Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 september 2012 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
 7.Tillåten användning av anonyma verk (debatt)
 8.18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (debatt)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Kampen mot multipel skleros i Europa (skriftlig förklaring)
 11.Omröstning
  11.1.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Brasilien (A7-0268/2012 - Amalia Sartori) (omröstning)
  11.2.Ingående av ett avtal mellan EU och Algeriet om vetenskapligt och tekniskt samarbete (A7-0267/2012 - Amalia Sartori) (omröstning)
  11.3.Överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A7-0245/2012 - Gerald Häfner) (omröstning)
  11.4.18:e rapporten om bättre lagstiftning – Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (A7-0251/2012 - Sajjad Karim) (omröstning)
  11.5.EU:s strategi för sammanhållningspolitiken för Atlantområdet (A7-0222/2012 - Alain Cadec) (omröstning)
  11.6.Strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört förhandlingar (A7-0207/2012 - David Martin) (omröstning)
  11.7.Mellanstatliga avtal på energiområdet mellan medlemsstaterna och tredjeländer (A7-0264/2012 - Krišjānis Kariņš) (omröstning)
  11.8.Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter (A7-0266/2011 - Iratxe García Pérez) (omröstning)
  11.9.Europeiska fonder för socialt företagande (A7-0194/2012 - Sophie Auconie) (omröstning)
  11.10.Europeiska riskkapitalfonder (A7-0193/2012 - Philippe Lamberts) (omröstning)
  11.11.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU samt Colombia och Peru (A7-0249/2012 - Bernd Lange) (omröstning)
  11.12.Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (A7-0237/2012 - Jörg Leichtfried) (omröstning)
  11.13.Tillåten användning av anonyma verk (A7-0055/2012 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)
  11.14.Brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan (A7-0069/2011 - Vital Moreira) (omröstning)
  11.15.Situationen i Syrien (B7-0425/2012) (omröstning)
  11.16.Politiskt utnyttjande av rättsväsendet i Ryssland (B7-0427/2012) (omröstning)
  11.17.Förslag om en europeisk bankunion (EBU) (B7-0457/2012) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  16.1.Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare
  16.2.Förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma
  16.3.Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov
 17.Omröstning
  17.1.Sydafrika: massaker på strejkande gruvarbetare (B7-0443/2012) (omröstning)
  17.2.Förföljelse av Rohingya-muslimer i Burma (B7-0426/2012) (omröstning)
  17.3.Azerbajdzjan: fallet Ramil Safarov (B7-0428/2012) (omröstning)
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen): se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1125 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3824 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy