e seus sucedâneos. Em Portugal, representantes dos setores da indústria do calçado, componentes, artigos de pele e seus sucedâneos têm vindo, com insistência, a expressar a sua preocupação com o impacto que terá nestes setores a proposta de concessão de preferências comerciais autónomas de emergência ao Paquistão. Se este impacto seria sempre grave num setor já muito debilitado, profundamente atingido que foi pela liberalização do comércio mundial, que se concentra em regiões com elevados níveis de desemprego, de pobreza e de exclusão social e reduzida diversificação económica; mais grave se torna quando estas regiões se situam em Estados-Membros, como é o caso de Portugal, confrontados com uma gravíssima crise económica e social.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Návrh Komisie, predložený po nebývalých záplavách, ktoré minulé leto zničili rozsiahlu časť územia Pakistanu, sa snaží rozšíriť autonómne obchodné preferencie na túto krajinu a týka sa 75 skupín výrobkov, ktoré sú pre vývoz Pakistanu dôležité (väčšinou textil a oblečenie), prostredníctvom ich vyňatia z colnej povinnosti, až na jeden výrobok (etanol), na ktorý sa bude vzťahovať colná kvóta. Navrhované opatrenia by sa mali uvítať ako vynikajúci príklad súčinnosti, ktorú umožnilo nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy. Hoci EÚ a jej členské štáty už poskytujú Pakistanu štedrú humanitárnu pomoc, rozšírenie obchodných preferencií na túto krajinu predstavuje súčasť širšieho balíka opatrení, ktoré pomôžu riešiť strednodobé a dlhodobé hospodárske následky katastrofálnych záplav. Zabezpečiť obnovu a budúci udržateľný rozvoj Pakistanu je nesmierne dôležité nielen pre jeho občanov, ale aj pre bezpečnosť a stabilitu v regióne. Stabilita a prosperita Pakistanu, ktorý sa nebude utiekať k extrémizmu či fundamentalizmu, je zjavne v záujme EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Susilaikiau balsuojant dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos. Kadangi nors ir autonominės prekybos lengvatos Pakistanui būdų išplėstos trejų metų laikotarpiui, Komisija prieš priimdama pasiūlymą dėl reglamento neatliko visapusiško siūlomų priemonių įvertinimo. Be to, reikia pažymėti, kad Komisijos pasiūlyme Pakistanui nenustatomos jokios prievolės žmogaus ir socialinių teisių srityje. Be to, galima manyti, kad po sprendimo potvynį patyrusiam Pakistanui suteikti autonomines prekybos lengvatas ateityje gali būti priimamos panašios iniciatyvos. Tad kyla pavojus, kad priimant autonomines prekybos lengvatas, nesusietas su jokiomis sąlygomis dėl žmogaus teisių, faktiškai būtų kenkiama dabartinei ES lengvatų sistemai, paremtai pagrindinių teisių ir vertybių pagarba.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − Presented after the unprecedented floods that devastated a vast portion of Pakistan’s territory, the Commission’s proposal seeks to extend autonomous trade preferences to this country concerning 75 product lines of interest to Pakistan (mostly textile and clothing) in the form of exemption from custom duties, with the exception of one product (ethanol) for which a tariff-rate quota would apply. The proposed measures should be welcomed as a perfect example of the synergies that the entry into force of the Treaty of Lisbon has made possible. While the EU and its Member States have already provided Pakistan with humanitarian aid, the extension of trade preferences to this country is part of a larger package of measures that would address the medium and long-term economic consequences of the catastrophic floods. Ensuring Pakistan’s recovery and future sustainable development is extremely important, not only for its citizens but also for the security and the stability of the region. A stable and prosperous Pakistan that does not drift away into extremism or fundamentalism is obviously in the EU’s interest.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Concordo sugli aiuti, ma concordo anche sul fatto che nel regolamento proposto, si debba tener conto della situazione dei diritti umani in Pakistan. Un grave degrado di questa situazione potrebbe quindi essere un motivo per sospendere l'applicazione delle preferenze commerciali concesse al paese. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei contra a concessão de preferências comerciais excecionais ao Paquistão porque, apesar das correções substanciais introduzidas na proposta inicial da Comissão (o que testemunha a mais-valia da intervenção do Parlamento Europeu nas questões de comércio internacional depois do Tratado de Lisboa), o texto de compromisso alcançado entre o Parlamento e o Conselho, com a ajuda da própria Comissão, mantém os dois pecados originais que já tinham motivado o meu voto contra na primeira leitura". Por um lado é inadmissível a instrumentalização das preferências comerciais a pretexto de alegadas razões de ajuda humanitária (inundações de há dois anos), para a qual a União dispõe de instrumentos financeiros apropriados. Por outro lado, embora os malefícios da iniciativa, sobretudo para o setor têxtil e do vestuário europeu, tenham sido substancialmente reduzidos na versão final do diploma, ainda assim são os países mais vulneráveis, como Portugal, que vão pagar a fatura da generosidade da União para com o Paquistão, o que não é justo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Non mi stancherò mai di ripetere che accordi come questi sono la rovina dell'Europa.

Le alluvioni in Pakistan sono vecchie di due anni e l'Unione europea ha già aiutato il paese asiatico nell'immediato, con quasi mezzo miliardo di euro, e continua a farlo: proprio la scorsa settimana in commissione bilancio abbiamo votato in proposito nuovi stanziamenti per il Pakistan.

Quello che invece è stato approvato oggi è un accordo delittuoso, che probabilmente rischierà di dare il colpo di grazia all'industria tessile italiana: questi aiuti non andranno infatti alle popolazioni colpite dalle alluvioni, ma serviranno a fare ulteriormente accrescere i fatturati di molte grandi imprese pachistane che già sono competitive a livello internazionale.

Se lo scopo è quello di spazzare via l'intera industria tessile e manifatturiera di alcuni paesi europei allora lo si dica chiaramente: io sono di Prato, una città che era uno dei principali distretti tessili dell'intera Europa. Le imprese locali che sono riuscite a sopravvivere a fatica fino ad oggi forse non supereranno questo ulteriore colpo; se le cose purtroppo dovessero andare in questa direzione sapremo bene di chi sarà la responsabilità.

Noi della Lega abbiamo sempre avuto le idee chiare in merito, altri forse un po' meno.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), per iscritto. − Siamo lieti che gli sforzi del Parlamento per ridurre l'impatto negativo della prima stesura del waiver al Pakistan abbiano ottenuto alcune significative modifiche come la riduzione dei dazi da 3 anni a 15 mesi, la diminuzione al 25% del volume originale dei contingenti e la soglia per l'esclusione dei prodotti che fanno registrare repentini aumenti delle importazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei negativamente este relatório não tendo sido favorável à introdução de preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão, uma vez que tal abre um precedente muito prejudicial ao ser utilizada a política comercial como ajuda humanitária. A adoção desta medida iria criar desequilíbrios importantes na economia de alguns países europeus para além de injustiças relativas com outros países vizinhos, tal como o Bangladesh e a Índia. No entanto, sou favorável aos 2,458 mil milhões de euros de ajuda humanitária destinados às populações afetadas pelas cheias que afetaram grande parte do país.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − The report was referred back to committee at the sitting of 10 May 2011 (Rule 57(2)). Amendment 47, adopted, replaces the amendment adopted in that sitting. We abstained in the amended proposal, and voted in favour of the final legislative resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questo provvedimento perché lo ritengo efficace nel rilanciare la ripresa economica del Pakistan dopo le recenti alluvioni.

La scelta di dare temporaneamente a questo paese l'opportunità di esportare verso l'UE più beni in franchigia permetterà infatti alla sua economia di attutire i danni sistemici subiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), per iscritto. − Questo regolamento tratta una novità: l'utilizzo di una politica commerciale favorevole ad un paese terzo al posto degli aiuti finanziari per scopi umanitari.

Il mio voto è contrario a questo modo strumentale di utilizzare favoritismi anziché intervenire con aiuti economici. Nel caso del Pakistan si tolgono i dazi sul tessile, il che significa distruggere quello che è rimasto in Europa di un settore già fortemente in crisi. In quel paese non esiste alcun tipo di tutela sanitario-pensionistica per i lavoratori, si sfruttano uomini, donne e bambini. È evidente che i prodotti tessili ad alto impiego di manodopera arriveranno nel mio paese e in Europa a prezzi estremamente bassi.

In Italia la crisi che ha colpito il settore tessile ha portato alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro; un colpo come questo rischia di farlo sparire con gravissime conseguenze sull'occupazione.

Aiutare il Pakistan a seguito della disastrosa alluvione che lo aveva colpito è giusto, ma lo si doveva fare con un intervento economico d'emergenza e non a discapito di un solo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare contro la Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan in quanto lo giudico, senza mezzi termini, assurdo. Infatti, non si riesce a capire dove sia la necessità di giungere alla definizione di un così complesso e assai laborioso regolamento dal momento che, entro pochi anni e senza grandi difficoltà, il Pakistan godrà delle preferenze commerciali stabilite con la recente riforma del sistema GSP+ nei confronti del quale mi sono espresso negativamente. Il presente regolamento prevede, inoltre, la totale eliminazione dei dazi su un determinato elenco di settantacinque linee di prodotti che, di fatto, riguarda quasi esclusivamente il settore tessile, con un impatto devastante sul tessuto produttivo del Nord Italia.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), schriftlich. Ich habe gegen das Abkommen über sofortige autonome Handelspräferenzen für Pakistan gestimmt. Die geplante Streichung von Importzöllen auf 75 Produkte gefährdet in der EU tausende Arbeitsplätze. Dies gilt insbesondere für die Textilbranche, aber z. B. auch für die Hersteller von Industrie-Ethanol in Deutschland. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage in der EU sind diese negativen Auswirkungen des Abkommens nicht vertretbar. Das geplante Abkommen ist aber nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht bedenklich, sondern verfehlt auch das ursprüngliche Ziel der Handelserleichterungen als Soforthilfe. Durch die anfängliche Weigerung Indiens, das Handelsabkommen in der Welthandelsorganisation (WTO) zu akzeptieren, haben sich die Verhandlungen über das Abkommen aber lange Zeit verzögert. Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe kann von einer kurzfristigen Soforthilfe nun keine Rede mehr sein. Natürlich sind die Beziehungen der EU zu Pakistan, das einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in der Region leisten kann, von großer Bedeutung. Mit der Zusage von über 415 Millionen Euro für humanitäre Soforthilfe und mit der zusätzlichen Bereitstellung von 114,8 Millionen Euro über die Neuausrichtung laufender Programme zugunsten des Wiederaufbaus hat die EU ihre Solidarität mit Pakistan aber bereits unter Beweis gestellt. Die Vermischung von Entwicklungshilfe und Wirtschaftspolitik, wie es das Abkommen zur Folge hätte, ist angesichts der oben beschriebenen Problematik unverhältnismäßig.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório tem um caráter excecional de ajuda ao desenvolvimento económico do Paquistão, após as inundações que devastaram parte do território. Assim, propõe-se uma isenção dos direitos aduaneiros a uma lista de 75 produtos estratégicos para o mercado paquistanês, têxteis e vestuário. O PE propõe que esta concessão comercial seja concedida por um período de 2 anos, com possível prorrogação de 1 ano, após uma avaliação do respetivo impacto para estes setores estratégicos e para a população paquistanesa. Paralelamente, deve ser incluída a cláusula de condicionalidade em matéria de direitos humanos, tal como é apresentada noutros acordos comerciais. Considero que a proposta da CE de 3 anos é mais justa para fazer face à situação do Paquistão. Por isso, votei contra este relatório. Estas medidas não devem prejudicar os países exportadores de têxteis e vestuário, nomeadamente Portugal, e impõem que o Paquistão não introduza novos direitos ou encargos às importações provenientes da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Zdecydowałem wstrzymać się od głosu w tej kwestii, gdyż nie jestem przekonany, czy przyjęcie autonomicznych preferencji handlowych bez warunków w zakresie praw człowieka nie osłabi obecnego systemu unijnych preferencji, który opiera się na poszanowaniu pewnych praw i wartości. Brak mi także zaufania do służb cywilnych w Pakistanie nadzorujących przebieg procesu pomocy unijnej. Jednocześnie wyrażam ubolewanie z powodu ogromu tragedii, jaka dotknęła ten kraj.

 
  
  

Entschließungsantrag B7-0425/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Buvau viena šios rezoliucijos bendraautorių, nes padėtis Sirijoje kelia milžinišką tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Tūkstančiai žuvusiųjų, suluošintų Sirijos piliečių, sunkiai sužeistų vaikų, tūkstančiai pabėgėlių, besiglaudžiančių kaimyninėse šalyse – tokia yra Prezidento Bašaro al Assado išsilaikymo valdžioje kaina. Tarptautinė bendruomenė dėl kai kurių aplinkybių – pražūtinga Kinijos ir Rusijos, pataikaujančių B. al Assadui ir jo režimui, pozicija, prezidento rinkimų kampanija, vykstanti JAV – implikuoja, kad ES turi atlikti daug didesnį vaidmenį ir imtis didesnės atsakomybės šioje situacijoje. Balsavau už šią svarbią rezoliuciją ir tikiuosi, kad ji paskatins ES vadovus ir Vyriausiąją įgaliotinę Ashton imtis aktyvesnių veiksmų siekiant išspręsti šį per ilgai užsitęsusį kruviną konfliktą.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο κοινό ψήφισμα ΕΛΚ – Σοσιαλδημοκρατών – Φιλελεύθερων και Συντηρητικών για τη Συρία. Όπως και με τη Λιβύη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται προπομπός και ανοίγει το δρόμο για μια νέα εγκληματική ιμπεριαλιστική επέμβαση με στρατιωτικά μέσα ενάντια στον Συριακό λαό. Απαιτεί θρασύτατα και προκλητικά τη δημιουργία ζωνών και διαδρόμων δήθεν «ανθρωπιστικής βοήθειας», που θα αποτελέσουν –όπως η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη- το αναγκαίο πρόσχημα για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστών ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ που θα αιματοκυλίσουν το λαό της Συρίας. Το κοινό ψήφισμα προετοιμάζει ήδη την ανοιχτή επέμβαση των ιμπεριαλιστών με την επίκληση του «δικαιώματος στη προστασία των αμάχων», ώστε να δώσει την απαραίτητη νομιμοποίηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επιδιώκει να συντονίσει τις διάφορες στρατιωτικές συμμορίες σε «ενιαία αντιπολίτευση» για να προσδώσει ανύπαρκτο λαϊκό έρεισμα στα εγκληματικά σχέδια ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των λαών της περιοχής. Είναι επιτακτική ανάγκη οι λαοί να δυναμώσουν την αντιιμπεριαλιστική δράση τους. Να ματαιώσουν με την πάλη τους το νέο έγκλημα των ιμπεριαλιστών. Να φράξουν το δρόμο στην επέμβαση, τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το αιματοκύλισμα των λαών της Μέσης Ανατολής και της ευρύτερης περιοχής

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I strongly support this resolution because it reiterates its condemnation in the strongest possible terms of the increasing use of indiscriminate violence in Syria. In particularly we denounce the use of heavy artillery and shelling against populated areas, and horrific killings by the Syrian army, security forces and the Shabiha, as well as by various opposition forces. I also would like to denounce, as a matter of priority, the support given by various external actors and states to all parties to the conflict, with financial, logistical and tactical aid, including the supply of weapons, munitions and all other types of military equipment. We must bear in mind that any further militarisation of the conflict can only bring greater suffering to the Syrian people and the region as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat această rezoluţie pentru a-mi exprima preocuparea faţă de deteriorarea gravă a situaţiei din Siria. Susţin eforturile Uniunii Europene de a intensifica presiunea asupra regimului sirian. Obiectivul principal trebuie să rămână oprirea represiunii asupra populaţiei civile. Sancţiunile ONU reprezintă cea mai bună soluţie pentru a sprijini o rezolvare paşnică a acestei crize. Trebuie promovat un dialog politic intens la nivelul forţelor de opoziţie şi al societăţii siriene. Acest dialog va putea răspunde aşteptărilor cetăţenilor în legătură cu realizarea unei tranziţii paşnice şi democratice în Siria.

Preocuparea mea faţă de violenţele din Siria este cu atât mai mare, cu cât România are a doua comunitate de cetăţeni străini rezidenţi pe teritoriul sirian. Îmi exprim de asemenea îngrijorarea faţă de posibilul efect de contagiune a crizei siriene în plan regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), por escrito. Enquanto um dos subscritores da Proposta de Resolução do PPE e desta Proposta de Resolução Conjunta, gostaria de exprimir nesta declaração de voto e em complemento à intervenção que efetuei em plenário, o meu estado de espírito relativamente a esta situação horrenda e aviltante, que se tem vindo a agravar exponencialmente nas últimas semanas para níveis absolutamente insustentáveis e intoleráveis e que nos deveriam envergonhar a todos, enquanto seres humanos. Foi por isso com bastante mágoa e alguma revolta que votei mais esta Resolução sobre a situação na Síria – num misto de sentimentos que me pareceu partilhado por toda a Câmara – e espero que toda esta hipocrisia da comunidade internacional, assente num dual conjunto de critérios (em face de situações semelhantes e recentes...) termine um quanto antes e que a população síria possa aspirar a um futuro em Paz e com a harmonia possível, num país que vive um momento muito delicado "que opõe idealismos obscuros mesclados com genuínos gritos de liberdade a um regime que luta pela sobrevivência" como afirmei em plenário.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por condenar a escalada de violência contra a população civil síria por parte do regime do presidente al-Assad. Trata-se de um criminoso atentado ao direito à vida e à segurança das pessoas, em particular das crianças e mulheres. Se a ação da UE e da comunidade internacional falhar na Síria, a estabilidade do Médio Oriente ficará comprometida e a segurança na Europa, sob vários aspetos, do terrorismo à proliferação de armas, passando pela imigração ilegal e a segurança energética, será gravemente ameaçada.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. As notícias e as imagens que nos vão chegando da Síria dão conta da brutalidade que assola aquele país e como este se encontra mergulhado na mais cruel e fratricida das guerras. As tentativas do regime de Assad para sobreviver à condenação internacional e esmagar a revolta popular fracassaram, mas os revoltosos não parecem possuir ainda a capacidade para obterem uma vitória militar expressiva que conduza o regime ao seu fim. Internacionalmente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se bloqueado pela ação de dois dos seus membros permanentes, impedindo a comunidade internacional de tomar medidas visando uma intervenção mais decidida naquele país. Esta situação de brutalidade e paralisia reflete-se, sobretudo, sobre os cidadãos indefesos que sofrem e pagam com a vida a sua ambição de viver em paz e em democracia. A União Europeia, e nela o Parlamento Europeu, não pode deixar de repudiar de modo veemente o que se passa na Síria, de exigir que se ponha fim às hostilidades e se promova a transição para uma Síria livre, democrática e pacífica.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A situação humanitária, política e militar na Síria tem sido objeto de várias análises neste Parlamento, ao longo dos últimos dois anos, tendo, inclusive, sido votadas resoluções de condenação da atuação brutal do regime de al-Assad. As condições de vida na Síria deterioram-se de dia para dia perante a impotência da comunidade internacional que não consegue pôr cobro a uma das guerras mais cruéis e fratricidas dos últimos tempos. A presente proposta de resolução comum do Parlamento Europeu (PE), apresentada pelos Grupos S&D, PPE, ECR e ALDE, debruça-se sobre a situação política na Síria, onde um regime ditatorial liderado pelo presidente Bashar al-Assad continua a violar os mais elementares Direitos do Homem, tendo feito mais de 60 000 vítimas entre uma população indefesa que a única coisa que deseja é viver em paz e em democracia. No entanto, a força aérea de al-Assad continua a massacrar as forças rebeldes e a devastar áreas civis e nem sequer foi possível estabelecer um corredor humanitário. Lamento que a comunidade internacional continue hesitante na resolução deste conflito, sobretudo o comportamento das superpotências China e Rússia que não assumem as suas responsabilidades políticas e humanitárias no seio do Conselho de Segurança da ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. À semelhança das posições então assumidas para atacar a Jugoslávia, o Iraque, o Afeganistão e a Líbia, a maioria do Parlamento volta a insistir na campanha de desestabilização da Síria – amplamente difundida pela comunicação social dominante. Procura-se exacerbar problemas reais existentes, manipular factos, esconder responsabilidades da UE, dos EUA, da NATO, das grandes potências da UE, das monarquias obscurantistas e fundamentalistas da região do Golfo, para apoiar a agressão militar a este país. No terreno, continua a estratégia de militarização, subversão, agressão, ingerência e guerra do auto-denominado "grupo de amigos da Síria", financiados, armados e treinados – alguns deles identificados como pertencentes a redes terroristas – pelas potências imperialistas (França e Reino Unido) e pelas ditaduras do Golfo Pérsico. A maioria do Parlamento coloca-se assim, uma vez mais, do lado daqueles que desenvolvem a sua ação contra os esforços que estão a ser desenvolvidos para manter no campo político e diplomático a resolução da questão síria. Na Síria, o imperialismo quer repetir as guerras de agressão perpetradas em nome dos direitos humanos e da democracia, mas cujos reais motivos foram os interesses económicos e geoestratégicos das principais potências imperialistas da NATO e os lucros do complexo militar e das multinacionais a si associadas. Obviamente, votámos contra a resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Od marca 2011 bolo počas brutálnych zásahov sýrskeho režimu proti jeho vlastnému obyvateľstvu zabitých takmer 20 000 ľudí a omnoho viac osôb bolo zranených. V rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov bolo zaregistrovaných alebo na registráciu stále čaká 235 000 utečencov zo Sýrie. Ďalšie desaťtisíce ľudí, ktorí utekajú zo Sýrie do susedných krajín, sa neregistrujú. Podľa odhadov OSN bolo v rámci Sýrie vysídlených viac ako 1,2 milióna osôb a približne 3 milióny ľudí naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. V auguste 2012 sa kríza obzvlášť brutálnym spôsobom zhoršila, v dôsledku čoho sa tieto údaje prudko zvýšili. Masakrovanie, ktorého sa dopúšťa sýrsky režim na svojom vlastnom obyvateľstve a ktoré priviedlo krajinu na pokraj občianskej vojny, stále pokračuje.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution which reiterates Parliament’s condemnation in the strongest possible terms of the ever-increasing use of indiscriminate violence by President Assad’s regime against the Syrian civilian population, in particular the targeted killing of children and women and mass executions in villages.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. − Myslím, že autoři předkládaného návrhu usnesení odvedli při pokusu nalézt vyvážené stanovisko velmi dobrou práci. Právě tak pokládám za správné, že návrh ústí ve výzvu zastavit násilí. Přesto text považuji za příliš abstraktní. Výzvy syrskému režimu jsou akademické, neboť do této nešťastné země pravomoci Evropské unie nesahají. Sahají však k členským státům Unie. Pokládám proto za nezbytné, aby usnesení obsahovalo výzvu členským státům okamžitě zastavit vojensko-materiální, logistickou a zpravodajskou podporu všem stranám konfliktu. Musíme požadovat, aby se vlády všech členských států Unie zavázaly, že budou při řešení konfliktu v Sýrii striktně ctít i prosazovat mezinárodní právo a požadovat mírová jednání všech stran konfliktu. Libyjská tragédie, kde pod bombami NATO umítali nevinní a díky podpoře nestabilního režimu ze strany Aliance i Unie nadále obyvatelé žijí v chaosu, by nás měla poučit. Naše stanovisko k jednání Rady bezpečnosti OSN o Sýrii by mělo být jasné. A je nutné především zametat před vlastním prahem. Nelze neustále přihlížet tomu, že někteří evropští státníci jménem Unie přes den požadují zastavení násilí a dodržování lidských práv a v noci pak titíž státníci za NATO rozhodují o dodávkách zbraní rebelům. Právní nihilismus žádná propaganda nezastře. Alespoň v zemích, kde umírají lidé.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − Occorre il maggior coordinamento possibile tra gli Stati membri, soprattutto in sede Onu. Dobbiamo essere compatti nei confronti di paesi come la Cina e la Russia, i cui veti continui contribuiscono a prolungare la massacrante guerra civile in corso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution condamne les massacres perpétrés par le régime syrien et les possibles crimes contre l'humanité autorisés ou perpétrés par l'armée syrienne, les forces de sécurité et les groupes armés. Elle demande à Bachar al-Assad de quitter le pouvoir pour permettre une transition pacifique. Elle déclare son soutien aux Syriens qui luttent pour la démocratie. Elle appelle le régime à permettre des trêves pour garantir l'envoi d'aide l'humanitaire aux syriens. En ce sens, je la soutiens.

Mais il est par contre inacceptable que cette résolution suggère le recours à l'intervention militaire étrangère sous couvert de "responsabilité de protéger" et propose de créer des corridors humanitaires (qui supposent l'envoi de troupes militaires) à la frontière syrienne voire en Syrie même. Il est encore moins acceptable qu'elle propose de passer outre le cadre onusien pour mettre en place de tels corridors. Et que dire de l'ingérence qu'elle promet en demandant à l'UE, à la Turquie, au Liban, à la Jordanie, à la Ligue arabe et à l'opposition syrienne de préparer la transition pacifique en Syrie ? Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La situation en Syrie est moralement insoutenable. La Communauté internationale a l’obligation morale de dépasser toute posture et déclaration, de pratiquer le droit d’ingérence humanitaire et de se demander s’il ne serait pas plus pertinent d’agir dans le cadre du G20 qui est plus représentatif de la réalité du monde au lieu de s’obstiner à obtenir vainement une résolution au Conseil de sécurité. Face à l’escalade de la violence, il faut aider la population en fournissant d’urgence des médicaments, de la nourriture, en créant des corridors humanitaires, en établissant des no fly zones. De même, il faut saisir de toute urgence la Cour Pénal Internationale pour crime de guerre et crime contre l’humanité. Si nous restons les témoins passifs des massacres qui se succèdent en Syrie, nous devrons en rendre compte aux générations futures. L'inaction n'est pas une option comme l'a très justement dit Ban Ki Moon.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Nach Angaben der Vereineten Nationen sind in Syrien seit Beginn der Unruhen bereits mehr als 20.000 Menschen ums Leben gekommen. Sämtliche Versuche von Seiten der internationalen Politik, diese Krise und die Kampfhandlungen zu beenden, sind bisher gescheitert. Leider gibt es zu viele Einflüsse von außen, die die Lage im Land nur noch verschärfen. So ist von Waffenlieferungen an beide Streitparteien zu hören. Auch bezahlte Söldner sollen inzwischen in Syrien aktiv sein. Dies ist völlig inakzeptabel. Syrien darf nicht als Spielball und strategisches Aufmarschgebiet internationaler Mächte missbraucht werden. Ziel muss es sein, dem Blutvergießen so schnell wie möglich ein Ende zu setzen. Dazu muss sowohl der Druck auf das Assad-Regime erhöht werden, um weitere Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, andererseits muss man auch in Gesprächen mit der Opposition klarmachen, dass es eines möglichst geordneten und friedlichen Übergangs zur Demokratie bedarf. Ein Chaos wie in Libyen muss vermieden werden. Leider nimmt die vorliegende Resolution auf all das zu wenig Bezug und verfolgt einseitig die bisherige erfolglose Politik, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Padėtis Sirijoje yra tragiška. Turime aiškiai įvardinti, kad moralinė atsakomybė už režimo vykdomą prievartą, prarastas gyvybes, apribotus tarptautinės bendruomenės veikimo būdus gula ir ant veto teise JT Saugumo Taryboje pasinaudojusių šalių pečių. Šalia visų diplomatinių, politinių ir humanitarinių priemonių, svarbu, kad medžiaga apie vykdomus nusikaltimus žmoniškumui Sirijoje būtų perduota Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Vargu ar susilaikymas nuo šio veiksmo kaip nors priartintų taiką Sirijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Aver sostenuto, come abbiamo fatto oggi, la risoluzione sulla Siria, esprime una grande convinzione di questo Parlamento: il diritto per il popolo ad una transizione pacifica ed effettiva verso la democrazia, in grado di rispondere alle legittime richieste della gente siriana e basata su un dialogo inclusivo che coinvolga tutte le forze democratiche. L'urgenza è quella di avviare un processo di profonde riforme democratiche, che tenga conto anche della necessità di assicurare la riconciliazione nazionale e che si impegni a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà delle minoranze, in particolare quelle etniche e religiose. Ribadiamo oggi, con questo voto, il deciso sostegno del Parlamento europeo all'appello lanciato dal Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a favore di un deferimento della situazione in Siria alla Corte penale internazionale da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in vista di un'inchiesta formale. La Siria deve impegnarsi fermamente a garantire che tutti i responsabili di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale siano identificati e rispondano dei loro atti, sostenendo con decisione il lavoro della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sulla Siria, incaricata di indagare su tutte le violazioni delle norme internazionali sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale commesse nel Paese, onde assicurare alla giustizia i responsabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − The current conflict in Syria is a humanitarian disaster that must not continue. Thousands of Syrians have been killed since the uprising began. Hundreds of thousands of refugees have streamed across the borders of neighbouring countries. The EU must further on act under the CSDP to try to end the bloodshed and resolve the crisis as soon as possible. I voted in favour of this resolution because it urges the Member States to cooperate and agree on a common path forward, working together with regional countries surrounding Syria, providing sufficient humanitarian aid for Syrian citizens and refugees, consolidating opposition groups to form a united front to replace Bassar al-Assad and drafting a framework for a transitional government to oversee the implementation of peace and democracy in Syria. Direct military intervention could potentially aggravate the situation, and is not the best option. The EU should continue to apply pressure and economic sanctions on Syria while working with the other members of the UN Security Council to arrive at a common solution for this terrible crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei a presente resolução solidarizando-me com o povo sírio.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Unfortunately, however, we did not manage to include an oral amendment asking to call also the Member States, and not only the EU, to take appropriate responsible measures regarding the possible influx of refugees.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα το κοινό σχέδιο ψηφίσματος καθώς θεωρώ ότι η ταχεία παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία είναι απαραίτητη διότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους όσοι εμπλέκονται στην κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Desde o início do conflito em 15 de março de 2011, mais de 27 mil pessoas morreram, segundo dados do Observatório sírio dos Direitos Humanos, e mais de 250 000 sírios abandonaram o país, que se encontra mergulhado numa violência extrema entre as forças de Assad e os rebeldes. As consequências deste conflito já se alastraram para os países limítrofes, com uma vaga de refugiados sem precedentes. Apesar da assistência humanitária, financeira e técnica realizada pela UE e por organizações internacionais e ONGs, a situação da população síria deteriora-se de dia para dia. Lamento que ainda não tenha sido tomada uma posição séria e concertada no seio do Conselho de Segurança e reitero a minha condenação a todo o tipo de violação dos direitos humanos. Espero que a ONU tome uma posição comum que condene e reforce as sanções ao regime de Assad e que sejam concertadas posições para a construção de um novo regime, alicerçado na estabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), in writing. − I voted in favour of the resolution on the situation in Syria. I fully support assistance to alleviate the plight of Syrians who have taken refuge in neighbouring countries. As a Member of the Foreign Affairs Committee, and with a particular interest in Turkey, I have been paying close attention to the impact on the region as a whole and the challenge not only Turkey but Jordan and Lebanon face in supporting those that flee the crisis. The unfortunate reality is that the international community is at a deadlock, the Annan plan has not worked and the Syrian opposition is divided. It is vital that we do all that we can to identify and support those in the Syrian opposition with a genuinely democratic perspective and with political goals that might help bring peace to a troubled region.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die gegenwärtigen politischen Konflikte in Syrien unter dem Regimeführer Assad gehen einher mit einem hohem Grad an Menschenrechtsverletzungen, zahlreichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einer zunehmenden Militarisierung. Es müssen somit dringend Maßnahmen und Absprachen auf allen politischen Ebenen erfolgen, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Dem Bericht war zuzustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Sytuacja w Syrii jest wciąż bardzo skomplikowana i niejednoznaczna. Duża część Syryjczyków, nawet ok. 70%, nadal popiera prezydenta Assada. Co więcej, może on liczyć na całkowitą lojalność alawitów oraz chrześcijan i druzów zamieszkujących tamtejsze tereny i stanowiących około 34% społeczeństwa. Dlatego obecnie nie ma najmniejszych szans na jakiekolwiek zawieszenie broni, tym bardziej, że sytuacja na froncie jest dla sił rządowych wciąż korzystna. Rebelianci kontrolują jedynie północne regiony państwa i nie są w stanie podjąć jakichkolwiek walk poza terenami górskimi lub silnie zurbanizowanymi.

Od ponad dwóch miesięcy nie ma sygnałów o żadnych poważnych przypadkach dezercji ze strony obozu rządzącego. Tymczasem dochodzą do nas informacje o walkach pomiędzy mieszkańcami Aleppo a rebeliantami. Siły opozycji nie mają przełożenia na siły zbrojne i działają raczej jako reprezentacja obozu emigracyjnego niż realny głos Syryjczyków. W konflikcie niepokoją coraz częstsze ataki rebeliantów na chrześcijan oraz chrześcijańskie miejsca kultu. Niestety rezolucje poddane pod głosowanie zbyt powierzchownie opisują ich tę sytuację.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. À semelhança das posições então assumidas para atacar a Jugoslávia, o Iraque, o Afeganistão e a Líbia, a maioria do PE volta a insistir na campanha de desestabilização da Síria – amplamente difundida pela comunicação social mundial –, a exacerbar problemas reais existentes, a manipular factos, a esconder responsabilidades da UE, dos EUA, da NATO, das grandes potências da UE, das monarquias obscurantistas e fundamentalistas da região, para apoiar a agressão militar a este país. No terreno, continua a estratégia de militarização, subversão, agressão, ingerência e guerra do auto-denominado "grupo de amigos da Síria", financiados, armados e treinados – alguns deles identificados como pertencentes a redes terroristas – pelas potências imperialistas e pelas ditaduras do Golfo Pérsico. A maioria do PE coloca-se assim uma vez mais do lado dos que desenvolvem a sua ação contra os esforços que estão a ser desenvolvidos para manter no campo político e diplomático a resolução da questão da Síria e contra a soberania e os legítimos direitos democráticos e nacionais do seu povo. Na Síria o imperialismo quer repetir as guerras de agressão perpetradas em nome dos direitos humanos, da democracia mas cujos reais motivos foram os interesses económicos e geoestratégicos das principais potências imperialistas da NATO.

 
  
  

Entschließungsantrag B7-0427/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por condenar a recente deterioração do sistema judicial na Rússia, nomeadamente, no que toca a atos de intimidação e perseguição judicial por motivos políticos a ativistas da oposição. As relações entre a UE e a Rússia devem depender também dos esforços de consolidação da democracia, do Estado de Direito e do respeito dos direitos fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A comunidade internacional tomou recentemente conhecimento da condenação a dois anos de prisão de três membros de uma banda punk feminista por alegado hooliganismo e incitação ao ódio religioso depois de terem irrompido na principal catedral ortodoxa e interpretado uma canção destinada a denunciar o regime de Vladimir Putin. Divido a questão em três: gosto, religiosa e a política. Assim como a liberdade de expressão é um valor cimeiro da nossa civilização, esta não deve eximir-nos de julgar criticamente as suas manifestações. Pela parte que me toca, e sem lhes negar minimamente o direito à expressão, considero a intervenção das Pussy Riot de péssimo gosto. No plano religioso, vimos assistindo por toda a Europa a ações levadas a cabo dentro de templos em manifesto desrespeito dos sentimentos religiosos dos crentes e, muitas vezes, em clara hostilidade face aos mesmos. Os crentes não são menos cidadãos que os demais. Decerto haveria outras formas de condenar o regime russo. Mas, mais importante que tudo isso está a questão política e o funcionamento do Estado de Direito, a proporcionalidade das penas e a sua utilização com fins políticos. A Rússia deve realizar um longo caminho nesse domínio. Cabe-nos ajudar a que o faça.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A presente proposta de resolução comum do Parlamento Europeu (PE), apresentada pelos Grupos: S&D, Verts/ALE, PPE, ECR e ALDE, debruça-se sobre a utilização da justiça na Rússia com objetivos políticos. A alternância nos cargos de presidente e de primeiro-ministro entre Putin e Medvedev tem levantado alguma desconfiança na comunidade internacional sobre o processo de consolidação da democracia, do Estado de Direito e o respeito pelos direitos fundamentais. São várias as vozes que denunciam a violação de normas democráticas na Rússia e a falta de independência do poder judicial face ao poder político, não obstante o Supremo Tribunal ter acatado a recomendação do Conselho Presidencial dos Direitos do Homem e ter reduzido a pena de Lebedev para três anos. Mas há outros casos, como julgamentos por motivações políticas de cientistas acusados de espionagem, condenação de membros da oposição como a ativista Taisiya Osipova condenada a oito anos de colónia penal, as cantoras de um grupo de música punk “Pussy Riot” que atuou numa igreja sujeitas a penas exageradas, etc. Sendo a Rússia um parceiro estratégico da UE com quem temos acordos de colaboração, temos o direito de exigir um comportamento correto em termos de respeito pelos direitos humanos e um funcionamento independente do sistema judiciário.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução insere-se na campanha permanente daqueles que, com incontidas ambições imperiais, veem na Rússia um significativo manancial de recursos naturais, um enorme mercado, incluindo de força de trabalho. A maioria do Parlamento dá assim continuidade a uma estratégia hipócrita e sobejamente conhecida de desrespeito pela soberania da Rússia e de ingerência nos seus assuntos internos. Esta estratégia é tanto mais hipócrita quanto aponta o dedo a este país e continua a camuflar a situação na UE, onde se desenvolvem as mais graves violações às soberanias nacionais, aos princípios e às liberdades democráticas, aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, com a tentativa de impor um retrocesso civilizacional no plano dos direitos e conquistas sociais dos trabalhadores e dos povos. Não é possível separar esta campanha do papel que a Rússia vem assumindo no Conselho de Segurança da ONU, impedindo a concretização da estratégia dos EUA, da UE e da NATO de instrumentalizar a ONU para tentar legitimar a agressão militar à Síria. Esta estratégia é tão velha quanto o imperialismo que procura assim criar e alimentar campanhas da imprensa internacional para catalogar e isolar a Rússia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V súčasnej dobe pretrvávajú obavy v súvislosti s vývojom v Ruskej federácii, pokiaľ ide o dodržiavanie a ochranu ľudských práv a dodržiavanie spoločne dohodnutých demokratických zásad, pravidiel a postupov. Ruská federácia je plnoprávnym členom Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), a preto je povinná obhajovať zásady demokracie a dodržiavania ľudských práv. Je čoraz potrebnejšie stanoviť rozhodnú a komplexnú politiku EÚ voči Rusku vrátane náležitej kritiky, sankcií a reštriktívnych opatrení, ak to bude potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), rakstiski. − Es atbalstīju šo rezolūciju, jo uzskatu, ka Krievijas tiesu sistēma pielieto nesamērīgu spēku pret opozīcijas politiķiem un aktīvistiem. Eiropas Savienības un Krievijas attiecības balstās uz savstarpējo ekonomisko izdevīgumu, taču ir svarīgi, lai Krievijas puse ievērotu tādas vērtības kā tiesiskums un demokrātija. Eiropas Savienība nevar ignorēt pēdējā laika pastiprinošos tendenci ar krimināltiesiskiem līdzekļiem vērsties pret oficiālajai varai neērtiem cilvēkiem. Pat ja man nav pieņemamas panku grupas “Pussy Riot” izdarības pareizticīgajā baznīcā, tomēr uzskatu, ka piespriestais sods ir neproporcionāls nodarījumam. Tas rada bažas, ka arvien biežāk notiek opozīcijas aktīvistu politiski motivēta iebiedēšana un notiesāšana. Tanī pat laikā joprojām nav atrasti un sodīti Annas Poļitkovskajas slepkavas vai atbildīgie par Sergeja Magņitkas nonāvēšanu. Man šajās slepkavībās vainīgo atklāšana un sodīšana ir tests, kas apliecinātu, ka Krievijā notiek pagrieziens tiesiskas valsts virzienā. Diemžēl pašlaik neko vairāk par ironisku vēlējumu, lai opozīcijas aktīvistu slepkavas tiktu atrasti un notiesāti tikpat ātri, kā panku grupas “Pussy Riot” dalībnieces, neviens reāli domājošs cilvēks izteikt nevar. Esmu dziļi pārliecināta, ka mums Eiropas Parlamentā nav tiesību ignorēt cilvēktiesību pārkāpumus Krievijā.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. − Orgie pokrytectví. Jedině takto se dá stručně popsat obsah návrhu usnesení o zneužívání soudnictví k politickým účelům v Rusku. Pravostředoví politici se dušují, že právě oni jsou správnými vykladači toho, co je demokratické. Předvádějí nám, jak je možné kohokoliv ze zemí vně EU odsoudit. Biskup Rydzik z Rádia Maria a jeho mohérové barety musí hlasitě tleskat. Nejen v Polsku, ale v celé EU. V době krize kapitalistického systému jde o velmi cennou možnost prohlásit, že se nám v zahraničí něco nelíbí. A ti zlotřilí Rusové stále nechtějí pochopit, že když v EU prší, je třeba v Moskvě roztáhnout deštníky. Představuji si, jak ruská Státní duma odsoudí tvrdý postoj německých policistů proti demonstrantům, kteří odmítají rekonstrukci nádraží ve Stuttgartu. Představuji si mé vážené kolegy, jak pochválí punkovou kapelu, která vystoupí v některém z římských chrámů s přihlouplým textem žádajícím odstoupení současného papeže, protože katolická církev na řadě míst světa mlčela ke zneužívání dětí duchovními. Škoda, že Evropský parlament dosud nekomentoval špinavé operace tajných služeb USA, např. ve věci Miamské pětky, tedy Kubánců odsouzených za to, že zdokumentovali teroristickou činnost emigrantů proti své vlasti. Stydím se za své kolegy, kteří zpracovali společný návrh usnesení, a za skupinu GUE/NGL říkám jasné NE tomuto paskvilu!

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − С чувство на дълбоко удовлетворение подкрепих настоящата резолюция, защото тя съдържа ясно послание на европейските граждани към Путинова Русия. Още на предишните дебати по резолюции, посветени на президентските и парламентарните избори в Русия, най-тежките въпроси и съмнения останаха без отговор. Още тогава непосредствено след фалшификациите и заплахите срещу опозиционните лидери, последвани от безпрецедентни граждански протести, в тази зала витаеха въпросите: как ще реагира Кремъл? Дали ще тръгне по пътя на диалога и укрепване на демократичните основи или ще избере познатия път на насилието и саморазправата с политическите опоненти? Дори някой да е бил твърде наивен, за да се колебае накъде ще тръгне Путинова Русия, то само за няколко месеца всички добронамерени илюзии бяха напълно прогонени. Току-що приетата резолюция разкрива отблъскваща картина на политически репресии, в подготвянето и осъществяването на които участват парламентът, правителството, прокуратурата, съдът - т.е цялата държавна машина, включително и чрез специално законодателство, задушава плурализма и гласа на опозицията. Гласувах за тази резолюция, защото тя не затваря солидарността в защита на демокрацията в рамките на страните членки на ЕС. Чрез нея ние показваме на руските граждани, че европейските граждани винаги ще бъдат до тях в стремежа им да направят своята страна по-свободна и демократична.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this resolution in which Parliament expresses its deep disappointment with the verdict and the disproportionate sentence issued by the Khamovnichesky District Court in Russia in the case of Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina and Ekaterina Samutsevitch, members of the punk band ‘Pussy Riot’.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), per iscritto. − La condanna del gruppo punk femminile "Pussy Riot", per "teppismo motivato da odio religioso"; è frutto di una sentenza debole nella sua motivazione e sproporzionata per il fatto che si trattava di una protesta non violenta. Sono inoltre da condannare gli atti di maltrattamento delle componenti del gruppo durante la loro detenzione preventiva e le segnalate irregolarità del processo. Mi aspetto che tale sentenza venga riesaminata e rovesciata, in linea con gli impegni internazionali della Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Henryk Migalski (ECR), na piśmie. − Rezolucja o wykorzystywaniu wymiaru sprawiedliwości w celach politycznych w Rosji przypomina o trudnej sytuacji wewnętrznej tego kraju oraz szkodliwych dla praw człowieka ustawach, które zostały przegłosowane w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Jako współautor projektu rezolucji, uważam za niezwykle ważny fakt, iż przypomina ona konkretne przypadki łamania praw człowieka, takie jak skazanie Michaiła Chodorkowskiego i Platona Lebiediewa czy Taisy Osipowej, a równocześnie wspomina o tragedii Siergieja Magnickiego.

Sytuacja obrońców praw człowieka i aktywistów niezgadzających się z obecną władzą jest bardzo trudna. Mimo nagłaśniania niektórych przypadków w mediach, większość spraw jest ignorowana przez prokuraturę. W interesie Unii Europejskiej leży owocna współpraca z sąsiadami, którzy w życiu społecznym kierują się zasadami demokracji i rządów prawa. Tego ciągle brakuje w Rosji. Dlatego obowiązkiem posłów do Parlamentu Europejskiego jest ciągłe przypominanie o tym, co wymaga poprawy i zmiany. Z tych powodów poparłem powyższą rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Selbstverständlich kann man die Vorgänge in Russland nicht mit westlichen Demokratiemaßstäben messen. Hier gäbe es viel aufzuholen. Dennoch stellt sich die Frage, ob es die Aufgabe der EU ist, die selbst nicht fehlerlos ist und momentan mit ganz anderen Problemen kämpft, sich ständig in die innerrussischen Angelegenheiten einzumischen. Denn nichts anderes ist der Fall „Pussy Riot“. Eine Rockband dringt in die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, dem zentralen Gotteshaus der russisch-orthodoxen Kirche – vergleichbar mit dem Petersdom für Katholiken –, ein und skandiert dort vor den anwesenden Gläubigen Parolen wie „Die Kirche ist die Scheiße Gottes!“. Dies ist zunächst mal geschmacklos. Wenn dann die westlichen Medien dieses unangemeldete und ungestattete „Konzert“ vor dem Altar in ein „Punk-Gebet in der Kirche“ ummünzen, muss man sich schon fragen warum das so passiert. „Pussy Riot“ für diese Aktion als Symbol von Freiheit und Demokratie hochzuloben ist nicht nur pietätslos, es ist einfach zu durchsichtig, dass man damit wieder mal den Präsidenten Putin angreifen möchte. Das gleiche gilt für die Empörung über die Verurteilung, die allein schon mangels Reue seitens der Rockband verständlich ist. Das Strafmaß ist ein anderes Blatt. Trotz all der bereichtigten Kritik an den Vorgängen in Russland ist diese Entschließung als zu einseitig abzulehnen, weshalb ich dagegen gestimmt habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už. Teisingumas, naudojamas politiniais tikslais, jau nebėra teisingumas. Be rezoliucijoje pateiktų nerimą keliančių tendencijų ir atvejų, kai buvo pažeistas teisingumas, pastebėtina, kad Rusijos Federacijos teritorijoje yra ir „juodųjų skylių”, kur leidžiama klestėti neteisingumui ir nebaudžiamumui. Neabejoju, kad Rusijoje yra daug žmonių, kuriems svarbus šis Europos Parlamento dokumentas ir palaikymas.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Rusija yra svarbus Europos Sąjungos partneris, su kuriuo mūsų valstybių bendrija yra pasiryžus bendradarbiauti modernizavimo labui. Tačiau nei Europos Parlamentas, nei visa ES neužmerks akių prieš Kremliaus pastangas riboti vis labiau atbundančios pilietinės visuomenės veiklos galimybes. Rusijoje pastaruoju metu įvyko keletas teigiamų pokyčių: šalis įstojo į PPO ir įsipareigojo vykdyti prekybą pagal pasaulinius standartus. Pavasarį buvo žengti žingsniai link teisingesnės partijų, prezidento rinkimų kandidatų registracijos tvarkos ir tiesioginių regionų gubernatorių rinkimų atkūrimo. Deja, tuo pat metu iš Kremliaus matome vis mažiau ženklų, rodančių norą bendradarbiauti su pilietiniais judėjimais. Vis ryškesnis darosi nepakantumas su skirtingą nuomonę išreiškiančiais aktyvistais. Dumoje tiesiog šviesos greičiu priimami įstatymai, kurie siaurina demonstracijų laisvę, NVO veiklos erdvę. Balsavau už šią rezoliuciją, nes joje raginama Rusijos kursą pakreipti link teisės viršenybę gerbiančios, žmogaus teises garantuojančios valstybės. Kremlius privalėtų nustoti politiškai manipuliuoti teismine valdžia bei atsigręžti į pilietinę visuomenę ir pradėti su ja diskusijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei a presente resolução certa do equilíbrio das propostas nela contidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. − W tym roku Parlament Europejski przyjął całą serię rezolucji dotyczących Rosji, w większości z nich skupiając się na kwestiach związanych z przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem zasady państwa prawa. Niestety wydaje się, że sytuacja w tym kraju zamiast iść ku lepszemu, nieustannie się pogarsza. Nasilają się prześladowania obrońców praw człowieka, niezależnych dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Co gorsza, przyjmowane są specjalne przepisy prawne, które pod przykrywką walki z ekstremizmem pozwalają na skuteczne uderzenie w przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Parlament Europejski po raz kolejny słusznie wyraża zaniepokojenie sytuacją w Rosji, wskazując na długi i wciąż rosnący szereg nadużyć i naruszeń podstawowych wolności.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Among other things, the resolution takes the view that Russia, as a member of the Council of Europe and the Organisation for Security and Cooperation in Europe, should meet the obligations it has signed up to, and points out that recent developments have moved in the opposite direction to the reforms necessary to improve democratic standards, the rule of law and the independence of the judiciary in Russia.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την κοινή πρόταση ψηφίσματος καθώς η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία έχει επιδεινωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες και πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας των πολιτών, της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A 17 de agosto deste ano, três integrantes da banda Pussy Riot foram condenadas por um tribunal russo a 2 anos de prisão por vandalismo motivado por ódio religioso. Esta acusação decorre de uma canção punk gravada dentro de uma catedral, como protesto às políticas do presidente Vladimir Putin. Este e outros casos, já correntes na Rússia, levaram a críticas da comunidade internacional quanto à verdadeira independência do poder judicial e ao Estado de Direito na Rússia. Como membro de direito do Conselho da Europa e da OCSE, a Rússia deve cumprir as suas obrigações internacionais e desta forma aplicar os valores democráticos assentes no Estado de Direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Beobachtungen der jüngsten Geschehnisse in Russland zeigen auf, dass Zweifel sowohl in Bezug auf die Achtung der Menschenrechte als auch die Wahrung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit in Russland bestehen. Ebenso zeigen gegenwärtige Entwicklungen eine zunehmende Missachtung des Demokratiegrundsatzes. Aus diesem Hintergrund heraus sind u. a. eine kontinuierliche Kontrolle der russischen Regierungsstellen zur Einhaltung der OSZE-Standards und ein ständiger Meinungsaustausch über die Menschenrechte mit Russland notwendig.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (EFD), na piśmie. − Glosowaliśmy dziś nad bardzo ważną rezolucją. Rosja od dawna zmaga się ze złym egzekwowaniem prawa. Wymiar sprawiedliwości, który powinien pozostać niezależny, stał się doskonałym narzędziem pozwalającym władzy kuć opozycję młotem ciężkich wyroków w odosobnionych syberyjskich placówkach lub rozmywać niewygodne sprawy, przez lata pozostawiając je nierozwiązanymi.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Rosyjskie służby oraz prokuratura wciąż nie potrafią choćby znaleźć i osądzić zabójców Anny Politkowskiej oraz Natalii Estemirowej. Szóstą rocznice śmierci tej pierwszej będziemy obchodzić już 6 października. Bardzo niepokojące sygnały dochodzą również w sprawie rosyjskiej organizacji „Gołos”, zajmującej się monitoringiem wyborów. Moskiewski sąd skazał ją na 30 tysięcy rubli kary za kształtowanie negatywnego wizerunku jednej z partii. Dodatkowo ograniczenia formalne w przemieszczaniu się po terytorium rosyjskim, jak również zatrzymania dotknęły jej współpracowników.

Niepokoją również sygnały dotyczące zmiany w funkcjonowaniu rosyjskiego prawa. Przypomnę tylko, że w 2011 roku pojawił się projekt, dzięki któremu Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej ma uzyskać prawo do blokowania wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W obliczu tych wydarzeń pojawia się zasadnicze pytanie, w jaki sposób Europejska Służba Działań Zewnętrznych zareagowała na wspomniane bezprawne i niszczycielskie dla państwa prawa przypadki?

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução insere-se na campanha permanente daqueles que depois de terem ajudado a destruir a União Soviética e o primeiro estado socialista do mundo, querem agora conter o desenvolvimento da Rússia capitalista, dominar os seus recursos naturais, o seu mercado, os trabalhadores e o povo russo. A maioria do PE dá assim continuidade a uma estratégia hipócrita e sobejamente conhecida de desrespeito pela soberania da Rússia e de ingerência nos seus assuntos internos. Esta estratégia é tanto mais hipócrita quanto aponta o dedo a este país e continua a camuflar a situação na UE, onde se desenvolvem as mais graves violações às soberanias nacionais, aos princípios e às liberdades democráticas, aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e a tentativa de impor um retrocesso civilizacional no plano dos direitos e conquistas sociais dos trabalhadores e dos povos. Não é possível separar esta campanha do papel que a Rússia vem assumindo no Conselho de Segurança da ONU, impedindo a concretização da estratégia dos EUA, da UE e da NATO de instrumentalizar a ONU para tentar legitimar a agressão militar à Síria. Esta estratégia é tão velha quanto o imperialismo que procura assim criar e alimentar campanhas da imprensa internacional para catalogar e isolar a Rússia.

 
  
  

Entschließungsantrag B7-0457/2012

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner och Gunnar Hökmark (PPE), skriftlig. − Vi moderater i Europaparlamentet röstade idag för resolutionen om den europeiska bankunionen då vi ser det som beklagligt att kommissionens förslag till ny banktillsynsmyndighet i euroländerna kommer att etableras på basis av artikel 127.6 i EUF-fördraget och därmed stänga ute Europaparlamentet från processen. I ett av resolutionens beaktandeled nämns ett eventuellt inrättande av en europeisk stabilitetsfond för banker. Medan det kan vara en sak att etablera en sådan europeisk fond från scratch, ser vi det som något helt annat att i ett läge, där vissa medlemsstater byggt denna typ av fond nationellt, medan andra inte gjort det, slå samman befintliga fonder till en gemensam. Det ställer vi oss mycket tveksamma till.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Uniunea bancară e cel mai ambiţios răspuns gândit până acum la criza datoriilor şi la riscurile din sistemul bancar. Sunt, însă, o serie de riscuri care trebuie avute în vedere. Există avertismente serioase privind riscul ca uniunea bancară să dezavantajeze băncile cu capital local din estul Europei, în condiţiile unei concurenţe incorecte a marilor bănci din zona euro. Se pare, de asemenea, că forul decizional va fi format doar din reprezentanţii statelor din zona euro. Se pune, de exemplu, problema, în caz de risc major, a unei hotărâri de retragere de capital de la filialele din Europa de Est pentru stabilizarea băncilor-mamă din zona euro.

Sunt în favoarea proiectului, cu condiţia reglementării echitabile a poziţiei ţărilor din afara zonei euro, în condiţiile în care deciziile la nivelul uniunii bancare vor afecta toate cele 27 de state membre.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea propunerii de rezoluţie privind crearea unei uniuni bancare, fiind convins că un mecanism unic de reglementare este necesar pentru a stabiliza pieţele financiare şi pentru a ne îndrepta către o adevărată uniune economică şi monetară. Totodată, consider că deciziile Uniunii Europene au nevoie de mai multă legitimitate democratică. De aceea, implicarea Parlamentului European, în calitate de reprezentant al cetăţenilor europeni, în procesul de înfiinţare a uniunii bancare este o necesitate.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente esta resolução por defender o reforço da legitimidade democrática da União Bancária e do mecanismo único de supervisão. Qualquer mudança relevante na supervisão deve ser acompanhada e monitorizada pelo Parlamento, na qualidade de colegislador.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. No Conselho Europeu de 28 e 29 de junho, os líderes da zona euro acordaram na necessidade de se caminhar para uma união económica e monetária reforçada, ou seja, na necessidade de completarmos o quadro legal da união económica e monetária (UEM). Acordaram igualmente, e tal como tenho vindo a defender que, para alcançar essa última fase da UEM, será necessário trabalhar sob 4 pilares essenciais: uma união bancária, uma união orçamental, uma união económica e uma união política. Assim, a Comissão Europeia apresentou, ontem, uma proposta que visa caminhar para uma união bancária que, não obstante o seu mérito, tem como base o artigo 127.º, n.º 6, do TFUE. Ora, o artigo em questão visa circunscrever a participação do Parlamento Europeu na elaboração desta peça legislativa, esquecendo um dos pilares ao qual os líderes europeus se propuseram: o da união política e da legitimidade democrática. É, por isso, essencial, que a participação do único órgão democrático europeu seja revista de imediato.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Ao longo dos últimos meses, foram várias as vozes de responsáveis políticos europeus, a começar pelo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, que alertaram para a necessidade de avançarmos, com urgência, para uma união económica e monetária reforçada na senda da já consagrada união económica e monetária. Agora, Durão Barroso avança com uma nova proposta: a criação de uma União Bancária Europeia destinada não só aos países da zona euro, mas que cooperasse com os países de fora da zona euro que assim o desejassem. A solidez do euro implica a existência de uma supervisão a nível de toda a União, garantida por este novo quadro legislativo e executada pelo BCE. Ficariam, assim, garantidos os depósitos dos cidadãos e que, em caso de falência de uma instituição financeira, não fossem os contribuintes a pagá-la, como acontece atualmente. Votei favoravelmente esta proposta por responder aos principais desafios com que a zona euro se depara: terminar com a ligação do setor bancário à divida soberana e criar um mecanismo único e eficaz de supervisão europeia que apoiará os Estados-Membros. Haverá, ainda, um guia único (single book) sobre o setor bancário que se deverá aplicar aos 27 EM.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Pretende a maioria deste Parlamento que a supervisão do setor bancário passe das autoridades nacionais para o BCE. Pretende que este setor fundamental para o financiamento das economias dos países deixe de estar sobre a alçada direta dos Estados e passe a ser o BCE a determinar diretamente a intervenção neste domínio. O BCE, sem qualquer controlo político e democrático, tem cumprido o triplo papel de embaratecer o refinanciamento do grande capital – promovendo a dependência dos Estados para o seu financiamento –, do setor financeiro (os chamados “mercados”) e de promover a exploração dos trabalhadores por via da cobertura da perda de poder a