Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 13. septembra 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Politické využívanie justície v Rusku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Postupovanie utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a zaobchádzanie s takýmito skutočnosťami zo strany Parlamentu
 7.Povolené spôsoby použitia osirotených diel (rozprava)
 8.18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov – Uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (rozprava)
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Boj proti skleróze multiplex v Európe (písomné vyhlásenie)
 11.Hlasovanie
  11.1.Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (hlasovanie)
  11.2.Dohoda medzi EÚ a Alžírskom o vedeckej a technologickej spolupráci (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (hlasovanie)
  11.3.Postupovanie utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a zaobchádzanie s takýmito skutočnosťami zo strany Parlamentu (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (hlasovanie)
  11.4.18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov – Uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  11.5.Stratégia politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasť (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (hlasovanie)
  11.6.Vypustenie niekoľkých krajín zo systému obchodých preferencií (A7-0207/2012 - David Martin) (hlasovanie)
  11.7.Medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (hlasovanie)
  11.8.Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (hlasovanie)
  11.9.Európske fondy sociálneho podnikania (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (hlasovanie)
  11.10.Európske fondy rizikového kapitálu (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (hlasovanie)
  11.11.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (hlasovanie)
  11.12.Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (hlasovanie)
  11.13.Povolené spôsoby použitia osirotených diel (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (hlasovanie)
  11.14.Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  11.15.Situácia v Sýrii (B7-0425/2012) (hlasovanie)
  11.16.Politické využívanie justície v Rusku (B7-0427/2012) (hlasovanie)
  11.17.Návrhy na vytvorenie európskej bankovej únie (EBÚ) (B7-0457/2012) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  16.1.Južná Afrika: masakra štrajkujúcich baníkov
  16.2.Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v Barme
  16.3.Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova
 17.Hlasovanie
  17.1.Južná Afrika: masakra štrajkujúcich baníkov (B7-0443/2012) (hlasovanie)
  17.2.Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v Barme (B7-0426/2012) (hlasovanie)
  17.3.Azerbajdžan: prípad Ramila Safarova (B7-0428/2012) (hlasovanie)
 18.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 19.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1125 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3824 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia