Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Joi, 13 septembrie 2012 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 4.Situaţia din Siria (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune
 7.Utilizări permise ale operelor orfane (dezbatere)
 8.Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (dezbatere)
 9.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Lupta împotriva sclerozei multiple (declaraţie scrisă)
 11.Votare
  11.1.Reînnoirea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Comunitatea Europeană şi Republica Federativă a Braziliei (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (vot)
  11.2.Acordul UE-Algeria privind cooperarea științifică și tehnologică (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (vot)
  11.3.Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Consiliu privind transmiterea și prelucrarea de către Parlamentul European a informațiilor clasificate deținute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de domeniul politicii externe și de securitate comune (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (vot)
  11.4.Al 18-lea raport cu tema „O mai bună legiferare” – Aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (vot)
  11.5.Strategia UE privind politica de coeziune pentru zona Atlanticului (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (vot)
  11.6.Modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului în ceea ce privește excluderea unui număr de țări din lista regiunilor sau statelor care au încheiat negocierile (A7-0207/2012 - David Martin) (vot)
  11.7.Mecanismul de schimb de informaţii privind acordurile interguvernamentale dintre statele membre şi ţări terţe în domeniul energiei (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (vot)
  11.8.Sistemele din domeniul calităţii produselor agricole (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (vot)
  11.9.Fondurile europene de antreprenoriat social (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (vot)
  11.10.Fondurile europene cu capital de risc (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (vot)
  11.11.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între UE și Republica Columbia și Republica Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (vot)
  11.12.Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane, prevăzute în Acordul de asociere dintre UE și America Centrală (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (vot)
  11.13.Utilizări permise ale operelor orfane (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (vot)
  11.14.Preferinţe comerciale autonome de urgenţă pentru Pakistan (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (vot)
  11.15.Situaţia din Siria (B7-0425/2012) (vot)
  11.16.Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia (B7-0427/2012) (vot)
  11.17.Propuneri pentru o Uniune bancară europeană (EBU) (B7-0457/2012) (vot)
 12.Explicaţii privind votul
 13.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Poziţia Consiliului în prima lectură: consultaţi procesul-verbal
 15.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 16.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  16.1.Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă
  16.2.Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania
  16.3.Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov
 17.Votare
  17.1.Africa de Sud: masacrul minerilor aflaţi în grevă (B7-0443/2012) (vot)
  17.2.Persecuţia musulmanilor rohingya în Birmania (B7-0426/2012) (vot)
  17.3.Azerbaidjan: cazul lui Ramil Safarov (B7-0428/2012) (vot)
 18.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 19.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 21.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 22.Întreruperea sesiunii
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1125 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3824 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate