Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας
 7.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (συζήτηση)
 8.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην Ευρώπη (γραπτή δήλωση)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  11.2.Συμφωνία ΕΕ-Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (ψηφοφορία)
  11.3.Διαβίβαση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χειρισμός από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (ψηφοφορία)
  11.4.18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας - Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  11.5.Στρατηγική πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περιοχή του Ατλαντικού (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
  11.6.Εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις (A7-0207/2012 - David Martin) (ψηφοφορία)
  11.7.Διακυβερνητικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (ψηφοφορία)
  11.8.Συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (ψηφοφορία)
  11.9.Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (ψηφοφορία)
  11.10.Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (ψηφοφορία)
  11.11.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της EE και της Κολομβίας και του Περού (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (ψηφοφορία)
  11.12.Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της EE και της Κεντρικής Αμερικής (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (ψηφοφορία)
  11.13.Επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  11.14.Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (ψηφοφορία)
  11.15.Κατάσταση στη Συρία (B7-0425/2012) (ψηφοφορία)
  11.16.Χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς στη Ρωσία (B7-0427/2012) (ψηφοφορία)
  11.17.Προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (ΕΤΕ) (B7-0457/2012) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  16.1.Νότια Αφρική: σφαγή απεργών ανθρακωρύχων
  16.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία
  16.3.Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  17.1.Νότια Αφρική: σφαγή απεργών ανθρακωρύχων (B7-0443/2012) (ψηφοφορία)
  17.2.Δίωξη των Μουσουλμάνων Rohingya στη Βιρμανία (B7-0426/2012) (ψηφοφορία)
  17.3.Αζερμπαϊτζάν: η περίπτωση του Ramil Safarov (B7-0428/2012) (ψηφοφορία)
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1125 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (3824 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου