Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 13. september 2012 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4.Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Politična uporaba sodstva v Rusiji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Pošiljanje tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta
 7.Dovoljene uporabe osirotelih del (razprava)
 8.Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010) (razprava)
 9.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 10.Boj proti multipli sklerozi v Evropi (pisna izjava)
 11.Čas glasovanja
  11.1.Podaljšanje veljavnosti Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Federativno republiko Brazilijo (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  11.2.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (glasovanje)
  11.3.Pošiljanje tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (glasovanje)
  11.4.Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje – uporaba načel subsidiarnosti in sorazmernosti (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  11.5.Strategija kohezijske politike EU za območje Atlantika (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (glasovanje)
  11.6.Izločitev držav s seznama držav, upravičenih do trgovinskih preferencialov (A7-0207/2012 - David Martin) (glasovanje)
  11.7.Medvladni sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (glasovanje)
  11.8.Sheme kakovosti kmetijskih proizvodov (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (glasovanje)
  11.9.Evropski skladi za socialno podjetništvo (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (glasovanje)
  11.10.Evropski skladi tveganega kapitala (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (glasovanje)
  11.11.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o prosti trgovini med EU ter Kolumbijo in Perujem (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (glasovanje)
  11.12.Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  11.13.Dovoljene uporabe osirotelih del (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  11.14.Nujni avtonomni trgovinski preferenciali za Pakistan (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (glasovanje)
  11.15.Razmere v Siriji (B7-0425/2012) (glasovanje)
  11.16.Politična uporaba sodstva v Rusiji (B7-0427/2012) (glasovanje)
  11.17.Predlogi za Evropsko bančno unijo (EBU) (B7-0457/2012) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 15.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 16.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  16.1.Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev
  16.2.Preganjanje muslimanov Rohingja v Burmi
  16.3.Azerbajdžan: primer Ramila Safarova
 17.Čas glasovanja
  17.1.Južna Afrika: pokol stavkajočih rudarjev (B7-0443/2012) (glasovanje)
  17.2.Preganjanje muslimanov Rohingja v Burmi (B7-0426/2012) (glasovanje)
  17.3.Azerbajdžan: primer Ramila Safarova (B7-0428/2012) (glasovanje)
 18.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 19.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 22.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1125 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (3824 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov