Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 13. syyskuuta 2012 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa
 7.Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset (keskustelu)
 8.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus (2010) (keskustelu)
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Multippeliskleroosin torjuntaan Euroopassa (kirjallinen kannanotto)
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (äänestys)
  11.2.EU:n ja Algerian välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (äänestys)
  11.3.Neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (äänestys)
  11.4.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EU:n säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (äänestys)
  11.5.EU:n koheesiopolitiikan strategia Atlantin alueella (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (äänestys)
  11.6.Kauppaetuuksien poistaminen tietyiltä valtioilta (A7-0207/2012 - David Martin) (äänestys)
  11.7.Energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (äänestys)
  11.8.Maataloustuotteiden laatujärjestelmät (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (äänestys)
  11.9.Eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (äänestys)
  11.10.Eurooppalaiset riskipääomarahastot (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (äänestys)
  11.11.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (äänestys)
  11.12.EU:n ja Keski-Amerikan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (äänestys)
  11.13.Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  11.14.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (äänestys)
  11.15.Syyrian tilanne (B7-0425/2012) (äänestys)
  11.16.Oikeudenkäyttö poliittisiin tarkoituksiin Venäjällä (B7-0427/2012) (äänestys)
  11.17.Euroopan pankkiunionia koskevat ehdotukset (B7-0457/2012) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 15.Poslanecký mandát
 16.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  16.1.Etelä-Afrikka: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma
  16.2.Rohingya-muslimien vaino Myanmarissa
  16.3.Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapaus
 17.Äänestykset
  17.1.Etelä-Afrikka: lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosurma (B7-0443/2012) (äänestys)
  17.2.Rohingya-muslimien vaino Myanmarissa (B7-0426/2012) (äänestys)
  17.3.Azerbaidžan: Ramil Safarovin tapaus (B7-0428/2012) (äänestys)
 18.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1125 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3824 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö